66 Lẽ thật của công tác chinh phục trong thời kỳ sau rốt

Verse 1

Người bại hoại không biết có Đức Chúa Trời

hay thờ phượng Ngài.

Buổi đầu tạo dựng A-đam và Ê-va,

sự hiển vinh của Đức Giê-hô-va từng hiện diện.

Nhưng con người trở nên bại hoại,

đã đánh mất sự hiển vinh và lời chứng

khi họ phản nghịch Đức Chúa Trời

và không còn tôn kính Ngài.


Chorus

Và công tác của ngày nay

là để khôi phục mọi sự vinh hiển,

để mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời,

và làm chứng giữa muôn tạo vật.

Đây chính là điều cần làm trong giai đoạn này,

là công tác chinh phục

ở trong thời kỳ sau rốt này.


Verse 2

Làm sao có thể chinh phục con người?

Bằng việc dùng lời để thuyết phục con người,

bằng sự phán xét và hình phạt

cùng những lời nguyền rủa để chinh phục họ,

phơi bày sự nổi loạn của loài người,

phán xét sự chống đối của họ,

cho họ thấy mình bất chính, nhơ bẩn,

để tỏ rõ sự công chính của Đức Chúa Trời.


Chorus

Và công tác của ngày nay

là để khôi phục mọi sự vinh hiển,

để mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời,

và làm chứng giữa muôn tạo vật.

Đây chính là điều cần làm trong giai đoạn này,

là công tác chinh phục

ở trong thời kỳ sau rốt này.


Bridge

Lời Đức Chúa Trời sẽ dùng

để chinh phục và thuyết phục loài người.

Những ai đã chấp nhận

sự chinh phục của Đức Chúa Trời

phải nhận sự phán xét từ lời Ngài.

Nếu ngươi có thể tuân theo những lời này,

không còn làm theo cách của ngươi,

thì ngươi đã bị chinh phục

bởi lời của Đức Chúa Trời.


Chorus

Và công tác của ngày nay

là để khôi phục mọi sự vinh hiển,

để mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời,

và làm chứng giữa muôn tạo vật.

Đây chính là điều cần làm trong giai đoạn này,

là công tác chinh phục ở trong thời kỳ sau rốt,

là công tác chinh phục

ở trong thời kỳ sau rốt này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)

Trước: 65 Mục đích của công tác phán xét của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 67 Giai đoạn cuối cùng của cuộc chinh phục nhằm cứu rỗi con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger