303 Ngươi có đức tin thật nơi Đấng Christ không?

Verse 1

Từng giây từng phút trong lời nói,

hành vi, mục tiêu của các ngươi,

kể cả ánh nhìn của các ngươi

đều bộc lộ sự không tin vào Đấng Christ.


Pre-chorus 1

Lúc nào các ngươi cũng có thể phản bội Ngài.

Sự không tin chảy trong máu các ngươi.

Các ngươi không vững bước

trên con đường đức tin của mình,

mà chỉ tin cho có thôi.


Chorus

Ngài chỉ hoàn thiện những người

có đức tin chân chính,

chứ không phải những kẻ hoài nghi về Ngài,

càng không phải những kẻ miễn cưỡng đi theo,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời.


Verse 2

Các người không bao giờ

hoàn toàn tin lời Đấng Christ,

không thể ngay lập tức thực hành lời Ngài.

Đó là lí do các ngươi thiếu đức tin,

cũng như do những quan niệm về Ngài.


Verse 3

Luôn hoài nghi về công tác của Đấng Christ,

và bỏ ngoài tai mọi lời của Đấng Christ,

có ý kiến về công tác của Ngài,

nhưng lại không thể hiểu đúng nó,


Pre-chorus 2

khó gạt sang một bên những quan niệm của mình

dù được giải thích như thế nào đi nữa,

tất cả những kiểu không tin này

sống trong lòng các ngươi.


Chorus

Ngài chỉ hoàn thiện những người

có đức tin chân chính,

chứ không phải những kẻ hoài nghi về Ngài,

càng không phải những kẻ miễn cưỡng đi theo,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời.


Verse 4

Dù các ngươi theo công tác của Ngài

và không bao giờ tụt lại phía sau,

nhưng lòng các ngươi có lẫn sự phản nghịch

khiến đức tin uế tạp.


Pre-chorus 3

Có thể các ngươi không nghĩ vậy,

nhưng nếu không nhận ra động cơ của mình,

chắc chắn ngươi sẽ nằm trong số

những kẻ bị diệt vong.


Chorus

Ngài chỉ hoàn thiện những người

có đức tin chân chính,

chứ không phải những kẻ hoài nghi về Ngài,

càng không phải những kẻ miễn cưỡng đi theo,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời.

Ngài chỉ hoàn thiện những người

có đức tin chân chính,

chứ không phải những kẻ hoài nghi về Ngài,

càng không phải những kẻ miễn cưỡng đi theo,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời,

không tin Ngài là Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?

Trước: 302 Mọi người xem Đấng Christ là một con người bình thường

Tiếp theo: 304 Sự đến của Con người phơi bày hết thảy mọi người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger