412 Điều gì xảy ra khi coi nhẹ đức tin của mình

Verse 1

Thành công trong đức tin nơi Đức Chúa Trời

đạt được nhờ hành động của con người.

Khi thất bại, đó cũng chỉ là do hành động của họ.

Ngươi sẽ làm mọi thứ cần thiết

để đạt được điều gì đó

còn khó khăn và phải chịu nhiều đau khổ

hơn là tin vào Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 1

Và ngươi sẽ nghiêm túc với việc đó

đến nỗi không cho phép sai lầm.

Đây là những kiểu nỗ lực của các ngươi

trong cuộc sống của mình.


Chorus

Ngươi sẽ làm bất cứ gì

cho điều mình hết lòng vì nó,

nhưng sẽ không làm điều tương tự

với đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Những người thiếu lòng chân thành

là kẻ thất bại, thất bại trong đức tin của mình.

Chẳng phải có nhiều kẻ thất bại

trong các ngươi sao?


Verse 2

Ngươi sẽ dối gạt xác thịt của Ngài,

nhưng với người thân thì không.

Đây là những nguyên tắc mà ngươi sống theo.

Điều ngươi cần không phải lẽ thật,

sự sống, quy tắc hành xử,

hay công tác khó nhọc của Ngài,

mà là mọi thứ ngươi có nơi xác thịt.


Pre-chorus 2

Ngươi gạt bỏ công tác của Ngài

và không nghe lời Ngài.

Ngài thấy ngươi rất hời hợt trong đức tin.


Chorus

Ngươi sẽ làm bất cứ gì

cho điều mình hết lòng vì nó,

nhưng sẽ không làm điều tương tự

với đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Những người thiếu lòng chân thành

là kẻ thất bại, thất bại trong đức tin của mình.

Chẳng phải có nhiều kẻ thất bại

trong các ngươi sao?


Verse 3

Đức Chúa Trời hy vọng ngươi

thực sự cố gắng vì đích đến của mình,

dù tốt hơn là ngươi không nên giả dối,

nếu không Đức Chúa Trời sẽ rất thất vọng.

Và việc đó dẫn đến điều gì?

Chẳng phải ngươi đang gạt mình sao?


Bridge

Những kẻ nghĩ về đích đến của mình

nhưng lại hủy hoại nó

là kẻ ít có khả năng được cứu rỗi nhất.

Ngay cả khi ngươi bực tức, cáu giận,

có ai sẽ thương hại một người như vậy?

Ngài hy vọng ngươi không rơi vào thảm họa

và đích đến của ngươi sẽ tốt đẹp.


Chorus

Ngươi sẽ làm bất cứ gì

cho điều mình hết lòng vì nó,

nhưng sẽ không làm điều tương tự

với đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Những người thiếu lòng chân thành

là kẻ thất bại, thất bại trong đức tin của mình.

Chẳng phải có nhiều kẻ thất bại

trong các ngươi sao?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Về đích đến

Trước: 411 Tin Đức Chúa Trời nhưng không chấp nhận lẽ thật thì là người không tin

Tiếp theo: 413 Một đức tin mà Đức Chúa Trời không khen ngợi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger