196 Hai lần nhập thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

Intro

Đức Chúa Trời trong lần nhập thể

đầu tiên chưa hoàn thành

công tác nhập thể;

Ngài chỉ hoàn tất bước đầu tiên

trong công tác mà Đức Chúa Trời

cần thực hiện trong xác thịt.


Verse 1

Để hoàn thành công tác nhập thể,

Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt,

sống trọn mọi khía cạnh

bình thường và thực tế của xác thịt,

tiết lộ Lời của Đức Chúa Trời

trong xác thịt bình thường,

khép lại công tác nhập thể.


Pre-chorus

Lần nhập thể thứ hai, về bản chất,

giống với lần đầu tiên,

nhưng bình thường hơn và thực tế hơn.


Chorus

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn

trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.


Verse 2

Xác thịt của Jêsus

được dùng làm của lễ chuộc tội

khi Ngài bị đóng đinh lên cây thập tự.

Qua xác thịt con người bình thường,

Ngài đã đánh bại Sa-tan,

từ đó cứu rỗi con người khỏi cây thập tự.


Verse 3

Thông qua một xác thịt

hoàn chỉnh mà Đức Chúa Trời,

trong lần nhập thể sau

thực hiện công tác chinh phục

và đánh bại Sa-tan.

Chỉ một xác thịt bình thường,

thực tế mới có thể hoàn thành

công tác này,

với một lời chứng mạnh mẽ.


Chorus

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn

trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.


Bridge

Trong chức vụ

của Đức Chúa Trời nhập thể này,

công tác của Thần

được thực hiện trong xác thịt.

Bổn phận của xác thịt là phán dạy,

qua đó hoàn toàn chinh phục,

mặc khải, hoàn thiện,

cũng như loại bỏ con người.


Chorus

Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt

sẽ được hoàn thành trọn vẹn

trong công tác chinh phục.

Công tác cứu chuộc chỉ là

sự khởi đầu của công tác nhập thể;

xác thịt thực hiện công tác chinh phục

sẽ hoàn thành công tác nhập thể này.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào

Trước: 195 Đức Chúa Trời có đơn giản như ngươi tưởng?

Tiếp theo: 197 Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu rỗi nhân loại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger