388 Thực hành lẽ thật là chìa khóa cho đức tin nơi Đức Chúa Trời

Chorus

Chìa khóa cho đức tin nơi Đức Chúa Trời

là đưa lẽ thật vào thực hành,

quan tâm đến ý muốn của Ngài,

biết công tác của Ngài trên con người

khi Ngài đến trong xác thịt,

biết những nguyên tắc của lời Ngài.

Đừng có chạy theo đám đông.

Những gì ngươi bước vào phải có nguyên tắc,

và ngươi phải tuân giữ chúng.


Verse 1

Tin vào Đức Chúa Trời

và tìm kiếm hiểu biết về Ngài

thực sự không phải là đơn giản.

Việc này không thể đạt được

chỉ bằng cách nhóm họp

và lắng nghe các bài thuyết giảng.

Ngươi không thể được hoàn thiện

chỉ bởi niềm say mê.

Ngươi phải có kinh nghiệm cũng như hiểu biết,

có nguyên tắc trong mọi hành động của mình,

và có được công tác của Đức Thánh Linh,

và có được công tác của Đức Thánh Linh,

và có được công tác của Đức Thánh Linh.


Chorus

Chìa khóa cho đức tin nơi Đức Chúa Trời

là đưa lẽ thật vào thực hành,

quan tâm đến ý muốn của Ngài,

biết công tác của Ngài trên con người

khi Ngài đến trong xác thịt,

biết những nguyên tắc của lời Ngài.

Đừng có chạy theo đám đông.

Những gì ngươi bước vào phải có nguyên tắc,

và ngươi phải tuân giữ chúng.


Verse 2

Khi ngươi đã có được những trải nghiệm, thì

ngươi có thể phân biệt nhiều thứ –

giữa thiện và ác, sự công chính và sự xấu xa,

những gì thuộc huyết, thịt, những gì thuộc lẽ thật.

Ngươi nên có khả năng phân biệt được giữa,

giữa tất cả những điều này,

để cho dù ra sao, ngươi sẽ không bị lạc đường.

Chỉ đây mới là vóc giạc thực sự của ngươi,

chỉ đây mới là vóc giạc thực sự của ngươi,

chỉ đây mới là vóc giạc thực sự của ngươi.


Chorus

Chìa khóa cho đức tin nơi Đức Chúa Trời

là đưa lẽ thật vào thực hành,

quan tâm đến ý muốn của Ngài,

biết công tác của Ngài trên con người

khi Ngài đến trong xác thịt,

biết những nguyên tắc của lời Ngài.

Đừng có chạy theo đám đông.

Những gì ngươi bước vào phải có nguyên tắc,

và ngươi phải tuân giữ chúng.


Outro

Hãy giữ vững những điều bên trong ngươi

đã được Đức Chúa Trời khai sáng;

điều này sẽ rất có ích cho ngươi.

Nếu không nay ngươi sẽ kiểu này,

mai lại kiểu khác,

ngươi sẽ không bao giờ đạt được gì thực sự.

Sự sống của ngươi sẽ chẳng lợi gì.

Thực hành lẽ thật, thực hành lẽ thật

là chìa khóa của đức tin nơi Ngài.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời

Trước: 387 Chìa khóa của đức tin là chấp nhận lời Đức Chúa Trời như là thực tế của sự sống

Tiếp theo: 389 Toàn nhân loại nên thờ phượng Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger