343 Những ai không biết Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài

Intro

Ai không hiểu thấu mục đích công việc của Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài.

Người nào đã hiểu được nhưng vẫn không làm thỏa lòng Ngài

thậm chí càng là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Verse 1

Những kẻ trong hội thánh đọc Kinh Thánh và nghêu ngao nó suốt ngày dài,

nhưng chẳng ai trong họ hiểu công tác của Ngài.

Chẳng ai có thể biết Đức Chúa Trời,

càng chẳng ai phù hợp với ý muốn của Ngài.

Họ đều là kẻ vô giá trị, hèn hạ,

những kẻ đứng trên cao để lên lớp Ngài,

chống đối Ngài cả khi mang ngọn cờ của Ngài.

Họ tuyên xưng đức tin thế nhưng vẫn ăn tươi nuốt sống con người.

Verse 2

Những kẻ như thế là quỷ nuốt linh hồn,

cản bước mọi người đi con đường đúng đắn.

Họ chính là chướng ngại

đối với những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Họ có thể trông như có “thể chất tốt”,

nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng

họ là những kẻ địch lại đấng Christ,

là những con quỷ nuốt linh hồn người?

Chorus

Những người không biết Đức Chúa Trời,

những người thừa nhận nhưng lại không biết Ngài,

những người đi theo Ngài nhưng không vâng lời Ngài,

những người say sưa trong ân điển của Ngài

nhưng không thể đứng ra làm chứng về Ngài,

tất cả đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Verse 3

Những ai tự tôn vinh mình trong sự hiện diện

của Đức Chúa Trời

là những kẻ thấp hèn nhất,

trong khi những ai tự hạ mình xuống

lại là những người đáng kính trọng nhất.

Những ai nghĩ mình biết công tác của Ngài

và có thể truyền rao công tác của Ngài với sự phô trương,

đều là những kẻ kiêu ngạo, đầy tự phụ và ngu dốt;

họ chẳng hề có lời chứng về Đức Chúa Trời.

Chorus

Những người không biết Đức Chúa Trời,

những người thừa nhận nhưng lại không biết Ngài,

những người đi theo Ngài nhưng không vâng lời Ngài,

những người say sưa trong ân điển của Ngài

nhưng không thể đứng ra làm chứng về Ngài,

tất cả đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Bridge

Những ai không hiểu được ý muốn của Ngài,

những ai hiểu nhưng không thực hành lẽ thật,

những ai ăn uống lời Ngài nhưng bất chấp lời Ngài,

đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Những ai có ý niệm về Đức Chúa Trời nhập thể

và có dã tâm phản nghịch Ngài,

những ai không thể làm chứng về Ngài, không biết về Ngài,

những ai phán xét Ngài,

đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Chorus

Những người không biết Đức Chúa Trời,

những người thừa nhận nhưng lại không biết Ngài,

những người đi theo Ngài nhưng không vâng lời Ngài,

những người say sưa trong ân điển của Ngài

nhưng không thể đứng ra làm chứng về Ngài,

tất cả đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 342 Đức Chúa Trời căm ghét những cảm xúc giữa con người

Tiếp theo: 344 Bất kỳ ai đánh giá Đức Chúa Trời bằng những ý niệm đều là chống đối Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 11

Mỗi người trong nhân loại nên chấp nhận bị Thần của Ta dò xét, nên xem xét kỹ từng lời nói và hành động của họ, và hơn nữa, nên nhìn vào...

Chương 3

Ngày nay không còn là Thời đại Ân điển, cũng không còn là thời đại của lòng thương xót, mà là Thời đại Vương quốc mà dân sự của Đức Chúa...

Vương quốc Một Nghìn năm đã đến

Các ngươi đã thấy, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành công tác gì trong nhóm người này chưa? Đức Chúa Trời đã từng phán rằng, dù ở Vương quốc Một...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger