808 Phi-e-rơ biết Đức Chúa Trời rõ nhất

Verse 1

Biết bao nhiêu năm Phi-e-rơ đã luôn trung thành với Đức Chúa Trời,

thế nhưng ông chưa bao giờ có lòng phàn nàn.

Ngay cả Gióp cũng không thể nào sánh bằng ông,

huống chi các vị thánh trong suốt các thời đại.

Phi-e-rơ không chỉ tìm kiếm, tìm kiếm để biết đến Đức Chúa Trời,

mà ông còn tìm kiếm để biết Đức Chúa Trời

khi Sa-tan lập mưu mô. Phi-e-rơ phụng sự bao năm

luôn phù hợp với lòng Đức Chúa Trời;

Chorus

Sa-tan không thể lợi dụng, lợi dụng Phi-e-rơ.

Phi-e-rơ biết Đức Chúa Trời, biết Ngài rõ nhất.

Hiểu biết của ông về Đức Chúa Trời sâu sắc hơn bất kỳ ai,

hiểu biết của ông về Ngài sâu sắc hơn bất kỳ ai.

Verse 2

Phi-e-rơ luôn để ý đến, để ý đến việc đạt được cảm giác thuộc linh.

Ông luôn tập trung quan sát động thái của cõi tâm linh.

Phi-e-rơ không chỉ nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời,

mà còn hiểu được chút âm mưu của Sa-tan.

Chorus

Sa-tan không thể lợi dụng, lợi dụng Phi-e-rơ.

Phi-e-rơ biết Đức Chúa Trời, biết Ngài rõ nhất.

Hiểu biết của ông về Đức Chúa Trời sâu sắc hơn bất kỳ ai,

hiểu biết của ông về Ngài sâu sắc hơn bất kỳ ai.

Verse 3

Ông có đức tin như Gióp nhưng hiểu biết nhiều hơn Gióp.

Gióp có đức tin lớn nhưng thiếu hiểu biết về cõi thuộc linh,

nên đã nói nhiều lời không đúng với thực tế.

Hiểu biết của Gióp còn nông cạn, chưa thể đạt đến sự hoàn thiện.

Chorus

Sa-tan không thể lợi dụng, lợi dụng Phi-e-rơ.

Phi-e-rơ biết Đức Chúa Trời, biết Ngài rõ nhất.

Hiểu biết của ông về Đức Chúa Trời sâu sắc hơn bất kỳ ai,

Phi-e-rơ biết Ngài rõ nhất, biết rõ nhất.

Phi-e-rơ biết Ngài rõ nhất, biết rõ nhất.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 807 Ngươi nên noi gương Phi-e-rơ

Tiếp theo: 809 Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 18

Trong tia chớp sáng, mọi loài vật đều hiện nguyên hình hài thật. Cũng vậy, dưới ánh sáng soi rọi của Ta, con người đã lấy lại được sự thánh...

Chương 6

Con người kinh ngạc khi họ đọc những lời phán của Đức Chúa Trời, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc vĩ đại trong lĩnh vực...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger