72 Công tác chinh phục có ý nghĩa sâu sắc nhất

Verse 1

Công tác chinh phục

được thực hiện trên tất cả các ngươi

là công tác có ý nghĩa sâu sắc nhất.

Mục đích công tác này

là để hoàn thiện một nhóm người

sao cho họ trở thành những người đắc thắng.


Pre-chorus 1

Và họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên

được làm cho trọn vẹn,

có nghĩa là thành quả đầu tiên.


Chorus

Mục đích của toàn bộ công tác

Đức Chúa Trời đã làm

là để dẫn dắt con người

bước vào con đường sống đúng đắn,

để họ có được cuộc sống

bình thường của nhân loại,

vì con người không biết

cách sống sao cho đúng.

Cuộc sống của ngươi sẽ trống rỗng,

nếu thiếu sự dẫn dắt này,

sẽ chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa chi.

Ngươi sẽ không biết làm sao để

làm một con người bình thường.

Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất

của việc chinh phục loài người.


Verse 2

Công tác chinh phục

cũng được thực hiện để những loài

thọ tạo hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời,

mục đích là để muôn loài

được nhận lãnh sự cứu rỗi

trọn vẹn nhất, lớn lao nhất của Ngài.


Pre-chorus 2

Điều Ngài cho con người hưởng

không chỉ là tình yêu và lòng nhân từ,

mà cả sự phán xét, và hình phạt.


Chorus

Mục đích của toàn bộ công tác

Đức Chúa Trời đã làm

là để dẫn dắt con người

bước vào con đường sống đúng đắn,

để họ có được cuộc sống

bình thường của nhân loại,

vì con người không biết

cách sống sao cho đúng.

Cuộc sống của ngươi sẽ trống rỗng,

nếu thiếu sự dẫn dắt này,

sẽ chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa chi.

Ngươi sẽ không biết làm sao để

làm một con người bình thường.

Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất

của việc chinh phục loài người.


Verse 3

Từ thuở sáng thế đến nay,

điều Ngài làm trong công tác

là tình yêu, không hề ghét bỏ con người.

Kể cả phán xét cũng là tình yêu,

một tình yêu chân thật, thực tế hơn

dẫn dắt con người vào con đường sống đúng đắn.


Pre-chorus 3

Công tác chinh phục của Ngài

cũng là để làm chứng trước Sa-tan,

và để lan truyền công tác Phúc Âm.


Chorus

Mục đích của toàn bộ công tác

Đức Chúa Trời đã làm

là để dẫn dắt con người

bước vào con đường sống đúng đắn,

để họ có được cuộc sống

bình thường của nhân loại,

vì con người không biết

cách sống sao cho đúng.

Cuộc sống của ngươi sẽ trống rỗng,

nếu thiếu sự dẫn dắt này,

sẽ chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa chi.

Ngươi sẽ không biết làm sao để

làm một con người bình thường.

Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất

của việc chinh phục loài người.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (4)

Trước: 71 Điều công tác chinh phục sẽ đạt được

Tiếp theo: 73 Sự phán xét và hình phạt tỏ lộ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger