Một đời sống thuộc linh bình thường dẫn dắt con người đi đúng hướng

Các ngươi mới đi được chỉ một phần rất nhỏ trên con đường làm tín đồ của Đức Chúa Trời và các ngươi vẫn chưa đi đúng hướng, nên các ngươi vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Hiện giờ, vóc giạc của các ngươi chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của Ngài. Do tố chất và bản tính bại hoại của các ngươi, các ngươi luôn xem xét công tác của Đức Chúa Trời một cách cẩu thả; các ngươi không xem xét điều này một cách nghiêm túc. Đây là khiếm khuyết trầm trọng nhất của các ngươi. Chắc chắn không có ai có thể xác định được con đường Đức Thánh Linh đi; hầu hết các ngươi không hiểu và không thể thấy rõ con đường. Ngoài ra, đa số các ngươi chẳng hề để tâm đến việc này; huống gì là suy nghĩ nghiêm túc về nó. Nếu các ngươi cứ tiếp tục theo lối này, sống không hay biết đến công tác của Đức Thánh Linh, thì con đường làm tín đồ của Đức Chúa Trời mà các ngươi đang đi sẽ là vô ích. Đây là bởi vì các ngươi không dốc hết sức để tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như vì các ngươi không hợp tác tốt với Đức Chúa Trời. Đó không phải vì Đức Chúa Trời chưa làm việc trên ngươi, hay do Đức Thánh Linh chưa cảm thúc được ngươi. Đó là vì ngươi cẩu thả đến nỗi không xem trọng công tác của Đức Thánh Linh. Các ngươi phải đảo ngược tình hình này ngay lập tức và bước trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt con người. Đây là chủ đề chính của hôm nay. “Con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt” đề cập đến việc đạt được sự khai sáng trong tâm linh; có sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời; có được sự thấu rõ con đường phía trước; có thể từng bước bước vào lẽ thật; và bắt đầu có hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt con người chủ yếu là con đường hướng tới một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lời Đức Chúa Trời, không hề có sự lệch lạc và quan niệm sai lầm, và những ai đi trên con đường đó tiến thẳng về phía trước. Để đạt được điều này các ngươi sẽ cần phải làm việc hòa hợp với Đức Chúa Trời, tìm con đường đúng đắn để thực hành, và bước trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt. Việc này liên quan đến hợp tác về phía con người: nghĩa là điều các ngươi phải làm để đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với các ngươi, và cách các ngươi phải hành xử để bước đi đúng hướng trên con đường đức tin vào Đức Chúa Trời.

Bước trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt có vẻ phức tạp, nhưng ngươi sẽ thấy nó đơn giản hơn nhiều khi con đường thực hành rõ ràng với ngươi. Sự thật là con người có khả năng thực hiện mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở họ – không như thể là Ngài đang cố dạy lợn bay. Trong mọi trường hợp, Đức Chúa Trời tìm cách giải quyết các vấn đề của con người và làm dịu những mối lo của họ. Tất cả các ngươi phải hiểu điều này; đừng hiểu lầm Đức Chúa Trời. Con người được dẫn dắt theo lời Đức Chúa Trời theo suốt con đường Đức Thánh Linh đi. Như đã đề cập từ trước, các ngươi phải trao lòng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện tiên quyết để bước trên con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt. Các ngươi phải làm điều này để đi đúng hướng. Một người chủ ý trao tấm lòng của họ cho Đức Chúa Trời bằng cách nào? Trong cuộc sống hằng ngày của các ngươi, khi các ngươi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, các ngươi thực hiện một cách cẩu thả – các ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi làm việc. Điều này có thể gọi là trao tấm lòng cho Đức Chúa Trời sao? Các ngươi đang suy nghĩ về chuyện trong nhà và chuyện của xác thịt; các ngươi luôn phân vân. Điều này có thể xem là tĩnh tâm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sao? Đây là vì tấm lòng của ngươi luôn chăm chăm vào những chuyện bên ngoài và không thể trở về trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn lòng mình thực sự bình an trước Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chủ tâm hợp tác. Điều này có nghĩa là mỗi người trong các ngươi phải có thời gian dành cho việc tĩnh nguyện, lúc mà ngươi gạt con người, sự việc, sự vật sang một bên; tĩnh tâm và lắng đọng bản thân trước Đức Chúa Trời. Mỗi người phải có ghi chú cầu nguyện cá nhân, ghi lại hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời và thần trí của mình đã được cảm thúc ra sao, dù cho điều họ viết xuống có sâu sắc hay nông cạn; mỗi người phải chủ ý tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể dành riêng một hay hai tiếng mỗi ngày cho đời sống thuộc linh thật sự, thì cuộc sống của ngươi ngày hôm ấy sẽ thấy dồi dào và lòng ngươi sẽ sáng ngời và trong sạch. Nếu ngươi có đời sống thuộc linh này mỗi ngày, thì lòng ngươi sẽ có thể trao trả lại cho sự sở hữu của Đức Chúa Trời nhiều hơn, tinh thần ngươi sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, tình trạng của ngươi sẽ không ngừng cải thiện, ngươi sẽ càng có khả năng hơn để đi trên con đường Đức Thánh Linh dẫn dắt, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành nhiều hơn cho ngươi. Mục đích của đời sống thuộc linh của các ngươi là để chủ tâm có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó không phải là tuân theo phép tắc hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo, mà là thật sự hành động phối hợp với Đức Chúa Trời và sửa dạy thân thể – đây là điều mà con người nên làm, nên các ngươi phải hết sức nỗ lực để làm việc này. Ngươi càng hợp tác tốt và càng dốc sức nỗ lực, thì lòng ngươi càng có khả năng trở về với Đức Chúa Trời và ngươi càng có thể tĩnh tâm trước Ngài tốt hơn. Một lúc nào đó, Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn thu phục được tấm lòng của ngươi. Không ai có thể lay động hay nắm giữ được lòng ngươi và ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đi trên con đường này, thì lời Đức Chúa Trời sẽ tự mặc khải với ngươi mọi lúc và khai sáng cho ngươi về mọi điều mà ngươi không hiểu – tất cả điều này có thể đạt được thông qua sự hợp tác của ngươi. Đó là lý do Đức Chúa Trời luôn phán: “Tất cả những ai hợp tác với Ta, Ta sẽ tưởng thưởng gấp đôi”. Các ngươi phải thấy rõ con đường này. Nếu các ngươi muốn đi đúng hướng, thì các ngươi phải làm mọi điều có thể để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Các ngươi phải làm tất cả những gì các ngươi có thể để đạt được đời sống thuộc linh. Lúc bắt đầu, ngươi có thể không đạt được nhiều kết quả to lớn trong việc mưu cầu này, nhưng ngươi không được phép để bản thân thoái lui hay đắm mình trong tiêu cực – ngươi phải tiếp tục cần cù! Ngươi càng sống đời sống thuộc linh, lòng ngươi càng tràn ngập lời Đức Chúa Trời, luôn bận tâm đến những chuyện này, luôn mang trọng trách này. Sau đó, hãy tiết lộ sự thật sâu thẳm nhất của ngươi cho Đức Chúa Trời qua đời sống thuộc linh của mình; kể cho Ngài điều ngươi sẵn lòng làm, điều ngươi đang trăn trở, hiểu biết cũng như quan điểm của ngươi về lời Ngài. Đừng kìm nén gì cả, thậm chí dù chỉ một chút! Hãy luyện tập nói ra những lời nói trong lòng mình và phơi bày những cảm xúc thật của mình cho Đức Chúa Trời; nếu có điều gì trong lòng thì hãy nói ra bằng mọi cách. Ngươi càng nói ra theo cách này, ngươi càng cảm thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và lòng ngươi sẽ càng bị thu hút về Đức Chúa Trời mạnh hơn. Khi điều này xảy ra, ngươi sẽ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thân thương với ngươi hơn bất kỳ ai khác. Ngươi sẽ không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời, dù có biến cố gì chăng nữa. Nếu ngươi tập luyện cầu nguyện tâm linh kiểu này hằng ngày và không ngừng suy nghĩ về nó, mà xem đó là vấn đề hết sức quan trọng trong cuộc sống của ngươi, thì lời Đức Chúa Trời sẽ chiếm ngự lòng ngươi. Đây là ý nghĩa của việc được Đức Thánh Linh cảm hóa. Nó sẽ giống như thể lòng ngươi luôn được Đức Chúa Trời chiếm ngự, như thể những gì ngươi yêu mến luôn ở trong lòng ngươi. Không kẻ nào có thể lấy điều ấy khỏi ngươi. Khi điều này xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ thật sự sống trong ngươi và có một chỗ trong lòng ngươi.

Trước: Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng

Tiếp theo: Lời hứa với những ai đã được hoàn thiện

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger