4. Ý nghĩa trong công tác thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời

4. Ý nghĩa trong công tác thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời

Lời Chúa có liên quan:

Những thử thách này nhắm đến trạng thái nào bên trong con người? Chúng nhắm đến tâm tính nổi loạn trong con người mà không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có nhiều thứ ô uế bên trong con người, và nhiều thứ giả hình, và vì thế Đức Chúa Trời buộc họ chịu các thử thách để tẩy uế họ…

Nếu ngươi không biết tâm tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi chắc chắn sẽ thất bại trong lúc thử thách, vì ngươi không biết cách Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, và các phương thức Ngài dùng để hoàn thiện họ, và khi những thử thách của Đức Chúa Trời đến trên ngươi và chúng không xứng hợp với các quan niệm của ngươi, ngươi sẽ không thể đứng vững. Tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời là toàn bộ tâm tính của Ngài, và khi toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho ngươi, thì việc này đem đến cho xác thịt của ngươi điều gì? Khi tâm tính công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho ngươi, xác thịt của ngươi chắc chắn sẽ chịu nhiều đau đớn. Nếu ngươi không chịu sự đau đớn này, thì ngươi không thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi cũng sẽ không thể hiến dâng tình yêu chân thật cho Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời hoàn thiện ngươi, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ toàn bộ tâm tính của Ngài cho ngươi. Từ lúc sáng thế đến ngày nay, Đức Chúa Trời chưa bao giờ bày tỏ toàn bộ tâm tính của Ngài - nhưng trong những ngày sau rốt Ngài bày tỏ nó cho nhóm người này, những người Ngài đã tiền định và chọn lựa, và bằng cách hoàn thiện con người Ngài phơi bày các tâm tính của Ngài, qua đó Ngài hoàn thiện một nhóm người. Như thế chính là tình yêu thật của Đức Chúa Trời dành cho con người. Việc trải nghiệm tình yêu thật sự của Đức Chúa Trời dành cho họ đòi hỏi con người phải chịu đựng đau đớn cùng cực và trả một giá cao. Chỉ sau điều này họ mới được Đức Chúa Trời thu nhận và họ mới có thể đáp lại Đức Chúa Trời bằng tình yêu chân thật của họ, và chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới được đẹp lòng. Nếu người ta mong muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện, và nếu họ mong muốn thực hiện ý muốn của Ngài và dâng trọn tình yêu chân thật của họ cho Đức Chúa Trời, thì họ phải trải qua nhiều đau đớn và nhiều đau khổ từ các hoàn cảnh, chịu đựng đau đớn tệ hơn là chết, cuối cùng họ sẽ buộc phải dâng lại tấm lòng chân thật của họ cho Đức Chúa Trời. Một người có thật sự yêu Đức Chúa Trời hay không sẽ được bày tỏ trong gian khổ và tinh luyện. Đức Chúa Trời gột rửa tình yêu của con người, và điều này cũng chỉ có thể đạt được giữa gian khổ và sự tinh luyện.

Trích từ “Chỉ có yêu mến Đức Chúa Trời mới là thật sự tin nơi Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đối mặt với tình trạng của con người và thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã thực hiện một công việc mới, cho phép con người sở hữu cả sự hiểu biết về Ngài và sự vâng phục Ngài, và cả tình yêu thương và lời làm chứng. Vì vậy, con người phải trải qua sự tôi luyện của Đức Chúa Trời đối với mình cũng như là sự phán xét của Ngài, sự xử trí và tỉa sửa của Ngài với mình, không có những việc đó con người sẽ không bao giờ nhận biết Đức Chúa Trời, không bao giờ có thể thực sự yêu mến và làm chứng cho Ngài. Việc tôi luyện của Đức Chúa Trời đối với con người không chỉ đơn thuần là vì ảnh hưởng một mặt, mà là vì ảnh hưởng nhiều mặt. Chỉ bằng cách này mà Đức Chúa Trời thực hiện tôi luyện những người sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật hầu cho lòng quyết tâm và tình yêu của con người được Đức Chúa Trời làm cho toàn vẹn. Đối với những ai sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật và những ai khao khát Đức Chúa Trời thì không gì có ý nghĩa hơn, hoặc là có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn là quá trình tôi luyện như thế. Con người không dễ dàng nhận biết hay hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời cuối cùng vẫn là Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời không thể có cùng tâm tính với con người và vì thế con người không dễ dàng nhận biết được tâm tính của Ngài. Lẽ thật vốn không thuộc sở hữu của con người và những ai đã bị Sa-tan tha hóa không dễ dàng hiểu được lẽ thật; con người không có lẽ thật và không có quyết tâm thực hành lẽ thật, và nếu anh ta không chịu đựng đau khổ, không được tôi luyện hay đoán phạt thì lòng quyết tâm của anh ta không bao giờ được làm cho toàn vẹn. Đối với tất cả mọi người, sự tôi luyện rất là đau đớn và rất khó chấp nhận – tuy nhiên, chính trong quá trình tôi luyện Đức Chúa Trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của Ngài, Ngài công khai các yêu cầu của Ngài đối với con người, ban cho nhiều sự soi sáng hơn cùng nhiều sự tỉa sửa và xử trí thực tế; qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật, Ngài ban cho con người sự hiểu biết lớn lao hơn về chính bản thân và lẽ thật, và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về ý muốn của Đức Chúa Trời, do đó cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tiến hành luyện lọc con người. Tất cả những công việc Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng; Đức Chúa Trời không làm những việc vô nghĩa, Ngài cũng không làm những việc nào không mang lại lợi ích cho con người. Luyện lọc không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt Ngài, cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Luyện lọc có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tôi luyện, thay đổi động lực, quan điểm cũ của con người, thay đổi tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Tôi luyện là sự thử thách thật sự của con người, là một hình thức dạy dỗ thực sự và chỉ trong quá trình tôi luyện thì tình yêu của con người mới có thể làm đúng chức năng vốn có của nó.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tôi luyện con người mới có thể thật sự yên mến Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Sự tôi luyện của Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ, càng có nhiều tấm lòng của con người có thể yêu mến Chúa. Sự đau khổ trong lòng họ là điều có lợi cho đời sống họ, họ càng có thể bình an hơn trước Đức Chúa Trời, mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời càng gần gũi hơn, và họ càng có thể thấy rõ tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Phi-e-rơ đã nếm trải sự tôi luyện hàng trăm lần và Gióp đã trải qua nhiều cuộc thử thách. Nếu các ngươi muốn được làm cho toàn vẹn bởi Đức Chúa Trời, các ngươi cũng phải trải qua quá trình tôi luyện hàng trăm lần; chỉ khi các ngươi phải trải qua quá trình này và phải dựa vào bước này thì các ngươi mới có thể làm thỏa nguyện ý muốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời làm cho toàn vẹn. Sự tôi luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện; chỉ có sự tôi luyện và những thử thách cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với Đức Chúa Trời trong trái tim của con người. Không có gian khổ thì con người thiếu mất lòng yêu mến thật sự đối với Đức Chúa Trời; nếu họ không được thử thách ở bên trong và không được tôi luyện thật sự thì con tim của họ sẽ luôn trôi dạt ở thế giới bên ngoài. Sau khi được tôi luyện đến một mức độ nào đó, ngươi sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình, ngươi sẽ thấy mình đang thiếu sót bao nhiêu và ngươi không thể vượt qua nhiều nan đề mà ngươi gặp phải và ngươi sẽ thấy được sự bất tuân của ngươi lớn cỡ nào. Chỉ trong quá trình thử thách con người mới có thể thực sự nhận biết tình trạng thật của mình và thử thách làm cho con người có thể được trở nên toàn vẹn hơn.

Trong suốt cuộc đời mình, Phi-e-rơ đã trải qua sự tôi luyện hàng trăm lần và đã trải qua nhiều thử thách đau đớn. Sự tôi luyện này đã trở thành nền tảng của tình yêu thương cao cả mà ông dành cho Đức Chúa Trời cũng như kinh nghiệm quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời ông. Việc ông có thể có được tình yêu thương cao cả đối với Đức Chúa Trời, trong một phương diện nào đó, là vì lòng kiên quyết yêu mến Đức Chúa Trời của ông; tuy nhiên, điều quan trọng hơn là, đó là vì quá trình tôi luyện và chịu đựng đau khổ mà ông đã trải qua. Sự chịu đựng này đã trở thành kim chỉ nam cho ông trên con đường yêu mến Đức Chúa Trời và trở thành một điều đáng nhớ nhất của ông. Nếu con người không trải qua nỗi đau của sự tôi luyện khi yêu mến Đức Chúa Trời thì tình yêu thương của họ chứa đầy tính tự phát và sự tùy thích; tình yêu như vậy chứa đầy những ý tưởng của Sa-tan và đơn giản là không thể làm thỏa nguyện ý muốn của Đức Chúa Trời. Có quyết tâm yêu mến Đức Chúa Trời thì không giống như thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Dù rằng tất cả những gì họ suy nghĩ trong lòng là vì yêu mến và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, như thể suy nghĩ của họ không có chút gì vì con người, như thể tất cả đều là vì Đức Chúa Trời, khi những suy nghĩ của họ được trình trước Đức Chúa Trời thì những suy nghĩ đó không được Đức Chúa Trời khen ngợi hay chúc phước cho. Ngay cả khi con người hiểu đầy đủ về tất cả các lẽ thật - khi họ đã biết tất cả chúng - điều này không thể nói là một dấu chỉ của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, không thể nói là những người này thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Mặc dù hiểu nhiều lẽ thật mà không trải qua quá trình tôi luyện, con người không thể thực hành những lẽ thật này; chỉ trong quá trình tôi luyện con người mới có thể hiểu được ý nghĩa thật của những lẽ thật này, chỉ khi đó con người mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa bên trong của chúng. Vào thời điểm đó, khi họ thử lại lần nữa, họ có thể thực hành lẽ thật một cách đúng đắn và đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời; khi đó, ý tưởng mang tính con người của họ giảm đi, tính tự nhiên của con người giảm đi, và cảm xúc mang tính con người trong họ bị suy giảm; chỉ tại thời điểm đó việc thực hành của họ mới là biểu hiện thật sự của tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tôi luyện con người mới có thể thật sự yên mến Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi Đức Chúa Trời hành động để tôi luyện con người, thì con người chịu khổ. Sự tôi luyện của họ càng lớn, thì tình yêu của họ dành cho Chúa càng lớn, và sức mạnh của Chúa càng được bày tỏ qua họ. Sự tôi luyện của con người càng ít, thì tình yêu của họ dành cho Chúa càng ít, và sức mạnh của Chúa càng ít được bày tỏ qua họ. Sự tôi luyện và nỗi đau của họ càng lớn và sự dằn vặt của họ càng lớn, thì tình yêu Chúa thực sự của họ sẽ càng sâu đậm, đức tin của họ vào Chúa sẽ càng chân thật, và kiến thức về Chúa của họ sẽ càng sâu sắc. Theo những kinh nghiệm của mình, ngươi sẽ thấy rằng những người chịu sự tôi luyện và nỗi đau to lớn, cùng nhiều sự xử lý và kỷ luật có một tình yêu sâu sắc dành cho Chúa, cùng một kiến thức sâu sắc và thấu suốt hơn về Chúa. Những người chưa trải nghiệm việc bị xử lý chỉ có một kiến thức hời hợt, và chỉ có thể nói rằng: “Đức Chúa Trời thật tốt lành, Ngài ban ân điển cho mọi người hầu cho họ có thể tận hưởng Ngài.” Nếu mọi người đã trải nghiệm việc bị xử lý và kỷ luật, thì họ mới có thể nói ra kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Vì vậy, công việc của Chúa trong con người càng kỳ diệu bao nhiêu, thì nó càng có giá trị và có ý nghĩa bấy nhiêu. Ngươi càng không thể hiểu thấu được nó bao nhiêu và nó càng không tương thích với các khái niệm của ngươi bao nhiêu, thì công việc của Đức Chúa Trời càng có thể chinh phục ngươi, đoạt lấy ngươi, và hoàn thiện ngươi bấy nhiêu. Tầm quan trọng của công việc Đức Chúa Trời là rất lớn! Nếu Ngài không tôi luyện con người theo cách này, nếu Ngài không hành động theo phương pháp này, thì công việc của Chúa sẽ không hiệu quả và không có ý nghĩa. Đây là nguyên nhân đằng sau ý nghĩa phi thường của việc Ngài chọn ra một nhóm người trong những ngày sau rốt. Đã được nói từ trước rằng Đức Chúa Trời sẽ lựa chọn và đoạt lấy nhóm người này. Công việc mà Ngài thực hiện bên trong các ngươi càng vĩ đại bao nhiêu, thì tình yêu của các ngươi dành cho Chúa càng sâu sắc và thuần khiết bấy nhiêu. Công việc của Chúa càng vĩ đại bao nhiêu, thì con người càng có thể nếm biết được sự khôn ngoan của Ngài và kiến thức của con người về Ngài càng sâu sắc bấy nhiêu.

Trích từ “Những người được hoàn thiện phải trải qua sự tôi luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản chất của họ phải được giải quyết thông qua những thử thách. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện - đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một môi trường cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới điểm mà ngươi thà chết và từ bỏ những ý đồ và khao khát của mình, quy phục quyền tối thượng và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi cảnh nô lệ cho sự bại hoại của xác thịt trong tâm tư và tình cảm của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn chịu cảnh nô lệ cho Sa-tan, và trong bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn còn những khao khát và đòi hỏi của riêng mình, thì đây là những phương diện mà ngươi phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử thách đau đớn. Không ai có thể hiểu thấu ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay cảm kích tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái và dễ dàng, hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!

Trích từ “Làm sao để thỏa lòng Đức Chúa Trời giữa những thử thách” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ

Trước: 3. Ý nghĩa trong công tác phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 5. Quý vị phải tin vào Đức Chúa Trời như thế nào để được cứu rỗi và trở nên hoàn thiện

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này