Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan

Làm thế nào để hiểu được các chi tiết trong tâm linh? Đức Thánh Linh làm việc trong con người như thế nào? Sa-tan làm việc trong con người như thế nào? Tà linh làm việc trong con người như thế nào? Những biểu hiện là gì? Khi một điều gì đó xảy ra với ngươi, nó có đến từ Đức Thánh Linh không, và ngươi nên vâng lời hay là bác bỏ nó? Trong việc thực hành thực tế của mọi người, nhiều điều nảy sinh từ ý muốn của con người mà mọi người luôn luôn tin là chúng đến từ Đức Thánh Linh. Một số điều đến từ các tà linh, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng chúng đến từ Đức Thánh Linh, và đôi khi Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi người từ bên trong, nhưng mọi người lại sợ rằng sự hướng dẫn như thế đến từ Sa-tan và vì vậy, không dám vâng lời, khi trong thực tế sự hướng dẫn đó lại là sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Do đó, trừ khi một người thực hành sự phân biệt, nếu không thì không có cách nào để trải nghiệm trong trải nghiệm thực tế của họ; không có sự phân biệt, thì không cách nào có được sự sống. Đức Thánh Linh làm việc như thế nào? Tà linh làm việc thế nào? Điều gì đến từ ý muốn của con người? Và điều gì được sinh ra từ sự hướng dẫn và sự khai sáng của Đức Thánh Linh? Nếu ngươi nắm bắt được các mô thức công tác của Đức Thánh Linh bên trong con người, thì trong cuộc sống hàng ngày của ngươi và trong trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ có thể gia tăng kiến thức và rút ra những sự khác biệt; ngươi sẽ biết đến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể hiểu và nhận ra Sa-tan; ngươi sẽ không bối rối trong sự vâng lời hay theo đuổi của mình, và ngươi sẽ là người có những suy nghĩ rõ ràng, là người vâng phục công tác của Đức Thánh Linh.

Công tác của Đức Thánh Linh là một dạng hướng dẫn chủ động và khai sáng tích cực. Nó không cho phép mọi người thụ động. Nó đem đến cho họ sự an ủi, cho họ đức tin và quyết tâm, cũng như giúp họ theo đuổi để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Khi Đức Thánh Linh làm việc, mọi người có thể chủ động bước vào, họ không thụ động hay bị ép buộc, mà tự mình hành động. Khi Đức Thánh Linh làm việc, con người vui mừng và sẵn lòng, sẵn sàng vâng lời và vui vẻ hạ mình. Mặc dù họ đau khổ và mỏng manh bên trong, nhưng họ có quyết tâm hợp tác; họ chịu khổ một cách vui vẻ, họ có thể vâng lời, và họ không bị ô uế bởi ý muốn của con người, không bị ô uế bởi tư tưởng của con người, và chắc chắn họ không bị ô uế bởi những ham muốn và động cơ của con người. Khi con người trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, họ đặc biệt thánh khiết ở bên trong. Những ai sở hữu công tác của Đức Thánh Linh sống bày tỏ ra tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho các anh chị em mình; họ vui thích những điều làm Đức Chúa Trời vui thích và ghét những điều Đức Chúa Trời ghét. Những người được công tác của Đức Thánh Linh chạm đến có một nhân tính bình thường, và họ thường xuyên theo đuổi lẽ thật cũng như có được nhân tính. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, tình trạng của họ trở nên ngày càng tốt hơn, nhân tính của họ trở nên ngày càng bình thường hơn, và cho dù một vài sự hợp tác của họ có thể là ngốc nghếch, nhưng những động cơ của họ là đúng đắn, sự bước vào của họ là tích cực, họ không cố làm gián đoạn, và trong họ không có ác ý. Công tác của Đức Thánh Linh bình thường và thực tế, Đức Thánh Linh làm việc trong con người theo những quy tắc đời thường của con người, và Ngài thực hiện việc khai sáng và hướng dẫn trong con người tùy theo sự theo đuổi thực sự của người bình thường. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, Ngài hướng dẫn và khai sáng họ theo nhu cầu của con người bình thường. Ngài chu cấp cho họ theo nhu cầu của họ, Ngài tích cực hướng dẫn và khai sáng cho họ tùy theo những gì họ còn thiếu, và tùy theo những thiếu sót của họ. Công tác của Đức Thánh Linh là để khai sáng và hướng dẫn con người trong đời thực; chỉ khi họ trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tế, thì họ mới có thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu trong đời sống hàng ngày, con người ở trong trạng thái tích cực và có một đời sống thuộc linh bình thường, thì họ sở hữu công tác của Đức Thánh Linh. Trong trạng thái như thế, khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, họ có đức tin; khi họ cầu nguyện, họ được soi dẫn; khi họ đối diện với chuyện gì đó, họ không thụ động; và khi mọi chuyện xảy ra, họ có thể nhìn thấy bài học trong những chuyện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi họ phải học đó. Họ không thụ động hay yếu đuối, và dù họ gặp khó khăn thực sự, nhưng họ sẵn sàng vâng phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Những hiệu quả nào đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh? Ngươi có thể ngu dại, và ngươi có thể không sáng suốt, nhưng Đức Thánh Linh chỉ cần làm việc và sẽ có đức tin trong ngươi, cũng như ngươi sẽ luôn luôn cảm thấy rằng ngươi không thể yêu mến Đức Chúa Trời cho đủ. Ngươi sẽ sẵn sàng hợp tác, cho dù những khó khăn phía trước có lớn đến đâu. Có những chuyện sẽ xảy ra với ngươi và ngươi sẽ không rõ chúng đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan, nhưng ngươi sẽ có thể chờ đợi, và ngươi sẽ không thụ động hay chểnh mảng. Đây là công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh làm việc bên trong ngươi, ngươi vẫn gặp phải những khó khăn thực sự: Đôi khi ngươi sẽ rơi nước mắt, và đôi khi sẽ có những thứ ngươi không thể vượt qua, nhưng đây đều chỉ là một giai đoạn công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Mặc dù ngươi đã không vượt qua được những khó khăn đó, và mặc dù lúc đó, ngươi yếu đuối và đầy những lời phàn nàn, nhưng sau đó ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời với một đức tin tuyệt đối. Sự thụ động của ngươi không thể ngăn ngươi có những sự trải nghiệm bình thường, và bất kể người khác có nói gì, và người khác công kích ngươi ra sao, ngươi vẫn có thể yêu mến Đức Chúa Trời. Trong khi cầu nguyện, ngươi luôn luôn cảm thấy rằng trong quá khứ, ngươi đã mắc nợ Đức Chúa Trời rất nhiều, và ngươi quyết tâm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời cũng như từ bỏ xác thịt bất cứ khi nào ngươi gặp lại những điều như thế. Sức mạnh này cho thấy công tác của Đức Thánh Linh ở bên trong ngươi. Đây là trạng thái bình thường của công tác của Đức Thánh Linh.

Công việc nào đến từ Sa-tan? Trong công việc đến từ Sa-tan, những khải tượng trong con người thì mơ hồ; và con người không có nhân tính bình thường, động cơ phía sau những hành động của họ thì sai trái, và dù họ muốn yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng luôn luôn có những lời buộc tội bên trong họ, và những lời buộc tội cùng những suy nghĩ này gây ra sự cản trở liên tục bên trong họ, kìm hãm sự phát triển của đời sống họ và ngăn họ đến trước Đức Chúa Trời trong trạng thái bình thường. Điều đó có nghĩa là, ngay sau khi công việc của Sa-tan ở bên trong con người, lòng của họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời. Những người như thế không biết làm gì với chính mình – khi họ nhìn thấy mọi người tụ họp lại với nhau, họ muốn chạy trốn, và họ không thể nhắm mắt lại khi người khác cầu nguyện. Công việc của tà linh phá hỏng mối quan hệ bình thường giữa con người và Đức Chúa Trời, và làm đảo lộn những khải tượng trước đây của con người hoặc con đường bước vào sự sống của họ trước đây; trong lòng mình, họ không bao giờ có thể đến gần với Đức Chúa Trời, và những sự việc luôn xảy ra gây gián đoạn cho họ và trói buộc họ. Lòng họ không thể tìm thấy sự bình an, họ không còn sức lực để yêu mến Đức Chúa Trời và tinh thần họ chìm xuống. Đó là những biểu hiện của công việc từ Sa-tan. Những biểu hiện của công việc từ Sa-tan là: không thể giữ vững lập trường và đứng ra làm chứng, khiến ngươi trở thành một người có lỗi trước Đức Chúa Trời và là người không có sự trung tín với Đức Chúa Trời. Khi Sa-tan can thiệp, ngươi đánh mất đi tình yêu thương và lòng trung thành với Đức Chúa Trời bên trong ngươi, ngươi bị tước mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không theo đuổi lẽ thật hay sự hoàn thiện bản thân; ngươi thoái lui và trở nên thụ động, ngươi nuông chiều bản thân, ngươi để tội lỗi tự do lan rộng, và không căm ghét tội lỗi; hơn nữa, sự can thiệp của Sa-tan làm cho ngươi trở nên suy đồi; nó khiến sự chạm đến của Đức Chúa Trời biến mất trong ngươi, khiến ngươi phàn nàn về Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, dẫn đến việc ngươi nghi ngờ Đức Chúa Trời; thậm chí có nguy cơ ngươi sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan.

Khi điều gì đó xảy ra với ngươi trong cuộc sống hàng ngày của ngươi, làm sao ngươi phân biệt được nó đến từ công tác của Đức Thánh Linh hay từ công việc của Sa-tan? Khi trạng thái của con người bình thường, thì đời sống thuộc linh và đời sống trong xác thịt của họ bình thường và lý trí của họ bình thường, có lề lối. Khi họ ở trong trạng thái này, những gì họ trải nghiệm và nhận biết bên trong họ nói chung có thể nói là đến từ việc được Đức Thánh Linh chạm đến (có được sự thông sáng hoặc một vài kiến thức đơn giản khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, hoặc trung tín trong một số việc, hoặc có sức mạnh để yêu mến Đức Chúa Trời trong một số việc – tất cả những điều này đều đến từ Đức Thánh Linh). Công tác của Đức Thánh Linh trong con người thì đặc biệt bình thường; con người không có khả năng cảm nhận nó, và nó dường như đến thông qua chính con người, mặc dù, thật ra nó là công tác của Đức Thánh Linh. Trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Linh thực hiện cả công tác lớn lẫn nhỏ trong mọi người, và chỉ có mức độ của công tác này là khác nhau. Một vài người có tố chất tốt, họ hiểu mọi việc nhanh chóng, và sự khai sáng của Đức Thánh Linh đặc biệt lớn lao bên trong họ. Trong khi đó, một vài người có tố chất kém, họ mất nhiều thời gian hơn để hiểu mọi việc, nhưng Đức Thánh Linh chạm đến họ ở bên trong và họ cũng có thể đạt được sự trung tín với Đức Chúa Trời – Đức Thánh Linh làm việc trong tất cả những ai theo đuổi Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mọi người không chống đối, hoặc phản nghịch Đức Chúa Trời, không làm những việc trái với sự quản lý của Đức Chúa Trời và không can thiệp vào công tác của Đức Chúa Trời, thì trong từng người họ, Thần của Đức Chúa Trời đều làm việc ở mức độ nhiều hơn hay ít hơn; Ngài chạm đến họ, khai sáng họ, ban cho họ đức tin, ban cho họ sức mạnh, và cảm thúc họ để họ bước vào một cách chủ động, không biếng nhác hay ham muốn sự vui thú của xác thịt, sẵn sàng thực hành lẽ thật, và khao khát lời của Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này là công tác đến từ Đức Thánh Linh.

Khi trạng thái của con người không bình thường, thì họ bị Đức Thánh Linh từ bỏ; trong tâm trí, họ dễ phàn nàn, động cơ của họ sai trái, họ biếng nhác, họ ham muốn xác thịt, và lòng họ phản nghịch lại lẽ thật. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan. Khi điều kiện của con người không bình thường, khi bên trong họ tối tăm và đã đánh mất lý trí bình thường, bị Đức Thánh Linh từ bỏ, và không thể cảm nhận Đức Chúa Trời ở trong chính mình, thì đây là lúc Sa-tan đang làm việc trong họ. Nếu con người luôn luôn có sức mạnh bên trong mình và luôn luôn yêu mến Đức Chúa Trời, thì nói chung, khi mọi việc xảy đến với họ, những việc đó đến từ Đức Thánh Linh, và bất kỳ ai họ gặp gỡ, cuộc gặp gỡ đó cũng là kết quả của những sắp đặt bởi Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, khi ngươi ở trong điều kiện bình thường, khi ngươi đang ở trong công tác lớn lao của Đức Thánh Linh, thì Sa-tan không thể làm ngươi dao động. Dựa trên nền tảng này, có thể nói rằng mọi việc đều đến từ Đức Thánh Linh, và mặc dù ngươi có thể có những suy nghĩ không đúng, nhưng ngươi có thể từ bỏ chúng và không làm theo chúng. Hết thảy điều này đến từ công tác của Đức Thánh Linh. Sa-tan xen vào trong những tình huống nào? Sa-tan dễ dàng để làm việc trong ngươi khi điều kiện của ngươi không bình thường, khi ngươi chưa được Đức Chúa Trời chạm đến và không có công tác của Đức Chúa Trời, khi ngươi khô khan và cằn cỗi bên trong, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhưng không nắm bắt được gì, và khi ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời nhưng không được khai sáng hay soi sáng. Nói cách khác, khi ngươi đã bị Đức Thánh Linh từ bỏ và ngươi không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời, thì nhiều điều xảy ra với ngươi đến từ sự cám dỗ của Sa-tan. Khi Đức Thánh Linh làm việc, Sa-tan cũng đang làm việc trong suốt thời gian đó. Đức Thánh Linh chạm đến bên trong con người, trong khi cùng lúc Sa-tan can thiệp vào con người. Tuy nhiên, công tác của Đức Thánh Linh chiếm thế thượng phong, và những ai có điều kiện bình thường có thể chiến thắng; đây là chiến thắng của công tác của Đức Thánh Linh đối với công tác của Sa-tan. Trong khi Đức Thánh Linh làm việc, tâm tính bại hoại vẫn tồn tại bên trong con người; tuy nhiên, trong quá trình công tác của Đức Thánh Linh, con người dễ dàng phát hiện và nhận ra sự phản nghịch, những động cơ và sự ô tạp của họ. Chỉ khi đó, con người mới cảm thấy ân hận và trở nên sẵn lòng ăn năn. Như thế, những tâm tính phản nghịch và bại hoại của họ dần được rũ bỏ trong công tác của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Thánh Linh thì đặc biệt bình thường; khi Ngài làm việc trong con người, họ vẫn còn gặp rắc rối, họ vẫn khóc lóc, họ vẫn đau khổ, họ vẫn yếu đuối và vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng đối với họ, tuy nhiên trong trạng thái này, họ có thể ngăn mình không thoái lui, và họ có thể yêu mến Đức Chúa Trời, và mặc dù họ than khóc và đau buồn, nhưng họ vẫn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời; công tác của Đức Thánh Linh thì đặc biệt bình thường, không có một chút gì siêu nhiên. Hầu hết mọi người tin rằng, ngay sau khi Đức Thánh Linh bắt đầu làm việc, những sự thay đổi xảy ra trong trạng thái của con người và những thứ là bản chất của họ bị loại bỏ. Những niềm tin như thế là sai lầm. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, những điều thụ động của con người vẫn còn đó và vóc giạc của họ vẫn như cũ, nhưng họ có được sự soi sáng và khai sáng của Đức Thánh Linh và vì thế, trạng thái của họ trở nên chủ động hơn, điều kiện bên trong họ trở nên bình thường, và họ thay đổi nhanh chóng. Trong những trải nghiệm thực tế của con người, họ chủ yếu trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh hoặc của Sa-tan, và nếu họ không thể nắm bắt những trạng thái này và không phân biệt được, thì việc bước vào những trải nghiệm thực tế là điều không thể, chứ đừng nói gì đến những thay đổi trong tâm tính. Vì thế, chìa khóa để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời là có thể nhìn thấu những điều đó; bằng cách này, họ sẽ dễ dàng trải nghiệm nó hơn.

Công tác của Đức Thánh Linh cho phép con người thực hiện những tiến trình tích cực, trong khi công tác của Sa-tan thì khiến họ trở nên tiêu cực và thoái lui, phản nghịch Đức Chúa Trời và chống đối Ngài, đánh mất đức tin nơi Ngài, và trở nên yếu đuối trong việc thực hiện bổn phận của mình. Mọi thứ bắt nguồn từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì hoàn toàn tự nhiên; không ép buộc ngươi. Nếu ngươi quy phục, thì ngươi sẽ có bình an; nếu ngươi không làm theo, thì sau đó, ngươi sẽ bị quở trách. Với sự khai sáng của Đức Thánh Linh, không gì ngươi làm lại bị can thiệp hay kìm hãm; ngươi sẽ được tự do, sẽ có một con đường thực hành trong các hành động của ngươi, và ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, mà có thể hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Công tác của Sa-tan gây cản trở cho ngươi trong nhiều việc, nó khiến ngươi không muốn cầu nguyện, quá lười ăn uống lời của Đức Chúa Trời, không sẵn sàng sống đời sống hội thánh, và nó khiến ngươi xa rời đời sống thuộc linh. Công tác của Đức Thánh Linh không can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của ngươi, và không can thiệp vào đời sống thuộc linh bình thường của ngươi. Ngươi không thể nhận ra nhiều điều ngay tại thời điểm chúng xảy ra, tuy nhiên, sau một vài ngày, lòng ngươi trở nên sáng tỏ hơn và tâm trí ngươi minh mẫn hơn. Ngươi bắt đầu có một chút ý thức về những điều thuộc linh, và từ từ, ngươi có thể phân biệt một suy nghĩ đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan. Một vài điều rõ ràng khiến ngươi chống đối Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời, hoặc ngăn cản ngươi thực hành lời Đức Chúa Trời; tất cả những điều này đều đến từ Sa-tan. Một vài điều không rõ ràng, và ngươi không thể phân biệt chúng là gì tại thời điểm đó; sau đó, ngươi có thể nhìn thấy những biểu hiện của chúng và rồi tiến hành suy xét. Nếu ngươi có thể phân biệt rõ điều gì đến từ Sa-tan và điều gì được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ không dễ bị lầm đường lạc lối trong những trải nghiệm của mình. Đôi lúc, khi điều kiện của ngươi không tốt, thì ngươi có những suy nghĩ nhất định kéo ngươi ra khỏi trạng thái thụ động. Điều này cho thấy rằng ngay cả khi điều kiện của ngươi không thuận lợi, một vài suy nghĩ của ngươi vẫn có thể đến từ Đức Thánh Linh. Điều đó không đúng rằng khi ngươi thụ động, tất cả các suy nghĩ của ngươi đều đến từ Sa-tan; nếu điều đó đúng, thì khi nào ngươi mới có thể chuyển sang trạng thái tích cực? Sau khi ngươi thụ động một thời gian, Đức Thánh Linh cho ngươi một cơ hội để được làm cho hoàn thiện; Ngài chạm đến ngươi, đem ngươi ra khỏi trạng thái thụ động của mình và ngươi bước vào một trạng thái bình thường.

Sau khi biết được công tác của Đức Thánh Linh là gì, và công việc của Sa-tan là gì, ngươi có thể so sánh những điều này với trạng thái của chính ngươi trong suốt quá trình trải nghiệm của ngươi, với những kinh nghiệm của chính ngươi, và theo cách này, sẽ có nhiều lẽ thật nữa liên quan đến nguyên tắc trong những trải nghiệm của ngươi. Sau khi hiểu được những lẽ thật về nguyên tắc này, ngươi sẽ có thể làm chủ trạng thái thực tại của mình, và ngươi sẽ có thể phân biệt được giữa những con người và sự việc, và ngươi sẽ không phải tốn quá nhiều công sức để có được công tác của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên, điều này phụ thuộc vào việc động cơ của ngươi phải đúng đắn, cũng như vào sự sẵn lòng tìm kiếm và thực hành của ngươi. Ngôn ngữ như thế này – ngôn ngữ liên quan đến các nguyên tắc – nên đóng vai trò quan trọng trong những trải nghiệm của ngươi. Không có nó, những trải nghiệm của ngươi sẽ đầy dẫy sự can thiệp của Sa-tan và những kiến thức ngu ngốc. Nếu ngươi không hiểu được Đức Thánh Linh làm việc như thế nào, thì ngươi không hiểu cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời hoặc cách phải bước vào, và nếu ngươi không hiểu cách Sa-tan hành động để đánh lừa và quấy rầy con người, thì ngươi không biết cách loại bỏ Sa-tan và đứng vững trong chứng ngôn của mình. Cách hoạt động của Đức Thánh Linh và cách hành động của Sa-tan là những điều mọi người nên hiểu, và đó là những điều cần phải được trải nghiệm trong đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời.

Trước: Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện

Tiếp theo: Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger