472 Lẽ thật là phương châm sống cao nhất

Verse 1

Lẽ thật là những phương châm sống thực tế nhất

và cao nhất trong mọi phương châm sống

của toàn nhân loại.

Nó được gọi là phương châm sống vì đó là điều

mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở loài người

và là công tác do Ngài đích thân thực hiện,

điều Ngài đòi hỏi ở loài người

và là công tác Ngài đích thân làm.


Chorus

Nó không phải là một câu

được đúc kết từ điều gì đó,

cũng không phải là

lời trích dẫn nổi tiếng của một vĩ nhân.

Thay vào đó, nó là lời phán cho nhân loại

từ Chủ của vạn vật,

cũng như Chủ của trời và đất.


Verse 2

Đó không phải là một vài lời

được con người đúc kết

mà là sự sống vốn có của chính,

chính Đức Chúa Trời.

Nên nó là phương châm sống

cao nhất trong mọi phương châm sống.

Việc thực hành lẽ thật

là thực hiện bổn phận của một người,

cũng như đáp ứng những yêu cầu,

những yêu cầu của Đức Chúa Trời.


Chorus

Nó không phải là một câu

được đúc kết từ điều gì đó,

cũng không phải là

lời trích dẫn nổi tiếng của một vĩ nhân.

Thay vào đó, nó là lời phán cho nhân loại

từ Chủ của vạn vật,

cũng như Chủ của trời và đất.


Bridge

Thực chất yêu cầu này của Ngài là

điều thực tế nhất trong mọi lẽ thật,

không phải là giáo điều sáo rỗng

không thể nào đạt được.


Chorus

Nó không phải là một câu

được đúc kết từ điều gì đó,

cũng không phải là

lời trích dẫn nổi tiếng của một vĩ nhân.

Thay vào đó, nó là lời phán cho nhân loại

từ Chủ của vạn vật,

cũng như Chủ của trời và đất.

Nó không phải là một câu

được đúc kết từ điều gì đó,

cũng không phải là

lời trích dẫn nổi tiếng của một vĩ nhân.

Thay vào đó, nó là lời phán cho nhân loại

từ Chủ của vạn vật,

cũng như Chủ của trời và đất.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời

Trước: 471 Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật mãi mãi bất biến

Tiếp theo: 473 Chỉ lẽ thật mới có thể khiến con người yên lòng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger