72 Công tác chinh phục có ý nghĩa sâu sắc nhất

Verse 1

Công tác chinh phục được thực hiện trên tất cả các ngươi

là công tác có ý nghĩa sâu sắc nhất.

Mục đích công tác này là để hoàn thiện một nhóm người

sao cho họ trở thành những người đắc thắng.

Pre-chorus 1

Và họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên được làm cho trọn vẹn,

có nghĩa là thành quả đầu tiên.

Chorus

Mục đích của toàn bộ công tác Đức Chúa Trời đã làm

là để dẫn dắt con người bước vào con đường sống đúng đắn,

để họ có được cuộc sống bình thường của nhân loại,

vì con người không biết cách sống sao cho đúng.

Cuộc sống của ngươi sẽ trống rỗng, nếu thiếu sự dẫn dắt này,

sẽ chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa chi.

Ngươi sẽ không biết làm sao để làm một con người bình thường.

Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục loài người.

Verse 2

Công tác chinh phục cũng được thực hiện để những loài

thọ tạo hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời,

mục đích là để muôn loài được nhận lãnh sự cứu rỗi

trọn vẹn nhất, lớn lao nhất của Ngài.

Pre-chorus 2

Điều Ngài cho con người hưởng không chỉ là tình yêu và lòng nhân từ,

mà cả sự phán xét, và hình phạt.

Chorus

Mục đích của toàn bộ công tác Đức Chúa Trời đã làm

là để dẫn dắt con người bước vào con đường sống đúng đắn,

để họ có được cuộc sống bình thường của nhân loại,

vì con người không biết cách sống sao cho đúng.

Cuộc sống của ngươi sẽ trống rỗng, nếu thiếu sự dẫn dắt này,

sẽ chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa chi.

Ngươi sẽ không biết làm sao để làm một con người bình thường.

Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục loài người.

Verse 3

Từ thuở sáng thế đến nay, điều Ngài làm trong công tác

là tình yêu, không hề ghét bỏ con người.

Kể cả phán xét cũng là tình yêu, một tình yêu chân thật, thực tế hơn

dẫn dắt con người vào con đường sống đúng đắn.

Pre-chorus 3

Công tác chinh phục của Ngài cũng là để làm chứng trước Sa-tan,

và để lan truyền công tác Phúc Âm.

Chorus

Mục đích của toàn bộ công tác Đức Chúa Trời đã làm

là để dẫn dắt con người bước vào con đường sống đúng đắn,

để họ có được cuộc sống bình thường của nhân loại,

vì con người không biết cách sống sao cho đúng.

Cuộc sống của ngươi sẽ trống rỗng, nếu thiếu sự dẫn dắt này,

sẽ chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa chi.

Ngươi sẽ không biết làm sao để làm một con người bình thường.

Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục loài người.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 71 Điều công tác chinh phục sẽ đạt được

Tiếp theo: 73 Sự phán xét và hình phạt tỏ lộ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào

Trong thời gian Phi-e-rơ ở cùng với Jêsus, ông đã thấy nhiều tính cách đáng mến của Jêsus, nhiều khía cạnh đáng để noi theo và nhiều khía...

Chương 28

Tình trạng của con người là họ càng ít hiểu lời Đức Chúa Trời thì họ càng hoài nghi chúng là phương tiện làm việc hiện tại của Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger