Các ngươi hiểu gì về những phúc lành?

Mặc dù những người sinh ra trong thời đại này đã bị Sa-tan và những con quỷ bẩn thỉu làm bại hoại, sự bại hoại đó cũng mang đến cho họ sự cứu rỗi rốt ráo, sự cứu rỗi thậm chí còn to lớn hơn hàng núi và hàng bình nguyên vật nuôi, và sự giàu có dư dật của Gióp, và cũng to lớn hơn phúc lành được nhìn ngắm Đức Giê-hô-va mà Gióp đã nhận lãnh sau những sự thử luyện của mình. Chỉ sau khi Gióp đã trải qua sự thử luyện của sự chết, ông mới nghe Đức Giê-hô-va nói và nghe tiếng của Đức Giê-hô-va trong cơn lốc. Dẫu vậy ông đã không nhìn thấy mặt Đức Giê-hô-va, và ông đã không biết tâm tính của Ngài. Điều mà Gióp đạt được đơn thuần là sự giàu có vật chất mang lại những thú vui thể xác và những đứa con xinh đẹp nhất trong tất cả các thành phố xung quanh, cũng như sự bảo vệ của các thiên sứ trên trời. Ông đã không bao giờ nhìn thấy Đức Giê-hô-va, và mặc dù ông được gọi là công chính, ông không bao giờ biết tâm tính của Đức Giê-hô-va. Và mặc dù có thể nói rằng những thú vui vật chất của con người ngày nay là xoàng xĩnh nhất thời, hay môi trường của thế giới bên ngoài mang tính thù địch, Ta tỏ ra tâm tính của Ta, điều mà Ta chưa từng tiết lộ cho con người từ ngàn xưa và là điều luôn bí mật, cũng như những sự mầu nhiệm của các thời đại quá khứ đối với con người, những kẻ thấp hèn nhất nhưng là những kẻ Ta đã ban sự cứu rỗi vĩ đại nhất của Ta. Hơn nữa, đây là lần đầu Ta tiết lộ những điều này; Ta chưa từng làm công việc như thế trước kia. Mặc dù các ngươi thấp kém hơn nhiều so với Gióp, nhưng điều mà các ngươi đã đạt được và điều các ngươi đã trông thấy cho đến hiện tại đều vượt xa ông ta. Mặc dù các ngươi đã chịu đựng đủ loại đau khổ và đã trải nghiệm đủ kiểu giày vò, sự đau khổ ấy hoàn toàn không giống với những sự thử luyện của Gióp; thay vào đó, nó là sự phán xét và hình phạt mà con người đã nhận bởi sự phản nghịch của họ, bởi sự chống đối của họ, và bởi tâm tính công chính của Ta; đó là sự phán xét công chính, hình phạt và rủa sả. Trái lại, Gióp là một người công chính trong số những người Y-sơ-ra-ên đã nhận lãnh tình yêu và sự dịu dàng tuyệt vời của Đức Giê-hô-va. Ông đã không làm điều ác, và ông đã không chống đối Đức Giê-hô-va; thay vào đó, ông đã hết lòng trung thành với Đức Giê-hô-va. Bởi sự công chính của mình, ông đã phải chịu những sự thử luyện, và ông đã trải qua những sự thử luyện dữ dội bởi vì ông là tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Con người ngày nay chịu sự phán xét và rủa sả của Ta bởi sự dơ bẩn và bất chính của họ. Mặc dù sự đau khổ của họ hoàn toàn không giống những gì Gióp đã trải qua khi ông bị mất vật nuôi, đất đai, những người đầy tớ, con cái, và tất cả những người thân cận với ông, điều mà họ phải chịu chính là sự tinh luyện và thiêu đốt dữ dội. Và điều khiến cho việc này còn nghiêm trọng hơn những gì Gióp đã trải qua chính là những sự thử luyện đó không được giảm bớt hay loại bỏ vì lí do con người yếu đuối; thay vào đó, chúng kéo dài, và tiếp tục cho đến ngày cuối cùng của sự sống con người. Đây là sự trừng phạt, sự phán xét, và rủa sả; nó là sự thiêu đốt không thương tiếc, và thậm chí hơn thế nữa, nó là “sự kế thừa” công bằng của nhân loại. Đó là điều con người đáng bị, và đó là nơi tâm tính công chính của Ta được bày tỏ. Đây là một sự thật đã được biết đến. Dẫu vậy, những gì con người đã đạt được còn vượt xa sự đau khổ mà họ chịu đựng ngày nay. Sự đau khổ mà các ngươi chịu đựng đơn thuần là một sự thoái trào, gây ra bởi sự xuẩn ngốc của các ngươi, trong khi những gì các ngươi đã đạt được thì lớn gấp trăm lần so với sự đau khổ của các ngươi. Theo luật pháp của Y-sơ-ra-ên trong Cựu Ước, tất cả những kẻ chống lại Ta, tất cả những kẻ công khai phán xét Ta, và tất cả những kẻ không đi theo đường của Ta, mà thay vào đó cả gan dâng những vật tế ô uế lên Ta, chắc chắn sẽ bị hủy diệt bởi lửa trong đền thờ hay bị ném đá đến chết bởi một số người được chọn, và thậm chí con cháu các dòng dõi cùng họ hàng trực tiếp của chính chúng cũng sẽ chịu sự rủa sả của Ta. Ở những đời sau, chúng sẽ không được tự do, mà sẽ bị làm nô lệ cho các nô lệ của Ta, và Ta sẽ đưa chúng đi đày giữa dân ngoại, và chúng sẽ không thể quay trở lại xứ sở của mình. Dựa trên những hành động và hành vi của mình, sự đau khổ mà con người ngày nay chịu đựng không mấy nghiêm trọng như sự trừng phạt mà dân Y-sơ-ra-ên đã chịu. Nói rằng điều mà các ngươi đang chịu là quả báo không phải là không có lý do, bởi vì các ngươi thật sự đã đi quá giới hạn. Nếu các ngươi ở Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã phải trở thành những kẻ tội nhân đời đời, và các ngươi sẽ bị dân Y-sơ-ra-ên xẻ ra nhiều mảnh từ lâu và đã bị thiêu đốt bởi lửa từ trời trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Giờ đây các ngươi đã đạt được gì? Các ngươi đã được nhận gì, và các ngươi đã tận hưởng được gì? Ta đã tiết lộ tâm tính công chính của Ta trong các ngươi, nhưng quan trọng nhất là Ta đã tiết lộ sự kiên nhẫn của Ta để cứu chuộc nhân loại. Một người có thể nói rằng công tác mà Ta đã làm trong các ngươi chỉ là công tác của sự kiên nhẫn; nó được thực hiện vì lợi ích cho sự quản lý của Ta và, hơn nữa, được thực hiện vì lợi ích cho sự hưởng thụ của nhân loại.

Mặc dù Gióp đã trải qua những sự thử luyện của Đức Giê-hô-va, ông đơn thuần là một người công chính đã thờ phượng Đức Giê-hô-va. Mặc dù trải qua những sự thử luyện đó, ông đã không than van về Đức Giê-hô-va, và ông trân quý sự gặp gỡ của mình với Ngài. Con người ngày nay không chỉ không trân trọng sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, mà họ còn loại bỏ, khinh ghét, than oán, và chế nhạo sự xuất hiện của Ngài. Các ngươi còn chưa đạt được nhiều sao? Sự đau khổ của các ngươi đã thật sự quá lớn chưa? Các ngươi chẳng đã may mắn hơn Ma-ri và Gia-cơ sao? Và sự chống đối của các ngươi thật sự vặt vãnh như vậy sao? Lẽ nào điều Ta yêu cầu các ngươi và điều Ta cần từ các ngươi là quá lớn và quá nhiều sao? Cơn thịnh nộ của Ta chỉ được xả lên những người Y-sơ-ra-ên chống lại Ta, chứ không phải trực tiếp trên các ngươi; những gì các ngươi có được đơn thuần là sự phán xét không thương xót và những sự tiết lộ của Ta, cũng như sự tinh luyện gay gắt không ngừng. Mặc dù vậy, con người tiếp tục chống đối và bác bỏ Ta, và họ làm như vậy không chút quy phục. Thậm chí còn có những kẻ xa lánh Ta và chối bỏ Ta; những kẻ như thế không khá hơn bọn Cô-ra và Đa-than đã chống lại Môi-se. Lòng dạ con người quá chai sạn, và bản tính của họ quá ngang bướng. Họ không bao giờ thay đổi những lối mòn của mình. Ta nói họ bị bóc trần như thể gái điếm giữa ban ngày ban mặt, và những lời của Ta gay gắt đến độ thậm chí có thể “chướng tai”, phơi bày bản tính của con người ra ánh sáng ban ngày – dẫu vậy, họ chỉ đơn thuần gật đầu, nhỏ vài giọt nước mắt, và buộc bản thân họ phải cảm thấy buồn chút đỉnh. Một khi điều này đã qua, họ lại hung tợn như chúa tể của những con thú hoang trên núi, và họ không có chút nhận thức nào. Làm sao những người với tâm tính ấy có thể biết rằng họ may mắn hơn Gióp một trăm lần? Làm sao họ có thể nhận ra rằng những gì họ đang hưởng thụ là các phúc lành hầu như chưa từng thấy qua các thời đại, và rằng trước kia không ai từng được hưởng thụ như thế? Làm sao lương tâm con người có thể cảm được những phúc lành đó, những phúc lành chứa đựng sự trừng phạt? Nói thẳng ra, tất cả những gì Ta yêu cầu các ngươi là để các ngươi có thể là những tấm gương cho công tác của Ta, làm chứng cho toàn bộ tâm tính của Ta và toàn bộ những hành động của Ta, và để các ngươi có thể được thoát khỏi những tai họa của Sa-tan. Ấy vậy mà con người luôn cự tuyệt công tác của Ta và cố tình thù địch với nó. Làm sao những kẻ như vậy có thể không khiến Ta mang luật lệ của Y-sơ-ra-ên trở lại, và trút lên họ cơn thịnh nộ mà Ta đã trút lên Y-sơ-ra-ên? Mặc dù có nhiều người trong số các ngươi “vâng lời và quy phục” Ta, nhưng những kẻ cùng loại với bọn Cô-ra còn nhiều hơn nữa. Một khi Ta đã đạt được sự vinh quang trọn vẹn, Ta sẽ dùng lửa từ trời để thiêu đốt chúng thành tro. Các ngươi nên biết rằng Ta sẽ không còn hành phạt con người bằng lời nói của Ta nữa; thay vào đó, trước khi thực hiện công tác của Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ thiêu rụi hoàn toàn “bọn Cô-ra” chống đối Ta và là những kẻ Ta đã loại trừ từ lâu. Nhân loại sẽ không còn có cơ hội có được Ta; thay vào đó, tất cả những gì họ thấy sẽ là cơn thịnh nộ của Ta và những ngọn lửa từ trời. Ta sẽ tiết lộ những kết cục khác nhau của mọi loại người, và Ta sẽ chia hết thảy họ thành các loại. Ta sẽ lưu lại mọi hành động phản nghịch của họ và sau đó hoàn thành công tác của Ta, sao cho các kết cục của con người sẽ được quyết định dựa trên lời phán quyết của Ta khi ở trên trần gian cũng như bởi thái độ của họ đối với Ta. Khi thời điểm ấy đến, sẽ không gì có thể thay đổi được kết cục của họ. Cứ để con người tiết lộ kết cục của chính mình! Sau đó, Ta sẽ trao lại những kết cục của con người cho Cha trên trời.

Trước: Những người được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc không thể đại diện cho bất kỳ nhánh nào của Y-sơ-ra-ên

Tiếp theo: Ngươi hiểu gì về Đức Chúa Trời?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger