Chương 23

Gửi đến toàn thể các anh chị em đã nghe được tiếng nói của Ta: Các ngươi đã nghe được tiếng của sự phán xét gay gắt của Ta và ngươi đã chịu những đau khổ tột cùng. Tuy nhiên, các ngươi cần biết rằng đằng sau tiếng nói khắt khe của Ta là những ý định ẩn giấu của Ta! Ta sửa dạy các ngươi hầu để các ngươi có thể được cứu rỗi. Các ngươi nên biết rằng vì các con trai yêu quý của Ta, Ta chắc chắn sẽ sửa dạy các ngươi, tỉa sửa các ngươi và sớm làm cho các ngươi trọn vẹn. Lòng ta rất háo hức, nhưng các ngươi không hiểu được lòng Ta và các ngươi không làm theo lời Ta. Lời ta hôm nay đến trên các ngươi, khiến các ngươi thật sự nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương và khiến cho hết thảy các ngươi nếm trải tình yêu chân thật của Đức Chúa Trời. Tuy thế, cũng có một số ít người đang giả vờ. Khi họ thấy sự đau buồn của người khác, họ bắt chước người ta, mắt họ cũng đầy nước mắt. Có những người mà – ở bề ngoài – ra vẻ mắc nợ Đức Chúa Trời và họ có vẻ ăn năn, nhưng bên trong họ, họ không thật sự hiểu được Đức Chúa Trời, cũng như họ không chắc chắn về Ngài; mà thay vào đó, họ chỉ thể hiện ra vẻ bề ngoài. Ta ghê tởm những người này nhất! Sớm hay muộn, những người này cũng sẽ bị loại khỏi thành của Ta. Ý định của Ta là thế này: Ta muốn những ai nhiệt thành muốn Ta, và chỉ những ai theo đuổi Ta với tấm lòng thật mới có thể làm Ta hài lòng. Những người này Ta chắc chắc sẽ hỗ trợ bằng chính tay Ta, và Ta sẽ đảm bảo rằng họ sẽ không gặp phải tai ương nào. Những ai thực sự muốn Đức Chúa Trời sẽ sẵn lòng lưu tâm đến lòng Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Ta. Vì thế, các ngươi nên sớm bước vào hiện thực và chấp nhận lời Ta như lẽ sống của ngươi – đây là trọng trách lớn nhất của Ta. Nếu tất cả các hội thánh và các thánh hữu đều bước vào hiện thực và có thể thông công trực tiếp với Ta, đến mặt đối mặt với Ta và thực hành lẽ thật và sự công chính, chỉ khi đó họ mới là các con trai yêu quý của Ta, những người mà Ta rất hài lòng. Với những người này, Ta sẽ ban mọi phước lành lớn lao.

Trước: Chương 22

Tiếp theo: Chương 24

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Chương 2

Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được thành lập, điều đó hoàn toàn nhờ vào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tình yêu dành cho Đức...

Chương 24 và 25

Không đọc kỹ thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trong những lời phán của hai ngày này; thực ra, chúng đáng lẽ được phán trong một...

Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này