Những người được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc không thể đại diện cho bất kỳ nhánh nào của Y-sơ-ra-ên

Nhà Đa-vít là gia đình ban đầu nhận được lời hứa của Đức Giê-hô-va và được thừa hưởng gia tài của Đức Giê-hô-va. Ban đầu vốn là một nhánh của Y-sơ-ra-ên, tức là thuộc về những người được Đức Chúa Trời chọn. Khi đó, Đức Giê-hô-va đã ban hành một đạo luật cho người dân Y-sơ-ra-ên, tất cả những người Do Thái trong nhà Đa-vít, tất cả những người sinh ra trong gia tộc đó đều sẽ được thừa hưởng gia tài của Ngài. Họ sẽ nhận được gấp trăm lần và có được địa vị của con trai đầu lòng. Khi đó, họ là những người cao quý nhất ở Y-sơ-ra-ên, là những nhân vật có địa vị cao nhất trong tất cả các gia tộc ở Y-sơ-ra-ên. Những người đó trực tiếp hầu việc Đức Giê-hô-va trong thánh đường, mặc áo choàng và đội mũ thầy tế lễ. Khi đó, Đức Giê-hô-va gọi họ là những tôi tớ trung thành, và họ có được sự tôn trọng của tất cả các nhánh khác ở Y-sơ-ra-ên. Bởi thế, vào thời điểm đó, họ đều được tôn xưng là Chúa, đây đều là công việc của Đức Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp. Ngày nay, những người này vẫn đang phục vụ Đức Giê-hô-va theo cách này trong thánh đường, vì vậy họ sẽ mãi là những vị vua được Đức Giê-hô-va sắc phong. Không ai có thể lấy đi vương miện của họ, cũng không ai có thể thay đổi việc thờ phượng của họ vì họ vốn dĩ thuộc về nhà Đa-vít; hơn nữa, đó là điều Đức Giê-hô-va ban cho họ. Sở dĩ nói rằng các ngươi vốn không thuộc về nhà Đa-vít là vì các ngươi vốn không phải người dân Y-sơ-ra-ên, mà thuộc về gia tộc bên ngoài Y-sơ-ra-ên. Không chỉ thế, bản tính của các ngươi không phải là tôn thờ Đức Giê-hô-va, mà là chống đối lại Ngài, vì vậy thân phận của các ngươi vốn dĩ không giống với những người nhà Đa-vít và các ngươi không phải là những người thừa hưởng được gia tài của Ta, càng không phải những người sẽ nhận được gấp trăm lần.

Y-sơ-ra-ên thời đó chia thành nhiều gia tộc, nhiều nhánh khác nhau, nhưng tất cả đều là những người được Đức Chúa Trời chọn. Tuy nhiên, điều khác biệt ở các quốc gia là, ở Y-sơ-ra-ên được phân chia thành các nhánh, phân chia vị trí của họ trước Đức Giê-hô-va và phân chia ranh giới thuộc về mỗi người. Các quốc gia khác ngoài Y-sơ-ra-ên đều không thể tuỳ tiện tự xưng là nhà Đa-vít, nhà Gia-cốp hoặc nhà Môi-se. Làm thế sẽ đi ngược với sự thật – các nhánh Y-sơ-ra-ên không thể bị tùy tiện nhận vơ ở các quốc gia khác. Nhiều khi, người ta lạm dụng tên của Đa-vít, Áp-ra-ham, Ê-sau, v.v., hoặc họ nói rằng: “Hôm nay chúng tôi đã chấp nhận Đức Chúa Trời, vì vậy chúng tôi chính là nhà Gia-cốp”. Cách nói này đều là lý luận vô căn cứ của con người và không đến trực tiếp từ Đức Giê-hô-va, cũng không phải là ý của Ta, chỉ là những lời vô nghĩa của con người! Tựa như một nhà hùng biện thêu dệt những câu chuyện hoang đường, những người vô căn cứ coi mình là hậu duệ của Đa-vít hoặc thành viên của gia tộc Gia-cốp, hơn nữa còn tin rằng họ xứng đáng với điều đó, phải chăng không biết rằng những người trong nhà Đa-vít đã được Đức Giê-hô-va phong chức từ lâu, chứ không phải Đa-vít tự phong mình làm vua. Nhưng lại có rất nhiều người táo tợn tự nhận mình là hậu duệ của nhà Đa-vít – những người đó thật thiếu hiểu biết! Thật ra, việc của Y-sơ-ra-ên vốn chẳng dính dáng gì đến Dân Ngoại – đó là hai việc khác nhau và hoàn toàn không liên quan chút nào. Việc của Y-sơ-ra-ên chỉ có thể nói với người Y-sơ-ra-ên, chẳng liên quan gì đến người Dân Ngoại, và hiện tại làm công việc của Dân Ngoại hoàn toàn không liên quan gì đến người Y-sơ-ra-ên. Cách nói về người Dân Ngoại được xác định theo những điều hiện đang được nói, và công việc được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên không thể được coi là “sự tượng trưng” cho công việc của Dân Ngoại. Điều này chẳng phải chứng minh rằng Đức Chúa Trời quá bảo thủ sao? Sự bắt đầu lan truyền của Dân Ngoại mới thể hiện được cách nói và kết cục của Dân Ngoại. Vì vậy, trước đây con người từng nói, rằng “chúng tôi là hậu duệ của Đa-vít” hoặc nói rằng Jêsus là hậu duệ của Đa-vít… đều là hoang đường cả. Công việc Ta đang thực hiện là sắp xếp phân loại, không phải đổi trắng thay đen, mà là phân chia dựa theo trình tự trước sau của công việc.

Trước: Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?

Tiếp theo: Các ngươi hiểu gì về những phúc lành?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger