337 Ngươi đã dâng những gì cho Đức Chúa Trời?

1 Áp-ra-ham đã dâng Y-sác – các ngươi đã dâng gì? Gióp đã dâng mọi thứ – các ngươi đã dâng gì? Quá nhiều người đã dâng cuộc đời họ, đầu rơi, máu đổ, để tìm con đường thật. Các ngươi đã trả cái giá đó chưa? So ra thì các ngươi không hề đủ tư cách được hưởng ân điển to lớn như thế. Đừng xem mình quá cao. Ngươi chẳng có gì để huênh hoang cả. Sự cứu rỗi vĩ đại như thế, ân điển vĩ đại như thế được ban miễn phí cho các ngươi. Các ngươi đã chẳng hy sinh gì, nhưng các ngươi vui hưởng ân điển miễn phí. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?

2 Có phải con đường thật này là điều các ngươi đã tìm kiếm và tự mình tìm thấy không? Chẳng phải Đức Thánh Linh đã buộc ngươi chấp nhận nó sao? Các ngươi chưa bao giờ có lòng tìm kiếm, càng không có lòng tìm kiếm và khao khát lẽ thật. Các ngươi chỉ ngồi nhàn nhã và hưởng thụ; các ngươi đã có được lẽ thật này mà không bỏ chút nỗ lực nào. Các ngươi có quyền gì để phàn nàn? Ngươi có nghĩ ngươi có giá trị lớn nhất không? So với những người đã hy sinh mạng sống của họ và đã đổ máu, các ngươi có gì để than oán? Các ngươi không có chọn lựa nào khác hơn là vâng phục và đi theo. Các ngươi hoàn toàn không xứng đáng!

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ý nghĩa của việc cứu rỗi con cháu Mô-áp

Trước: 336 Chỉ là ngươi đang không sống vì lẽ thật

Tiếp theo: 338 Những sự bày tỏ của ngươi về lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời đâu rồi?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger