Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện

Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để làm công tác Ngài phải làm và thực hiện chức vụ phán lời của Ngài. Ngài đích thân đến để làm việc giữa con người với mục tiêu hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, chỉ trong những ngày sau rốt, Ngài mới thực hiện dạng công tác này. Chỉ trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời mới nhập thể để làm công tác quy mô lớn như thế. Mặc dù Ngài chịu đựng những sự gian khổ mà người ta thấy khó có thể chịu đựng được, và mặc dù Ngài là một Đức Chúa Trời vĩ đại nhưng lại có sự khiêm nhường để trở thành một con người bình thường, không phương diện nào trong công tác của Ngài bị trì hoãn, và kế hoạch của Ngài chẳng hề bị rơi vào sự hỗn loạn. Ngài đang làm công tác theo kế hoạch ban đầu của Ngài. Một trong những mục đích của sự nhập thể này là để chinh phục mọi người, một mục đích khác là để hoàn thiện những người Ngài yêu thương. Ngài mong muốn tận mắt thấy những người mà Ngài hoàn thiện, và Ngài muốn tự mình thấy những người Ngài hoàn thiện làm chứng cho Ngài như thế nào. Không phải là một hay hai người được hoàn thiện. Đúng hơn, đó là một nhóm, bao gồm chỉ vài người. Những người trong nhóm này đến từ những quốc gia khác nhau của thế giới, và từ những dân tộc khác nhau của thế giới. Mục đích của việc làm nhiều công tác như vậy là để thu phục nhóm người này, để có được chứng ngôn mà nhóm người này làm chứng cho Ngài, và để đạt được vinh quang mà Ngài có thể nhận được từ họ. Ngài không làm công tác vô nghĩa, Ngài cũng không làm công tác vô giá trị. Có thể nói rằng, khi làm nhiều công tác như vậy, mục đích của Đức Chúa Trời là hoàn thiện tất cả những ai Ngài mong muốn hoàn thiện. Trong thời gian rỗi rãi mà Ngài có ngoài việc này, Ngài sẽ vứt bỏ những kẻ tà ác. Hãy biết rằng Ngài không làm công tác vĩ đại này bởi những kẻ tà ác; trái lại, Ngài cho đi tất cả bởi con số nhỏ bé những người có thể được Ngài hoàn thiện ấy. Công tác Ngài làm, những lời Ngài phán, những lẽ mầu nhiệm Ngài mặc khải, sự phán xét và trừng phạt của Ngài đều là vì lợi ích của số người nhỏ bé đó. Ngài đã không trở nên xác thịt bởi những kẻ tà ác, và những kẻ tà ác ấy càng không làm dấy lên cơn thịnh nộ dữ dội trong Ngài. Ngài phán lẽ thật, và nói về lối vào, vì những người được làm cho hoàn thiện; Ngài đã trở nên xác thịt vì họ, và chính vì họ mà Ngài ban những lời hứa và phúc lành của Ngài. Lẽ thật, lối vào, và sự sống trong nhân tính mà Ngài phán không phải để dành cho những kẻ tà ác. Ngài muốn tránh nói với những kẻ tà ác, mà thay vào đó muốn ban mọi lẽ thật cho những người cần được hoàn thiện. Tuy nhiên, công tác của Ngài đòi hỏi rằng, trong lúc này, những kẻ tà ác được phép hưởng một số dư dật của Ngài. Những kẻ không thực hiện lẽ thật, những kẻ không đáp ứng Đức Chúa Trời, và những kẻ làm gián đoạn công tác của Ngài đều là tà ác. Họ không thể được hoàn thiện, và bị Đức Chúa Trời ghê tởm, loại bỏ. Trái lại, những người đưa lẽ thật vào thực hành và có thể đáp ứng Đức Chúa Trời và những người dâng trọn mình cho công tác của Đức Chúa Trời là những người được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Những người mà Đức Chúa Trời mong muốn làm cho trọn vẹn không ai khác hơn là nhóm người này, và công tác mà Đức Chúa Trời làm là vì lợi ích của những người này. Lẽ thật mà Ngài phán hướng tới những người sẵn lòng đưa nó vào thực hành. Ngài không phán với những người không đưa lẽ thật vào thực hành. Việc gia tăng sự thông sáng và phát triển sự sáng suốt mà Ngài nói tới là nhắm vào những người có thể thực hiện lẽ thật. Khi Ngài nói về những người cần được hoàn thiện, thì Ngài đang nói về chính những người này. Công tác của Đức Thánh Linh hướng đến những người sẵn lòng thực hành lẽ thật. Những điều như sở hữu sự khôn ngoan và nhân tính được hướng đến những người sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành. Những người không thực hiện lẽ thật có thể nghe những lời về lẽ thật, nhưng bởi họ quá tà ác từ trong bản chất và không quan tâm đến lẽ thật, nên những gì họ hiểu chỉ là những học thuyết và câu từ, cùng những lý thuyết trống rỗng, mà không có chút giá trị nào cho lối vào sự sống của họ. Không ai trong số họ trung thành với Đức Chúa Trời; hết thảy họ đều là những người thấy Đức Chúa Trời nhưng không thể có được Ngài; hết thảy họ đều bị Đức Chúa Trời kết án.

Đức Thánh Linh có một con đường để đi trong mỗi người, và ban cho mỗi người một cơ hội được hoàn thiện. Thông qua sự tiêu cực của mình, ngươi được biết về sự bại hoại của mình, và sau đó bằng cách vứt bỏ sự tiêu cực, ngươi sẽ tìm thấy một con đường để thực hành; đây đều là những cách mà ngươi được hoàn thiện. Hơn nữa, thông qua sự hướng dẫn và soi sáng liên tục về một số điều tích cực bên trong ngươi, ngươi sẽ chủ động làm tròn chức năng của mình, phát triển sự thông sáng và đạt được sự sáng suốt. Khi những điều kiện của ngươi tốt, ngươi đặc biệt sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời, và đặc biệt sẵn lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và có thể liên hệ những bài giảng mà ngươi nghe với tình trạng của riêng mình. Vào những lúc như thế, Đức Chúa Trời khai sáng và soi sáng cho ngươi bên trong, làm cho ngươi nhận ra một số điều ở phương diện tích cực. Đây là cách ngươi được hoàn thiện ở phương diện tích cực. Trong những trạng thái tiêu cực, ngươi yếu đuối và thụ động; ngươi cảm thấy mình không có Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng Đức Chúa Trời soi sáng cho ngươi, giúp ngươi tìm một con đường để thực hành. Vượt qua được việc này là đạt được sự hoàn thiện ở phương diện tiêu cực. Đức Chúa Trời có thể hoàn thiện con người ở cả những phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Điều này tùy thuộc vào việc ngươi có thể trải nghiệm hay không, và ngươi có theo đuổi việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện hay không. Nếu ngươi thật sự cố gắng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vậy thì điều tiêu cực không thể khiến ngươi chịu tổn thất, mà có thể mang đến cho ngươi những thứ thực hơn, và có thể làm cho ngươi có nhiều khả năng hơn để biết về những gì đang thiếu bên trong mình, có nhiều khả năng hơn để nắm bắt tình trạng thật của mình, và thấy rằng con người chẳng có gì, và chẳng là gì; nếu ngươi không trải nghiệm những sự thử luyện, thì ngươi không biết, và sẽ luôn cảm thấy rằng mình hơn người và tốt hơn bất kỳ ai khác. Thông qua toàn bộ điều này, ngươi sẽ thấy rằng tất cả những gì đã đến trước kia đều được thực hiện bởi Đức Chúa Trời và được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời. Sự bước vào những sự thử luyện khiến ngươi không có tình yêu hay đức tin, ngươi thiếu sự cầu nguyện và không thể hát thánh ca, và tự lúc nào không hay, giữa việc này, ngươi bắt đầu nhận biết chính mình. Đức Chúa Trời có nhiều phương tiện để hoàn thiện con người. Ngài dùng mọi dạng môi trường để xử lý tâm tính bại hoại của con người, và dùng nhiều điều khác nhau để phơi bày con người; ở một phương diện, Ngài xử lý con người, ở một phương diện khác, Ngài phơi bày con người, và ở một phương diện khác nữa, Ngài tỏ lộ con người, tìm ra và tiết lộ “những bí ẩn” tận sâu thẳm lòng người, và cho con người thấy bản tính của họ bằng cách phơi bày nhiều tình trạng của họ. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người thông qua nhiều phương pháp – thông qua sự mặc khải, thông qua việc xử lý con người, thông qua sự tinh luyện và hình phạt con người – hầu cho con người có thể biết rằng Đức Chúa Trời là thực tế.

Các ngươi hiện đang tìm kiếm điều gì? Được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời, có được Đức Chúa Trời – hay có lẽ các ngươi cố gắng mang dáng dấp theo cách của Phi-e-rơ vào những năm 90, hoặc có đức tin vĩ đại hơn đức tin của Gióp, hay có lẽ các ngươi tìm kiếm để được Đức Chúa Trời gọi là công chính và đến trước ngai Đức Chúa Trời, hay để có thể tỏ hiện Đức Chúa Trời trên đất và làm chứng cho Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ và vang dội. Bất kể các ngươi tìm kiếm điều gì, thì nói chung, các ngươi tìm kiếm vì mục đích được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Cho dù các ngươi tìm kiếm để là một người công chính, tìm kiếm cách thức của Phi-e-rơ, hay đức tin của Gióp, hay để được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, tất cả đều là công tác Đức Chúa Trời làm trên con người. Nói cách khác, bất kể ngươi tìm kiếm điều gì, tất cả đều vì mục đích được Đức Chúa Trời hoàn thiện, tất cả vì mục đích trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, để thỏa lòng Đức Chúa Trời; bất kể ngươi tìm kiếm gì, tất cả đều vì mục đích khám phá sự đáng mến của Đức Chúa Trời, tìm kiếm một con đường thực hành trong trải nghiệm thật với mục tiêu là có thể giũ bỏ tâm tính phản nghịch của chính ngươi, đạt được một trạng thái bình thường bên trong bản thân ngươi, có thể hoàn toàn tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trở thành một người đúng đắn, và có động cơ đúng trong mọi việc ngươi làm. Lý do để ngươi trải nghiệm tất cả những điều này là để đạt đến việc biết Đức Chúa Trời và đạt được sự phát triển sự sống. Mặc dù điều ngươi trải nghiệm là lời Đức Chúa Trời và những sự kiện thực, cũng như những con người, sự vật và sự việc trong môi trường xung quanh ngươi, thì sau cùng, ngươi cũng có thể biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Cố gắng bước đi con đường của một người công chính hay cố gắng đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành: đây là đường đua, trong khi việc biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời hoàn thiện là đích đến. Dù ngươi hiện đang tìm kiếm sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, hay tìm kiếm để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì sau hết, tất cả đều là để biết Đức Chúa Trời; đó là để công tác mà Ngài thực hiện trong ngươi có thể không vô ích, để cuối cùng ngươi bắt đầu biết được tính hiện thực của Đức Chúa Trời, biết được sự vĩ đại của Ngài, và hơn nữa là biết sự khiêm nhường và sự ẩn giấu của Đức Chúa Trời, và biết được lượng công việc to lớn mà Đức Chúa Trời thực hiện trong ngươi. Đức Chúa Trời đã khiêm nhường đến mức Ngài làm công tác của Ngài trong những con người bẩn thỉu và bại hoại này, và hoàn thiện nhóm người này. Đức Chúa Trời không chỉ trở nên xác thịt để sống và ăn giữa con người, để chăn dắt con người, và để cung cấp những gì con người cần. Quan trọng hơn là Ngài làm công tác vĩ đại của Ngài là cứu rỗi và chinh phục những con người bại hoại đến không thể chịu được này. Ngài vào tận trung tâm của con rồng lớn sắc đỏ để cứu những người bại hoại nhất này, hầu cho tất cả mọi người có thể được thay đổi và làm mới. Sự gian khổ to lớn mà Đức Chúa Trời chịu đựng không chỉ là sự gian khổ mà Đức Chúa Trời nhập thể chịu đựng, mà chủ yếu là Thần của Đức Chúa Trời chịu đựng sự nhục mạ cực độ – Ngài khiêm nhường và ẩn giấu chính Ngài nhiều đến nỗi Ngài trở thành một người bình thường. Đức Chúa Trời đã nhập thể và mặc lấy hình hài xác thịt để mọi người thấy rằng Ngài có một đời sống con người bình thường và những nhu cầu con người bình thường. Điều này đủ để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã khiêm nhường đến cực độ. Thần của Đức Chúa Trời được nhận ra trong xác thịt. Thần của Ngài quá cao cả và vĩ đại, ấy thế mà Ngài lại mặc lấy hình hài của một con người bình thường, của một con người nhỏ nhoi, để làm công tác của Thần Ngài. Tố chất, sự thông sáng, ý thức, nhân tính, và sự sống của mỗi người trong các ngươi cho thấy các ngươi thật sự không đáng được nhận công tác dạng này của Đức Chúa Trời. Các ngươi thật sự không xứng đáng để Đức Chúa Trời chịu khổ sở như thế vì lợi ích của các ngươi. Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Ngài quá cao trọng, còn con người quá thấp hèn, ấy thế mà Ngài vẫn hoạt động trên họ. Ngài không chỉ nhập thể để chu cấp cho con người, để phán với con người, mà Ngài thậm chí còn sống cùng với con người. Đức Chúa Trời quá khiêm nhường, quá đáng mến. Nếu ngay khi tình yêu của Đức Chúa Trời được đề cập, ngay khi ân điển của Đức Chúa Trời được đề cập, ngươi rơi lệ trong khi thốt ra lời ca ngợi tuyệt vời, nếu ngươi đạt đến trạng thái này, vậy thì ngươi có kiến thức thật về Đức Chúa Trời.

Có một sự lệch lạc trong việc tìm kiếm của con người ngày nay; họ chỉ tìm kiếm để yêu Đức Chúa Trời và đáp ứng Đức Chúa Trời, nhưng họ không có bất kỳ kiến thức nào về Đức Chúa Trời, và đã sao lãng sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh bên trong họ. Họ không có nền tảng là kiến thức thật về Đức Chúa Trời. Theo cách này, họ mất đi sự say mê khi trải nghiệm của họ tiến triển. Tất cả những ai tìm kiếm để có được kiến thức thật về Đức Chúa Trời, cho dù họ đã không ở trong tình trạng tốt trong quá khứ, và có xu hướng thiên về sự tiêu cực và yếu đuối, và thường rơi lệ, rơi vào chán nản, và mất hy vọng – thì giờ đây, khi họ đạt được nhiều kinh nghiệm hơn, tình trạng của họ cải thiện. Sau một trải nghiệm của việc được xử lý và đập vỡ, và đã trải qua một vòng thử luyện và tinh luyện, họ đã tiến bộ rất nhiều. Những trạng thái tiêu cực được giảm đi, và đã có một số thay đổi trong tâm tính sống của họ. Khi họ trải qua nhiều sự thử luyện hơn, lòng họ bắt đầu yêu Đức Chúa Trời. Có một quy tắc cho sự hoàn thiện mọi người của Đức Chúa Trời, đó là Ngài khai sáng ngươi bằng cách dùng một phần đáng mong muốn của ngươi để ngươi có một con đường thực hành và có thể tách bản thân mình ra khỏi tất cả những trạng thái tiêu cực, giúp linh hồn ngươi đạt được sự giải thoát, và làm cho ngươi có thể yêu Ngài hơn. Theo cách này, ngươi có thể vứt bỏ tâm tính bại hoại của Sa-tan. Ngươi chân thật và cởi mở, sẵn lòng nhận biết bản thân và đưa lẽ thật vào thực hành. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi, do đó khi ngươi yếu đuối và tiêu cực, Ngài khai sáng ngươi gấp đôi, giúp ngươi biết bản thân mình nhiều hơn, sẵn lòng ăn năn về bản thân mình hơn, và có thể thực hành những điều mà ngươi nên thực hành nhiều hơn. Chỉ theo cách này, lòng ngươi mới có thể bình an và thoải mái. Một người thường chú ý đến việc biết Đức Chúa Trời, chú ý đến việc biết chính mình, chú ý đến việc thực hành của riêng mình, sẽ có thể thường xuyên nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời, cũng như sự hướng dẫn và khai sáng của Ngài. Mặc dù một người như thế có thể ở trong trạng thái tiêu cực, nhưng người ấy có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức, dù là do hành động của lương tâm hay sự khai sáng từ lời Đức Chúa Trời. Sự thay đổi tâm tính của một người luôn đạt được khi người đó biết trạng thái thật của chính mình và tâm tính cùng công tác của Đức Chúa Trời. Một người sẵn lòng biết chính mình và mở lòng mình sẽ luôn có thể thực hiện lẽ thật. Dạng người này là một người trung thành với Đức Chúa Trời, và một người trung thành với Đức Chúa Trời có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, dù sự hiểu biết này sâu sắc hay nông cạn, sơ sài hay phong phú. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời, và nó là điều mà con người đạt được; đó là lợi ích của riêng họ. Một người có kiến thức về Đức Chúa Trời là người có cơ sở, người có khải tượng. Dạng người này chắc chắn về xác thịt của Đức Chúa Trời, và chắc chắn về lời Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động hay phán dạy như thế nào, hoặc những người khác gây nhiễu loạn như thế nào, họ cũng có thể giữ vững lập trường, và đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Một người càng theo cách này, họ càng có thể thực hiện lẽ thật mà họ hiểu. Bởi họ luôn thực hành lời Đức Chúa Trời, họ đạt được nhiều hiểu biết hơn về Đức Chúa Trời, và có quyết tâm để mãi đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Có sự nhận thức rõ, có sự quy phục, và có khả năng nhìn thấu các sự việc để ngươi được nhạy bén trong linh hồn có nghĩa là ngươi có được lời Đức Chúa Trời soi sáng và khai sáng cho ngươi bên trong ngay khi ngươi gặp phải điều gì đó. Đây là sự nhạy bén trong linh hồn. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều vì mục đích giúp hồi sinh linh hồn con người. Tại sao Đức Chúa Trời luôn nói rằng mọi người tê dại và đờ đẫn? Đó là vì linh hồn con người đã chết, và họ đã trở nên quá tê dại đến nỗi hoàn toàn vô thức về những việc của linh hồn. Công tác của Đức Chúa Trời là làm cho sự sống của con người tiến triển và giúp linh hồn con người sống dậy, để họ có thể nhìn thấu những việc của linh hồn, và họ luôn có thể yêu Đức Chúa Trời trong lòng mình và đáp ứng Đức Chúa Trời. Việc đến được giai đoạn này cho thấy rằng linh hồn của một người đã được làm sống lại, và lần tới khi họ gặp phải điều gì đó, họ có thể phản ứng ngay lập tức. Họ ứng đáp nhanh nhạy với những bài giảng, và phản ứng nhanh với các tình huống. Đạt được sự nhạy bén của linh hồn là như thế này. Có nhiều người phản ứng nhanh với một sự kiện bên ngoài, nhưng ngay khi lối vào hiện thực hay những điều chi tiết của linh hồn được đề cập, họ trở nên tê dại và đờ đẫn. Họ hiểu điều gì đó chỉ khi nó vô cùng trực quan. Tất cả những điều này là các dấu hiệu của việc tê dại và đờ đẫn về linh hồn, của việc có ít kinh nghiệm về những việc của linh hồn. Một số người nhạy bén về linh hồn và có sự sáng suốt. Ngay khi họ nghe những lời chỉ ra tình trạng của họ, họ viết ra ngay lập tức. Một khi họ nghe những lời về các nguyên tắc thực hành, họ có thể tiếp nhận chúng và áp dụng chúng vào trải nghiệm tiếp theo của họ, và nhờ đó thay đổi bản thân họ. Đây là một người nhạy bén trong linh hồn. Tại sao họ có thể phản ứng nhanh như vậy? Đó là vì họ tập trung vào những thứ trong đời sống hàng ngày. Khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ có thể soi tình trạng của họ vào chúng và phản tỉnh chính mình. Khi họ nghe sự thông công và các bài giảng, cũng như nghe những lời mang đến cho họ sự khai sáng và soi sáng, họ có thể đón nhận chúng ngay lập tức. Điều này tương tự như đưa thức ăn cho người đói; họ có thể ăn ngay lập tức. Nếu ngươi đưa thức ăn cho ai đó không đói, họ không phản ứng nhanh như vậy. Ngươi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và sau đó ngươi có thể phản ứng lập tức khi gặp phải điều gì đó: những gì Đức Chúa Trời yêu cầu về vấn đề này, và cách ngươi nên phản ứng. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ngươi về vấn đề này vào lần trước; khi ngươi đối mặt với cùng một dạng sự việc hôm nay, tự nhiên ngươi sẽ biết thực hành theo cách thỏa lòng Đức Chúa Trời như thế nào. Nếu ngươi luôn thực hành theo cách này và luôn trải nghiệm theo cách này, thì đến một lúc nào đó, nó sẽ dễ dàng đến với ngươi. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, ngươi biết Đức Chúa Trời đang đề cập đến dạng người nào, ngươi biết Ngài đang nói tới những dạng điều kiện nào của linh hồn, và ngươi có thể nắm bắt điểm chính và đưa nó vào thực hành; điều này cho thấy rằng ngươi có thể trải nghiệm. Tại sao một số người lại thiếu kém trong phương diện này? Đó là vì họ không đặt nhiều nỗ lực vào phương diện thực hành. Mặc dù họ sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, họ không có sự thông sáng thật sự về các chi tiết của việc phụng sự, về các chi tiết của lẽ thật trong sự sống của họ. Họ trở nên bối rối khi điều gì đó xảy ra. Theo cách này, ngươi có thể bị dẫn đi chệch hướng khi một tiên tri giả hay một sứ đồ giả đến bên. Ngươi phải thông công thường xuyên về lời và công tác của Đức Chúa Trời – chỉ bằng cách này, ngươi mới có thể hiểu được lẽ thật và phát triển sự sáng suốt. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật, ngươi sẽ không có sự sáng suốt. Ví dụ, những gì Đức Chúa Trời phán, cách Đức Chúa Trời hoạt động, những yêu cầu của Ngài đối với mọi người, dạng người nào ngươi nên tiếp xúc, và dạng người nào ngươi nên loại bỏ – ngươi thông công về những điều này. Nếu ngươi luôn trải nghiệm lời Đức Chúa Trời theo cách này, ngươi sẽ hiểu lẽ thật và hiểu thấu đáo nhiều điều, và ngươi cũng sẽ có sự sáng suốt. Sự sửa dạy bởi Đức Thánh Linh là gì, sự oán trách sinh ra từ ý muốn của con người là gì, sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh là gì, sự sắp xếp của một môi trường là gì, những lời Đức Chúa Trời khai sáng bên trong là gì? Nếu ngươi không rõ về những điều này, ngươi sẽ không có sự sáng suốt. Ngươi nên biết điều gì đến từ Đức Thánh Linh, điều gì là tâm tính phản nghịch, cách vâng lời Đức Chúa Trời, và cách vứt bỏ sự phản nghịch của bản thân; nếu ngươi có sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm về những điều này, ngươi sẽ có một nền tảng; khi điều gì đó xảy ra, ngươi sẽ có một lẽ thật thích hợp để đo lường điều đó, và những khải tượng thích hợp làm nền tảng. Ngươi sẽ có những nguyên tắc trong mọi việc ngươi làm, và sẽ có thể hành động theo lẽ thật. Khi ấy sự sống của ngươi sẽ đầy sự khai sáng của Đức Chúa Trời, đầy những phúc lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không đối xử bất công với bất kỳ người nào chân thành tìm kiếm Ngài, hay người nào sống thể hiện ra Ngài và làm chứng cho Ngài, và Ngài sẽ không rủa sả bất kỳ người nào có thể chân thành khao khát lẽ thật. Nếu, trong khi ngươi đang ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể chú ý đến việc biết tình trạng thật của chính mình, chú ý đến việc thực hành của chính mình, và chú ý đến sự hiểu biết của chính mình, vậy thì, khi ngươi gặp một vấn đề, ngươi sẽ nhận sự khai sáng và sẽ đạt được sự hiểu biết thực tế. Khi ấy trong mọi sự, ngươi sẽ có một con đường thực hành và sự sáng suốt. Một người có lẽ thật thì không có khả năng bị lừa dối, không có khả năng hành xử theo cách quấy phá hay hành động thái quá. Bởi lẽ thật, họ được bảo vệ, và cũng bởi lẽ thật, họ đạt được sự hiểu biết nhiều hơn. Bởi lẽ thật, họ có nhiều con đường thực hành hơn, được nhiều cơ hội để Đức Thánh Linh hoạt động trong họ hơn, và nhiều cơ hội được hoàn thiện hơn.

Trước: Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài

Tiếp theo: Công tác của Đức Thánh Linh và công việc của Sa-tan

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger