209 Nguyên tắc tìm kiếm con đường thật

Verse 1

Đâu là nguyên tắc để kiếm tìm,

kiếm tìm con đường thật?

Ngươi phải xem ai được chứng thực

và nó mang lại cho ngươi những gì.

Lẽ thật có được tỏ bày?

Công tác của Thần có trong đó không?

Bởi niềm tin vào Đức Chúa Trời

là niềm tin vào Thần của Ngài.


Chorus 1

Niềm tin vào Đức Chúa Trời nhập thể

là bởi xác thịt này

là hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời.

Xác thịt này đến từ Thần,

là Lời trở nên xác thịt,

bởi vậy đó vẫn là niềm tin

vào thực chất của Đức Chúa Trời.


Verse 2

Ngươi cũng phải xem

liệu trong con đường này có lẽ thật.

Lẽ thật là tâm tính sống

của nhân tính bình thường:

sự sáng suốt, ý thức, khôn ngoan,

cách con người nên hành xử.

Đây là điều Ngài đòi hỏi ở con người

trong buổi đầu tạo dựng.


Pre-chorus

Con đường này liệu có dẫn đến

đời sống bình thường?

Lẽ thật này có dẫn ngươi đến

đời sống nhân tính bình thường?

Liệu nó có thiết thực? Hay đúng thời điểm?


Chorus 2

Nếu có lẽ thật, thì nó sẽ đưa con người

đến những trải nghiệm thật,

ý thức của con người sẽ càng trở nên hoàn thiện,

đời sống của họ trong xác thịt

và thuộc linh càng trở nên quy củ,

cảm xúc của họ càng trở nên bình thường.


Bridge

Một nguyên tắc khác để kiếm tìm,

kiếm tìm con đường thật

là xem nó có giúp con người

thêm hiểu biết về Đức Chúa Trời,

thêm hiểu biết về Đức Chúa Trời.


Chorus 3

Liệu việc trải nghiệm công tác

và lẽ thật này có truyền cảm hứng

yêu mến Đức Chúa Trời,

và đưa họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời?

Liệu con đường này có thực tế,

và chu cấp sự sống của con người?

Nếu nó phù hợp với những nguyên tắc này

thì ngươi sẽ biết rằng

rằng con đường này là thật,

rằng con đường này là thật.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời

Trước: 208 Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến con đường sự sống đời đời

Tiếp theo: 210 Làm sao để tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger