703 Sự chuyển hóa tâm tính bắt đầu bằng việc hiểu bản tính của mình

1 Việc chuyển hóa tâm tính ngươi bắt đầu từ việc hiểu bản tính của chính mình. Đây là điều then chốt. Vậy thì làm sao để ngươi hiểu được bản tính của chính mình? Hiểu bản tính của ngươi thật ra có nghĩa là mổ xẻ những điều sâu kín trong tâm hồn ngươi; nó liên quan đến những gì trong cuộc sống của ngươi. Đó là lý luận của Sa-tan và quan điểm của Sa-tan mà ngươi đã và đang sống theo; nghĩa là, đó là cuộc sống của Satan mà ngươi đã và đang sống theo. Chỉ bằng cách đào bới những phần sâu thẳm trong tâm hồn ngươi thì ngươi mới có thể hiểu được bản tính của mình. Ví dụ, những quan điểm của con người về các sự việc, những phương pháp và mục tiêu của con người trong cuộc sống, những giá trị sống và quan điểm sống của con người, cũng như những quan điểm về mọi việc liên quan đến lẽ thật. Đây đều là những điều sâu thẳm trong tâm hồn con người và chúng có mối quan hệ trực tiếp với sự cải hóa tâm tính.

2 Quan điểm sống của loài người bại hoại là thế này: “Người không vì mình thì trời tru đất diệt”. Mọi người đều sống cho bản thân mình, cho xác thịt của mình. Sống như thế này chẳng có giá trị gì chứ đừng nói đến ý nghĩa. Quan điểm sống của một người là về những gì ngươi dựa vào để sống trên thế gian, ngươi sống vì điều gì và ngươi sống như thế nào – và đây là hết thảy những điều liên quan đến thực chất của bản tính con người. Thông qua việc mổ xẻ bản tính của con người, ngươi sẽ thấy rằng hết thảy mọi người đều đang chống lại Đức Chúa Trời. Họ đều là những con quỷ và không có người nào tốt thực sự. Chỉ bằng cách mổ xẻ bản tính của con người, ngươi mới có thể thực sự biết được bản chất và sự bại hoại của con người và hiểu được con người thực sự thuộc về thứ gì, con người thực sự thiếu gì, và họ nên theo đuổi lẽ thật để sống thể hiện ra một hình tượng giống con người như thế nào. Đây là lẽ thật mà ngươi phải hiểu.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính

Trước: 702 Những sự thay đổi tâm tính đòi hỏi công tác của Đức Thánh Linh

Tiếp theo: 704 Biết bản tính của mình là chìa khóa để thay đổi tâm tính

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger