Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng

Khi mà người ta tin Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là họ tiếp xúc với Thần của Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng và qua đó làm đẹp lòng Ngài, là họ dùng cả tấm lòng để tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời và từ đó được Thần của Đức Chúa trời lay động. Nếu muốn có được đời sống thuộc linh bình thường và thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì trước hết ngươi phải dâng lòng mình cho Ngài. Chỉ sau khi ngươi đã lắng lòng mình trước Ngài và dốc trọn lòng mình cho Ngài, thì ngươi mới dần có thể phát triển một đời sống thuộc linh bình thường. Nếu người ta tin Đức Chúa Trời nhưng lại không trao cả tấm lòng mình cho Ngài, không đặt lòng nơi Ngài và không xem gánh trọng trách của Ngài là của chính mình, thì mọi việc họ làm đều là lừa dối Đức Chúa Trời, là hành động điển hình của người trong giới tôn giáo, và không thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đức Chúa Trời chẳng thu được gì từ loại người này, họ chỉ có thể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời. Họ như thứ trang trí trong nhà Đức Chúa Trời, thứ thừa thãi và vô dụng. Đức Chúa Trời không sử dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳng những không có cơ hội để Đức Thánh Linh công tác trong họ, mà thậm chí việc hoàn thiện họ cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì. Dạng người này thực sự là một cái xác biết đi, chẳng có gì để Đức Thánh Linh dùng được. Hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu và làm cho bại hoại sâu sắc. Đức Chúa Trời sẽ đào thải những con người này. Hiện thời, trong việc sử dụng con người, Đức Thánh Linh không chỉ sử dụng những phần khả dụng của họ để hoàn thành công việc, mà Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những phần không khả dụng của họ. Nếu có thể dốc lòng mình vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi còn có cơ hội được Đức Thánh Linh bổ khuyết cho những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình cho Đức Chúa Trời, ở khía cạnh tính cực, ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được trình độ thấu suốt cao hơn; ở khía cạnh tiêu cực, ngươi sẽ hiểu rõ hơn những thiếu sót và khiếm khuyết của mình, sẽ hăng hái tìm cách thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời hơn, sẽ không tiêu cực mà sẽ tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng hợp. Giả sử lòng ngươi có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời, thì điểm mấu chốt để ngươi được Đức Thánh Linh khen ngợi và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không là việc ngươi có tích cực bước vào hay không. Khi Đức Thánh Linh khai sáng một người và sử dụng họ, thì Ngài không bao giờ khiến người đó tiêu cực, mà luôn làm cho họ tiến bộ một cách tích cực. Dù cho người này có những nhược điểm, họ vẫn có thể tránh được việc sống theo những nhược điểm đó của mình. Họ có thể tránh được việc trì hoãn sự trưởng thành trong đời sống, và tiếp tục tìm cách thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây là một tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể đạt được điều này, thì nó đủ để chứng minh rằng ngươi đã có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nếu một người lúc nào cũng tiêu cực, và thậm chí sau khi nhận được sự khai sáng và biết mình mà họ vẫn cứ tiêu cực và thụ động, và không thể vươn lên và phối hợp với Đức Chúa Trời, thì kiểu người này chỉ nhận được ơn của Đức Chúa Trời nhưng Đức Thánh Linh không ở cùng họ. Khi người ta tiêu cực nghĩa là lòng họ chưa hướng về Đức Chúa Trời và tâm linh họ chưa được Thần của Đức Chúa Trời lay động. Tất cả mọi người phải hiểu được điều này.

Từ kinh nghiệm, có thể thấy được rằng một trong những điều quan trọng nhất chính là lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Đây là vấn đề can hệ đến đời sống thuộc linh và sự trưởng thành trong đời sống của con người. Chỉ khi lòng ngươi tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì cuộc mưu cầu lẽ thật và mưu cầu thay đổi trong tâm tính của ngươi mới đơm hoa kết trái. Vì ngươi đến trước Đức Chúa Trời với gánh trọng trách, và vì ngươi luôn có cảm giác rằng mình thiếu sót quá nhiều, rằng có quá nhiều lẽ thật mà ngươi cần biết, quá nhiều thực tế mà ngươi cần trải nghiệm, và ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Những điều này luôn thường trực trong tâm trí ngươi, như thể chúng áp lên ngươi một lực khiến ngươi chẳng thể nào thở được, và như thế ngươi thấy nặng trĩu trong lòng (mặc dù ngươi không phải là đang ở trong trạng thái tiêu cực). Chỉ có những người như thế này mới đủ tư cách để chấp nhận sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời và được Thần của Đức Chúa Trời lay động. Chính bởi gánh nặng của họ, bởi tấm lòng nặng trĩu của họ, và có thể nói, bởi cái giá họ đã trả và những giày vò họ đã chịu trước Đức Chúa Trời, mà họ nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng của Ngài. Bởi Đức Chúa Trời không biệt đãi ai. Ngài luôn công bằng trong việc đối đãi với con người, nhưng cũng không ban phát cho con người một cách tùy tiện và vô điều kiện. Đây là một nét trong tâm tính công chính của Ngài. Trong đời thực, hầu hết mọi người đều chưa đạt được cảnh giới này. Chí ít, lòng họ chưa hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và do đó vẫn chưa có thay đổi lớn nào trong tâm tính sống của họ. Tình trạng này là do họ chỉ sống trong ân điển của Đức Chúa Trời mà chưa có được công tác của Đức Thánh Linh. Các tiêu chí mà mọi người cần đạt được để được Đức Chúa Trời sử dụng là như sau: Lòng họ hướng về Đức Chúa Trời, họ mang gánh trọng trách từ lời Đức Chúa Trời, có một tấm lòng đầy khát khao, và quyết tâm tìm kiếm lẽ thật. Chỉ những người như thế này mới có thể có được công tác của Đức Thánh Linh và thường có được sự khai sáng và soi sáng. Những người được Đức Chúa Trời sử dụng, xét bề ngoài có thể là vô lý trí và không có mối quan hệ bình thường với người khác, nhưng họ nói năng hợp lẽ, không tùy tiện loạn ngôn, và luôn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Đây chính xác là kiểu người đủ điều kiện để được Đức Thánh Linh dùng đến. Con người “vô lý trí” mà Đức Chúa Trời nói đến này dường như chẳng có mối quan hệ bình thường với người khác, và họ cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến thứ tình yêu bề ngoài hay những thực hành bề ngoài, nhưng khi truyền đạt những vấn đề thuộc linh, họ có thể mở lòng và vô tư cung cấp cho người khác những sự khai sáng và soi sáng mà họ đã có được nhờ trải nghiệm thực tế trước Đức Chúa Trời. Đây là cách họ thể hiện tình yêu với Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Khi những người khác đều vu khống và nhạo báng họ, họ có thể tránh được việc bị chi phối bởi những con người, sự việc hay sự vật bên ngoài, và vẫn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Một người như thế dường như có được những thấu suốt độc nhất vô nhị của riêng mình. Cho dù người khác có làm gì đi nữa, lòng họ không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi người khác chuyện phiếm và cười đùa, lòng họ vẫn ở trước Đức Chúa Trời, chiêm niệm lời Ngài hoặc thầm cầu nguyện với Ngài trong lòng, tìm kiếm ý của Ngài. Họ không bao giờ xem việc duy trì những mối quan hệ bình thường với người khác là quan trọng, và dường như họ không có triết lý xử thế. Xét bề ngoài, người này hoạt bát, dễ mến, và ngây thơ, nhưng cũng có được sự phần nào sự thâm trầm. Đấy là hình tượng của một kiểu người được Đức Chúa Trời sử dụng. Những thứ như triết lý xử thế hay “lý trí thông thường” đơn giản là không có tác dụng với kiểu người này; đây là kiểu người đã dâng trọn lòng mình cho lời Đức Chúa Trời và dường như trong lòng họ chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là kiểu người mà Đức Chúa Trời gọi là một người “vô lý trí”, và đây chính là kiểu người được Đức Chúa Trời sử dụng. Đặc điểm của một người được Đức Chúa Trời sử dụng là: Cho dù ở đâu hay lúc nào, lòng họ luôn ở trước Đức Chúa Trời, và dù cho người khác có thể phóng đãng thế nào, có chìm đắm trong sự phóng túng của tình dục và xác thịt thế nào, thì tấm lòng người này vẫn không bao giờ xa rời Đức Chúa Trời, và họ không bao giờ chạy theo đám đông. Chỉ có kiểu người này mới thích hợp để Đức Chúa Trời sử dụng, và chỉ có kiểu người này mới được Đức Thánh Linh hoàn thiện. Nếu ngươi không thể đạt được những điều này, thì ngươi không đủ tư cách để được Đức Chúa Trời thu phục và được Đức Thánh Linh hoàn thiện.

Nếu ngươi muốn có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì lòng ngươi phải hướng về Đức Chúa Trời. Có điều này làm nền tảng rồi, ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với người khác. Nếu ngươi không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì dù ngươi có làm gì để duy trì các mối quan hệ với người khác, cho dù ngươi có nỗ lực bao nhiêu, dốc sức bao nhiêu, tất cả vẫn chỉ liên quan đến triết lý xử thế của con người. Ngươi đang duy trì vị thế của mình giữa mọi người theo quan điểm và triết lý của con người, để cho mọi người tán dương ngươi, nhưng ngươi chẳng lấy lời Đức Chúa Trời làm căn cứ để thiết lập mối quan hệ bình thường với mọi người. Nếu ngươi không tập trung vào mối quan hệ với mọi người, mà lo duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, nếu ngươi sẵn sàng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và học cách thuận phục Ngài, thì tự nhiên những mối quan hệ của ngươi với mọi người sẽ trở nên bình thường. Những mối quan hệ này không thiết lập dựa trên xác thịt, mà là trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời. Hầu như không có sự tương tác về xác thịt, nhưng ở tầm mức tâm linh, có sự thông công, yêu thương lẫn nhau, an ủi lẫn nhau và cung dưỡng cho nhau. Tất cả điều này đều được thực hiện trên nền tảng là mong muốn làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những mối quan hệ này không được duy trì bằng cách dựa theo triết lý xử thế của con người, mà được định hình rất tự nhiên qua việc mang gánh trọng trách vì Đức Chúa Trời. Nó không cần đến nỗ lực của con người, chỉ cần thực hành theo nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Ngươi có sẵn lòng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng làm một người “vô lý trí” trước Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng trao trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, và không màng đến vị thế của mình giữa mọi người không? Trong số mọi người ngươi có liên hệ, ngươi có mối quan hệ tốt đẹp nhất với ai? Ngươi có mối quan hệ tồi tệ nhất với ai? Các mối quan hệ của ngươi với mọi người có bình thường không? Ngươi có đối với mọi người như nhau không? Các mối quan hệ của ngươi với người khác được duy trì theo triết lý xử thế của ngươi, hay được xây dựng trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời? Khi một người không dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì tâm linh người đó trở nên trì độn, tê liệt và vô tri giác. Kiểu người này sẽ không bao giờ hiểu được lời Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời; tâm tính của kiểu người này sẽ không bao giờ thay đổi được. Thay đổi tâm tính là tiến trình dâng trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, và đón nhận sự khai sáng và soi sáng từ lời Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời có thể cho phép người ta tích cực bước vào, cũng như khiến họ có thể rũ bỏ những khía cạnh tiêu cực sau khi đã có được sự hiểu biết về chúng. Khi ngươi đạt đến mức độ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể nhận thức được mọi lần tâm linh ngươi được lay động dù là nhỏ nhất, và ngươi sẽ biết được mọi sự khai sáng và soi sáng nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Nếu ngươi bám chặt vào đó, ngươi sẽ dần dần bước vào con đường được Đức Thánh Linh hoàn thiện. Lòng ngươi càng có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thì tâm linh ngươi sẽ càng nhạy cảm và tinh tế hơn, và càng có khả năng cảm nhận được Đức Thánh Linh lay động nó như thế nào, và rồi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ càng trở nên bình thường. Một mối quan hệ bình thường giữa người với người được thiết lập trên nền tảng là trao tấm lòng họ cho Đức Chúa Trời, chứ không phải thông qua nỗ lực của con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, những mối quan hệ giữa con người chỉ đơn thuần là mối quan hệ xác thịt. Chúng chẳng bình thường mà chỉ là sự phóng túng tình dục. Đức Chúa Trời khinh ghét và ghê tởm chúng. Nếu ngươi nói rằng tâm linh ngươi đã được lay động, thế mà ngươi chỉ sẵn sàng thông công với những người ngươi thích và coi trọng, nhưng lại có thành kiến và không chịu trò chuyện với những người tìm kiếm nơi ngươi nhưng lại không được ngươi ưa thích, thì đấy lại là một bằng chứng nữa cho thấy ngươi bị tình cảm của mình chi phối và hoàn toàn không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Nó cho thấy ngươi đang cố gắng lừa bịp Đức Chúa Trời và che đậy sự xấu xa của mình mà thôi. Ngay cả khi ngươi có thể chia sẻ chút hiểu biết nhưng lại có dụng ý sai trái, thì mọi việc ngươi làm chỉ tốt theo tiêu chuẩn của con người mà thôi, Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi. Ngươi chỉ đang hành động theo xác thịt, chứ không phải theo gánh trọng trách của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và có tương tác bình thường với tất cả những ai yêu mến Đức Chúa Trời, chỉ khi đó ngươi mới phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Nếu ngươi có thể làm được thế thì dù ngươi kết giao với người khác theo cách nào, nó cũng không theo triết lý xử thế, mà là ngươi sống trước Đức Chúa Trời và quan tâm đến gánh trọng trách của Ngài. Giữa các ngươi, có bao nhiêu người như thế? Mối quan hệ của ngươi với người khác có thật sự bình thường không? Chúng được xây dựng trên nền tảng nào? Có bao nhiêu triết lý xử thế trong ngươi? Ngươi đã rũ bỏ chúng chưa? Nếu lòng ngươi không thể toàn tâm hướng về Đức Chúa Trời, thì ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời, ngươi phát xuất từ Sa-tan và cuối cùng ngươi sẽ được trả về lại với Sa-tan. Ngươi không xứng đáng được làm dân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều đòi hỏi ngươi phải xem xét thật cẩn thận.

Trước: Trong đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi nên thuận phục Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger