305 Ngươi không xứng đáng tiếp xúc với Đức Chúa Trời với ý thức như thế

Intro

Tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực

hơn cho lẽ thật về việc nhận biết bản thân.

Tại sao các ngươi không được

Đức Chúa Trời đặc ân?

Tại sao tâm tính, lời nói của các ngươi

khiến Ngài khinh ghét?


Verse 1

Các ngươi tự ca ngợi mình

vì một chút lòng trung thành,

muốn phần thưởng chỉ vì

có chút đóng góp nhỏ nhoi.

Các ngươi coi thường người khác

khi thể hiện một chút vâng phục,

làm được một chút việc

thì khinh thường Đức Chúa Trời.


Verse 2

Trong khi tiếp nhận Ngài,

các ngươi muốn tiền, quà,

những lời khen ngợi.

Quyên góp một, hai đồng

khiến các ngươi đau lòng.

Khi quyên góp mười đồng,

các ngươi muốn được phước lành

và mong muốn được đối đãi thật đặc biệt.


Pre-chorus 1

Nhân tính của các ngươi thật kinh tởm.

Lời nói, hành động của các ngươi có gì đáng khen?


Chorus

Với ý thức ấy, các ngươi

tiếp xúc với Ngài sao được?

Các ngươi không thấy sợ cho mình lúc này sao?

Tâm tính của các ngươi đã suy đồi đến mức

các ngươi không thể

tương hợp với Đức Chúa Trời.

Vậy chẳng phải đức tin

của các ngươi nực cười sao?

Đức tin của các ngươi chẳng phi lý sao?

Giờ ngươi sẽ tiếp cận tương lai thế nào?

Giờ ngươi sẽ chọn con đường nào để đi?


Verse 3

Các ngươi biết rất rõ mình tin vào Đức Chúa Trời,

nhưng các ngươi lại không thể

tương hợp với Ngài;

các ngươi biết rất rõ mình chẳng có chút giá trị,

vậy mà lúc nào các ngươi cũng luôn khoa trương.


Pre-chorus 2

Các ngươi không cảm thấy ý thức của mình đã

giảm sút đến mức không còn tự chủ được sao?


Chorus

Với ý thức ấy, các ngươi

tiếp xúc với Ngài sao được?

Các ngươi không thấy sợ cho mình lúc này sao?

Tâm tính của các ngươi đã suy đồi đến mức

các ngươi không thể

tương hợp với Đức Chúa Trời.

Vậy chẳng phải đức tin

của các ngươi nực cười sao?

Đức tin của các ngươi chẳng phi lý sao?

Giờ ngươi sẽ tiếp cận tương lai thế nào?

Giờ ngươi sẽ chọn con đường nào để đi?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là những kẻ chống đối của Đức Chúa Trời

Trước: 304 Sự đến của Con người phơi bày hết thảy mọi người

Tiếp theo: 306 Nhân loại bại hoại không đáng được thấy Đấng Christ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger