Câu hỏi 4: Tôi đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể”. Tôi nghĩ đây là một đoạn tuyệt vời trong lời Đức Chúa Trời, rất thực tế, và rất quan trọng. Nói đến lý do vì sao nhân loại bại hoại phải tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, đây là khía cạnh của lẽ thật mà con người phải khẩn thiết hiểu ra. Làm ơn tương giao với chúng tôi thêm chút nữa về điều này

Câu trả lời: “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể”, đoạn này của lời Đức Chúa Trời giải thích trọn vẹn ý nghĩa của sự cứu rỗi nhân loại bại hoại nhờ sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Hãy đọc từ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng nào.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chính vì Sa-tan đã làm bại hoại xác thịt của con người, và con người là đối tượng mà Đức Chúa Trời dự định cứu rỗi, nên Đức Chúa Trời phải mặc lấy xác thịt để chiến đấu với Sa-tan và để đích thân chăn dắt con người. Chỉ điều này là có lợi cho công tác của Ngài(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Xác thịt của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và chúng đã bị mù quáng trầm trọng nhất và bị tổn hại sâu sắc nhất. Lý do cơ bản nhất tại sao Đức Chúa Trời đích thân làm việc trong xác thịt là bởi vì đối tượng cứu rỗi của Ngài là con người, con người của xác thịt, và bởi vì Sa-tan cũng sử dụng xác thịt con người để làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời. Cuộc chiến với Sa-tan thực sự là công tác chinh phục con người, và đồng thời, con người cũng là đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Theo cách này, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể là cần thiết. Sa-tan đã làm bại hoại xác thịt của con người, và con người đã trở thành hiện thân của Sa-tan, và trở thành đối tượng bị Đức Chúa Trời đánh bại. Theo cách này, công việc chiến đấu với Sa-tan và cứu rỗi con người xảy ra trên đất, và Đức Chúa Trời phải trở thành con người để chiến đấu với Sa-tan. Đây là công tác vô cùng thực tế(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Xác thịt của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc nhất, và chúng đã trở thành thứ chống lại Đức Chúa Trời, đến nỗi chúng thậm chí còn chống đối công khai và phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Xác thịt bại hoại này chỉ quá cứng đầu, và không có điều gì khó xử trí hoặc thay đổi hơn là tâm tính bại hoại của xác thịt. Sa-tan đi vào xác thịt của con người để khuấy động những nhiễu loạn, và nó sử dụng xác thịt của con người để làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời cũng như làm suy yếu kế hoạch của Đức Chúa Trời, do đó con người đã trở thành Sa-tan và trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Để con người được cứu rỗi, trước tiên họ phải được chinh phục. Chính vì điều này mà Đức Chúa Trời vượt qua thử thách và nhập thể vào xác thịt để thực hiện công tác Ngài định làm và để chiến đấu với Sa-tan. Mục tiêu của Ngài là sự cứu rỗi con người, những kẻ đã bị bại hoại, cũng như đánh bại và hủy diệt Sa-tan, kẻ phản nghịch chống lại Ngài. Ngài đánh bại Sa-tan qua công tác chinh phục con người của Ngài, trong khi đồng thời Ngài cứu rỗi nhân loại bại hoại. Như vậy, đó là một công tác đạt được hai mục đích cùng lúc(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Khi Đức Chúa Trời đang làm việc trong xác thịt, Ngài thực sự đang chiến đấu với Sa-tan trong xác thịt. Khi Ngài làm việc trong xác thịt, Ngài đang thực hiện công tác của mình trong lĩnh vực thuộc linh, và Ngài biến toàn bộ công tác của Ngài trong lĩnh vực thuộc linh trở thành hiện thực trên đất. Người được chinh phục là con người, những kẻ không vâng lời Ngài; kẻ bị đánh bại là hiện thân của Sa-tan (tất nhiên, đây cũng là con người), những kẻ thù địch với Ngài; và người cuối cùng được cứu rỗi cũng là con người. Theo cách này, điều thậm chí cần thiết hơn nữa là Đức Chúa Trời phải trở thành một con người có một lớp vỏ bên ngoài của một vật thọ tạo, để Ngài có thể chiến đấu thực sự với Sa-tan, để chinh phục con người, những kẻ không vâng lời Ngài và sở hữu lớp vỏ bên ngoài giống như Ngài, và để cứu rỗi con người, những người có lớp vỏ bên ngoài giống như Ngài và đã bị Sa-tan làm hại. Kẻ thù của Ngài là con người, đối tượng chinh phục của Ngài là con người, và đối tượng cứu rỗi của Ngài là con người, những người do Ngài tạo ra. Vì thế Ngài phải trở thành con người, và bằng cách này, công tác của Ngài trở nên dễ dàng hơn. Ngài có thể đánh bại Sa-tan và chinh phục nhân loại, và hơn nữa, có thể cứu rỗi nhân loại(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Từ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng ta nhận ra rằng lý do nhân loại bại hoại phải được cứu rỗi nhờ sự nhập thể của Đức Chúa Trời là vì xác thịt của nhân loại đã hoàn toàn bị Sa-tan mê hoặc và làm cho bại hoại. Toàn thể nhân loại sống dưới quyền của Sa-tan, họ không thể phân biệt thiện ác, đẹp xấu. Họ không thể phân biệt được sự tích cực và tiêu cực. Họ sống theo triết lý, luật lệ và bản tính của Sa-tan, họ kiêu ngạo, tự cho mình là công chính, bất cẩn và vô phép tắc. Họ đều là hiện thân của Sa-tan, và đã trở thành những thứ suy đồi hiệp lực với Sa-tan để chống đối Đức Chúa Trời, thế nhưng họ không nhận ra điều đó. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, chỉ có Đức Chúa Trời mới thấu tỏ bản chất thật sự của nhân loại, biết họ bị bại hoại đến mức độ nào. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới phơi bày và mổ xẻ thấu đáo bản tính Sa-tan và tâm tính bại hoại của con người, cho con người biết cách để sống và hành động như con người, và có thể hoàn toàn chinh phục, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngoài Đức Chúa Trời ra, không môt con người thụ tạo nào có thể thấu tỏ thực chất sự bại hoại của con người và chắc chắn không thể cho con người lẽ thật về cách hành động như con người. Vậy nên, nếu Đức Chúa Trời muốn giành lại nhân loại bại hoại từ móng vuốt của Sa-tan và cứu họ, thì chỉ khi Đức Chúa Trời nhập thể đích thân bày tỏ lẽ thật và tâm tính Đức Chúa Trời và nói cho con người mọi lẽ thật họ phải có, cho phép con người hiểu lẽ thật, biết Đức Chúa Trời, và thấu tỏ những âm mưu và ngụy thuyết khác nhau của Sa-tan, chỉ khi đó con người mới từ bỏ và khước từ Sa-tan mà trở về trước Đức Chúa Trời. Còn nữa, công tác nhập thể của Đức Chúa Trời phơi bày đủ mọi dạng người, bởi con người đều kiêu ngạo và không chịu chấp nhận. Khi Đức Chúa Trời nhập thể để bày tỏ lẽ thật, con người lúc nào cũng đáp lại bằng những quan niệm, chống đối và thậm chí là gây chiến. Như thế, lẽ thật về sự chống đối và phản bội của nhân loại bại hoại đối với Đức Chúa Trời, bị phơi bày trọn vẹn và Đức Chúa Trời thực hiện việc phán xét của Ngài trên con người dựa trên sự bại hoại mà họ thể hiện và thực chất bản tính của họ. Chỉ có cách này, sự chinh phục, làm tinh sạch và hoàn thiện của Đức Chúa Trời trên nhân loại mới được thực hiện suôn sẻ. Qua sự phán xét bởi lời Đức Chúa Trời, con người dần được chinh phục và tinh sạch. Khi con người được chinh phục hoàn toàn, họ bắt đầu vâng phục Đức Chúa Trời nhập thể, bắt đầu tiếp nhận và vâng phục sự phán xét, hình phạt và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Ngài, họ quyết tâm tìm kiếm lẽ thật và không bao giờ sống theo các triết lý và luật lệ của Sa-tan nữa. Khi con người sống hoàn toàn theo lời Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã đánh bại Sa-tan hoàn toàn, và con người bại hoại là chiến lợi phẩm của chiến thắng của Ngài trên Sa-tan. Về căn bản, Đức Chúa Trời giành lấy nhân loại bại hoại từ bàn tay Sa-tan. Chỉ có công tác của Đức Chúa Trời nhập thể mới có tác động như thế. Tuyệt đối cần Đức Chúa Trời nhập thể để cứu rỗi nhân loại, và chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể chinh phục và cứu rỗi nhân loại hoàn toàn. Những người được Đức Chúa Trời dùng không thể nào thực hiện công tác cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại.

Chỉ khi Đức Chúa Trời nhập thể và đích thân đến công tác giữa con người, bày tỏ lẽ thật để xác định sự bại hoại, bản tính và thực chất của con người, thì con người mới có thể được làm cho tinh sạch và được cứu rỗi. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời là điều mà con người bại hoại cần nhất. Nếu chúng ta chỉ tin vào Đức Chúa Trời trên trời cao và chỉ hiểu và nói về những học thuyết sáo rỗng của giới tôn giáo, chúng ta sẽ không bao giờ biết được Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ được Ngài cứu rỗi. Nếu muốn được cứu, con người bại hoại thật sự cần Đức Chúa Trời đích thân trở nên xác thịt để phán xét và làm tinh sạch họ. Trong tiến trình Đức Chúa Trời nhập thể tương tác với con người, Ngài cho phép con người hiểu và biết Ngài trực diện. Bởi những người thật sự tìm kiếm lẽ thật tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, họ tự nhiên có thể vâng phục Đức Chúa Trời và cảm nhận tình yêu thương trong lòng dành cho Ngài và hoàn toàn được giải thoát khỏi sự thống trị của Sa-tan. Đây chẳng phải là cách tốt nhất để Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại sao? Nhờ Đức Chúa Trời nhập thể trong xác thịt, chúng ta có cơ hội được mặt đối mặt với Đức Chúa Trời và cảm nghiệm công tác thật sự của Ngài, và có cơ hội tiếp nhận lời đích xác của Ngài, được Ngài trực tiếp chăn dắt và chăm tưới để chúng ta bắt đầu cậy vào Đức Chúa Trời, vâng phục và thật sự yêu thương Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, thì đâu thể đạt được tác động thực tế này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Điều tốt nhất ở công tác trong xác thịt của Ngài là Ngài có thể để lại những lời chính xác và những khuyến giục, và ý muốn cụ thể của Ngài đối với loài người cho những ai theo Ngài, để sau đó những người theo Ngài có thể truyền đạt lại chính xác hơn và cụ thể hơn về tất cả công tác của Ngài trong xác thịt và ý muốn của Ngài đối với toàn thể nhân loại cho những ai chấp nhận đường lối này. Chỉ có công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt giữa con người mới thực sự đạt tới sự thật là Đức Chúa Trời ở cùng và sống cùng con người. Chỉ công tác này mới thỏa mong ước của con người được thấy mặt Đức Chúa Trời, chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời, và nghe chính lời của Đức Chúa Trời(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Công tác có giá trị lớn nhất đối với con người bại hoại là cung cấp những lời chính xác, những mục tiêu rõ ràng để theo đuổi, và những điều có thể trông thấy và chạm vào. Chỉ có công tác thực tế và sự hướng dẫn đúng lúc mới phù hợp với thị hiếu của con người, và chỉ có công tác thực tế mới có thể cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi của họ. Điều này chỉ có thể đạt được bởi Đức Chúa Trời nhập thể; chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi của họ trước đây(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Do đó, nhân loại bại hoại cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể nhiều hơn, và cần công tác trực tiếp của Đức Chúa Trời nhập thể nhiều hơn. Loài người cần Đức Chúa Trời nhập thể chăn dắt họ, hỗ trợ họ, cho họ uống, cho họ ăn, phán xét và hành phạt họ, và họ cần nhiều ân điển và sự cứu chuộc vĩ đại hơn từ Đức Chúa Trời nhập thể. Chỉ có Đức Chúa Trời trong xác thịt mới có thể là người bạn thân tín của con người, người chăn dắt con người, sự trợ giúp trong chính hiện tại cho con người, và tất cả điều này là sự cần thiết của việc nhập thể trong cả ngày nay và những thời đại đã qua(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Khi trở nên xác thịt để cứu rỗi nhân loại bại hoại, Đức Chúa Trời có thể dùng ngôn ngữ của con người để nói với nhân loại một cách rõ ràng về những yêu cầu của Ngài, ý Ngài, tâm tính Ngài và mọi sự Ngài có và là. Theo cách này, không cần lăng xăng tìm kiếm, con người có thể hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời, biết các yêu cầu của Đức Chúa Trời và cách họ phải thực hành. Như thế, họ cũng có thể hiểu biết thực tế về Đức Chúa Trời. Hệt như trong Thời đại Ân điển, Phi-e-rơ đã hỏi Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” (Ma-thi-ơ 18:21). Jêsus bảo thẳng Phi-e-rơ rằng: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy(Ma-thi-ơ 18:22). Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Jêsus nhập thể dưỡng nuôi và nâng đỡ con người bất kỳ lúc nào và nơi nào Ngài đến, ban cho con người sự cung ứng thực tế và rõ ràng nhất. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nhập thể giữa nhân gian, bày tỏ lẽ thật để xác định tình trạng thực sự của con người, bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và mọi sự Đức Chúa Trời có và là để nâng đỡ và cung ứng cho nhân loại, chỉ ra mọi sai trái và ngụy biện trong niềm tin của con người đối với Ngài, báo cho con người ý Đức Chúa Trời và các yêu cầu của Ngài, ban cho con người cung ứng và dưỡng nuôi sự sống thực tế và chính xác nhất, Ví dụ như, khi ta sống trong sự phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời mà không biết, lời Đức Chúa Trời trực tiếp phơi bày và phán xét ta, cho ta thấy, trong lời Đức Chúa Trời, bản tính cực kỳ Sa-tan của ta chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Khi chúng ta theo Đức Chúa Trời vì tư lợi và tự cho mình là công chính khi làm thế, thì Đức Chúa Trời phơi bày những thiếu sót nơi ta và cho biết ta phải tin gì khi đi theo Đức Chúa Trời. Khi ta hiểu lầm Đức Chúa Trời trong cảm nghiệm về sự phán xét của Ngài, thì lời Ngài nhắc nhở ta về những ý định thiết tha mà Ngài dùng để cứu rỗi và phán xét nhân loại, hóa giải những hiểu lầm của ta về Đức Chúa Trời, vv. Toàn thể dân được Đức Chúa Trời chọn đã cảm nghiệm sâu sắc Đức Chúa Trời nhập thể không ngừng giúp đỡ và cung ứng cho chúng ta như thế nào để chúng ta không cần lăng xăng tìm kiếm. Chúng ta chỉ cần đọc thêm lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để đạt được sự bồi dưỡng và chăm tưới thực tế nhất của Đức Chúa Trời. Qua lời Đức Chúa Trời bày tỏ, chúng ta đạt được một số nhận thức đích thực về ý Đức Chúa Trời, tâm tính Ngài và mọi sự Ngài có và là. Qua nhận thức này, chúng ta bắt đầu biết cách mưu cầu sao cho sống thể hiện ra một sự sống đích thực và học cách thấu tỏ những âm mưu đê tiện của Sa-tan, thấy rõ chính chúng ta đã bị bại hoại đến tận xương tủy bởi Sa-tan như thế nào, và khi làm thế, chúng ta dần vứt bỏ tội lỗi và ảnh hưởng tăm tối của Sa-tan. Kết quả là, tâm tính sống của chúng ta thay đổi và chúng ta đặt chân vào con đường đúng, sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời đã khiến mọi sự này khả dĩ.

Đức Chúa Trời đã nhập thể để thực hiện công tác và bày tỏ lời Ngài, cho phép con người đạt được sự cung ứng và dưỡng nuôi sự sống thực tế nhất. Bất chấp con người có nhiều quan niệm về công tác phán xét của Đức Chúa Trời nhập thể, Đức Chúa Trời đã cho con người con đường sự sống và sự cứu rỗi đời đời, và con người đã bắt đầu cậy dựa vào Ngài! Cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa nào.

Không có cách nào để tưởng tượng hoặc đo lường công tác mà Ngài thực hiện trong xác thịt, bởi xác thịt của Ngài không giống như của bất kỳ con người xác thịt nào; mặc dù lớp vỏ bề ngoài thì giống hệt nhau, nhưng thực chất thì không giống nhau. Xác thịt của Ngài gây ra nhiều quan niệm giữa con người về Đức Chúa Trời, nhưng xác thịt của Ngài cũng có thể cho phép con người có được nhiều sự hiểu biết, và thậm chí còn có thể chinh phục bất kỳ con người nào sở hữu lớp vỏ bề ngoài tương tự. Bởi Ngài không chỉ đơn thuần là một con người, mà còn là Đức Chúa Trời với lớp vỏ bề ngoài của một con người, và không ai hoàn toàn có thể dò lường hoặc hiểu được Ngài(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Chính vì công tác của Đức Chúa Trời nhập thể mà Đức Chúa Trời trở nên xác thịt với một hình dáng hữu hình, và là Đấng mà con người có thể thấy và chạm vào. Ngài không phải là một Thần vô hình, mà là một xác thịt con người có thể thấy và tiếp xúc. Tuy nhiên, hầu hết những vị Đức Chúa Trời mà con người tin là những vị thần không xác thịt, vô hình, cũng có hình dáng tự do. Bằng cách này, Đức Chúa Trời nhập thể đã trở thành kẻ thù của hầu hết những ai tin vào Đức Chúa Trời, và những ai không thể chấp nhận sự thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, tương tự, đã trở thành những kẻ đối nghịch với Đức Chúa Trời. … Mặc dù hầu hết con người đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi vì xác thịt này, nhưng khi Ngài kết thúc công tác của mình, thì những ai chống đối Ngài sẽ không chỉ không còn là kẻ thù của Ngài, mà trái lại sẽ trở thành chứng nhân của Ngài. Họ sẽ trở thành những chứng nhân đã được Ngài chinh phục, những chứng nhân tương hợp với Ngài và không thể tách rời khỏi Ngài. Ngài sẽ khiến con người biết về tầm quan trọng của công tác Ngài trong xác thịt đối với con người, và con người sẽ biết tầm quan trọng của xác thịt này đối với ý nghĩa tồn tại của con người, sẽ biết giá trị thực của Ngài đối với sự trưởng thành trong đời sống con người, và hơn thế nữa, sẽ biết rằng xác thịt này sẽ trở thành một nguồn nước hằng sống trong đời sống mà con người không chịu rời xa(Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Bất chấp sự thật Đức Chúa Trời đã mang hình hài của một Con người bình thường khi nhập thể trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi và hoàn thiện nhân loại, bất chấp Ngài không làm dấu lạ và kỳ công gì, không có những phẩm chất siêu nhân hay vóc giạc lớn lao, và là đối tượng của những quan niệm của con người, bị họ phủ nhận, chống đối và loại trừ, thì lẽ thật mà Đấng Christ bày tỏ và công tác phán xét mà Ngài thực hiện đã cho con người sự cung ứng của lời Đức Chúa Trời, và cho phép họ đạt được lẽ thật và thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta chưa thấy con người thật sự của Đức Chúa Trời, chúng ta đã thấy tâm tính vốn có và thực chất thánh khiết của Ngài, vốn cũng như là chúng ta đã thấy con người thật của Ngài. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời sống giữa chúng ta, một cách thật sự thực tế. Chúng ta thật cảm nhận rằng mình đã được cất lên trước ngai, trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, trực diện với Đức Chúa Trời, và vui hưởng cung ứng nước hằng sống tuôn ra từ ngai, và bắt đầu thật sự yêu mến và vâng phục Đức Chúa Trời. Đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời cho đến lúc này, tất cả chúng ta đều nhận ra rằng Đấng Christ của thời kỳ sau rốt là sự cứu rỗi lớn lao nhất của nhân loại bại hoại. Ngài là con đường duy nhất để biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời khen ngợi! Cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa nào.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh, mà trong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai, mà còn là thân thể mà thông qua đó Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt. Đó là một xác thịt rất bình thường. Ngươi không thể thấy bất cứ điều gì khiến Ngài nổi bật hơn những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước đây. Xác thịt tầm thường này là hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải ngươi rất ham muốn được nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều huyền bí này – những huyền bí mà không con người nào đã có thể nói với ngươi, và Ngài cũng sẽ nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài là cánh cổng vào vương quốc của ngươi, và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. … Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời đang sống giữa những con người trên đất, và để giúp con người biết đến, vâng lời, tôn kính, và yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Ngài đã trở lại trong xác thịt lần thứ hai. Dù những gì con người nhìn thấy ngày nay là một Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời có một cái mũi và hai con mắt, và một Đức Chúa Trời không có gì nổi bật, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu con người này không tồn tại, thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn; nếu con người này không tồn tại, thì các tầng trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ rơi vào hỗn loạn, và cả nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và bệnh dịch. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu Đức Chúa Trời nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt, thì Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; nếu xác thịt này không tồn tại, thì các ngươi sẽ mãi mãi là những tội nhân truyền kiếp, và sẽ muôn thuở là những xác chết. Các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này không tồn tại, thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và sẽ thấy không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chí còn nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời dành cho loài người trong thời kỳ sau rốt. Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong; nếu xác thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình. Các ngươi có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa Trời trong xác thịt, thì không ai sẽ có một cơ hội được cứu rỗi; và nếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt này, thì Đức Chúa Trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn còn có thể chối bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài?(Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Việc các ngươi đã đến được ngày hôm nay là nhờ xác thịt này. Chính bởi Đức Chúa Trời sống trong xác thịt mà các ngươi có cơ hội sống sót. Toàn bộ điều may mắn này đã có được nhờ con người bình thường này. Không chỉ có thế, cuối cùng, mọi quốc gia sẽ thờ phượng con người bình thường này, cũng như dâng lời tạ ơn và vâng lời con người tầm thường này, bởi vì chính lẽ thật, sự sống, và đường đi Ngài mang đến đã cứu rỗi toàn thể nhân loại, xoa dịu mâu thuẫn giữa con người và Đức Chúa Trời, thu hẹp khoảng cách giữa họ, và đã mở ra một sự kết nối giữa những suy nghĩ của Đức Chúa Trời và con người. Cũng chính Ngài là Đấng đã đạt được vinh hiển còn lớn lao hơn cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải một người bình thường như thế không xứng đáng với sự tin cậy và tôn thờ của ngươi sao? Chẳng lẽ một xác thịt bình thường như thế không phù hợp để được gọi là Đấng Christ sao? Chẳng lẽ một người bình thường như thế không thể trở thành sự hiển lộ của Đức Chúa Trời giữa con người sao? Chẳng lẽ một người như thế, người đã tha cho nhân loại khỏi chịu thảm họa, lại không xứng đáng với tình yêu của các ngươi và khao khát giữ lấy Ngài của các ngươi sao? Nếu các ngươi chối bỏ những lẽ thật được bày tỏ từ miệng Ngài và ghét sự tồn tại của Ngài ở giữa các ngươi, thì cuối cùng, các ngươi sẽ trở nên ra sao?(Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Không có công tác của Jêsus, thì loài người đã không thể bước xuống khỏi thập tự giá, nhưng không có sự nhập thể của ngày hôm nay, thì những người bước xuống khỏi thập tự giá không bao giờ có thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hoặc bước vào thời đại mới. Không có sự hiện đến của con người bình thường này, thì các ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hoặc đủ tư cách để nhìn thấy diện mạo thực của Đức Chúa Trời, vì hết thảy các ngươi đều là những đối tượng đáng bị hủy diệt từ lâu. Bởi vì sự hiện đến của sự nhập thể thứ hai của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các ngươi và tỏ lòng thương xót các ngươi. Dẫu vậy, những lời Ta phải để lại cho các ngươi cuối cùng vẫn là những lời này: Con người bình thường này, Đức Chúa Trời nhập thể, có tầm quan trọng sống còn đối với các ngươi. Đây là việc vĩ đại Đức Chúa Trời đã làm giữa con người(Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính

Trước: Câu hỏi 3: Các cậu nói rằng Đấng Christ là lẽ thật, con đường và sự sống. Đây là lời chứng của Đức Thánh Linh và không thể nào nghi ngờ được. Nhưng Kinh Thánh cũng ghi lại những lời của một vài vĩ nhân thuộc linh và các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus. Những bày tỏ của họ có tính là lời Đức Chúa Trời không? Nếu những gì họ nói cũng thật sự được tính là lời Đức Chúa Trời, thế thì chúng không phải cũng là lẽ thật, con đường và sự sống sao? Theo tôi thấy, chẳng có gì khác nhau giữa lời của các vị đó và lời của Đức Chúa Jêsus, tất cả đều được tính là lời Đức Chúa Trời. Tại sao chúng không được tính là lẽ thật, con đường và sự sống chứ?

Tiếp theo: Câu hỏi 1: Tôi tin nếu ta trung thành với danh của Đức Chúa Jêsus và đường lối của Chúa, không tiếp nhận sự mê hoặc của những Christ giả và tiên tri giả, cảnh giác khi chờ đợi, chắc chắn Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta khi tái lâm. Chúng ta không cần phải nghe thấy tiếng Chúa mới được cất lên. Đức Chúa Jêsus phán: “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Các người không thừa nhận có sự mê hoặc của những Christ giả và tiên tri giả hay sao? Thế nên, chúng ta tin rằng những ai làm chứng cho sự đến của Chúa chắc chắn là giả. Chẳng cần tìm kiếm hay tìm hiểu gì hết. Vì khi Chúa đến Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta, và chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Tôi tin đó mới là sự thực thi đúng đắn. Các người nghĩ thế nào?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger