343 Những ai không biết Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài

Intro

Ai không hiểu thấu mục đích

công việc của Đức Chúa Trời

đều là kẻ chống đối Ngài.

Người nào đã hiểu được

nhưng vẫn không làm thỏa lòng Ngài

thậm chí càng là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.


Verse 1

Những kẻ trong hội thánh đọc Kinh Thánh

và nghêu ngao nó suốt ngày dài,

nhưng chẳng ai trong họ hiểu công tác của Ngài.

Chẳng ai có thể biết Đức Chúa Trời,

càng chẳng ai phù hợp với ý muốn của Ngài.

Họ đều là kẻ vô giá trị, hèn hạ,

những kẻ đứng trên cao để lên lớp Ngài,

chống đối Ngài cả khi mang ngọn cờ của Ngài.

Họ tuyên xưng đức tin thế nhưng

vẫn ăn tươi nuốt sống con người.


Verse 2

Những kẻ như thế là quỷ nuốt linh hồn,

cản bước mọi người đi con đường đúng đắn.

Họ chính là chướng ngại

đối với những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Họ có thể trông như có “thể chất tốt”,

nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng

họ là những kẻ địch lại đấng Christ,

là những con quỷ nuốt linh hồn người?


Chorus

Những người không biết Đức Chúa Trời,

những người thừa nhận nhưng lại không biết Ngài,

những người đi theo Ngài nhưng không vâng lời Ngài,

những người say sưa trong ân điển của Ngài

nhưng không thể đứng ra làm chứng về Ngài,

tất cả đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.


Verse 3

Những ai tự tôn vinh mình trong sự hiện diện

của Đức Chúa Trời

là những kẻ thấp hèn nhất,

trong khi những ai tự hạ mình xuống

lại là những người đáng kính trọng nhất.

Những ai nghĩ mình biết công tác của Ngài

và có thể truyền rao

công tác của Ngài với sự phô trương,

đều là những kẻ kiêu ngạo, đầy tự phụ và ngu dốt;

họ chẳng hề có lời chứng về Đức Chúa Trời.


Chorus

Những người không biết Đức Chúa Trời,

những người thừa nhận nhưng lại không biết Ngài,

những người đi theo Ngài nhưng không vâng lời Ngài,

những người say sưa trong ân điển của Ngài

nhưng không thể đứng ra làm chứng về Ngài,

tất cả đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.


Bridge

Những ai không hiểu được ý muốn của Ngài,

những ai hiểu nhưng không thực hành lẽ thật,

những ai ăn uống lời Ngài nhưng bất chấp lời Ngài,

đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.

Những ai có ý niệm về Đức Chúa Trời nhập thể

và có dã tâm phản nghịch Ngài,

những ai không thể làm chứng về Ngài,

không biết về Ngài,

những ai phán xét Ngài,

đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.


Chorus

Những người không biết Đức Chúa Trời,

những người thừa nhận nhưng lại không biết Ngài,

những người đi theo Ngài nhưng không vâng lời Ngài,

những người say sưa trong ân điển của Ngài

nhưng không thể đứng ra làm chứng về Ngài,

tất cả đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời

Trước: 342 Đức Chúa Trời căm ghét những cảm xúc giữa con người

Tiếp theo: 344 Bất kỳ ai đánh giá Đức Chúa Trời bằng những ý niệm đều là chống đối Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger