612 Điều cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

Verse 1

Nếu ngươi muốn có được hiệu quả

trong việc ăn uống lời Đức Chúa Trời,

ngươi phải buông bỏ hết

những quan niệm tôn giáo của mình.

Nếu ngươi muốn phụng sự Ngài,

thì điều đó càng cần thiết,

và ngươi phải vâng phục lời Ngài trong mọi việc.


Verse 2

Nếu ngươi thiếu kiến thức này,

thì khi phụng sự ngươi sẽ gây ra những gián đoạn.

Nếu cứ cố chấp, ngươi sẽ bị hạ gục,

không đứng dậy nổi.

Công tác của Ngài nay

đã khác với trước và với Kinh Thánh;

nếu ngươi không vâng phục,

ngươi có thể sa ngã dễ dàng.


Chorus

Điều cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

là trở thành một người có thể hợp lòng của Ngài,

một người phù hợp để Ngài sử dụng,

là người có thể buông bỏ mọi quan niệm tôn giáo.

Đó là điều một người cần có để phụng sự Ngài.


Verse 3

Để phụng sự theo ý muốn của Ngài,

hãy điều chỉnh quan điểm của ngươi.

Những điều sẽ phán

sẽ không tương thích những điều đã phán.

Nếu ngươi không có ý chí để vâng phục,

ngươi sẽ không thể bước đi

trên con đường phía trước.


Chorus

Điều cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

là trở thành một người có thể hợp lòng của Ngài,

một người phù hợp để Ngài sử dụng,

là người có thể buông bỏ mọi quan niệm tôn giáo.

Đó là điều một người cần có để phụng sự Ngài.


Bridge

Nếu một phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời

đã bén rễ ở bên trong ngươi,

và ngươi không bao giờ buông bỏ,

nó sẽ trở thành quan niệm của ngươi.

Nếu Ngài là gì đã bén rễ trong ngươi,

thì ngươi đã có được lẽ thật.

Nếu lời Ngài và lẽ thật

trở thành sự sống của ngươi,

ngươi sẽ không còn các quan niệm về Ngài.

Khi ngươi có hiểu biết thực sự về Ngài,

ngươi sẽ không còn bám vào giáo lý.


Chorus

Điều cần có để là người phụng sự Đức Chúa Trời

là trở thành một người có thể hợp lòng của Ngài,

một người phù hợp để Ngài sử dụng,

là người có thể buông bỏ mọi quan niệm tôn giáo.

Đó là điều một người cần có để phụng sự Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết về công tác của Đức Chúa Trời ngày nay mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời

Trước: 611 Để phụng sự Đức Chúa Trời, ngươi nên dâng lòng mình cho Ngài

Tiếp theo: 613 Điều cần có để lãnh đạo hội thánh

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger