Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời nhập thể chịu khổ thay cho con người để đổi lấy đích đến tốt đẹp của con người trong tương lai. Bước công tác mà Jêsus thực hiện là chịu đóng đinh vào cây thập tự như hình tượng của một thân xác tội lỗi, làm của lễ chuộc tội, để cứu chuộc toàn thể nhân loại, đặt nền tảng cho lối vào đích đến tốt đẹp của con người. Ngài đã bị đóng đinh vào cây thập tự, mang lấy tội lỗi của con người, và cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Nói cách khác, Ngài là bằng chứng về việc con người đã được tha thứ tội lỗi và có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài là quân cờ thương thuyết trong trận chiến với Sa-tan. Giờ đây khi thời kỳ sau rốt đã đến, Đức Chúa Trời mong muốn kết thúc công tác của Ngài, kết thúc kỷ nguyên này, và dẫn đưa những người còn lại vào một đích đến tốt đẹp. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa, và đồng thời trong khi chinh phục, phán xét và làm tinh sạch con người, Ngài đã chịu khổ thay cho con người, và dùng điều này như bằng chứng, và như lẽ thật, cho việc con người được miễn trừ mọi đau đớn; nghĩa là, Đức Chúa Trời mang chứng ngôn của chính Ngài, và Ngài sử dụng bằng chứng này, chứng ngôn này, để đánh bại Sa-tan, để khiến ma quỷ phải hổ thẹn, và như một sự đánh đổi để lấy đích đến tốt đẹp của con người.

Một số người nói: “Thân xác nhập thể đang hoạt động vẫn là Đức Chúa Trời đang hoạt động. Đó không phải là thân thể xác thịt đang hoạt động, mà là Thần của Đức Chúa Trời điều khiển Ngài từ bên trong”. Điều này có đúng không? Không. Trước đây người ta nói rằng sự nhập thể của Đức Chúa Trời để thực hiện một bước công tác chinh phục được thực hiện giữa nhân tính bình thường; những gì ngươi thấy là nhân tính bình thường, nhưng đây thực ra là chính Đức Chúa Trời đang hoạt động; khi thân thể xác thịt này hoạt động, thực ra là chính Đức Chúa Trời đang hoạt động. Được giải thích và thông công như vậy, người ta thường tin rằng thân thể xác thịt này chỉ là một công cụ, một lớp vỏ bên ngoài, rằng Ngài chỉ hành động khi Thần của Đức Chúa Trời phán và kiểm soát Ngài từ bên trong, và rằng Ngài không hành động nếu không có sự kiểm soát này; thân thể xác thịt này nói bất cứ điều gì Ngài được Thần hướng dẫn, và khi không được hướng dẫn như vậy thì Ngài không phán gì. Có phải là như vậy không? Không. Khi Thần hiện thân trong xác thịt, thì Thần và xác thịt trở nên một. Xác thịt hành động là Thần hành động, Thần hành động là xác thịt hành động – chỉ đây mới có thể được gọi là sự nhập thể. Ngày nay, một trong những lời giải thích có hiệu lực nhất là: khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt trong thời kỳ sau rốt, một mặt, Ngài đến để thực hiện công tác chinh phục và kết thúc thời đại này. Mặt khác, thân thể xác thịt đến để trải nghiệm nỗi đau của con người là chính Đức Chúa Trời đến để trải nghiệm nỗi đau của con người; xác thịt của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời là một. Thân thể xác thịt không phải là công cụ như mọi người tin, cũng không phải đơn thuần là một lớp vỏ – cũng không phải là một dạng thực thể vật chất có thể kiểm soát, như mọi người vẫn tin. Xác thịt này là hiện thân của chính Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết trước đây của con người là quá hời hợt. Nếu những mối thông công đi theo các quan niệm của con người, thì con người sẽ có khả năng tách biệt xác thịt và Thần, trong đó xác thịt là xác thịt, và Thần là Thần. Đây là một sự sai lệch. Vì vậy, người ta cũng sẽ dễ có những quan niệm.

Điều mà ngày nay con người cũng phải hiểu là: Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để trải nghiệm nỗi đau của con người, nhưng nỗi đau và bệnh tật mà sự nhập thể chịu đựng không phải là điều mà Ngài phải chịu. Một số người tin rằng vì Ngài là một con người tầm thường và có xác thịt bình thường, không phải là một Đấng siêu nhiên nào đó, mà là một người tầm thường, nên nỗi đau này là không thể tránh khỏi. Họ nghĩ rằng Ngài phải chịu những sự đau đầu và nỗi gian khổ của con người, rằng Ngài phải cảm thấy nóng khi người ta cảm thấy nóng, và rằng Ngài phải chịu lạnh cùng với mọi người khác khi thời tiết không ấm áp. Nếu đây là cách ngươi nghĩ, thì ngươi sẽ thấy thân thể xác thịt tầm thường và bình thường này cũng y hệt như bất kỳ người nào, không có sự khác biệt. Nhưng thực tế là, sự gian khổ mà thân xác này chịu đựng là có ý nghĩa. Những bệnh tật bình thường của con người hay những nỗi gian khổ khác là những gì con người phải gánh chịu, đây là những nỗi gian khổ mà nhân loại bại hoại phải gánh chịu – đây là một quy luật bình thường. Nhưng thân thể xác thịt của Đức Chúa Trời phải chịu đựng những sự gian khổ này để làm gì? Việc Jêsus bị đóng đinh trên cây thập tự có phải là điều phải xảy ra với Ngài không? Jêsus là sự nhập thể, Ngài vô tội, và theo luật pháp thời đó, và những gì Ngài đã làm vào thời đó, lẽ ra Ngài không bị đóng đinh vào cây thập tự – vậy tại sao Ngài lại bị đưa lên cây thập tự? Đó là để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Tất cả những gian khổ mà sự nhập thể hiện tại phải chịu, tất cả sự bức hại đã xảy đến với Ngài – có phải tất cả những điều này xảy ra ngẫu nhiên không? Hay chúng được Đức Chúa Trời chủ ý sắp đặt? Chúng không được chủ ý sắp đặt, cũng không phải ngẫu nhiên xảy ra; thay vào đó, chúng đã diễn ra phù hợp với luật pháp thông thường. Tại sao Ta nói điều này? Bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt chính Ngài vào giữa con người, cho Ngài quyền tự do hành động theo cách này, và trong thời gian thực hiện công tác này, Ngài đã chịu đựng sự đau đớn y như con người. Nếu Đức Chúa Trời đã chủ ý sắp đặt sự đau đớn, thì Ngài sẽ chỉ chịu đau đớn vài ngày; phần lớn thời gian, mọi chuyện sẽ không khốn khổ. Và vì vậy, sự khốn khổ mà Đức Chúa Trời trải nghiệm giữa con người khi Ngài làm công tác không phải được sắp đặt có chủ ý, nhưng cũng không phải Ngài chịu đựng chút khó khăn một cách vô tình; thay vào đó, Ngài đến để trải nghiệm sự đau khổ tồn tại giữa con người, Ngài đã đặt chính Ngài vào giữa con người, chịu khổ như con người, và bị đối xử y như vậy, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Cũng giống như chuyện các ngươi bị bức hại, chẳng phải Đấng Christ cũng bị bức hại sao? Các ngươi bị săn đuổi; chẳng phải Đấng Christ cũng bị săn đuổi sao? Con người bị dày vò bởi bệnh tật; Đấng Christ có chịu khổ ít hơn chút nào không? Ngài không được miễn trừ. Chẳng phải điều này dễ hiểu sao? Cũng có những người tin rằng Đức Chúa Trời phải chịu khổ sau khi đến làm công tác ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ – và chẳng phải điều này cũng sai sao? Đối với Đức Chúa Trời, không phải là Ngài có nên chịu đau khổ hay không. Đích thân Đức Chúa Trời trả giá bằng sự đau khổ giữa con người hầu cho con người không còn đau khổ nữa, và sau đó Ngài dẫn dắt con người vào đích đến tốt đẹp, khiến Sa-tan hoàn toàn bị thuyết phục. Đối với Đức Chúa Trời, cần phải chịu những đau đớn này. Nếu Ngài không muốn chịu đựng nỗi đau này trong bước công tác này, mà đơn thuần muốn thấu hiểu nỗi đau của con người, không gì hơn thế, và dùng một vài sứ đồ hoặc những người được Đức Thánh Linh sử dụng thay cho Ngài, là những người sau đó báo cáo với Đức Chúa Trời về những nỗi đau mà họ phải chịu, hoặc nếu Ngài sử dụng một vài cá nhân đặc biệt để làm chứng, và khiến họ phải chịu đựng những điều đau đớn nhất giữa con người, thì nếu họ có thể chịu đựng nỗi đau này và mang chứng ngôn này, Sa-tan cũng sẽ hoàn toàn bị thuyết phục, và như vậy, điều này cũng có thể đổi lấy việc con người không phải chịu khổ trong tương lai. Đức Chúa Trời có thể làm điều này không? Ngài có thể, nhưng chỉ có chính Đức Chúa Trời làm công tác của chính Đức Chúa Trời. Cho dù chứng ngôn của con người có cao trọng đến đâu, thì nó cũng không làm kinh động Sa-tan, là kẻ sẽ nói: “Vì Ngài đã trở nên xác thịt, sao lại không đích thân trải nghiệm nỗi đau của con người?” Nói thế nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không hoạt động như vậy, thì lời chứng ấy sẽ không quyền lực cho lắm. Công tác của riêng Đức Chúa Trời phải được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, vì chỉ khi đó nó mới thực tế và thiết thực. Và từ bước công tác này do Đức Chúa Trời thực hiện, cũng có thể thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có ý nghĩa, rằng mọi nỗi đau mà sự nhập thể phải gánh chịu đều có ý nghĩa, rằng Ngài không làm bất cứ điều gì một cách ngẫu nhiên, Ngài cũng không làm công việc vô ích. Việc sự nhập thể đến để làm công tác và trải nghiệm nỗi đau của con người không phải là việc tùy ý, mà là điều cần thiết nhất: đó là điều cần thiết nhất cho nhân loại và đích đến tương lai của nhân loại, điều đó được thực hiện và dành để cứu rỗi con người, thu phục con người, và đưa con người vào đích đến tốt đẹp.

Những lẽ thật liên quan đến sự nhập thể nên được thảo luận từ vài góc độ:

1. Sự cần thiết của xác thịt tầm thường và bình thường.

2. Khía cạnh thực tế của công tác của xác thịt tầm thường và bình thường này.

3. Ý nghĩa – cũng có thể nói là sự cần thiết – của việc Đức Chúa Trời đến giữa con người để trải nghiệm nỗi đau của con người.

Tại sao Đức Chúa Trời phải đích thân trải nghiệm nỗi đau của con người? Ngài không làm điều này có được không? Ở đây cũng còn một khía cạnh ý nghĩa khác. Công tác của xác thịt tầm thường và bình thường này có thể chinh phục và hoàn thiện con người, nhưng thực chất của con người và quy luật về sự tồn tại của con người có nghĩa là họ sẽ vẫn sống trong sự trống rỗng, đau đớn, thống khổ, và thở dài, và rằng họ sẽ vẫn không thể thoát khỏi bệnh tật. Ví dụ như tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức độ nhất định, ngươi có chút kinh nghiệm về việc hiểu được Đức Chúa Trời, tâm tính bại hoại của ngươi đã được giải quyết, và Đức Chúa Trời phán rằng ngươi đã được làm cho hoàn thiện, và rằng ngươi là người yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời cứu rỗi con người đến mức độ này và rồi rời đi – nếu công tác nhập thể kết thúc như thế – thì bệnh tật, sự trống rỗng, những buồn phiền và rắc rối xác thịt của con người vẫn sẽ tồn tại, có nghĩa là công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thành. Một người có thể đã được làm cho hoàn thiện, và có thể nhận biết, yêu kính và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng liệu họ có thể giải quyết được bệnh tật và rắc rối của mình không? Việc có lẽ thật không thể giải quyết được điều này. Chưa từng có ai nói rằng giờ đây khi họ đã có lẽ thật, những đau bệnh của xác thịt không còn làm họ khó ở hay khiến họ khổ sở nữa – không ai có thể chữa được loại đau đớn đó. Ngươi chỉ có thể nói: “Bây giờ tôi cảm thấy sống thật ý nghĩa, nhưng tôi vẫn đau đớn khi bị bệnh”. Có phải là như vậy không? Và cảm giác này có thật không? Như vậy, nếu sự nhập thể chỉ làm công tác chinh phục và hoàn thiện con người, nếu sự nhập thể chỉ làm cho con người hoàn thiện, và không giải quyết nỗi đau mà xác thịt họ phải gánh chịu, thì mọi nỗi đau mà con người trên đất phải đối mặt, những bệnh tật của con người, những niềm vui và nỗi buồn của con người, và những nỗi lo toan của con người – những điều này đều không thể giải quyết được, và cho dù ngươi có để cho con người sống một ngàn, một vạn năm trên đất, thì những rắc rối và vấn đề sinh, lão, bệnh, tử cũng sẽ không được giải quyết. Đức Chúa Trời đã đến để trải nghiệm nỗi đau này của con người; khi đã trải nghiệm nó, Ngài giải quyết nó từ gốc rễ, và sau đó, con người không phải phiền muộn với những vấn đề về sinh, lão, bệnh, tử. Jêsus đã trải nghiệm sự chết. Sự nhập thể này chỉ trải nghiệm nỗi đau đớn của cuộc sống và bệnh tật (không cần trải nghiệm tuổi già, và trong tương lai, con người sẽ không già đi). Một khi Ngài đã trải nghiệm toàn bộ nỗi đau này, thì nỗi đau của con người cuối cùng sẽ bị tiêu trừ. Sau khi Đức Chúa Trời chịu mọi đau đớn thay cho con người, Ngài sẽ có bằng chứng hùng hồn để cuối cùng đổi lấy đích đến tốt đẹp của nhân loại, loại bỏ sinh, lão, bệnh, tử của con người. Chẳng phải điều này có ý nghĩa sao? Và vì vậy, dù là cuộc sống, bệnh tật, khó khăn hay thống khổ, thì sự nhập thể cũng trải nghiệm nỗi đau của con người, và bất kể nỗi đau đó thuộc khía cạnh nào, thì sự nhập thể cũng làm như vậy thay cho con người, phục vụ như một biểu tượng và như một dấu hiệu tiên tri. Ngài đã trải qua toàn bộ nỗi đau này, Ngài đã đích thân gánh chịu, để nhân loại không cần phải chịu đựng nữa. Ý nghĩa chính là ở đây. Một khi con người đã được làm cho hoàn thiện, họ có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời, và họ có thể hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, hành động phù hợp với lời Đức Chúa Trời, và hành động phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời, sau đó thì những rắc rối và nỗi đau của họ được giải quyết. Đây là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời chịu khổ thay cho con người, và nó cho phép con người không chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất, mà còn thoát khỏi sự dày vò và gánh nặng của những phiền não này, thoát khỏi vấn đề sinh, lão, bệnh, tử, thoát khỏi vòng luân hồi của cuộc sống. Khi chịu đựng và cảm nhận nỗi đau này trong sự nhập thể hiện tại, Đức Chúa Trời gánh chịu những điều này thay cho con người, và một khi Ngài đã gánh chịu chúng, thì những người còn lại không cần phải chịu nỗi đau này – đó là dấu hiệu tiên tri. Một số người ngớ ngẩn hỏi: “Vậy một mình Đức Chúa Trời làm điều này thay cho con người sao?” Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và chịu khổ thay cho con người là đủ – còn ai cần nữa chứ? Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời có thể tự mình làm mọi thứ và có thể thay cho bất cứ điều gì, Ngài có thể đại diện cho tất cả, và Ngài có thể biểu trưng cho muôn vật, muôn vật đẹp đẽ, tốt lành, và tích cực. Hơn nữa, giờ đây khi Ngài đã trải nghiệm nỗi đau của con người một cách thực sự và thực tế, Ngài thậm chí còn có đủ tư cách hơn để sử dụng chứng ngôn và bằng chứng hùng hồn hơn nữa nhằm loại bỏ mọi đau đớn trong tương lai của con người.

Được thực hiện như vậy, công việc của hai bước nhập thể đã hoàn thành và trở thành một đường thẳng rõ ràng: từ bước nhập thể thứ nhất đến bước nhập thể này, công tác của hai bước này đã giải quyết mọi nỗi đau của sự tồn tại của con người và nỗi khổ cá nhân của riêng mỗi người. Tại sao đích thân Đức Chúa Trời phải làm điều này trong xác thịt? Trước hết, con người phải hiểu được nỗi đau sinh, lão, bệnh, tử xuyên suốt cuộc đời họ từ đâu đến và tại sao con người phải chịu đựng những điều này. Chúng có tồn tại khi con người mới được tạo ra không? Những sự đau đớn này đến từ đâu? Những sự đau đớn này xảy đến sau khi con người bị Sa-tan cám dỗ và sau khi con người sa ngã vì đi theo sự bại hoại của Sa-tan. Nỗi đau đớn xác thịt của con người, những rắc rối, sự trống rỗng, và tất cả những điều thảm hại trong thế giới của con người – tất cả chúng đều xuất hiện sau khi Sa-tan làm bại hoại con người. Sau khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, Sa-tan bắt đầu hành hạ con người, và vì vậy con người ngày càng sa ngã, bệnh tật của họ ngày càng trầm trọng hơn, nỗi đau của họ ngày càng dữ dội hơn, và họ ngày càng có cảm giác rằng thế gian thật trống rỗng và khốn khổ, rằng thật không thể sống còn trên thế gian này, và rằng việc sống trong thế gian này ngày càng trở nên vô vọng. Vì vậy, nỗi đau này của con người hoàn toàn gây ra bởi Sa-tan và sự sa ngã là kết quả của việc Sa-tan làm cho con người bại hoại. Việc giải cứu con người khỏi tay Sa-tan và cho họ một đích đến tốt đẹp đòi hỏi Đức Chúa Trời phải đích thân trải nghiệm nỗi đau này. Ngay cả khi con người không mang tội lỗi thì vẫn có những điều đau đớn đối với họ, Sa-tan vẫn kiểm soát họ, vẫn có thể thao túng họ, khiến họ phải chịu đựng sự đau đớn và dày vò tột cùng. Và vì vậy, việc sự nhập thể đích thân trải nghiệm những nỗi đau này, và đưa con người thoát khỏi nanh vuốt của Sa-tan, và khiến họ không phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa – chẳng phải điều này có ý nghĩa sâu sắc sao? Khi Jêsus đến để làm công tác cứu chuộc, bề ngoài có vẻ như Ngài không tuân theo luật pháp, nhưng trên thực tế, điều này đã làm ứng nghiệm luật pháp, đã kết thúc Thời đại Luật pháp và mở ra Thời đại Ân điển, đem lòng thương xót và nhân từ đến với con người, và sau đó, khi Jêsus bị đóng đinh trên cây thập tự, điều này đã tha thứ mọi tội lỗi của con người. Jêsus đã dùng chính huyết báu của Ngài để cho con người được trở lại trước tòa Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng Ngài đã dùng bằng chứng và sự thật về việc bị đóng đinh trên cây thập tự để cứu chuộc con người. Mặc dù tội lỗi của con người đã được Đức Chúa Trời tha thứ, nhưng con người đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc, bản tính tội lỗi của họ vẫn còn, họ tiếp tục phạm tội và bất chấp Đức Chúa Trời. Đây là một sự thật không thể phủ nhận, và vì vậy Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt lần thứ hai để thực hiện công tác làm tinh sạch bản tính tội lỗi của con người, đó là, Ngài phán xét và hành phạt con người để làm tinh sạch tâm tính bại hoại của họ. Lần đầu tiên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại, Ngài đã cứu chuộc nhân loại, và con người đã trở lại trước mặt Đức Chúa Trời. Lần thứ hai Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài đã đến để chinh phục con người, để cứu rỗi con người bằng cách chinh phục họ. Mặc dù nhiều người đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời, và thường ăn uống lời Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn không biết gì về Đức Chúa Trời, họ không biết Ngài ở đâu, họ sẽ không nhận ra Ngài ngay cả khi Ngài ở ngay trước mắt họ, và họ cũng có khả năng có những quan niệm và hiểu lầm về Đức Chúa Trời, và đôi khi, cách họ nhìn sự việc thù nghịch với Đức Chúa Trời. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ không hiểu lẽ thật, và thiếu kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Khi con người có kiến thức về Đức Chúa Trời, họ vui lòng chịu khổ và sống vì Đức Chúa Trời, nhưng Sa-tan vẫn điều khiển những điểm yếu bên trong họ, Sa-tan vẫn có thể làm khổ họ, các tà linh vẫn có thể hoạt động và gây ra sự phá vỡ trong họ, đi vào họ, khiến họ loạn trí và khó chịu, và hoàn toàn bị nhiễu loạn. Có những thứ trong suy nghĩ và ý thức của con người có khả năng bị Sa-tan kiểm soát và thao túng. Do đó, đôi lúc ngươi bị bệnh hoặc gặp rắc rối, có khi ngươi cảm thấy thế giới thật sầu não, hoặc thấy sống chẳng để làm gì, và thậm chí có những lúc ngươi có thể tìm đến cái chết và muốn tự sát. Nói thế nghĩa là, những nỗi đau này do Sa-tan nắm giữ, và chúng là điểm yếu chết người của con người. Thứ gì đó đã bị Sa-tan làm bại hoại và chà đạp vẫn có thể được Sa-tan sử dụng; đây là cách Sa-khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Và do đó, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa trong thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét, đồng thời thực hiện công tác chinh phục, Ngài chịu đau khổ thay cho con người, trả cái giá là sự khổ sở xác thịt, trả cái giá này để nhắm tới và giải quyết nỗi đau cũng như điểm yếu chết người ở con người. Một khi Ngài đã giải thoát con người bằng cách trả giá bằng sự đau khổ giữa con người, Sa-tan sẽ không còn có thể kiểm soát được con người nữa, và con người sẽ hoàn toàn trở về với Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó họ mới hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời! Tại sao ngươi có thể sống vì Đức Chúa Trời, và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không nhất thiết hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời? Các tà linh vẫn có thể lợi dụng điểm yếu của ngươi, chúng vẫn có thể bỡn cợt với ngươi, vẫn có thể sử dụng ngươi, bởi vì con người quá ngu ngốc. Một số người không thể phân biệt giữa việc được Đức Thánh Linh cảm thúc và bị tà linh quấy rầy. Họ thậm chí không thể phân biệt được sự khác biệt giữa công tác của Đức Thánh Linh và công việc của các tà linh. Chẳng phải đây là một điểm yếu chết người sao? Khi các tà linh hoạt động, không kẽ hở nào mà chúng không lợi dụng. Chúng có thể nói bên trong ngươi hoặc vào tai ngươi, hoặc chúng có thể làm nhiễu loạn tâm trí ngươi và phá vỡ suy nghĩ của ngươi, làm ngươi tê dại với sự tác động của Đức Thánh Linh, ngăn không cho ngươi cảm nhận nó, và sau đó tà linh sẽ bắt đầu can nhiễu đến ngươi, khiến tư tưởng của ngươi hỗn loạn và khiến ngươi mất ý thức, thậm chí khiến hồn phách của ngươi lìa khỏi xác. Đây là công việc mà các tà linh làm trong con người, và con người sẽ gặp nguy hiểm vô cùng nếu họ không thể biết đó thực sự là gì. Hôm nay, Đức Chúa Trời đã gánh chịu nỗi đau này cho con người, và một khi con người có được một đích đến tốt đẹp, họ sẽ không chỉ sống cho Đức Chúa Trời, mà họ cũng sẽ không còn thuộc về Sa-tan, và Sa-tan không còn có thể khiến cho bất cứ điều gì tồi tệ hơn; tư tưởng, tinh thần, linh hồn và thể xác của con người đều sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày nay, lòng ngươi có thể hướng về Đức Chúa Trời, nhưng có những lúc ngươi không khỏi bị Sa-tan sử dụng, và vì vậy, khi người ta đạt được lẽ thật, họ có khả năng hoàn toàn vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ không thể hoàn toàn thoát khỏi sự phá vỡ của Sa-tan, và càng không thể không có bất kỳ phiền não nào, vì thể xác và linh hồn của con người đã bị Sa-tan chà đạp. Linh hồn con người là một nơi nhơ nhớp, là nơi Sa-tan trú ngụ, là nơi Sa-tan lợi dụng. Sa-tan vẫn có khả năng phá vỡ và kiểm soát, không để cho tâm trí của ngươi được trong sạch, ngăn cản ngươi phân biệt được lẽ thật. Và vì vậy, việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để trải nghiệm nỗi đau của con người và chịu khổ thay cho con người không phải là điều tùy ý, mà là điều hết sức cần thiết!

Các ngươi phải hiểu rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt hai lần để hoàn thành công tác cứu rỗi nhân loại. Nếu chỉ có sự nhập thể đầu tiên thì sẽ không thể cứu rỗi nhân loại hoàn toàn, vì sự nhập thể đầu tiên thực hiện công tác cứu chuộc và chủ yếu xuất hiện để giải quyết vấn đề tha thứ tội lỗi của con người và làm cho con người xứng đáng đến trước mặt Đức Chúa Trời. Sự nhập thể thứ hai đang thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch sự bại hoại của con người và sửa chữa tâm tính bại hoại của con người, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề con người hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Ngoài ra, cũng phải có trải nghiệm của sự nhập thể thứ hai về nỗi đau của con người để cứu chuộc hoàn toàn phần đã bị Sa-tan làm cho bại hoại của con người – giải quyết triệt để, từ gốc rễ, vấn đề về sự đau khổ và dày vò của con người. Đó là các bước công tác của hai sự nhập thể. Không thể thiếu bước nào trong số này. Và vì vậy, ngươi không được xem nhẹ nỗi đau mà sự nhập thể phải chịu. Đôi khi Ngài khóc, đôi khi Ngài đau đớn và khó chịu, đôi khi Ngài có vẻ yếu đuối và kiệt sức vì đau buồn. Ngươi không được xem nhẹ bất kỳ điều gì trong số này, càng không được có quan niệm về nó. Nếu ngươi có quan niệm về điều này, thì ngươi cực kỳ ngu ngốc và phản nghịch. Ngoài ra, ngươi cũng không nên tin rằng đây là điều mà xác thịt bình thường phải chịu; điều đó thậm chí còn sai hơn, và nếu ngươi nói điều này, thì ngươi đang phạm thượng Đức Chúa Trời. Con người phải hiểu rằng nỗi đau mà hai sự nhập thể phải chịu là cần thiết. Đó không phải là điều tối cần thiết cho chính Đức Chúa Trời, mà là cho nhân loại. Sự bại hoại của nhân loại dữ dội đến mức không thể không làm điều này, điều này phải được thực hiện để nhân loại bại hoại được cứu rỗi hoàn toàn. Cách Đức Chúa Trời làm công tác là để người ta tận mắt chứng kiến. Mọi việc Ngài làm đều công khai, không giấu giếm ai. Ngài không âm thầm chịu đựng, chỉ một mình Ngài, sợ người ta nhìn thấy và có quan niệm. Ngài không ẩn mình đi với bất kỳ ai, bất kể thời gian họ tin Đức Chúa Trời dài hay ngắn, họ già hay trẻ, hay họ có thể hiểu được lẽ thật hay không. Bởi vì đây là bằng chứng, và bất kỳ ai cũng có thể chứng minh rằng sự nhập thể của Đức Chúa Trời đã chịu nỗi đau tột cùng, rằng Ngài đã thực sự gánh chịu nỗi đau của nhân loại. Ngài không chỉ trải qua vài ngày đau đớn ở một nơi không ai biết đến, Ngài không dành phần lớn thời gian của Ngài để hưởng lạc – không phải như vậy. Công tác và sự khốn khổ của Đấng Christ không bị giấu đi với bất kỳ ai; Ngài không sợ rằng ngươi sẽ yếu đuối, hoặc ngươi sẽ có quan niệm, hoặc ngươi sẽ ngừng tin. Và việc điều này không bị giấu đi với bất kỳ ai cho thấy gì? Cho thấy rằng nó có ý nghĩa tột bực! Sự nhập thể không bao giờ nhàn rỗi. Ngươi thấy có những lúc Ngài không phán hay không lên tiếng, nhưng Ngài vẫn làm việc, Ngài vẫn chịu khổ trong lòng! Con người có nhận ra điều này không? Ngay cả khi người ta nhìn thấy điều này, họ cũng không hiểu. Một số người biết rằng ngày nay, Đức Chúa Trời là xác thịt tầm thường và bình thường, nhưng ngươi có biết xác thịt tầm thường và bình thường này làm công tác gì ngày nay không? Ngươi không biết. Mắt ngươi chỉ nhìn thấy bên ngoài, ngươi không thể nhìn thấy thực chất bên trong. Và vì vậy, bất kể sự nhập thể có vẻ đã chính thức hoạt động bao nhiêu năm, thì Đức Chúa Trời thực sự cũng chưa bao giờ có một giây phút nghỉ ngơi; mặc dù có những lúc Ngài không phán hay không lên tiếng, và không hoạt động trên quy mô lớn, nhưng công tác của Ngài vẫn không ngừng, và Ngài vẫn đang chịu khổ thay cho con người. Một số người, khi cố liệu chừng xem Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt hay chưa, và liệu Ngài có phải là Đấng Christ hay không, thì xem xét việc Đức Chúa Trời có phán hay không: nếu Ngài không phán trong hai hoặc ba năm, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời, vì vậy họ vội vàng bỏ đi và ngừng tin Đức Chúa Trời. Những người như vậy có thái độ “chờ xem sao” đối với đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, và không có kiến thức về Đức Chúa Trời. Có thể có những người đang “chờ xem sao” ngày nay, và những người mà, khi thấy rằng Đức Chúa Trời đã không phán trong một khoảng thời gian, thì họ nghĩ thầm: “Thần của Đức Chúa Trời đã rời đi và lên trời rồi sao?” Nghĩ như thế có sai không? Đừng vội vàng phán xét. Nếu ngươi có quan niệm hoặc nghi ngờ, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, và tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết. Đừng mù quáng phác họa vấn đề với “có thể thế này, hay có lẽ thế kia” – những từ “có thể” và “có lẽ” này của ngươi là ngụy biện, và chúng là ý những quan niệm của quỷ Sa-tan! Công tác của Đức Chúa Trời không dừng lại trong một khoảnh khắc nào. Ngài không nghỉ ngơi, Ngài luôn hoạt động, và luôn phục vụ nhân loại!

Thực chất của Đấng Christ phải được hiểu theo mọi khía cạnh. Ngươi làm thế nào để có thể biết thực chất của Đấng Christ? Điều cốt yếu là ngươi phải biết toàn bộ công tác được thực hiện bởi thân thể xác thịt này. Nếu ngươi chỉ tin rằng Thần hành động như vậy, còn xác thịt thì không, rằng xác thịt đơn thuần bị Thần kiểm soát, thì điều này là sai! Tại sao nói rằng sự đau khổ, việc bị đóng đinh, chinh phục toàn thể nhân loại, và trải nghiệm sự đau khổ của con người là công tác do Đấng Christ thực hiện? Vì Đức Chúa Trời đã trở thành con người và hoạt động giữa con người. Thần và xác thịt hoạt động đồng thời; điều này không phải như người ta tưởng tượng, rằng xác thịt không phán và Thần buộc Ngài phải phán – không phải như vậy. Thay vào đó, có rất nhiều sự tự do: Thần và xác thịt làm cùng một điều; khi xác thịt thấy một việc sắp xong, thì Thần cũng thấy việc ấy theo cách như vậy. Các Ngài ấy làm việc cùng lúc. Vì vậy, cũng là sai khi nói rằng thể xác thắng thế. “Thể xác thắng thế” có nghĩa là gì? Điều này có bối cảnh: khi Đức Chúa Trời trở thành con người, mọi thứ con người nhìn thấy đều là hành động của thể xác, và thể xác đó thắng thế trong thời gian nhập thể. Trong mọi trường hợp, Thần và xác thịt hoạt động đồng thời. Sẽ không bao giờ có chuyện Thần bắt buộc xác thịt phải phán, nhưng xác thịt không muốn, hoặc xác thịt muốn phán nhưng Thần không cho phép phán. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu người ta tin điều này thì họ đã sai – và nực cười. Thần và xác thịt là một. Thần hiện thân trong xác thịt, vậy thì làm sao có thể có chuyện Thần muốn phán mà xác thịt lại không phán? Hay xác thịt muốn phán mà Thần không cho phép phán? Không thể có chuyện đó. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời là sự hiện thân của Thần trong xác thịt. Khi xác thịt làm việc, Ngài có thể phán mọi lúc mọi nơi, và điều này hoàn toàn khác với khi Đức Thánh Linh hoạt động trong một người. Chỉ có Đức Thánh Linh hiện thân trong xác thịt mới là sự nhập thể, và không cần thắc mắc chuyện Đức Thánh Linh rời đi. Khi Đức Thánh Linh hoạt động trong con người thì điều này có liên quan đến sự lựa chọn và bối cảnh. Nếu người ta không mưu cầu lẽ thật, nếu họ đi con đường của riêng họ, thì Đức Thánh Linh sẽ rời bỏ họ, và họ sẽ cảm nhận được điều đó. Luôn có sự ngụy biện trong sự hiểu biết của con người. Họ nghĩ rằng khi công tác của Đức Chúa Trời đã đạt đến giai đoạn này, Ngài không còn lời nào nữa, và rằng Ngài không thể phán ngay cả khi Ngài muốn. Có phải như vậy không? Đức Chúa Trời có thể phán bất cứ lúc nào, chưa bao giờ có bất kỳ sự gián đoạn nào giữa Thần và thể xác. Bất kể công tác hay khía cạnh nào của lẽ thật đang được bày tỏ, bất kể ngươi nhìn nó từ khía cạnh nào, thì đây cũng là hiện thân của Thần trong xác thịt, Đức Chúa Trời đã trở thành con người, có nghĩa là mọi đau đớn mà xác thịt ấy phải chịu thì cũng là Thần đích thân tự trải nghiệm nỗi đau của con người. Thể xác và Thần tuyệt đối không được đề cập riêng. Lẽ thật về sự nhập thể là thâm sâu nhất trong tất cả, và đòi hỏi con người phải có mười hay hai mươi năm kinh nghiệm, hoặc thậm chí cả đời, thì mới có thể thực sự biết được.

Mùa xuân, năm 1997

Trước: Khía cạnh thứ hai trong ý nghĩa của sự nhập thể

Tiếp theo: Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger