231 Thái độ đúng đắn về Kinh Thánh

Verse 1

Kinh Thánh đồng hành cùng hàng nghìn năm lịch sử loài người.

Nhân loại xem Kinh Thánh như Đức Chúa Trời, đến mức

Kinh Thánh thay thế Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt.

Đây là điều Đức Chúa Trời chán ghét.


Pre-chorus 1

Khi thời gian cho phép, Ngài thấy cần phải làm rõ

nguồn gốc và câu chuyện bên trong Kinh Thánh.

Nếu không vậy,

Kinh Thánh sẽ thế chỗ Đức Chúa Trời trong tim mọi người,

họ sẽ dùng làm thước đo và lên án Ngài.


Chorus

Lẽ thật Đức Chúa Trời muốn mọi người biết

là không có lý thuyết hay sự thật nào

có thể thay thế công việc và lời nói hiện tại của Ngài.

Không điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời.


Verse 2

Con người sẽ không bao giờ có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời,

nếu họ không thể thoát khỏi cái bẫy của Kinh Thánh.

Họ trước tiên phải tinh sạch trái tim khỏi những gì có thể thay thế Ngài.

Sau đó họ sẽ đạt được sự hài lòng nơi Đức Chúa Trời.


Pre-chorus 2

Mặc dù ở đây Đức Chúa Trời chỉ giải thích về Kinh Thánh,

đừng quên rằng, còn nhiều điều sai trái khác,

mà nhân loại thật sự tôn thờ ngoài Kinh Thánh.

Họ chỉ không tôn thờ những điều thật sự đến từ Đức Chúa Trời.


Chorus

Lẽ thật Đức Chúa Trời muốn mọi người biết

là không có lý thuyết hay sự thật nào

có thể thay thế công việc và lời nói hiện tại của Ngài.

Không điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời.


Bridge

Kinh Thánh là một ví dụ mà Đức Chúa Trời dùng

để nhắc nhở mọi người đừng chọn sai đường mà đi,

và đừng rơi vào sự nhầm lẫn hay cực đoan lần nữa.

Trong khi họ tin vào Đức Chúa Trời và chấp nhận lời của Ngài.


Chorus

Lẽ thật Đức Chúa Trời muốn mọi người biết

là không có lý thuyết hay sự thật nào

có thể thay thế công việc và lời nói hiện tại của Ngài.

Không điều gì có thể thay thế Đức Chúa Trời.

Không điều gì có thể thay thế Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những lời của Đấng Christ khi Ngài bước vào hội thánh, Lời giới thiệu

Trước: 230 Kinh Thánh có thể đưa con người vào thời đại mới như thế nào?

Tiếp theo: 232 Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới hơn và vĩ đại hơn giữa các dân ngoại trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger