303 Ngươi có đức tin thật nơi Đấng Christ không?

1 Trong lời nói và hành vi của các ngươi, những yếu tố về việc các ngươi không tin vào Đấng Christ bị phơi bày. Sự không tin tràn ngập trong những động cơ và mục tiêu của hết thảy những gì các ngươi làm. Ngay cả ánh nhìn của các ngươi cũng chứa đựng sự không tin vào Đấng Christ. Trong từng giây phút, mỗi người các ngươi đều chứa chấp các yếu tố bất tín. Điều này nghĩa là, vào mọi lúc, các ngươi đều có nguy cơ phản bội Đấng Christ, bởi vì máu chảy trong người các ngươi đã bị ngấm sự không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể. Do vậy, khi các ngươi đi con đường đức tin vào Đức Chúa Trời, các ngươi không ấn bàn chân vững chắc trên mặt đất – các ngươi chỉ làm cho có lệ.

2 Các ngươi không bao giờ hoàn toàn tin vào lời của Đấng Christ và không thể đưa vào thực hành ngay lập tức. Đây là lý do các ngươi không có đức tin nơi Đấng Christ. Việc luôn có những quan niệm về Ngài là một lý do khác khiến các ngươi không có niềm tin ở Ngài. Luôn hoài nghi công tác của Đấng Christ, bỏ ngoài tai lời của Đấng Christ, có ý kiến về bất cứ công tác gì được Đấng Christ thực hiện và không thể hiểu đúng công tác này, khó gạt những quan niệm của mình sang một bên dù nhận được lời giải thích nào đi nữa, và nhiều nữa – đây là tất cả những yếu tố của sự không tin đã trà trộn trong lòng các ngươi.

3 Mặc dù các ngươi đi theo công tác của Đấng Christ và không bao giờ tụt lại phía sau, nhưng có quá nhiều sự phản nghịch trộn lẫn trong lòng ngươi. Sự phản nghịch này là một thứ bất khiết trong niềm tin của các ngươi nơi Đức Chúa Trời. Có lẽ các ngươi không nghĩ điều này đúng, nhưng nếu ngươi không thể nhận ra những ý định của mình từ nội tại vấn đề này, thì ngươi phải ở trong số những kẻ diệt vong, bởi vì Đức Chúa Trời chỉ hoàn thiện những ai thật sự tin vào Ngài, chứ không phải những kẻ hoài nghi Ngài, và càng không hoàn thiện tất cả những kẻ miễn cưỡng theo Ngài dù chưa bao giờ tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 302 Mọi người xem Đấng Christ là một con người bình thường

Tiếp theo: 304 Sự đến của Con người phơi bày hết thảy mọi người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài

Like the hundreds of millions of others who follow the Lord Jesus Christ, we abide by the laws and commandments of the Bible, enjoy the abundant grace of the Lord Jesus Christ, and gather together, pray, praise, and serve in the name of the Lord Jesus Christ—and all this we do under the care and protection of the Lord. We are often weak, and we are also often strong. We believe that all of our actions are in accordance with the teachings of the Lord. It goes without saying, then, that we also believe ourselves to be on the path of obedience to the will of the Father in heaven.

Ngươi trung thành với ai?

Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger