400 Sự theo đuổi mà các tín đồ nên theo

1 Giờ đây ngươi nên theo đuổi điều gì? Liệu ngươi có khả năng làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời hay không, liệu ngươi có thể trở thành một sự chứng nhận và một sự biểu hiện của Đức Chúa Trời hay không, và liệu ngươi có phù hợp để được Ngài sử dụng hay không – đây là những điều ngươi nên tìm kiếm. Đức Chúa Trời đã thực sự làm được bao nhiêu việc trong ngươi? Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu, ngươi đã chạm được bao nhiêu? Ngươi đã kinh qua và nếm trải bao nhiêu? Bất kể Đức Chúa Trời đã thử ngươi, xử lý, hay sửa dạy ngươi, thì công tác của Ngài đã được thực hiện trên ngươi. Nhưng là một người tin vào Đức Chúa Trời và là một người sẵn sàng theo đuổi để được Ngài hoàn thiện, ngươi có thể làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời trên cơ sở trải nghiệm thực tế của mình không? Ngươi có thể chu cấp cho những người khác thông qua kinh nghiệm thực tế của bản thân, dâng trọn đời mình để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, ngươi phải dựa vào kinh nghiệm, kiến thức của ngươi, và cái giá ngươi đã trả; ngươi phải cho mọi người biết công tác của Đức Chúa Trời và thấy những hành động của Ngài. Nếu ngươi thực sự tìm kiếm tất cả những điều này, thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi.

2 Nếu tất cả những gì ngươi tìm kiếm là được Đức Chúa Trời hoàn thiện và sau hết được ban phước, thì quan điểm về đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không thuần khiết. Ngươi nên theo đuổi cách để thấy những việc làm của Đức Chúa Trời trong đời thực, cách để làm thỏa lòng Ngài khi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho ngươi, và tìm kiếm cách ngươi nên làm chứng cho sự kỳ diệu và sự khôn ngoan của Ngài, và cách để làm chứng cho việc Ngài sửa dạy và xử lý ngươi như thế nào. Đây toàn bộ là những điều ngươi phải đang suy ngẫm lúc này. Nếu tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời chỉ để ngươi có thể chia sẻ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hoàn thiện ngươi, thì tình yêu đó vẫn không thể đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ngươi cần có khả năng làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, đáp ứng những đòi hỏi của Ngài, và trải nghiệm công tác mà Ngài đã làm trên mọi người một cách thực tế. Cho dù là nỗi đau, nước mắt, hay nỗi buồn, ngươi phải trải nghiệm tất cả những điều này trong khi thực hành. Chúng là để hoàn thiện ngươi thành một người làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện

Trước: 399 Con đường tin vào Đức Chúa Trời là con đường yêu kính Ngài

Tiếp theo: 401 Ý nghĩa của niềm tin vào Đức Chúa Trời rất sâu sắc

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger