191 Hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời đều cùng nguồn gốc

Intro

Jêsus chỉ làm một phần công tác

của Đức Chúa Trời trong xác thịt,

Ngài không hoàn toàn thu phục,

mà chỉ cứu chuộc con người.


Verse 1

Vậy nên, lần nữa, Đức Chúa Trời đã nhập thể.

Giai đoạn này

được xác thịt bình thường thực hiện.

Đức Chúa Trời đã trở thành

một con người hoàn toàn,

thực hiện công tác trong hình dạng con người.

Nhân loại thấy một con người

không chút siêu việt

nhưng lại nói được ngôn ngữ của thiên đàng,

người không có chi nổi bật,

không làm những điều diệu kỳ,

không phơi bày sự thật về tôn giáo

trong các giáo đường lớn.


Chorus

Dù công tác của hai xác thịt nhập thể khác nhau,

thực chất và nguồn gốc công tác

của các Ngài giống nhau.

Các Ngài xuất hiện ở hai thời đại khác nhau

và thực hiện hai giai đoạn công tác khác nhau.

Dù sao, các xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời

đều có cùng thực chất cũng như cội nguồn.

Không ai có thể nói đây là điều vô lý,

bởi đây là một sự thật không thể phủ nhận.


Verse 2

Trong suốt ba giai đoạn công tác của Ngài,

Đức Chúa Trời đã nhập thể hai lần.

Cả hai lần đều mở ra một

thời đại và công tác mới và bổ sung cho nhau.

Tâm trí và mắt người

không thể biết hay thấy được rằng

cả hai xác thịt đều cùng cội nguồn.

Nhưng về thực chất thì các Ngài là một,

vì công tác của các Ngài

đều bắt nguồn từ một Thần.


Chorus

Dù công tác của hai xác thịt nhập thể khác nhau,

thực chất và nguồn gốc công tác

của các Ngài giống nhau.

Các Ngài xuất hiện ở hai thời đại khác nhau

và thực hiện hai giai đoạn công tác khác nhau.

Dù sao, các xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời

đều có cùng thực chất cũng như cội nguồn.

Không ai có thể nói đây là điều vô lý,

bởi đây là một sự thật không thể phủ nhận.


Bridge

Việc hai xác thịt nhập thể có cùng gốc nguồn

không thể được nhận định

theo nơi sinh hay thời đại,

hay bất cứ yếu tố nào,

mà theo công tác thần thánh các Ngài bày tỏ.


Chorus

Dù công tác của hai xác thịt nhập thể khác nhau,

thực chất và nguồn gốc công tác

của các Ngài giống nhau.

Các Ngài xuất hiện ở hai thời đại khác nhau

và thực hiện hai giai đoạn công tác khác nhau.

Dù sao, các xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời

đều có cùng thực chất cũng như cội nguồn.

Không ai có thể nói đây là điều vô lý,

bởi đây là một sự thật không thể phủ nhận.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào

Trước: 190 Ngươi có biết công tác của Đức Chúa Trời không?

Tiếp theo: 192 Cả hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời đều có thể đại diện cho Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger