87 Đức Chúa Trời nhập thể của thời kỳ sau rốt hoàn thiện con người bằng lời

Intro

Đức Chúa Trời đến trần thế để phán lời Ngài.

Những gì ngươi tiếp xúc, nghe, nhìn là lời của Ngài,

những gì ngươi tuân theo cũng là lời của Ngài,

những gì ngươi trải qua cũng là lời của Ngài.


Verse 1

Sự nhập thể này của Đức Chúa Trời

chủ yếu dùng lời để hoàn thiện con người.

Ngài không làm những dấu kỳ và phép lạ,

cũng không làm những việc Jesus đã làm trước đó.

Dù đều là Đức Chúa Trời, đều là xác thịt,

chức vụ của các Ngài không giống nhau.


Chorus

Công tác Đức Chúa Trời làm trong thời kỳ sau rốt

chủ yếu là dùng lời Ngài để dẫn dắt,

làm cho con người trở nên hoàn thiện.

Ngài chẳng dùng sự kiện để hành phạt.


Verse 2

Ngày nay, Đức Chúa trời đã nên xác thịt

chủ yếu để hoàn tất công tác của

“Lời xuất hiện trong xác thịt”,

dùng lời để khiến con người hoàn thiện,

và khiến họ chấp nhận sự xử lý bằng lời

và sự tinh luyện bằng lời.


Bridge 1

Lời Ngài cho ngươi sự chu cấp và sự sống;

trong đó ngươi thấy công tác của Ngài.

Lời Ngài hành phạt và tinh luyện ngươi.

Gian khó cũng là bởi lời Đức Chúa Trời.


Verse 3

Giờ đây, Ngài công tác

không bằng sự kiện, mà bằng lời.

Chỉ sau khi lời Ngài đến được với ngươi,

Đức Thánh Linh mới có thể hoạt động,

và khiến ngươi chịu đớn đau hay cảm nhận ngọt ngào.

Chỉ lời Ngài mới mang lại được hiện thực,

chỉ lời Ngài mới khiến ngươi hoàn thiện.


Chorus

Công tác Đức Chúa Trời làm trong thời kỳ sau rốt

chủ yếu là dùng lời Ngài để dẫn dắt,

làm cho con người trở nên hoàn thiện.

Ngài chẳng dùng sự kiện để hành phạt.


Bridge 2

Có những lúc vài người chống đối Ngài.

Ngài chẳng khiến ngươi quá đau khổ

xác thịt ngươi không bị hành phạt và ngươi cũng

không phải chịu gian khổ.

Nhưng ngươi sẽ không thể

chịu đựng khi lời Ngài đến và tinh luyện ngươi.


Chorus

Công tác Đức Chúa Trời làm trong thời kỳ sau rốt

chủ yếu là dùng lời Ngài để dẫn dắt,

làm cho con người trở nên hoàn thiện.

Ngài chẳng dùng sự kiện để hành phạt.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Trước: 86 Trong thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để hoàn thành mọi thứ

Tiếp theo: 88 Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt chủ yếu thực hiện công tác của lời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger