326 Điều đáng buồn nhất trong đức tin của nhân loại nơi Đức Chúa Trời

Verse 1

Thất bại lớn nhất của con người là theo đuổi

sự vâng phục, thờ phượng Đức Chúa Trời,

nhưng mưu tính để có được phước lành

và đích đến tốt đẹp nhất.

Ai sẽ từ bỏ lý tưởng của mình

cho dù bản thân họ biết

mình thảm hại và đáng ghét?

Ai có thể dừng bước và

thôi không chỉ nghĩ cho mỗi bản thân?


Chorus

Điều đáng buồn nhất trong đức tin của con người

là họ tiến hành việc quản lý của riêng mình,

chẳng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời,

hay là sự quản lý, sự quản lý của Ngài.


Verse 2

Đức Chúa Trời cần người hợp tác với Ngài

để hoàn tất sự quản lý của Ngài,

người vâng phục Ngài, và dâng trọn cả

thân tâm cho công tác quản lý của Ngài.

Ngài không cần kẻ ăn xin

hay kẻ làm việc và chờ đợi được ban thưởng,

Ngài khinh ghét những kẻ

ngủ quên trên chiến thắng.


Chorus

Điều đáng buồn nhất trong đức tin của con người

là họ tiến hành việc quản lý của riêng mình,

chẳng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời,

hay là sự quản lý, sự quản lý của Ngài.


Bridge

Ngài ghét những kẻ máu lạnh

chán ghét công tác của Ngài

và chỉ nói về thiên đàng cũng như phước lành.

Ngài thậm chí còn ghê tởm hơn với

những kẻ chỉ thích lợi dụng,

lợi dụng cơ hội từ công tác của Ngài

trong việc cứu rỗi nhân loại.

Vì họ chưa từng quan tâm đến điều Ngài muốn

đạt được và thu được từ công tác của Ngài.

Họ khai thác công tác của Ngài lấy phước lành.

Chẳng hề quan tâm đến lòng Ngài,

họ chỉ mải bận tâm

đến tiền đồ và số phận của mình.


Chorus

Điều đáng buồn nhất trong đức tin của con người

là họ tiến hành việc quản lý của riêng mình,

chẳng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời,

hay là sự quản lý, sự quản lý của Ngài.


Verse 3

Kẻ chán ghét sự quản lý của Ngài,

không quan tâm Ngài cứu rỗi nhân loại thế nào

chỉ đang làm điều họ thích

theo cách tách khỏi sự quản lý của Ngài.

Hành vi của họ không được Đức Chúa Trời

chấp thuận cũng như nhớ đến,

và càng không được Đức Chúa Trời ưu ái xem xét.


Chorus

Điều đáng buồn nhất trong đức tin của con người

là họ tiến hành việc quản lý của riêng mình,

chẳng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời,

hay là sự quản lý, sự quản lý của Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời

Trước: 325 Đức tin của con người vào Đức Chúa Trời thật quá tồi tệ

Tiếp theo: 327 Sự xấu xa của con người khi cố làm Đức Chúa Trời vui lòng vì đích đến của họ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger