Không một kẻ trần tục nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ

Hôm nay, Ta cảnh báo các ngươi như vậy là vì sự tồn vong của chính các ngươi, để cho công tác của Ta được tiến triển thuận lợi, và để công tác khởi đầu của Ta trong toàn cõi vũ trụ có thể được tiến hành một cách thích hợp và hoàn hảo hơn, bộc lộ lời Ta, thẩm quyền của Ta, sự oai nghi và phán xét của Ta đến dân chúng của mọi quốc gia và dân tộc. Công tác Ta làm trong các ngươi là sự khởi đầu của công trình Ta xuyên suốt toàn cõi vũ trụ. Mặc dù đây đã là thời diểm những ngày sau rốt, hãy biết rằng “những ngày sau rốt” chỉ là tên gọi cho một thời đại cũng như Thời đại Luật pháp hay Thời đại Ân Điển, nó ám chỉ một thời đại, và nó chỉ báo cho cả một thời đại chứ không đơn thuần là vài năm hay vài tháng cuối cùng. Tuy vậy mà những ngày sau rốt lại khá khác biệt với Thời đại Ân điển và Thời đại Luật pháp. Công tác của những ngày sau rốt không được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, mà là ở giữa các dân ngoại; đó là cuộc chinh phục trước ngôi Ta đối với dân chúng từ hết thảy các quốc gia và chi phái ngoài Y-sơ-ra-ên, hầu cho vinh quang Ta xuyên suốt vũ trụ có thể lấp đầy toàn cõi vũ trụ và bầu trời. Hầu cho cho Ta có thể đạt được vinh quang to lớn hơn, để muôn loài thọ tạo trên đất có thể chuyển vinh quang Ta sang mọi quốc gia, xuống muôn đời con cháu, và muôn loài thọ tạo của trời và đất có thể thấy được mọi vinh quang Ta đạt được trên đất. Công việc được thực hiện trong những ngày sau rốt là công tác chinh phục. Đó không phải là sự hướng dẫn về đời sống của hết thảy dân chúng trên đất, mà là sự kết thúc quãng đời thiên thu bất tận chịu đau khổ của loài người trên đất. Do đó mà công tác của những ngày sau rốt không thể giống như công tác của vài ngàn năm ở Y-sơ-ra-ên, cũng chẳng thể như công việc chỉ vài năm ở Giu-đê mà sau đó được tiếp tục trong hai thiên niên kỷ, cho tới khi có sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời. Dân chúng của những ngày sau rốt chỉ chứng kiến sự xuất hiện trở lại của Đấng cứu chuộc trong xác thịt, và họ nhận lãnh công tác và lời từ đích thân Đức Chúa Trời. Những ngày sau rốt sẽ chẳng phải kết thúc sau hai ngàn năm; mà nhanh hơn thế, như thời Jêsus thực hiện công tác của Thời đại Ân điển tại Giu-đê. Đó là bởi những ngày sau rốt là sự khép lại của cả một kỷ nguyên. Chúng là sự hoàn tất và kết thúc kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời, và chúng khép lại hành trình cuộc sống đầy đau khổ của loài người. Chúng không đưa toàn bộ nhân loại vào một thời đại mới hay để cho sự sống của nhân loại được tiếp tục; điều đó chẳng quan trọng đối với kế hoạch quản lý của Ta hay sự tồn vong của con người. Nếu nhân loại cứ tiếp tục như thế này, thì sớm muộn gì họ cũng bị quỷ dữ nuốt chửng hoàn toàn, và những linh hồn vốn thuộc về Ta cuối cùng cũng sẽ bị bàn tay nó hủy hoại. Công tác của Ta trải dài chỉ trong sáu ngàn năm, và Ta thề rằng sự kiểm soát của kẻ tà ác trên toàn nhân loại cũng sẽ không kéo dài lâu hơn sáu ngàn năm. Vì vậy, giờ đã đến lúc. Ta sẽ không tiếp tục cũng như chẳng trì hoãn lâu hơn nữa. Trong những ngày sau rốt Ta sẽ đánh bại Sa-tan, sẽ lấy lại toàn bộ vinh quang của Ta, và Ta sẽ đòi lại toàn bộ các linh hồn thuộc về Ta trên đất hầu cho những linh hồn đau khổ này có thể thoát khỏi bể khổ, và như thế có thể khép lại toàn bộ công tác của Ta trên đất. Từ ngày đó trở đi, Ta sẽ chẳng bao giờ trở nên xác thịt trên đất lần nào nữa, và Thần toàn-trị của Ta sẽ chẳng bao giờ làm việc trên đất lần nào nữa. Ta sẽ chỉ làm một việc trên đất: Ta sẽ tái tạo nhân loại, một nhân loại thánh khiết, và đó chính là thành trung tín của Ta trên đất. Nhưng nên biết rằng Ta sẽ không hủy diệt cả thế giới này, cũng chẳng tiêu diệt toàn nhân loại. Ta sẽ giữ lại phần ba còn lại ấy – phần ba nhân loại mà yêu mến Ta và đã được Ta chinh phục hoàn toàn, và Ta sẽ khiến cho phần ba này được đơm hoa và sinh sôi trên đất như dân Y-sơ-ra-ên đã từng được dưới luật pháp, nuôi dưỡng họ bằng chiên và gia súc dồi dào cũng như mọi sự trù phú của thế gian. Phần nhân loại này sẽ ở cùng Ta mãi mãi, nhưng nó sẽ chẳng phải là nhân loại ô uế đáng chê trách của ngày nay, mà là một nhân loại tập hợp hết thảy những người đã được Ta thu phục. Nhân loại như thế sẽ chẳng bị hủy hoại, quấy nhiễu, hay vây hãm bởi Sa-tan, và sẽ là nhân loại duy nhất tồn tại trên đất sau khi Ta đã đánh bại Sa-tan. Đó là nhân loại mà ngày nay đã được Ta chinh phục và đã nhận được lời hứa của Ta. Và như thế, nhân loại được chinh phục trong những ngày sau rốt cũng là nhân loại sẽ được tha thứ và sẽ nhận lãnh những ân phước vĩnh hằng của Ta. Đó sẽ là bằng chứng duy nhất cho chiến thắng của ta trước Sa-tan, và là những chiến lợi phẩm duy nhất trong cuộc chiến của Ta với Sa-tan. Những chiến lợi phẩm này được Ta cứu lấy từ lãnh thổ của Sa-tan, và là sự kết tinh và quả ngọt duy nhất trong kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta. Họ đến từ mọi quốc gia và giáo phái, từ mọi nơi chốn và quê hương trong toàn cõi vũ trụ. Họ thuộc những chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tập quán và màu da khác nhau, và họ trải dài từ mọi quốc gia và giáo phái trên toàn cầu, và thậm chí từ mọi ngóc ngách của thế giới. Cuối cùng, họ sẽ cùng nhau hình thành một nhân loại toàn vẹn, một tập hợp những con người mà các thế lực của Sa-tan không thể với tới. Những kẻ trong nhân loại không được Ta cứu rỗi hay chinh phục sẽ chìm lặng lẽ xuống các tầng biển sâu, và sẽ bị ngọn lửa hủy diệt của Ta thiêu đốt đến muôn đời. Ta sẽ hủy diệt nhân loại già cỗi và vô cùng ô uế này, cũng như Ta đã hủy diệt những con trai và gia súc đầu lòng của Ai Cập, chỉ chừa lại dân Y-sơ-ra-ên – những người đã ăn thịt chiên con, uống máu chiên con, và đánh dấu cửa nhà mình bằng máu chiên con. Chẳng phải những người đã được Ta chinh phục và thuộc gia đình Ta cũng là những người ăn thịt Chiên Con là Ta, uống máu Chiên Con là Ta, và đã được Ta cứu chuộc và thờ phụng Ta đó sao? Chẳng phải những người đó luôn được đồng hành bởi vinh quang Ta đó sao? Chẳng phải những kẻ không có được thịt Chiên con là Ta đã lặng lẽ chìm xuống các tầng biển sâu hay sao? Hôm nay các ngươi chống lại Ta, và hôm nay lời Ta cũng chỉ như những lời Đức Giê-hô-va đã phán đến con cháu dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng sự ương ngạnh tận sâu trong lòng các ngươi khiến cơn thạnh nộ của Ta tích tụ, đem lại nhiều đau đớn hơn cho xác thịt các ngươi, nhiều sự phán xét hơn cho tội lỗi các ngươi, và nhiều sự thạnh nộ hơn cho sự bất chính của các ngươi. Ai có thể được tha thứ vào ngày thạnh nộ của Ta, khi các ngươi hôm nay đối xử với Ta như vậy? Sự bất chính của ai sẽ thoát khỏi cặp mắt trừng phạt của Ta? Tội lỗi của ai sẽ lẩn tránh được bàn tay Ta, Đấng Toàn Năng? Sự thách thức của ai sẽ thoát khỏi phán xét của Ta, Đấng Toàn Năng? Ta, Đức Giê-hô-va, phán như vậy đến các ngươi, con cháu của gia đình dân ngoại, và những lời Ta phán dạy đến các ngươi vượt qua hết thảy mọi lời phán của Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển, vậy mà các ngươi vẫn cứng đầu hơn hết thảy dân chúng Ai Cập. Chẳng phải các ngươi đang tích trữ cơn thạnh nộ của Ta khi Ta đang làm việc trong tĩnh lặng đó sao? Làm sao các ngươi có thể thoát thân bình yên vô sự khỏi ngày của Ta, Đấng Toàn Năng? 

Ta đã làm việc và phán dạy theo cách này giữa các ngươi, Ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và nỗ lực, vậy mà đã khi nào các ngươi lắng nghe những điều ta phán rõ ràng với các ngươi chưa? Các ngươi đã cúi lạy Ta, Đấng Toàn Năng ở đâu chưa? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Tại sao mọi điều các ngươi nói hay làm đều khiêu khích cơn giận dữ của Ta? Tại sao lòng các ngươi quá sắt đá như vậy? Ta có bao giờ đánh gục các ngươi chưa? Tại sao các ngươi chẳng làm gì khác ngoài việc khiến ta buồn phiền và lo lắng vậy? Có phải các ngươi đang đợi ngày thạnh nộ của Ta, Đức Giê-hô-va, giáng xuống các ngươi hay không? Có phải các ngươi đang đợi ta ném cơn giận dữ do sự bất tuân của các ngươi gây ra hay không? Chẳng phải mọi điều Ta làm là đều cho các ngươi hay sao? Vậy mà các ngươi đã luôn đối xử với Ta, Đức Giê-hô-va, theo cách như thế này: lấy cắp của lễ của Ta, đem của lễ trên bàn thờ của Ta về nhà cho hang sói để nuôi sói con và con của sói con; dân tình thì đấu đá lẫn nhau, đối mặt nhau bằng những cái nhìn giận dữ cùng gươm và giáo, vứt lời Ta, lời Đấng Toàn Năng, vào nhà xí để chúng trở nên bẩn tưởi như phân. Sự chính trực của các ngươi nằm ở đâu? Nhân tính các ngươi đã trở thành thú tính! Tim các ngươi từ lâu đã hóa đá. Các ngươi có biết rằng thời điểm khi ngày thạnh nộ của Ta đến sẽ là lúc Ta phán xét những điều xấu xa các ngươi đã làm hôm nay để chống lại Ta, Đấng Toàn Năng, hay không? Có phải các ngươi nghĩ rằng lừa phỉnh Ta theo cách này, bằng cách ném lời Ta vào vũng bùn và chẳng thèm nghe chúng – có phải các ngươi nghĩ rằng hành động như thế sau lưng Ta thì các ngươi có thể thoát khỏi cái nhìn thạnh nộ của Ta hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng các ngươi đã bị mắt Ta, Đức Giê-hô-va, trông thấy khi các ngươi lấy cắp của lễ của Ta và thèm muốn của cải của Ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng khi các ngươi lấy cắp của lễ của Ta, các ngươi làm như vậy trước bàn thờ nơi của lễ được dâng hay sao? Làm sao các ngươi có thể tin rằng bản thân mình đủ khéo léo để lừa phỉnh Ta bằng cách ấy? Làm sao cơn thạnh nộ của Ta có thể rời khỏi những tội lỗi tày trời của các ngươi được? Làm sao cơn cuồng nộ của Ta có thể bỏ qua những việc làm xấu xa của các ngươi được? Điều ác mà các ngươi gây ra hôm nay chẳng mở một con đường thoát cho các ngươi, mà tích lũy hình phạt cho các ngươi vào ngày mai; nó mời gọi hình phạt từ Ta, Đấng Toàn Năng, về phía các ngươi. Làm sao những việc làm và lời nói xấu xa của các ngươi có thể thoát khỏi hình phạt của Ta được? Làm sao những lời cầu nguyện của các ngươi có thể đến tai Ta được? Làm sao Ta có thể mở một đường thoát cho sự bất chính của các ngươi được? Làm sao Ta có thể bỏ qua những việc xấu xa các ngươi làm để thách thức Ta được? Làm sao Ta không khỏi cắt lưỡi các ngươi, những cái lưỡi độc như của loài rắn được? Các ngươi chẳng đến với Ta để được công chính, mà thay vào đó tích lũy cơn thạnh nộ của Ta bởi sự bất chính của các ngươi. Làm sao Ta có thể tha thứ cho các ngươi được? Trong mắt Ta, Đấng Toàn Năng, những lời nói và hành động của các ngươi thật bẩn tưởi. Cặp mắt của Ta, Đấng Toàn Năng, coi sự bất chính của các ngươi như là hình phạt không thương xót. Làm sao hình phạt và phán xét công chính của Ta có thể rời khỏi các ngươi được? Bởi lẽ các ngươi làm điều này với Ta, khiến Ta buồn bực và giận dữ, thì làm sao Ta có thể để các ngươi thoát khỏi tay Ta và thoát khỏi ngày mà Ta, Đức Giê-hô-va, trừng phạt và rủa xả các ngươi? Các ngươi không biết rằng mọi lời lẽ xấu xa của các ngươi đều đã đến tai Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng sự bất chính của các ngươi đã bôi bẩn bộ áo thánh công chính của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng sự bất tuân của các ngươi đã khiêu khích cơn giận dữ dội trong Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng đã từ lâu các ngươi làm Ta giận sôi, và đã từ lâu các ngươi thử thách sự kiên nhẫn của Ta hay sao? Các ngươi không biết rằng các ngươi đã phá hủy xác thịt Ta ra thành giẻ rách hay sao? Ta đã chịu đựng cho tới nay, đến độ cơn giận của Ta bùng lên, thì sự bao dung với các ngươi không còn nữa. Các ngươi không biết rằng những việc làm xấu xa của các ngươi đã đến mắt Ta, và rằng lời kêu khóc của Ta đã đến tai Cha Ta hay sao? Làm sao Ngài có thể cho phép các ngươi đối xử với Ta như vậy? Có công tác nào Ta làm trong các ngươi mà không vì các ngươi hay không? Vậy mà có ai trong các ngươi đã trở nên yêu quý thêm công tác của Ta, Đức Giê-hô-va? Ta có thể bất trung với ý nguyện của Cha Ta bởi Ta yếu đuối, và bởi những khổ não mà Ta đã chịu đựng hay không? Các ngươi không hiểu thấu lòng Ta sao? Ta phán dạy các ngươi như Đức Giê-hô-va đã làm; chẳng phải Ta đã từ bỏ quá nhiều thứ vì các ngươi đó sao? Cho dù Ta có sẵn sàng chịu đựng mọi đau khổ này vì công tác của Cha Ta, làm sao các ngươi có thể thoát khỏi hình phạt mà Ta mang đến cho các ngươi bởi những gì mà Ta đã chịu đựng? Chẳng phải các ngươi đã vui hưởng quá nhiều từ Ta đó sao? Hôm nay, Cha Ta đã ban Ta xuống cho các ngươi; các ngươi không biết rằng mình hưởng được nhiều hơn những lời hào phóng của Ta rất nhiều hay sao? Các ngươi không biết rằng sự sống của Ta được trao đổi cho sự sống của các ngươi và những thứ các ngươi hưởng thụ hay sao? Các ngươi không biết rằng Cha Ta dùng sự sống của Ta để chiến đấu với Sa-tan, và rằng Ngài cũng ban sự sống của Ta cho các ngươi, khiến các ngươi nhận lãnh nhiều gấp trăm lần, và giúp các ngươi tránh được rất nhiều cám dỗ hay sao? Các ngươi không biết rằng chỉ thông qua công tác của Ta mà các ngươi đã được miễn trừ khỏi nhiều cám dỗ, và khỏi nhiều hình phạt dữ dội hay sao? Các ngươi không biết rằng chỉ vì Ta mà Cha Ta để cho các ngươi thụ hưởng cho tới tận bây giờ hay sao? Làm sao các ngươi hôm nay vẫn cứ trơ lì và ương ngạnh đến nỗi như thể lòng các ngươi đã chai sạn vậy? Làm sao điều ác mà các ngươi gây ra hôm nay có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ sẽ đến tiếp sau thời điểm Ta rời trần thế? Làm sao Ta có thể để cho những kẻ có tâm can quá trơ lì và ương ngạnh thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va?

Hãy nghĩ lại quá khứ mà xem: Khi nào ánh mắt Ta đã giận dữ và giọng Ta đã khắt khe với các ngươi? Khi nào Ta đã hoạnh họe với các ngươi? Khi nào Ta đã khiển trách các ngươi một cách phi lý? Khi nào Ta đã khiển trách thẳng vào mặt các ngươi? Chẳng phải vì công việc của Ta mà Ta đã kêu cầu Cha Ta giữ các ngươi khỏi mọi cám dỗ đó sao? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Đã bao giờ Ta dùng thẩm quyền của Ta để đánh vào xác thịt các ngươi chưa? Tại sao các ngươi đáp trả lại Ta như vậy? Sau khi chơi trò “năm nóng năm lạnh” với Ta, các ngươi cũng chẳng còn nóng hay lạnh, và rồi các ngươi cố phỉnh nịnh Ta và giấu giếm các thứ với Ta, và miệng lưỡi các ngươi thì đầy những lời bất chính. Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể lừa dối được Thần của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể đưa ra lời phán xét đối với việc làm của Ta, Đức Giê-hô-va, theo cách nào cũng được sao? Chẳng lẽ Ta là Đức Chúa Trời để con người phán xét hay sao? Ta có thể để cho loài giòi bọ nhỏ bé báng bổ Ta như vậy sao? Làm sao Ta có thể đặt những đứa con bất tuân như vậy giữa những ân phước vĩnh hằng của Ta? Những lời nói và hành động của các ngươi từ lâu đã phơi bày và lên án các ngươi. Khi Ta trải ra các từng trời và tạo ra vạn vật, Ta đã chẳng để cho bất cứ một sinh vật nào tham gia khi chúng tỏ ý muốn, Ta càng không để cho bất cứ thứ gì chen ngang công tác và sự quản lý của Ta dù cho nó mong muốn thế nào đi nữa. Ta không dung thứ với người nào hay vật nào cả; làm sao Ta có thể tha thứ cho kẻ ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho kẻ đã nổi loạn chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho kẻ đã bất tuân với Ta? Chẳng phải số phận con người đều nằm trong tay Ta là Đấng Toàn Năng đó sao? Làm sao Ta có thể xem sự bất chính và bất tuân của ngươi là thánh khiết được? Làm sao những tội lỗi của ngươi có thể làm ô uế sự thánh khiết của Ta được? Ta không bị sự không thanh sạch của kẻ bất chính làm cho ô uế, Ta cũng chẳng vui hưởng của lễ từ những kẻ bất chính. Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy phần cho ngươi từ những của lễ trên bàn thờ của Ta hay không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi ác nghiệt để báng bổ danh thánh Ta hay không? Liệu ngươi có nổi loạn chống lại lời Ta theo cách này hay không? Liệu ngươi có xem vinh quang và danh thánh Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ tà ác hay không? Sự sống của Ta được ban cho sự thụ hưởng của những người thánh khiết. Làm sao Ta có thể để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta theo ý muốn ngươi, và dùng nó như một công cụ để tạo mâu thuẫn giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể vô tâm như thế, và quá thiếu sót trong đường lối của một người tốt, trong cách các ngươi ứng xử với Ta. Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc làm xấu xa của các ngươi trong những lời sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta trừng phạt Ai Cập? Làm sao Ta có thể để các ngươi chống đối lại và thách thức Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác? Ta nói rõ cho các ngươi biết, khi ngày ấy đến, hình phạt với các ngươi sẽ quá sức chịu đựng còn hơn hình phạt với Ai Cập nữa! Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ của Ta? Ta bảo thật các ngươi: Sức chịu đựng của Ta đã được chuẩn bị cho những việc làm xấu xa của các ngươi, và nó chỉ tồn tại vì hình phạt dành cho các ngươi vào ngày đó. Chẳng phải các ngươi là những kẻ sẽ chịu sự phán xét thịnh nộ một khi sức chịu đựng của Ta đã đến tận cùng hay sao? Chẳng phải mọi thứ đều ở trong tay Ta, là Đấng Toàn Năng hay sao? Làm sao Ta có thể để cho các ngươi bất tuân Ta như vậy dưới các từng trời? Đời sống của các ngươi rồi sẽ rất khó khăn bởi các ngươi đã gặp Đấng Mê-si, mà theo lời đồn rằng Ngài sẽ đến, mà vẫn chưa bao giờ đến. Chẳng phải các ngươi là kẻ thù của Ngài đó sao? Jêsus đã là bạn của các ngươi, thế mà các ngươi vẫn là kẻ thù của Đấng Mê-si. Các ngươi không biết rằng cho dù các ngươi có là bạn với Jêsus thì những việc làm xấu xa của các ngươi cũng đã lấp đầy hành lý của những kẻ khả ố hay sao? Cho dù các ngươi rất gần gũi với Đức Giê-hô-va, các ngươi không biết rằng những lời xấu xa của các ngươi đã đến tai Đức Giê-hô-va và kích động cơn thạnh nộ của Ngài hay sao? Làm sao Ngài có thể gần gũi với ngươi, và làm sao Ngài không thiêu đốt hết những hành lý chứa đầy những việc làm xấu xa của ngươi? Làm sao Ngài chẳng phải là kẻ thù của ngươi được?

Trước: Ngươi biết gì về đức tin?

Tiếp theo: Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này