Chương 31

Ta yêu hết thảy những ai chân thành muốn Ta. Nếu các ngươi tập trung vào việc yêu kính Ta, thì chắc chắn Ta sẽ ban phước cho các ngươi nhiều vô cùng. Các ngươi có hiểu ý định của Ta không? Trong nhà Ta, không có sự phân biệt địa vị cao thấp. Mọi người đều là con trai Ta, và Ta là Cha của các ngươi, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là tối cao và độc nhất. Ta kiểm soát vũ trụ và hết thảy mọi thứ trong đó!

Ngươi phải “hầu việc Ta với sự khiêm nhường và trong sự vô danh” trong nhà Ta. Cụm từ này nên đóng vai trò là phương châm của ngươi. Đừng là một chiếc lá trên cây, mà hãy là rễ cây và bén rễ sâu vào sự sống. Hãy bước vào một sự trải nghiệm đích thực về cuộc sống, sống bởi lời Ta, tìm cầu Ta nhiều hơn trong mọi vấn đề, đến gần Ta và thông công với Ta. Đừng chú ý đến bất kỳ thứ gì bên ngoài, và đừng bị kiểm soát bởi bất kỳ con người, sự việc hay sự vật nào, mà chỉ thông công với những người thuộc linh về Ta là gì. Hãy hiểu các ý định của Ta, hãy để sự sống của Ta chảy trong ngươi, sống bày tỏ ra lời Ta và tuân theo các yêu cầu của Ta.

Hãy cống hiến hết sức lực của mình cho những việc mà Ta đã ủy thác cho ngươi; hãy làm hết thảy những gì ngươi có thể để làm thỏa lòng Ta. Ta là quyền năng của ngươi và Ta là niềm vui của ngươi… Ta là tất cả của ngươi. Hãy chỉ mưu cầu Ta. Ta biết những mong muốn thực sự của lòng ngươi và việc ngươi chân thành dành trọn bản thân cho Ta, nhưng ngươi phải biết cách thể hiện lòng trung thành đối với Ta trong nhà Ta và làm thế nào để theo Ta đến cùng.

Hội thánh là trái tim của Ta và Ta đang rất nôn nóng về việc xây dựng hội thánh của Ta. Ngươi nên dành trọn bản thân cho Ta bằng cách dâng chính mình mà không chút e dè, và thể hiện sự quan tâm đối với các ý định của Ta hầu cho Ta có thể được thỏa lòng.

Trước: Chương 30

Tiếp theo: Chương 32

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Chương 4

Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không?...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này