901 Miễn sao ngươi không rời bỏ Đức Chúa Trời

Verse

Tình yêu và lòng nhân từ

của Đức Chúa Trời thấm đẫm

từng chi tiết trong công tác quản lý

của Đức Chúa Trời,

và bất kể mọi người có hiểu được

ý định tốt của Ngài hay không,

thì Đức Chúa Trời vẫn miệt mài thực hiện

công tác mình đã đặt ra để hoàn thành.


Pre-chorus

Dù người ta hiểu về sự quản lý

của Ngài được bao nhiêu,

thì mọi người cũng đều nhận thấy

sự trợ giúp và những lợi ích

mà công tác của Ngài mang lại cho con người,

công tác của Ngài mang lại cho loài người.


Chorus 1

Có lẽ ngày hôm nay ngươi chưa cảm nhận được gì

về tình yêu cũng như sự sống

mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi,

nhưng miễn ngươi không từ bỏ Ngài,

và không từ bỏ quyết tâm theo đuổi lẽ thật,

thì ngày nào đó,

nụ cười của Ngài sẽ tỏ lộ cho ngươi.


Chorus 2

Vì mục tiêu của công tác quản lý của Ngài

là giành lại những người

đang ở dưới quyền của Sa-tan,

mà không phải từ bỏ

những người bại hoại bởi Sa-tan,

chống lại Đức Chúa Trời,

mà không phải từ bỏ

những người bại hoại bởi Sa-tan,

chống lại Đức Chúa Trời.


Verse

Tình yêu và lòng nhân từ

của Đức Chúa Trời thấm đẫm

từng chi tiết trong công tác quản lý

của Đức Chúa Trời,

và bất kể mọi người có hiểu được

ý định tốt của Ngài hay không,

thì Đức Chúa Trời vẫn miệt mài thực hiện

công tác mình đã đặt ra để hoàn thành.


Pre-chorus

Dù người ta hiểu về sự quản lý

của Ngài được bao nhiêu,

thì mọi người cũng đều nhận thấy

sự trợ giúp và những lợi ích

mà công tác của Ngài mang lại cho con người,

công tác của Ngài mang lại cho loài người.


Chorus 1

Có lẽ ngày hôm nay ngươi chưa cảm nhận được gì

về tình yêu cũng như sự sống

mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi,

nhưng miễn ngươi không từ bỏ Ngài,

và không từ bỏ quyết tâm theo đuổi lẽ thật,

thì ngày nào đó,

nụ cười của Ngài sẽ tỏ lộ cho ngươi.


Chorus 2

Vì mục tiêu của công tác quản lý của Ngài

là giành lại những người

đang ở dưới quyền của Sa-tan,

mà không phải từ bỏ

những người bại hoại bởi Sa-tan,

chống lại Đức Chúa Trời,

mà không phải từ bỏ

những người bại hoại bởi Sa-tan,

chống lại Đức Chúa Trời.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời

Trước: 900 Đức Chúa Trời cứu rỗi con người tối đa

Tiếp theo: 902 Địa vị và thân phận của chính Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger