196 Hai lần nhập thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

Intro

Đức Chúa Trời trong lần nhập thể đầu tiên chưa hoàn thành công tác nhập thể;

Ngài chỉ hoàn tất bước đầu tiên trong công tác mà Đức Chúa Trời cần thực hiện trong xác thịt.

Verse 1

Để hoàn thành công tác nhập thể, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt,

sống trọn mọi khía cạnh bình thường và thực tế của xác thịt,

tiết lộ Lời của Đức Chúa Trời trong xác thịt bình thường,

khép lại công tác nhập thể.

Pre-chorus

Lần nhập thể thứ hai, về bản chất, giống với lần đầu tiên,

nhưng bình thường hơn và thực tế hơn.

Chorus

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.

Verse 2

Xác thịt của Jêsus được dùng làm của lễ chuộc tội

khi Ngài bị đóng đinh lên cây thập tự.

Qua xác thịt con người bình thường, Ngài đã đánh bại Sa-tan,

từ đó cứu rỗi con người khỏi cây thập tự.

Verse 3

Thông qua một xác thịt hoàn chỉnh mà Đức Chúa Trời, trong lần nhập thể sau

thực hiện công tác chinh phục và đánh bại Sa-tan.

Chỉ một xác thịt bình thường, thực tế mới có thể hoàn thành công tác này,

với một lời chứng mạnh mẽ.

Chorus

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.

Bridge

Trong chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể này,

công tác của Thần được thực hiện trong xác thịt.

Bổn phận của xác thịt là phán dạy,

qua đó hoàn toàn chinh phục, mặc khải, hoàn thiện,

cũng như loại bỏ con người.

Chorus

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 195 Đức Chúa Trời có đơn giản như ngươi tưởng?

Tiếp theo: 197 Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Lời tựa

Mỗi người các ngươi nên xem xét lại cuộc đời tin vào Đức Chúa Trời của mình để xem khi theo Đức Chúa Trời, liệu ngươi có thật sự...

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger