126 Đấng Christ của thời kỳ sau rốt tiết lộ lẽ mầu nhiệm về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời

Verse 1

Được tiết lộ vào thời kỳ sau rốt là công tác của

kế hoạch quản lý sáu nghìn năm.

Từ đây mở ra lẽ mầu nhiệm,

không con người nào có thể tiết lộ.

Verse 2

Cho dù con người có

hiểu biết về Kinh Thánh đến đâu,

đó vẫn chẳng là gì ngoài ngôn từ,

bởi chẳng ai hiểu thực chất.

Chorus

Công tác sáu nghìn năm này

còn mầu nhiệm hơn mọi lời tiên tri.

Đó là lẽ mầu nhiệm vĩ đại nhất

kể từ khi sáng thế cho đến nay.

Không ai trong số các tiên tri

xuyên suốt lịch sử các thời đại

có thể thấu tỏ lẽ mầu nhiệm này,

điều chỉ được tiết lộ trong thời kỳ cuối cùng.

Verse 3

Khi đọc Kinh Thánh, con người

có thể hiểu một vài lẽ thật,

soi xét vài chương hay giải thích vài từ,

nhưng bóc tách ý nghĩa thì không thể.

Verse 4

Bởi con người chỉ thấy ngôn từ chết,

không phải công tác của Jêsus hay Giê-hô-va.

Lẽ nhiệm mầu công tác các Ngài

con người không thể khám phá ra.

Bridge

Kế hoạch quản lý sáu nghìn năm

là lẽ mầu nhiệm lớn nhất,

ẩn sâu nhất, và con người

hoàn toàn không thể dò lường.

Ý muốn của Đức Chúa Trời

không ai có thể nắm bắt,

trừ phi chính Ngài tiết lộ cho con người;

bằng không chúng mãi là ẩn số.

Pre-chorus

Chớ bận tâm đến người trong tôn giáo;

nếu các ngươi không được nói cho biết,

các ngươi cũng sẽ không thể nắm bắt đâu.

Chorus

Công tác sáu nghìn năm này

còn mầu nhiệm hơn mọi lời tiên tri.

Đó là lẽ mầu nhiệm vĩ đại nhất

kể từ khi sáng thế cho đến nay.

Không ai trong số các tiên tri

xuyên suốt lịch sử các thời đại

có thể thấu tỏ lẽ mầu nhiệm này,

điều chỉ được tiết lộ trong thời kỳ cuối cùng.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 125 Đức Chúa Trời đã được hoàn toàn vinh hiển

Tiếp theo: 127 Đức Chúa Trời đã tỏ lộ toàn bộ tâm tính của Ngài trong thời kỳ sau rốt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tập trung hơn vào hiện thực

Mọi người đều có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vì vậy mọi người nên hiểu loại hình phục vụ Đức Chúa Trời nào là phù hợp nhất với...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger