Chương 32

Sự sáng là gì? Trong quá khứ, các ngươi đã thực sự xem sự chuyển đổi trong công tác của Đức Thánh Linh là sự sáng. Có sự sáng thật vào mọi lúc: nghĩa là, có được Đức Chúa Trời là gì thông qua việc đến gần Ta và thông công với Ta. Có sự thông sáng trong lời Đức Chúa Trời và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời Ngài – nghĩa là, khi ăn uống chúng, cảm nhận được Thần trong lời Đức Chúa Trời và nhận lấy lời Đức Chúa Trời trong chính các ngươi; các ngươi nắm bắt Ngài là gì qua sự trải nghiệm và nhận sự soi sáng của Đức Chúa Trời trong khi tương giao với Ngài; hết thảy đều là sự sáng. Ngươi có thể được khai sáng và có được sự thông sáng mới trong lời Đức Chúa Trời vào bất kỳ lúc nào trong khi suy ngẫm và ngẫm nghĩ. Nếu ngươi nắm bắt lời Đức Chúa Trời và ngươi cảm nhận được sự sáng mới, thì chẳng lẽ ngươi sẽ không có được quyền năng trong sự hầu việc của mình sao? Các ngươi lo lắng quá nhiều trong khi hầu việc! Đó là vì các ngươi chưa chạm tới hiện thực, và ngươi không có kinh nghiệm hay sự thông sáng thực sự. Nếu ngươi có sự thông sáng thực sự, thì chẳng lẽ ngươi sẽ không biết cách hầu việc sao? Khi một vài việc xảy ra với ngươi, thì ngươi phải chuyên tâm trải nghiệm chúng. Nếu trong một môi trường dễ chịu và thoải mái, ngươi cũng có thể sống trong sự sáng của diện mạo Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời mỗi ngày. Nếu ngươi nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời và trao đổi với Đức Chúa Trời, thì chẳng lẽ ngươi sẽ không có sự sáng sao? Các ngươi không bước vào hiện thực, và các ngươi luôn luôn ở bên ngoài tìm kiếm; kết quả là, các ngươi không tìm thấy gì và sự tiến bộ của các ngươi trong đời sống bị trì hoãn.

Đừng tập trung vào bên ngoài; thay vào đó, chỉ đến gần Đức Chúa Trời ở bên trong, tương giao đủ sâu và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời; chẳng lẽ sau đó các ngươi sẽ không có một con đường trong sự hầu việc của mình sao? Các ngươi cần phải chuyên tâm chú ý và vâng phục. Nếu ngươi làm mọi thứ chỉ theo lời Ta và bước vào con đường mà Ta chỉ ra, thì chẳng lẽ ngươi sẽ không có một con đường sao? Nếu ngươi tìm thấy con đường để bước vào hiện thực, thì ngươi cũng sẽ có một con đường để hầu việc Đức Chúa Trời. Thật đơn giản! Hãy đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nhiều hơn, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời nhiều hơn và ngươi sẽ có được những thứ ngươi thiếu. Ngươi cũng sẽ có được sự thông hiểu mới, sự khai sáng mới và ngươi sẽ có sự sáng.

Trước: Chương 31

Tiếp theo: Chương 33

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một...

Xét về Kinh Thánh (1)

Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang...

Chương 1

Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Không ai có thể nắm bắt được nguồn gốc của lời Ta, và họ cũng không biết mục đích của Ta khi phán những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger