Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Sự thực hành (3)

Các ngươi phải có khả năng sống độc lập, có thể tự mình ăn và uống lời Đức Chúa Trời, tự mình trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, và sống một đời sống thuộc linh bình thường mà không cần đến sự dẫn dắt của những người khác. Các ngươi phải có khả năng dựa vào những lời Đức Chúa Trời phán hôm nay để sống, đi vào trải nghiệm thật sự, và có được những sự thông sáng thật sự. Chỉ khi làm như vậy, các ngươi mới có thể đứng vững. Ngày nay, nhiều người không hoàn toàn hiểu những hoạn nạn và sự thử luyện của tương lai. Trong tương lai, một số người sẽ trải qua những hoạn nạn và một số thì sẽ trải nghiệm sự trừng phạt. Sự trừng phạt này sẽ nghiêm trọng hơn; nó sẽ là sự đến của những sự kiện. Ngày nay, tất cả những gì ngươi trải nghiệm, thực hành, và biểu lộ đều đặt nền móng cho những sự thử luyệnthử luyện của tương lai, và chí ít, ngươi phải có thể sống độc lập. Ngày nay, tình hình liên quan đến nhiều người trong giáo hội nói chung thường là thế này: Nếu có những người lãnh đạo và những người làm công thì họ vui, và nếu không có thì họ không vui. Họ không để tâm đến công tác của giáo hội, cũng không để tâm đến đời sống thuộc linh của họ, và không có chút gánh nặng nào – họ qua loa như chim Hàn Hào[a]. Nói thẳng ra, đối với nhiều người, công tác mà Ta đã làm đơn thuần là công tác chinh phục, bởi vì nhiều người về cơ bản không đáng được làm cho hoàn thiện. Chỉ một phần nhỏ dân sự có thể được làm cho hoàn thiện. Nếu khi đã nghe những lời này, ngươi nghĩ “bởi vì công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời chỉ là để chinh phục con người, tôi sẽ chỉ theo một cách đại khái thôi”, thì một thái độ như vậy làm sao có thể được chấp nhận? Nếu ngươi thật sự có lương tâm, vậy thì ngươi phải có một trọng trách, và một ý thức trách nhiệm. Ngươi phải nói: “Bất kể là tôi sẽ được chinh phục hay làm cho hoàn thiện hay không, tôi phải thực hiện bước làm chứng này một cách đúng đắn”. Là một tạo vật của Đức Chúa Trời, người ta có thể hoàn toàn bị chinh phục bởi Đức Chúa Trời, và sau hết, họ trở nên có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời với một tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời và hoàn toàn dâng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của con người, là bổn phận phải được thực hiện bởi con người, và trọng trách mà con người phải mang, và con người phải hoàn thành sứ mệnh này. Chỉ khi đó họ mới thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Ngày nay, có phải những gì ngươi làm trong giáo hội là sự hoàn thành trách nhiệm của ngươi không? Điều này tùy thuộc vào việc ngươi có đang gánh vác hay không, và phụ thuộc vào kiến thức của chính ngươi. Khi trải nghiệm công tác này, nếu con người được chinh phục và có kiến thức thật, thì họ sẽ có thể vâng lời bất kể tiền đồ hay vận mệnh của mình. Theo cách này, công trình vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trọn vẹn, bởi vì con người các ngươi không có khả năng nào khác ngoài điều này, và không thể đáp ứng bất kỳ đòi hỏi nào cao hơn. Dẫu vậy trong tương lai, một số người sẽ được làm cho hoàn thiện. Tố chấtTố chất của họ sẽ cải thiện, trong tâm linh họ sẽ có kiến thức sâu hơn, và đời sống của họ sẽ phát triển… Dẫu vậy một số người hoàn toàn không thể đạt được điều này, và do đó không thể được cứu rỗi. Ta phán họ không thể được cứu rỗi là có lý do. Trong tương lai, một số người sẽ được chinh phục, một số sẽ bị loại bỏ, một số sẽ được làm cho hoàn thiện, và một số sẽ được sử dụng – và do đó một số sẽ trải qua những hoạn nạn, một số sẽ trải nghiệm những sự trừng phạt (cả những tai ương tự nhiên lẫn những bất hạnh gây bởi con người), một số sẽ bị loại bỏ, và một số sẽ sống sót. Trong quá trình này, mỗi người sẽ được phân ra theo loại, với mỗi nhóm đại diện cho một dạng người. Không phải mọi người đều bị loại bỏ, cũng không phải mọi người đều được làm cho hoàn thiện. Đây là vì tố chấttố chất của người Trung Quốc quá kém, và chỉ một số rất nhỏ trong số họ có khả năng tự biết mình như Phao-lô đã có. Trong số các ngươi, rất ít người có cùng quyết tâm yêu Đức Chúa Trời như Phi-e-rơ, hay cùng dạng đức tin như Gióp. Hầu như không có ai trong các ngươi là người kính sợ và hầu việc Đức Giê-hô-va như Đa-vít đã làm, là người có cùng mức độ trung thành như vậy. Các ngươi thật đáng thương hại!

Ngày nay, nói về việc được làm cho hoàn thiện chỉ là một phương diện. Dù chuyện gì xảy ra, các ngươi phải thực hiện bước làm chứng này một cách đúng đắn. Nếu các ngươi được bảo hầu việc cho Đức Chúa Trời trong đền thờ, các ngươi sẽ làm điều ấy như thế nào? Nếu ngươi không phải là thầy tu, và không có địa vị các con trai đầu lòng hay các con trai của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ vẫn có thể trung thành chứ? Ngươi sẽ vẫn có thể dành mọi nỗ lực trong công tác mở rộng vương quốc chứ? Ngươi vẫn sẽ có thể làm công việc được ủy thác bởi Đức Chúa Trời một cách đúng đắn chứ? Bất kể sự sống của ngươi đã trưởng thành ra sao, công tác của ngày nay phải khiến ngươi bị thuyết phục hoàn toàn tự bên trong, và đặt tất cả những ý niệm của mình sang một bên. Dù ngươi có những gì cần thiết để theo đuổi sự sống hay không, công tác của Đức Chúa Trời sẽ làm ngươi bị thuyết phục hoàn toàn. Một số người nói rằng: “Tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời, và tôi không hiểu theo đuổi sự sống nghĩa là gì”. Và một số người thì nói rằng: “Tôi thật rối bời trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Tôi biết mình không thể được làm cho hoàn thiện, và do đó tôi sẵn sàng bị hành phạt”. Ngay cả những người như thế này, những người sẵn sàng bị trừng phạt hay hủy diệt, cũng buộc phải công nhận rằng công tác của ngày nay được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Một số người cũng nói: “Tôi không yêu cầu được làm cho hoàn thiện, nhưng hôm nay, tôi sẵn lòng chấp nhận mọi sự rèn luyện của Đức Chúa Trời, và tôi sẵn lòng sống trọn nhân tính bình thường, cải thiện tố chất của mình, và vâng theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời…” Nói những lời này, họ cũng đã được chinh phục và đã mang lời chứng, điều này chứng tỏ rằng những người này có chút hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời. Giai đoạn này của công tác được thực hiện cực kỳ nhanh chóng, và trong tương lai, nó sẽ được thực hiện còn nhanh hơn nữa ở nước ngoài. Hôm nay, những người ở nước ngoài gần như không thể chờ đợi, hết thảy họ đang đổ xô đến Trung Quốc – và như vậy nếu các ngươi không thể được làm cho trọn vẹn, các ngươi sẽ tôn cao người nước ngoài lên. Vào lúc đó, bất kể các ngươi đã bước vào tốt như thế nào hay các ngươi trở nên như thế nào, thì khi thời điểm đến, công tác của Ta sẽ được khép lại và hoàn tất. Công tác của Ta sẽ không bị trì hoãn bởi các ngươi. Ta làm công tác của toàn thể nhân loại, và Ta không cần phải dành thêm chút thời gian nào cho các ngươi! Các ngươi quá là không có động lực, quá thiếu sự tự biết mình! Các ngươi không đáng được làm cho hoàn thiện – các ngươi hầu như không có bất kỳ tiềm năng nào! Trong tương lai, ngay cả khi người ta tiếp tục nhu nhược và tùy tiện như vậy, và vẫn không thể cải thiện tố chất của họ, điều này vẫn sẽ không làm trở ngại công tác của toàn thể vũ trụ. Khi đến thời điểm công tác của Đức Chúa Trời phải hoàn tất, thì nó sẽ hoàn tất, và khi đến thời điểm con người phải bị loại trừ, thì họ sẽ bị loại trừ. Dĩ nhiên, những ai phải được làm cho hoàn thiện, và xứng đáng được làm cho hoàn thiện, cũng sẽ được làm cho hoàn thiện – nhưng nếu các ngươi thật sự chẳng có chút hy vọng nào, vậy thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ chẳng đợi các ngươi! Sau hết, nếu ngươi được chinh phục, điều này cũng có thể được coi là mang lời chứng. Có những giới hạn mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở các ngươi; bất kỳ tầm cao nào của vóc giạc mà con người có thể đạt tới sẽ là tầm cao của lời chứng đòi hỏi ở họ. Không như con người tưởng tượng rằng lời chứng ấy sẽ đạt đến những giới hạn cao nhất và nó sẽ vang dội – không cách nào để điều này có thể đạt được trong người Trung Quốc các ngươi. Ta đã gắn kết với các ngươi suốt thời gian này, và bản thân các ngươi đã nhìn thấy điều này: Ta đã bảo các ngươi không chống đối, không phản nghịch, không làm những việc gây gián đoạn hay gây rối sau lưng Ta. Ta đã trực tiếp phê phán con người về điều này nhiều lần, nhưng ngay cả như thế cũng không đủ – họ thay đổi ngay giây phút họ quay đi, trong khi một số người còn âm thầm chống đối, không chút ăn năn. Ngươi nghĩ Ta không hề biết gì về điều này sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể gây rối cho Ta và sẽ không có hậu quả gì ư? Ngươi nghĩ Ta không biết khi ngươi cố gắng phá hủy công trình của Ta sau lưng Ta ư? Ngươi nghĩ những mánh khóe vụn vặt của ngươi có thể tạm thay cho tính cách của ngươi ư? Ngươi luôn tỏ vẻ vâng lời nhưng lại âm thầm phản bội, ngươi che giấu những ý nghĩ nham hiểm trong lòng ngươi, và thậm chí cái chết cũng không đủ là hình phạt cho những kẻ như ngươi! Ngươi nghĩ một công tác nhỏ nào đó mà Đức Thánh Linh làm trong ngươi có thể thay cho lòng tôn kính của ngươi đối với Ta ư? Ngươi nghĩ mình đã có được sự khai sáng thông qua việc kêu cầu Thiên đàng sao? Ngươi không biết hổ thẹn! Ngươi quá là vô giá trị! Ngươi nghĩ những “việc tốt” của ngươi được chuyển lên Thiên đàng, và như thế, đổi lại, Ngài đã tạo một ngoại lệ và ban cho ngươi chút ít tài năng, làm cho ngươi có miệng lưỡi hùng biện, cho phép ngươi lừa gạt những người khác, và lừa gạt Ta ư? Ngươi thật vô lý! Ngươi có biết sự khai sáng của mình đến từ đâu không? Ngươi không biết thức ăn mà ngươi ăn để lớn lên là của ai sao? Ngươi thật vô lương tâm! Một số người trong các ngươi thậm chí chưa thay đổi sau khi được xử lý bốn hay năm năm, và các ngươi rõ về những vấn đề này. Các ngươi nên rõ về bản chất của các ngươi, và đừng phản đối khi một ngày nào đó, các ngươi bị bỏ rơi. Một số người, những kẻ lừa gạt cả những người trên kẻ dưới họ trong việc phục dịch của họ, đã được xử lý rất nhiều; một số người thì bởi tham tiền mà cũng đã bị xử lý không nhẹ; một số người thì bởi không giữ ranh giới rõ ràng giữa đàn ông và đàn bà, cũng đã bị xử lý thường xuyên; một số người thì bởi lười nhác, chỉ quan tâm đến xác thịt, và không hành xử đúng phép tắc khi họ đến nhà thờ, đã phải chịu xử lý rất nhiều; một số người thì bởi không chịu mang lời chứng ở mọi nơi họ đi, hành động ngang ngạnh, khinh suất, và thậm chí cố ý phạm tội, đã bị nhắc nhở nhiều lần; một số người chỉ nói những câu chữ và học thuyết trong các buổi tụ họp, hành động trịch thượng với mọi người khác, không có chút hiện thực của lẽ thật nào, mưu mô và ganh đua với các anh chị em – họ đã thường bị vạch trần vì điều này. Ta đã phán những lời này với các ngươi rất nhiều lần, và hôm nay, Ta sẽ không nói gì thêm về điều này nữa – hãy làm những gì các ngươi muốn! Hãy tự đưa ra quyết định của các ngươi! Nhiều người không chỉ được xử lý theo cách này trong chỉ một hoặc hai năm, mà với một số người thì đã là ba hoặc bốn năm, trong khi một số đã trải nghiệm điều này hơn một thập kỷ, đã chịu xử lý khi họ trở thành các tín đồ, nhưng cho đến ngày nay thì vẫn có rất ít sự thay đổi trong họ. Ngươi nói gì nào, ngươi không giống những con lợn sao? Có lẽ nào Đức Chúa Trời không công bằng với ngươi? Đừng nghĩ rằng công tác của Đức Chúa Trời sẽ không hoàn tất nếu các ngươi không thể vươn tới một mức độ nhất định. Đức Chúa Trời sẽ vẫn đợi các ngươi nếu các ngươi không thể hoàn thành những yêu cầu của Ngài ư? Ta nói cho ngươi rõ – không có chuyện đó đâu. Đừng có kiểu nhìn sự việc màu hồng như thế! Công tác của hôm nay có một giới hạn về thời gian, và Đức Chúa Trời không chỉ chơi đùa với ngươi! Trước kia, khi nói đến trải nghiệm sự thử luyện của những kẻ phục dịch, người ta nghĩ rằng để họ có thể vững vàng với lời chứng của mình cho Đức Chúa Trời và được Ngài chinh phục, thì họ phải vươn tới một mốc nhất định – họ phải là một kẻ phục dịch sẵn lòng và vui vẻ, và họ phải ca ngợi Đức Chúa Trời mỗi ngày, và không buông thả hay bừa bãi dù chỉ một chút. Họ nghĩ rằng chỉ khi đó họ mới thật sự là kẻ phục dịch, nhưng có thật là như vậy không? Vào lúc đó, nhiều loại người khác nhau đã được phơi bày; họ thể hiện đủ kiểu hành vi. Một số thì phàn nàn, một số thì loan truyền những quan điểm, một số thì ngừng tham gia các buổi tụ họp, và một số thậm chí còn chia chác tiền của hội thánh. Các anh chị em thì mưu mô với nhau. Đó thật sự là một sự giải phóng rất lớn, nhưng nó có một cái hay: Không ai rút lui cả. Đây là điểm mạnh nhất. Họ đã thực hiện một bước làm chứng trước Sa-tan bởi điều này, và sau đó có được thân phận là dân sự của Đức Chúa Trời và đã đi được đến tận hôm nay. Công tác của Đức Chúa Trời không được thực hiện như ngươi tưởng tượng, thay vào đó, khi đến thời điểm, công tác sẽ kết thúc, bất kể ngươi đã vươn đến mốc nào. Một số người có thể nói: “Khi hành động như thế này, Ngài không cứu rỗi con người hay yêu con người – Ngài không phải là Đức Chúa Trời công chính”. Ta nói rõ với ngươi: Trọng tâm công tác của Ta hôm nay là chinh phục ngươi và khiến ngươi mang lời chứng. Cứu rỗi ngươi chỉ là một việc phụ; ngươi có được cứu rỗi hay không là tùy vào sự theo đuổi của riêng ngươi, và không liên quan đến Ta. Dẫu vậy Ta vẫn phải chinh phục ngươi; đừng luôn cố dắt mũi Ta – hôm nay ta làm công tác và cứu rỗi ngươi, chứ không phải ngược lại!

Ngày nay, những gì các ngươi đã hiểu được cao hơn của bất kỳ người nào đã không được làm cho hoàn thiện xuyên suốt lịch sử. Dù là sự hiểu biết về những thử thách hay sự hiểu biết về niềm tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi, hết thảy đều cao hơn của bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời. Những điều các ngươi hiểu là những điều các ngươi đã được biết trước khi các ngươi trải qua những sự thử luyện của hoàn cảnh, nhưng vóc giạc thật của các ngươi hoàn toàn không tương hợp với chúng. Những gì các ngươi biết cao hơn những gì các ngươi đưa vào thực hành. Mặc dù các ngươi nói rằng những người tin vào Đức Chúa Trời thì phải yêu mến Đức Chúa Trời, và phải cố gắng không vì những phúc lành mà chỉ để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng những gì được biểu lộ trong đời sống các ngươi khác xa điều này, và đã bị ô uế rất nhiều. Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là để được bình an và những lợi ích khác. Nếu không vì lợi ích của ngươi thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể nhận lãnh những ân điển của Đức Chúa Trời thì ngươi hờn dỗi. Làm sao những gì ngươi đã nói có thể là vóc giạc thật của ngươi được? Khi nói đến những sự cố gia đình không thể tránh khỏi chẳng hạn như con cái đau bệnh, những người thân yêu phải nhập viện, năng suất mùa vụ kém, và bị các thành viên gia đình ngược đãi, ngay cả những vấn đề tầm thường ắt phải xảy ra này cũng là quá nhiều đối với ngươi. Khi những điều như thế xảy ra, ngươi hoảng loạn, ngươi không biết phải làm gì – và phần lớn thời gian, ngươi oán trách Đức Chúa Trời. Ngươi than trách rằng lời Đức Chúa Trời đã lừa gạt ngươi, rằng công việc của Đức Chúa Trời đã giễu cợt ngươi. Ngươi không có những ý nghĩ ấy sao? Ngươi nghĩ những việc như thế chỉ hiếm họa mới xảy ra trong các ngươi sao? Các ngươi sống giữa những sự kiện đó mỗi ngày. Các ngươi không chút suy nghĩ về thành công của đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Vóc giạc thật của các ngươi quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn vóc giạc của một con gà con. Khi công việc kinh doanh của gia đình các ngươi tổn thất tiền bạc, các ngươi oán trách Đức Chúa Trời, khi các ngươi phát hiện thấy mình ở trong một hoàn cảnh không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, các ngươi vẫn oán trách Đức Chúa Trời, và các ngươi thậm chí oán trách khi một trong những con gà con của các ngươi bị chết hay một con bò già trong chuồng ngã bệnh. Các ngươi oán trách khi con trai các ngươi đến lúc cưới vợ nhưng gia đình không có đủ tiền; các ngươi muốn thực hiện bổn phận tiếp đãi, nhưng không đủ khả năng, và rồi các ngươi cũng oán trách. Ngươi đầy sự oán trách, và đôi khi ngươi không tham gia hiệp nguyện hay ăn và uống lời Đức Chúa Trời bởi vì điều này, đôi khi trở nên tiêu cực trong một thời gian rất dài. Những điều xảy ra với ngươi hôm nay chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào với những tiền đồ hay vận mệnh của ngươi; những điều này cũng sẽ xảy ra ngay cả khi ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, vậy mà hôm nay ngươi đổ trách nhiệm về chúng cho Đức Chúa Trời, và khăng khăng nói rằng Đức Chúa Trời đã loại bỏ ngươi. Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời là gì? Ngươi có thật sự dâng trọn sự sống của mình không? Nếu các ngươi đã chịu những sự thử luyện như Gióp, thì không ai trong các ngươi theo Đức Chúa Trời hôm nay có thể đứng vững, mà tất cả các ngươi đều sẽ gục ngã. Và thật đơn giản, giữa các ngươi và Gióp có một trời khác biệt. Hôm nay, nếu một nửa tài sản của các ngươi bị tước đi, các ngươi sẽ dám phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; nếu con trai hay con gái các ngươi bị lấy đi khỏi các ngươi, các ngươi sẽ chạy trên đường mà kêu gào; nếu con đường duy nhất để ngươi kiếm sống đi đến ngõ cụt, ngươi sẽ cố gắng và thương thảo với Đức Chúa Trời; ngươi sẽ hỏi tại sao Ta đã phán nhiều lời như vậy vào lúc đầu để làm ngươi kinh sợ. Không có điều gì là các ngươi không dám làm vào những lúc như thế. Điều này cho thấy rằng các ngươi chưa có được bất kỳ sự thông sáng thật sự nào, và không có vóc giạc thật sự. Do đó, những thử thách nơi các ngươi là quá lớn, bởi vì các ngươi biết quá nhiều, nhưng những gì các ngươi thật sự hiểu thì thậm chí không bằng một phần ngàn của những gì các ngươi nhận biết. Đừng dừng lại ở sự hiểu biết và tri thức đơn thuần; tốt nhất là các ngươi phải xem mình thật sự có thể đưa được bao nhiêu vào thực hành, đã kiếm được bao nhiêu sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh thông qua giọt mồ hôi lao động cật lực của mình, và trong số các thực hành của ngươi, có bao nhiêu thứ mà trong đó ngươi đã thực hiện quyết tâm của mình. Ngươi nên nghiêm túc với vóc giạc và sự thực hành của mình. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không nên cố gắng đơn thuần làm cho có lệ vì bất kỳ ai – việc ngươi có thể đạt được lẽ thật và sự sống vào sau hết hay không, điều đó phụ thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi.

Chú thích:

a. Câu chuyện về chim Hàn Hào rất giống với ngụ ngôn kiến và châu chấu của Ê-dốp. Chim Hàn Hào thích ngủ thay vì xây tổ trong lúc thời tiết ấm áp, bất kể những lời cảnh báo nhiều lần từ láng giềng của nó, chim ác là. Khi mùa đông đến, chim bị lạnh cóng mà chết.

Trước:Ba Ngôi có tồn tại không?

Tiếp theo:Sự thực hành (4)

Nội dung liên quan