644 Phục vụ như vật làm nền là một phúc lành cả đời

1 Chính vì các ngươi sống trong cùng một cõi, cùng một vùng đất ô uế, như Đức Chúa Trời, mà các ngươi là một vật làm nền và nhận được sự cứu rỗi lớn lao nhất. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, thì ai sẽ thương xót các ngươi và ai sẽ trông nom các ngươi, những kẻ thấp hèn các ngươi? Ai sẽ chăm lo cho các ngươi? Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để làm việc giữa các ngươi, thì khi nào các ngươi mới nhận được sự cứu rỗi này, điều mà những người đi trước các ngươi chưa bao giờ nhận được? Nếu Ta không trở nên xác thịt để chăm lo cho các ngươi, để phán xét tội lỗi của các ngươi, thì chẳng phải các ngươi đã rơi xuống âm phủ từ lâu rồi sao?

2 Nếu Ta không trở nên xác thịt và hạ mình giữa các ngươi, thì làm sao các ngươi có thể có đủ tư cách để làm một vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời? Chẳng phải các ngươi là một vật làm nền bởi vì Ta đã mặc lấy hình dạng con người và đến giữa các ngươi để cho phép các ngươi có được sự cứu rỗi lớn lao nhất sao? Chẳng phải các ngươi nhận được sự cứu rỗi này bởi vì Ta đã trở nên xác thịt sao? Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để sống cùng các ngươi, thì liệu các ngươi có còn phát hiện ra rằng các ngươi đang sống một cuộc sống thấp hơn chó lợn trong địa ngục trần gian không? Chẳng phải các ngươi bị hành phạt và phán xét bởi vì các ngươi là một vật làm nền cho công tác của Ta trong xác thịt sao?

3 Không có công tác nào phù hợp với các ngươi hơn công tác của vật làm nền, bởi chính vì các ngươi là những vật làm nền nên các ngươi được cứu rỗi giữa sự phán xét. Các ngươi không cảm thấy rằng việc có đủ tư cách để đóng vai trò một vật làm nền là phước lành của cuộc đời các ngươi sao? Các ngươi chỉ đơn thuần làm công việc của một vật làm nền, nhưng các ngươi nhận được sự cứu rỗi mà các ngươi chưa bao giờ nhận được, thậm chí chưa từng tưởng tượng. Ngày hôm nay, bổn phận của các ngươi là làm một vật làm nền và phần thưởng xứng đáng của các ngươi là tận hưởng các phước lành đời đời trong tương lai. Sự cứu rỗi mà các ngươi có được không phải là một sự thông hiểu nhất thời hay một chút hiểu biết thoáng qua nào đó cho ngày nay, mà là một phước lành lớn lao hơn: một sự tiếp diễn đời đời của sự sống.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả

Trước: 643 Ý nghĩa của công tác của Đức Chúa Trời trên con cháu Mô-áp

Tiếp theo: 645 Thất bại và trở ngại là phúc lành từ Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger