1. Biết đến nguồn gốc sự chống đối của con người đối với công tác mới của Đức Chúa Trời trong niềm tin nơi Chúa của họ

1. Biết đến nguồn gốc sự chống đối của con người đối với công tác mới của Đức Chúa Trời trong niềm tin nơi Chúa của họ

Lời Chúa có liên quan:

Lý do con người chống đối Đức Chúa Trời, một mặt, đến từ tâm tính bại hoại của con người, và mặt khác, từ sự không biết Đức Chúa Trời và sự thiếu hiểu biết về những nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài cho con người. Hai khía cạnh này, được kết hợp với nhau, tạo thành một lịch sử của sự chống đối Đức Chúa Trời của con người. Những tân tín hữu chống đối Đức Chúa Trời bởi vì sự chống đối như thế nằm trong bản chất của họ, trong khi sự chống đối Đức Chúa Trời của những tín hữu lâu năm là kết quả của sự không biết đến Ngài của họ, cộng thêm tâm tính bại hoại của họ.

Trích từ “Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công việc của Đức Chúa Trời cứ tiếp tục tấn tớn, và mặc dù mục đích công việc Ngài vẫn không thay đổi, những phương cách Ngài dùng để làm việc thì liên tục thay đổi, và những người theo Đức Chúa Trời cũng thế. Đức Chúa Trời càng thực hiện nhiều công việc, con người càng hiểu thấu đáo hơn về Đức Chúa Trời, và tâm tính con người cũng thay đổi theo công việc của Ngài. Tuy nhiên, cũng bởi công việc của Đức Chúa Trời liên tục thay đổi mà những người không hiểu được công việc của Đức Thánh Linh và những kẻ ngang bướng chẳng hiểu gì về lẽ thật trở nên chống đối Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ công việc của Đức Chúa Trời đúng theo những quan niệm của con người, bởi công việc của Ngài luôn luôn mới và không bao giờ cũ. Chưa bao giờ Ngài lặp lại một công việc cũ nào, mà thay vào đó tiến tới với những công việc chưa bao giờ làm trước đây. Bởi Đức Chúa Trời không lặp lại công việc, và con người thì luôn phán xét công việc của Đức Chúa Trời ngày nay dựa trên công việc của Ngài trong quá khứ, nên mọi thứ trở nên quá khó khăn cho Đức Chúa Trời để triển khai mỗi giai đoạn công việc trong thời đại mới. Con người đưa ra quá nhiều sự cản trở! Suy nghĩ của con người quá bảo thủ! Chẳng ai biết được công việc của Đức Chúa Trời, vậy mà hết thảy họ vẫn định nghĩa những việc đó. Xa rời Đức Chúa Trời, con người mất đi sự sống, lẽ thật, và những ân phước của Đức Chúa Trời, vậy mà chẳng người nào chấp nhận sự sống hay lẽ thật, càng không biết nhận lãnh những ân phước lớn lao mà Đức Chúa Trời ban lên nhân loại. Hết thảy con người đều muốn có được Đức Chúa Trời nhưng vẫn không thể mở lòng với những thay đổi trong công việc của Đức Chúa Trời. Những người không chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời tin rằng công việc của Đức Chúa Trời là không đổi, và rằng công việc của Đức Chúa Trời đã vĩnh viễn dừng lại. Trong niềm tin của họ, tất cả những gì cần làm để đạt được sự cứu rỗi vĩnh hằng từ Đức Chúa Trời là tuân giữ luật pháp, và miễn là họ hối cải và xưng tội, thì Đức Chúa Trời sẽ được toại nguyện mãi mãi. Họ thuộc về tuýp quan niệm rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể là Đức Chúa Trời trong luật pháp và là Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên thập giá vì con người; quan niệm của họ cũng cho rằng Đức Chúa Trời không nên và không thể đi quá những gì viết trong Kinh thánh. Chính những quan niệm như thế đã cột chặt họ vào luật pháp cũ và trói buộc họ trong những luật lệ cứng nhắc. Thậm chí số đông hơn còn tin rằng bất cứ công việc mới nào của Đức Chúa Trời thì cũng phải được các nhà tiên tri chứng thực, và rằng ở mỗi giai đoạn của các công việc này, tất cả những người theo Ngài với tấm lòng chân thật đều phải được mặc khải, nếu không phải vậy thì không công việc nào có thể là của Đức Chúa Trời được. Việc biết đến Đức Chúa Trời đã là một việc không dễ dàng cho con người rồi. Thêm vào cái tâm ngang bướng và bản chất nổi loạn của họ đầy tự tôn và tự phụ, tất cả chỉ làm khó khăn hơn để con người có thể chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời. Con người chẳng chịu tìm hiểu kỹ càng về công việc mới của Đức Chúa Trời, cũng chẳng chịu chấp nhận nó trong sự nhún nhường; mà thay vào đó, con người mang một thái độ khinh miệt, chờ đợi sự mặc khải và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là thái độ của một kẻ nổi loạn và chống lại Đức Chúa Trời hay sao? Những kẻ như vậy làm sao được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời?

Trích từ “Con người đã định nghĩa Đức Chúa Trời theo quan niệm của mình sao có thể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời được?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bởi vì luôn có những sự phát triển mới trong công việc của Đức Chúa Trời, cho nên có công việc mới, và vì thế cũng có những công việc lỗi thời và cũ kỹ. Công việc cũ và mới này không mâu thuẫn nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau; mỗi bước đều tiếp nối bước trước đó. Bởi vì có công việc mới, dĩ nhiên, những thứ cũ phải bị loại bỏ. Ví dụ, một vài thông lệ lâu đời và những câu tục ngữ quen thuộc của con người, cộng với kinh nghiệm và sự dạy dỗ nhiều năm của con người, đã hình thành nên mọi kiểu quan niệm trong tâm trí của con người. Tuy nhiên điều thuận lợi hơn để con người hình thành những quan niệm như thế chính là Đức Chúa Trời vẫn chưa bày tỏ toàn bộ gương mặt thật và tâm tính vốn có của Ngài với con người, kết hợp với sự truyền bá, trong nhiều năm, về các học thuyết truyền thống từ thời xa xưa. Công bằng mà nói, trong suốt quá trình con người tin vào Đức Chúa Trời, ảnh hưởng của những quan niệm khác nhau đã dẫn đến sự hình thành và tiến hóa liên tục của một kiến thức trong con người, trong đó con người có mọi kiểu quan niệm về Đức Chúa Trời-với kết quả là nhiều người mộ đạo hầu việc Đức Chúa Trời đã trở thành kẻ thù của Ngài. Và vì thế, quan niệm tôn giáo của con người càng mạnh thì họ càng chống đối Đức Chúa Trời, và họ càng trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời luôn luôn mới và không bao giờ cũ, và nó không bao giờ hình thành giáo lý, thay vào đó, nó đang liên tục thay đổi và đổi mới không nhiều thì ít. Công việc này là sự bày tỏ tâm tính vốn có của chính Đức Chúa Trời. Nó cũng là nguyên tắc vốn có của công việc của Đức Chúa Trời, và là một trong những phương tiện để Đức Chúa Trời hoàn thành việc quản lý của Ngài. Nếu như Đức Chúa Trời không làm theo cách này, thì con người sẽ không thay đổi hoặc có thể biết đến Đức Chúa Trời, và Sa-tan sẽ không bị đánh bại. Do đó, trong công việc của Ngài liên tục xuất hiện những thay đổi có vẻ thất thường, nhưng thực ra là theo định kỳ. Tuy nhiên, cách thức con người tin Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác. Con người bám vào các giáo lý và hệ thống cũ, quen thuộc, và chúng càng cũ bao nhiêu thì chúng càng dễ chấp nhận đối với họ bấy nhiêu. Làm sao mà tâm trí ngu dại của con người, một tâm trí cứng cỏi như đá, lại có thể chấp nhận được chừng ấy công việc mới và lời phán mới không thể dò được của Đức Chúa Trời? Con người căm ghét Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn mới và không bao giờ cũ; họ chỉ thích một Đức Chúa Trời già cỗi là Đấng có mái tóc bạc trắng và bất động. Vậy thì, bởi vì Đức Chúa Trời và con người đều có sở thích riêng, nên con người đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhiều sự mâu thuẫn trong số này thậm chí vẫn còn tồn tại ngày nay, tại thời điểm mà Đức Chúa Trời đã và đang làm công việc mới trong gần sáu nghìn năm. Rồi thì, họ vô phương cứu chữa… Ý định của Đức Chúa Trời đã luôn nhằm để công việc của Ngài mới và sống động, không cũ và chết, và điều mà Ngài làm cho con người bám chắc vào thay đổi theo từng thời đại và giai đoạn, không phải vĩnh cửu và bất biến. Đó là vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng khiến con người sống và tươi mới, chứ không phải là một con quỷ khiến con người chết và già cỗi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không hiểu điều này? Ngươi có những quan niệm về Đức Chúa Trời và không có khả năng từ bỏ chúng bởi vì ngươi bảo thủ. Không phải là vì có quá ít ý thức về công việc của Đức Chúa Trời, hay là vì công việc của Đức Chúa Trời không phù hợp với những mong muốn của con người – hơn nữa, cũng không phải vì Đức Chúa Trời luôn cẩu thả trong nhiệm vụ của Ngài. Việc ngươi không thể từ bỏ các quan niệm của ngươi là vì ngươi quá thiếu sự vâng lời, và vì ngươi không có chút gì giống với tạo vật của Đức Chúa Trời, và không phải vì Đức Chúa Trời đang làm khó ngươi. Tất cả điều này đều do ngươi gây ra, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; tất cả đau khổ và bất hạnh đều do con người gây ra. Ý định của Đức Chúa Trời luôn luôn tốt đẹp: Ngài không muốn khiến ngươi tạo ra các quan niệm, nhưng muốn ngươi thay đổi và được đổi mới qua các thời đại. Tuy nhiên, ngươi không thể phân định sự khác biệt, và luôn luôn xem xét hoặc phân tích. Không phải là Đức Chúa Trời đang làm khó ngươi, mà là ngươi không tôn kính Đức Chúa Trời, và sự bất tuân của ngươi quá lớn. Một tạo vật nhỏ bé dám lấy một phần nhỏ nhặt nào đó trong số những thứ đã được Đức Chúa Trời ban cho trước đây, và quay lại để tấn công Đức Chúa Trời – đây chẳng phải là sự bất tuân của con người sao? Con người, công bằng mà nói, hoàn toàn không đủ tư cách để bày tỏ quan điểm của mình trước Đức Chúa Trời, càng không đủ tư cách để đưa ra bất cứ câu châm ngôn vô giá trị, hôi hám, thối nát nào mà họ cảm thấy thích –chưa kể đến những quan niệm mốc meo đó. Chẳng phải chúng càng vô giá trị hơn sao?

Trích từ “Chỉ những ai biết về công việc của Đức Chúa Trời ngày nay mới có thể hầu việc Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hãy biết rằng các ngươi chống đối công tác của Đức Chúa Trời, hoặc dùng những quan niệm của riêng các ngươi để đo lường công tác của ngày hôm ngay, là bởi vì các ngươi không biết các nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi không đủ coi trọng công tác của Đức Thánh Linh. Sự chống đối Đức Chúa Trời và sự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các ngươi là donhững quan niệm và sự kiêu ngạo vốn có của các ngươi gây ra. Đó không phải là vì công tác của Đức Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quá bất tuân. Sau khi tìm thấy niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, một vài người thậm chí không thể nói chắc chắn con người đến từ đâu, vậy mà họ dám phát biểu trước công chúng để đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh. Và họ thậm chí còn lên lớp các sứ đồ là những người có công tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra lời bình luận và nói bừa bãi; nhân tính của họ quá kém, và trong họ không có chút ý thức nào. Chẳng phải sẽ đến ngày những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh từ chối, và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục sao? Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó lại chỉ trích công tác của Ngài, và còn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao những người quá đángnhư thế có thể biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt quá trình tìm kiếm và trải nghiệm Ngài; không phải qua việc bốc đồng chỉ trích Ngài mà con người biết đến Đức Chúa Trời qua sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng chính xác, thì họ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa Trời càng ít, thì họ càng có khả năng chống đối Ngài. Những quan niệm của ngươi, bản chất cũ của ngươi, và nhân tính, tính cách và quan điểm đạo đức của ngươi là “vốn liếng” mà ngươi dùng chống lại Đức Chúa Trời, và ngươi càng bại hoại, suy đồi và thấp hèn, thì ngươi càng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Những kẻ sở hữu những quan niệm tai hại và có một tâm tính tự cho mình là công chính thì càng thù địch với Đức Chúa Trời nhập thể, và những kẻ như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu những quan niệm của ngươi không được chỉnh sửa, thì chúng sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương thích với Đức Chúa Trời, và sẽ luôn luôn xa cách Ngài.

Trích từ “Biết đến ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường dẫn đến việc nhận biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Các ngươi có ao ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống lại Jêsus không? Các ngươi có ao ước được biết bản chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không tìm kiếm lẽ thật của sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có kiến thức gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống lại Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si, và chưa bao giờ đồng hành cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là dành sự tôn kính rỗng tuếch cho danh của Đấng Mê-si trong khi chống lại thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào. Những người Pha-ri-si này thực chất là cố chấp, kiêu ngạo, và đã không tuân theo lẽ thật. Nguyên tắc choniềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Những quan điểm này không phải thật ngớ ngẩn và lố bịch hay sao? Ta hỏi lại các ngươi: Chẳng phải cực kỳ dễ dàng để các ngươi mắc phải những sai lầm của những người Pha-ri-si nguyên thủy, khi các ngươi không có chút hiểu biết nào về Jêsus sao? Ngươi có thể nhận thức được con đường lẽ thật không? Ngươi có thể thật sự đảm bảo rằng ngươi sẽ không chống lại Đấng Christ sao? Ngươi có thể theo được công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu ngươi không biết được liệu ngươi có chống lại Đấng Christ hay không, thì Ta phán rằng ngươi đang sống cận kề cái chết. Những người đã không biết về Đấng Mê-si đều có khả năng chống lại Jêsus, từ chối Jêsus, phỉ báng Ngài. Những người không hiểu về Jêsus đều có thể phủ nhận Ngài, và sỉ vả Ngài. Hơn thế nữa, họ còn có thể xem sự quay trở lại của Jêsus là sự lừa dối của Sa-tan, và sẽ càng nhiều người chỉ trích việc Jêsus đã quay trở lại với xác thịt. Tất cả những điều này không khiến ngươi sợ hãi sao? Những gì ngươi đối mặt sẽ là sự báng bổ Đức Thánh Linh, sự hủy hoại những lời của Đức Thánh Linh đến các hội thánh, và sự bác bỏ tất cả những gì Jêsus đã bày tỏ. Ngươi có thể nhận được gì từ Jêsus nếu ngươi mụ mị đến như vậy? Làm sao ngươi có thể hiểu được công việc của Jêsus khi Ngài trở lại với xác thịt trên một đám mây trắng, nếu ngươi cứ ngoan cố không nhận ra những lỗi lầm của mình? Ta hán với ngươi điều này: Những người không chấp nhận lẽ thật, nhưng vẫn mù quáng chờ đợi Jêsus đến trên đám mây trắng, chắc chắn sẽ báng bổ Đức Thánh Linh, và họ là loại người sẽ bị hủy diệt. Ngươi đơn thuần ước ao có được ân điển của Jêsus, và chỉ muốn tận hưởng cõi thiên đàng hạnh phúc, nhưng ngươi lại chưa bao giờ tuân theo những lời Jêsus phán, và chưa bao giờ nhận lãnh lẽ thật mà Jêsus bày tỏ khi Ngài quay trở lại với xác thịt. Ngươi sẽ có gì để đổi lấy thực tế là Jêsus quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải là sự chân thành khi mà ngươi liên tục phạm tội, và rồi xưng tội, hết lần này đến lần khác không? Ngươi sẽ dâng tế lễ gì cho Jêsus, Đấng quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải là những năm làm việc để các ngươi tâng bốc chính mình? Ngươi sẽ có gì để khiến Jêsus quay trở lại tin tưởng ngươi? Đó có phải là bản chất kiêu ngạo của ngươi, là thứ không tuân theo bất kỳ lẽ thật nào?

Trích từ “Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus sẽ là khi Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nguồn gốc của tâm tính và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của con người chính là họ bị tha hóa bởi Sa-tan. Bởi vì con người đã bị Sa-tan tha hóa, lương tâm của họ đã trở nên tê liệt, họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một tầm nhìn trí tuệ lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan tha hóa, con người theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ có ý thức và lương tâm tốt một cách tự nhiên, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan tha hóa, thì ý thức, lương tâm ban đầu của họ và nhân tính của họ trở nên đần độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ càng trở nên thường xuyên và trầm trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên con người vẫn không biết và cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Sự tiết lộ về tâm tính của con người là sự bày tỏ về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ, và bởi vì ý thức và sự hiểu biết của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng đần độn, vì thế tâm tính của họ dấy loạn cùng Đức Chúa Trời…

Nguồn của sự bộc lộ tâm tính bại hoại của con người không gì khác hơn lương tâm tăm tối của họ, bản chất hiểm độc và ý thức kém vững của họ; nếu lương tâm và ý thức của con người có thể trở lại bình thường, thì họ có thể phù hợp để được sử dụng trước Đức Chúa Trời. Chỉ đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, ý thức của con người chưa bao giờ vững, và đang ngày càng u tối nên con người đang ngày càng dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá và đã từ chối để Đức Chúa Trời nhập thể của những ngày sau rốt bước vào nhà của họ, và lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và xem xác thịt của Đức Chúa Trời là gớm ghiếc và thấp hèn. Nếu con người có dù chỉ một chút nhân tính, thì họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể; nếu họ có dù chỉ một chút ý thức, thì họ đã không đối xử tàn bạo với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể; nếu họ có dù chỉ một chút lương tâm, thì họ đã không quá “biết ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong kỷ nguyên của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không có khả năng cảm ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự kiện nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như chống lại nó và bất mãn về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn tiếp tục với công việc của Ngài dù là việc gì - cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù quáng. Tâm tính của con người đã trở nên vô cùng tàn bạo, ý thức của họ đã trở nên vô cùng u tối, và lương tâm của họ hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 7. Phân biệt giữa những việc lành bên ngoài và những sự thay đổi trong tâm tính

Tiếp theo: 2. Khi tìm kiếm con đường đúng, Quý vị phải có được lý trí

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này