Chương 24

Thời giờ ngày càng đến gần hơn bao giờ hết. Hãy thức tỉnh! Hết thảy mọi thánh đồ! Ta sẽ phán với các ngươi, và hết thảy những ai nghe sẽ thức tỉnh. Ta là Đức Chúa Trời mà các ngươi đã giữ đức tin trong nhiều năm nay. Ngày nay, Ta đã trở nên xác thịt và đến trước mắt các ngươi, qua đó tỏ lộ ai thực sự muốn Ta, ai sẵn sàng trả bất kỳ giá nào cho Ta, ai thực sự lắng nghe lời Ta và ai sẵn sàng đưa lẽ thật vào thực hành. Vì Ta là Đức Chúa Trời toàn năng – nên Ta có thể nhìn thấy tất cả những bí mật của con người ẩn giấu trong bóng tối, Ta biết ai thực sự muốn Ta, và Ta biết ai chống đối Ta. Ta quan sát tất cả mọi sự.

Giờ đây, Ta mong muốn càng sớm càng tốt lập ra một nhóm người hợp lòng Ta, một nhóm người có thể quan tâm đến những gánh nặng của Ta. Tuy nhiên, Ta không thể không thanh tẩy và làm cho tinh sạch hội thánh của Ta; hội thánh là trái tim của Ta. Ta khinh ghét hết thảy những kẻ xấu xa ngăn cản các ngươi ăn uống lời Ta. Điều này là bởi có một vài người không thực sự muốn Ta. Những kẻ này đầy giả dối, chúng không thật lòng đến gần Ta; chúng xấu xa, và chúng là những kẻ cản trở việc thực hiện ý muốn của Ta; chúng không phải là những người đưa lẽ thật vào thực hành. Những kẻ này đầy sự tự nên công chính và ngạo mạn, chúng tham vọng điên cuồng, chúng thích được chiếu cố, và mặc dù những lời chúng nói nghe xuôi tai, nhưng trong sâu kín chúng không thực hành lẽ thật. Những kẻ xấu xa này hết thảy đều sẽ bị dứt bỏ và quét đi; chúng sẽ lụi tàn trong thảm họa. Những lời này là để nhắc nhở và cảnh báo các ngươi hãy giữ chân mình trên con đường hợp lòng Ta. Luôn luôn trở về với tâm linh của mình, bởi vì Ta yêu những ai yêu Ta với cả tấm lòng. Bởi vì các ngươi đến gần Ta, nên Ta sẽ bảo vệ các ngươi và gìn giữ các ngươi khỏi những kẻ ác đó; Ta sẽ khiến các ngươi đứng vững trong nhà Ta và bảo vệ các ngươi cho đến cuối cùng.

Trước: Chương 23

Tiếp theo: Chương 25

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Chương 11

Đối với mắt trần của con người, có vẻ như không có sự thay đổi gì trong những lời phán của Đức Chúa Trời trong thời kỳ này, đó là vì con...

Công tác và sự bước vào (2)

Công việc và sự bước vào của các ngươi khá nghèo nàn; con người không coi trọng cách làm việc và còn vụng về hơn về lối vào sự sống. Con...

Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này