Câu hỏi 1: Các mục sư và trưởng lão tôn giáo đều là những người phụng sự Đức Chúa Trời trong hội thánh. Lý ra, khi nhắc đến sự tái lâm của Chúa, họ nên theo dõi và chờ đợi, cũng như thận trọng với chuyện đó. Nhưng sao họ lại không tìm kiếm hay tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, mà thay vào đó lại đồn nhảm, phán xét và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, mê hoặc và ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật?

Câu trả lời: Câu hỏi này thực ra cũng không có gì lạ. Xưa kia khi Đức Chúa Jêsus đến làm công tác, Ngài từng phải đối mặt với sự phản đối, chống đối và lên án dữ dội của các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si của giới tôn giáo. Cuối cùng là bị họ đóng đinh lên thập giá. Đây là một sự thật lịch sử! Vậy thì mọi người thử nghĩ xem tại sao Đức Chúa Jêsus lại bị giới tôn giáo đóng đinh? Nếu chúng ta có thể hiểu rõ câu hỏi này thì sẽ không khó để hiểu lý do Đức Chúa Trời Toàn Năng của thời kỳ sau rốt đã bị thế giới tôn giáo đóng đinh. Mọi điều Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt bày tỏ đều là lẽ thật, và mọi điều Ngài làm chính xác là công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Nhưng Ngài lại phải đối mặt với sự lên án và báng bổ gay gắt từ các mục sư và trưởng lão tôn giáo. Điều này quả thực rất đáng để suy nghĩ! Lên án công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt như vậy là báng bổ Đức Thánh Linh. Về cơ bản điều này cũng giống đóng đinh Đấng Christ trong thời kỳ sau rốt lên thập giá. Bản chất của vấn đề này hết sức nghiêm trọng! Chỉ là một số người không nhìn thấu điều này. Rồi nói rằng các mục sư và trưởng lão tôn giáo đều là những người phụng sự Đức Chúa Trời trong các hội thánh nhưng sao họ không tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật, mà lại lên án nó? Thực ra, việc này liên quan đến bản tính của họ. Chúng ta đều biết các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si Do Thái đều là những người phụng sự Đức Chúa Trời trong các đền thờ. Trong thời gian Đức Chúa Jêsus làm công tác giữa bọn họ, nhiều người đã thừa nhận rằng công tác và lời của Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền và quyền năng. Nhưng sao họ vẫn có thể đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập giá chứ? Dựa trên ghi chép của Kinh Thánh chúng ta biết rằng công tác và lời rao giảng của Đức Chúa Jêsus vào thời điểm đó đã làm chấn động cả nước Do Thái. Ngài đã dùng năm ổ bánh và hai con cá để cho 5000 người ăn, làm người què đi được, chữa lành cho người mù, hồi sinh người chết, vân vân, làm rung chuyển toàn cõi Giu-đê. Nhiều người đều đã truyền bá danh Đức Chúa Jêsus và những sự thật về công tác của Ngài. Số người đi theo Đức Chúa Jêsus cũng ngày càng tăng lên. Nhưng khi các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si thấy điều đó, họ đã nuôi lòng căm thù. Trong lòng họ biết rất rõ rằng nếu Đức Chúa Jêsus tiếp tục làm điều Ngài đang làm, thì mọi tín đồ Do Thái sẽ sớm đi theo Đức Chúa Jêsus và không lâu sau Do Thái giáo sẽ bị tê liệt và phải đóng cửa. Do đó, để bảo vệ sự tồn vong của Do Thái giáo, bảo vệ sự tôn nghiêm của Kinh Thánh, mà thực ra cũng là để bảo vệ địa vị và sinh kế của mình, họ đã tìm mọi cách để lên án, tung tin đồn và vu khống Ngài. Cuối cùng là cấu kết với chính quyền La Mã đóng đinh Ngài lên thập tự giá. Tương tự, các mục sư và trưởng lão tôn giáo thời nay, nhận thấy những lời được Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật và có thẩm quyền, quyền năng. Nếu những lời này mà lan toả đến những người yêu lẽ thật trong giới tôn giáo, họ sẽ công nhận đây là lời của Đức Chúa Trời, và tiếng của Ngài, và sẽ thừa nhận rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Do đó, các mục sư và trưởng lão cực kỳ sợ các tín đồ xem lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nghe tiếng Đức Chúa Trời. Họ thậm chí còn sợ các tín hữu sẽ đều sẽ theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, như vậy thì họ sẽ mất đi địa vị và sinh kế của mình. Kết quả là họ cực kỳ khinh ghét Đức Chúa Trời Toàn Năng điên cuồng tung tin đồn, phán xét, chống đối và lên án Ngài. Họ làm mọi cách, để phá rối và ngăn các tín hữu tìm hiểu con đường thật. Đây là sự thật mà những người sáng suốt đều có thể thấy rõ. Nó cho thấy căn nguyên sự chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng của các mục sư và trưởng lão tôn giáo cũng giống như của người Pha-ri-si Do Thái chống đối Đức Chúa Jêsus. Tất cả đều bị chi phối bởi bản tính Sa-tan, chán ngấy lẽ thật, ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời của họ! Điều đó đủ để chứng minh, bất cứ mục sư và trưởng lão tôn giáo nào chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng đều không phải là những người thực sự phụng sự Đức Chúa Trời và tất cả đều giống những người Pha-ri-si giả hình, những kẻ địch lại Đấng Christ.

Những người Pha-ri-si Do Thái hồi đó đã bị vạch trần là những kẻ địch lại Đấng Christ nhờ công tác của Đức Chúa Jêsus. Các mục sư và trưởng lão tôn giáo ngày nay cũng đã bị vạch trần là những kẻ địch lại Đấng Christ nhờ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Thực chất căm ghét lẽ thật của họ cũng như nhau. Họ đều là những kẻ địch lại Đấng Christ chối bỏ Đức Chúa Trời nhập thể. Như Kinh Thánh đã phán: “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Ðấng Christ(2 Giăng 1:7). “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Ðức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Ðức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Ðức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Ðức Chúa Trời. Ðó là thần của Kẻ địch lại Ðấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi”. (1 Giăng 4:2-3) Do đó, ta hoàn toàn có thể chắc rằng những ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt đều là những kẻ địch lại Đấng Christ Những ai từ chối tiếp nhận, lên án và chống đối Đức Chúa Trời trong xác thịt đều là những kẻ địch lại Đấng Christ. Những ai thực sự tin và biết Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tiếp nhận công tác của Ngài trong xác thịt. Những ai không chân thành tin và biết Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ lên án và chống đối Ngài trong xác thịt. Công tác của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã vạch trần mọi kẻ địch lại Đấng Christ và những người không tin, tách chiên ra khỏi dê, tách người tốt ra khỏi kẻ xấu. Nhờ đó con người được sắp xếp theo đúng loại của mình. Do đó, nếu các tín hữu không thể phân biệt những kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ sẽ rất dễ bị mê hoặc và kiểm soát, khiến họ khó có thể quay trở về trước ngai của Đức Chúa Trời!

Trích từ kịch bản phim Vượt qua cạm bẫy

Trước: Câu hỏi 1: Tôi tin nếu ta trung thành với danh của Đức Chúa Jêsus và đường lối của Chúa, không tiếp nhận sự mê hoặc của những Christ giả và tiên tri giả, cảnh giác khi chờ đợi, chắc chắn Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta khi tái lâm. Chúng ta không cần phải nghe thấy tiếng Chúa mới được cất lên. Đức Chúa Jêsus phán: “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Các người không thừa nhận có sự mê hoặc của những Christ giả và tiên tri giả hay sao? Thế nên, chúng ta tin rằng những ai làm chứng cho sự đến của Chúa chắc chắn là giả. Chẳng cần tìm kiếm hay tìm hiểu gì hết. Vì khi Chúa đến Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta, và chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Tôi tin đó mới là sự thực thi đúng đắn. Các người nghĩ thế nào?

Tiếp theo: Câu hỏi 2: Các mục sư và trưởng lão thường đọc Kinh Thánh và giảng cho mọi người, cầu nguyện cho các anh chị em, yêu thương các tín hữu và muốn mọi người trung thành với Kinh Thánh. Nếu nói họ là những người Pha-ri-si giả hình, thì hầu hết tín hữu sẽ không thể nhìn thấu, hay phân biệt được. Vậy các anh hãy thông công chi tiết hơn cho chúng tôi đi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger