370 Điều gì làm Đức Chúa Trời buồn nhất

Verse 1

Nỗ lực Đức Chúa Trời dành cho con người

chứng tỏ Ngài rất yêu thương con người.

Hành động của con người chứng tỏ

họ rất ghét lẽ thật và chống đối Ngài.

Không ai có thể hiểu Đức Chúa Trời

không ai có thể chấp nhận Ngài,

dù Đức Chúa Trời rất chân thành,

lời Ngài rất nhẹ nhàng và thật rõ ràng.

Chorus

Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến tất cả những ai theo Ngài.

Nhưng chẳng khi nào họ chịu tiếp nhận lời Ngài.

Họ còn chẳng thể chấp nhận những đề nghị của Ngài.

Đó là điều buồn nhất đối với Ngài.

Verse 2

Họ thực hiện công tác theo ý riêng,

công tác Đức Chúa Trời giao phó cho họ,

mà không hỏi xem Ngài yêu cầu gì,

cũng không kiếm tìm ý định của Ngài,

nhưng vẫn khẳng định đang phụng sự Ngài trung thành.

Họ nói mình phụng sự Ngài rất trung thành,

nhưng lại bất tuân, chống lại Ngài,

họ vẫn dấy loạn, phản nghịch Ngài.

Chorus

Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến tất cả những ai theo Ngài.

Nhưng chẳng khi nào họ chịu tiếp nhận lời Ngài.

Họ còn chẳng thể chấp nhận những đề nghị của Ngài.

Đó là điều buồn nhất đối với Ngài.

Bridge

Rất nhiều người tin lẽ thật nào

họ không thể chấp nhận thì không phải là lẽ thật;

rất nhiều người tin lẽ thật nào

mà họ không thể thực hành đều không phải là lẽ thật.

Những người này phủ nhận lẽ thật của Ngài,

nó không được công nhận và bị gạt bỏ.

Họ tin Ngài là Đức Chúa Trời bằng lời,

nhưng xem Ngài là người ngoài cuộc,

không phải lẽ thật, đường đi hay sự sống.

Chorus

Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến tất cả những ai theo Ngài.

Nhưng chẳng khi nào họ chịu tiếp nhận lời Ngài.

Họ còn chẳng thể chấp nhận những đề nghị của Ngài.

Đó là điều buồn nhất đối với Ngài.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 369 Những ai ở trong bóng tối nên trỗi dậy

Tiếp theo: 371 Ai có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ba Ngôi có tồn tại không?

Sau khi sự thật về Jêsus trở nên xác thịt trở thành hiện thực, con người đã tin điều rằng trên trời không chỉ có Cha, mà còn có Con, và...

Sự thực hành (4)

Sự bình an và vui mừng mà Ta phán đến ngày hôm nay không giống như những gì ngươi tin và hiểu. Ngươi đã từng nghĩ rằng sự bình an và vui...

Phụ lục: Chương 2

Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời thực tế, khi con người đều đích thân cùng sinh hoạt, cùng hành động, cùng chung sống với Đức Chúa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger