Chương 103

Một tiếng vang như sấm phát ra, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ. Nó đinh tai đến nỗi con người không thể tránh kịp. Một số người bị giết chết, một số thì bị hủy diệt, và một số thì bị phán xét. Đó là một cảnh tượng thật sự chưa ai từng thấy. Hãy lắng nghe kỹ: Những tràng sấm rền đi cùng với tiếng khóc than, và âm thanh này đến từ âm phủ; nó đến từ địa ngục. Đó là âm thanh cay đắng của các con trai phản nghịch đã bị Ta phán xét. Những kẻ không lắng nghe những gì Ta phán và những kẻ không đưa lời Ta vào thực hành đã bị phán xét nặng nề và nhận sự rủa sả của cơn thịnh nộ của Ta. Tiếng Ta là sự phán xét và cơn thịnh nộ; Ta không đối đãi nhẹ nhàng với ai và thể hiện lòng thương xót với ai, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời công chính, và Ta có cơn thịnh nộ; Ta có sự thiêu đốt, sự làm tinh sạch, và sự hủy diệt. Nơi Ta, không gì là ẩn giấu hay tình cảm, mà trái lại, mọi thứ đều cởi mở, công chính, và vô tư. Bởi các con trai đầu lòng của Ta đã ở cùng Ta trên ngai, trị vì khắp mọi quốc gia và dân tộc, những vật và người bất công và bất chính giờ đây bắt đầu bị phán xét. Ta sẽ thăm dò họ từng người một, không bỏ sót điều gì và phơi bày họ hoàn toàn. Bởi sự phán xét của Ta đã được tỏ lộ hoàn toàn và mở ra hoàn toàn, và Ta không hề giữ lại bất cứ thứ gì; Ta sẽ vứt bỏ mọi thứ không hợp với ý muốn của Ta, và để chúng bị diệt vong đời đời trong vực sâu không đáy. Ở đó Ta sẽ để chúng bị thiêu đốt mãi mãi. Đây là sự công chính của Ta, và đây là sự ngay thẳng của Ta. Không ai có thể thay đổi điều này, và tất cả phải chịu lệnh của Ta.

Hầu hết mọi người phớt lờ những lời phán của Ta, nghĩ rằng lời nói chỉ là lời nói và sự thật là sự thật. Họ thật mù quáng! Họ không biết rằng Ta là chính Đức Chúa Trời trung tín sao? Những lời và thực tế của Ta xuất hiện đồng thời. Chẳng phải đây thật sự là như vậy sao? Con người đơn thuần là không hiểu lời Ta, và chỉ những ai đã được khai sáng mới có thể thật sự hiểu được. Đây là sự thật. Ngay khi con người thấy lời Ta, họ trở nên khiếp sợ thất kinh hồn vía và chạy khắp nơi để trốn. Điều này thậm chí càng đúng khi sự phán xét của Ta đến. Khi Ta tạo ra muôn vật, khi Ta hủy diệt thế gian, và khi Ta làm cho trọn vẹn các con trai đầu lòng – tất cả những điều này được hoàn thành bởi một lời duy nhất từ miệng Ta. Điều này là vì bản thân lời Ta là thẩm quyền; nó là sự phán xét. Có thể nói rằng thân vị của Ta là sự phán xét và sự oai nghi; đây là một thực tế không thể thay đổi. Đây là một phương diện của những sắc lệnh quản trị của Ta; nó chỉ là một cách mà Ta phán xét con người. Trong mắt Ta, mọi thứ – bao gồm tất cả mọi người, sự vụ, và muôn vật – đều trong tay Ta và dưới sự phán xét của Ta. Không người nào và vật nào dám hành xử một cách ngông cuồng hay ngoan cố, và tất cả phải được hoàn thành theo những lời Ta phán. Từ trong những quan niệm con người, mọi người đều tin những lời của thân vị của Ta. Khi Thần của Ta lên tiếng, mọi người đều ngờ vực. Con người không có chút kiến thức nào về sự toàn năng của Ta, và họ thậm chí còn đổ tội cho Ta. Bây giờ Ta bảo ngươi, bất kỳ ai hoài nghi lời Ta, và bất kỳ ai coi thường lời Ta, thì đây là những kẻ sẽ bị hủy diệt; họ muôn đời là những đứa con trai của sự hư mất. Từ đây có thể thấy rằng có rất ít người là con trai đầu lòng, bởi đây là cách Ta làm việc. Như Ta đã nói trước đây, Ta hoàn thành mọi thứ mà không động ngón tay; Ta chỉ dùng lời Ta. Như vậy, sự toàn năng của Ta là ở đây. Trong những lời của Ta, không ai có thể tìm được nguồn gốc và mục đích của điều Ta phán. Con người không thể đạt được điều này, và họ chỉ có thể hành động khi đi theo sự dẫn dắt của Ta và làm mọi thứ phù hợp với ý muốn của Ta theo sự công chính của Ta, khiến gia đình Ta có sự công chính và bình an, để sống mãi mãi, và vững vàng, không bị lung lay đời đời.

Sự phán xét của Ta đến với mọi người, các sắc lệnh quản trị của Ta chạm đến mọi người, và những lời Ta cùng thân vị Ta được tỏ lộ cho mọi người. Đây là lúc dành cho công tác vĩ đại của Thần của Ta (vào lúc này, những ai sẽ được ban phước lành và những ai sẽ chịu bất hạnh được phân tách ra). Ngay khi những lời Ta ban ra, Ta đã phân tách những người sẽ được ban phước, cũng như những người sẽ chịu bất hạnh. Toàn bộ điều này đều rõ mồn một, và Ta có thể thấy toàn bộ ngay lập tức. (Ta đang nói điều này liên quan đến nhân tính của Ta; vì lẽ ấy, những lời này không trái với sự tiền định và chọn lựa của Ta.) Ta đi khắp núi sông và giữa muôn vật, băng qua những không gian của vũ trụ, quan sát và làm tinh sạch mọi nơi để những địa điểm không tinh sạch và những vùng đất bừa bãi đều sẽ thôi không còn tồn tại và bị thiêu rụi vào hư không như bởi những lời Ta. Đối với Ta, mọi thứ đều dễ dàng. Nếu bây giờ là lúc Ta đã định trước cho sự hủy diệt thế gian, Ta có thể nuốt chửng nó bằng một lời phán duy nhất. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc. Tất cả phải được sẵn sàng trước khi Ta làm công tác này, hầu cho kế hoạch của Ta không bị nhiễu loạn và sự quản lý của Ta không bị gián đoạn. Ta biết cách làm điều này một cách hợp lý: Ta có sự khôn ngoan của Ta, và Ta có những sự sắp đặt của riêng Ta. Con người không được động một ngón tay; hãy cẩn thận để không bị giết bởi tay Ta. Điều này đã chạm đến các sắc lệnh quản trị của Ta. Từ đây người ta có thể thấy sự khắt khe của các sắc lệnh quản trị của Ta, cũng như những nguyên tắc đằng sau chúng, điều cũng có hai mặt: Một mặt, Ta giết tất cả những ai không phù hợp với ý muốn của Ta và những ai vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta; mặt khác, trong cơn thịnh nộ của Ta, Ta rủa sả tất cả những ai vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ta. Hai phương diện này là rất cần thiết, và là những nguyên tắc điều hành đằng sau các sắc lệnh quản trị của Ta. Mọi người đều được xử lý theo hai nguyên tắc này, không tình cảm, bất kể một người có thể trung thành như thế nào. Điều này là đủ để cho thấy sự công chính của Ta, sự oai nghi của Ta, và cơn thịnh nộ của Ta, điều sẽ thiêu rụi mọi thứ phàm tục, mọi thứ trần tục, và mọi thứ không phù hợp với ý muốn của Ta. Trong lời Ta là những mầu nhiệm vẫn còn ẩn giấu, và cũng trong lời Ta, có những mầu nhiệm đã được tỏ lộ. Do đó, theo những quan niệm của con người, và trong tâm trí con người, những lời của Ta mãi mãi không thể hiểu được, và lòng Ta mãi mãi không thể dò lường. Nghĩa là, Ta phải loại bỏ con người khỏi những quan niệm và suy nghĩ của họ. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong kế hoạch quản lý của Ta. Ta phải làm theo cách này nhằm thu phục các con trai đầu lòng của Ta và hoàn thành những điều Ta muốn làm.

Những thảm họa của thế giới tăng nhiều hơn từng ngày, và trong nhà Ta, những thảm họa thảm khốc tăng mạnh hơn bao giờ hết. Con người thật sự không có nơi nào để trốn, không có nơi nào để giấu mình. Bởi sự chuyển tiếp đang diễn ra ngay lúc này, nên con người không biết họ sẽ vượt qua bước tiếp theo của mình ở đâu. Điều này chỉ trở nên rõ ràng sau sự phán xét của Ta. Hãy nhớ lấy! Đây là những bước trong công tác của Ta, và đó là cách mà Ta hoạt động. Ta sẽ an ủi tất cả các con trai đầu lòng của Ta từng người một, và nâng đỡ họ từng bước một; đối với những kẻ phục vụ, Ta sẽ loại trừ và loại bỏ tất cả họ, từng người một. Đây là một phần của kế hoạch quản lý của Ta. Sau khi tất cả những kẻ phục vụ đã bị phơi bày, các con trai đầu lòng của Ta cũng sẽ được tỏ lộ. (Đối với Ta, điều này cực kỳ dễ. Sau khi họ nghe những lời của Ta, tất cả những kẻ phục vụ đó sẽ dần rút lui trước sự phán xét và đe dọa của lời Ta, và chỉ các con trai đầu lòng của Ta còn ở lại. Đây không phải là điều tự nguyện, cũng không phải là điều con người có thể thay đổi; đúng hơn, đó là Thần của Ta hoạt động trong con người.) Đây không phải là một sự kiện xa vời, và ở một mức độ nào đó, các ngươi nên có thể nhận thức nó từ trong giai đoạn công tác này của Ta và lời Ta. Tại sao Ta nói nhiều như vậy, cũng như bản chất không thể dự đoán của những lời phán của Ta, là không thể dò lường đối với con người. Ta phán với các con trai đầu lòng của Ta bằng giọng điệu dễ chịu, thương xót, và yêu thương (bởi Ta luôn khai sáng những người này, và Ta sẽ không rời bỏ họ, bởi Ta đã tiền định họ), trong khi Ta đối đãi với những người không phải là các con trai đầu lòng của Ta bằng sự phán xét khắt khe, bằng những lời đe dọa, và bằng sự dọa dẫm, khiến họ cảm thấy liên tục sợ hãi đến mức luôn căng thẳng thần kinh. Khi tình hình đã phát triển đến một mức độ nhất định, họ sẽ thoát khỏi trạng thái này (khi Ta hủy diệt thế gian, những người này sẽ ở vực sâu không đáy), nhưng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay phán xét của Ta hay thoát khỏi tình cảnh này. Vậy thì, đây là sự phán xét của họ; đây là hình phạt của họ. Vào ngày mà những người ngoại quốc đến, Ta sẽ phơi bày những người này, từng người một. Đây là những bước công tác của Ta. Giờ đây các ngươi hiểu ý định đằng sau những lời phán trước đây của Ta về những lời đó chưa? Theo quan niệm của Ta, điều gì đó chưa ứng nghiệm cũng là điều đã ứng nghiệm, nhưng điều gì đó đã ứng nghiệm không nhất thiết là điều đã đạt được. Đây là vì Ta có sự khôn ngoan của Ta và cách làm việc của Ta, điều đơn thuần là bí hiểm đối với con người. Một khi Ta đã đạt được những kết quả với bước này (khi Ta đã phơi bày tất cả những kẻ tà ác chống đối Ta), Ta sẽ bắt đầu bước tiếp theo, bởi ý muốn của Ta là không bị ngăn trở và không ai dám cản trở kế hoạch quản lý của Ta, và không điều gì dám đặt ra bất kỳ trở ngại nào – tất cả phải dọn sạch đường! Con cái của con rồng lớn sắc đỏ, hãy nghe Ta! Ta đến từ Si-ôn và trở nên xác thịt trên thế gian để thu phục các con trai đầu lòng của Ta, để làm bẽ mặt cha của các ngươi (những lời này nhắm đến các con cháu của con rồng lớn sắc đỏ), để hỗ trợ cho các con trai đầu lòng của Ta, và khắc phục những điều sai trái đã làm với các con trai đầu lòng của Ta. Vì lẽ ấy, đừng hung hăng nữa; Ta sẽ để các con trai đầu lòng của Ta xử lý các ngươi. Trong quá khứ, các con trai Ta đã bị bắt nạt và đàn áp, và bởi vì Cha thi hành quyền lực cho các con Ngài, các con trai Ta sẽ trở lại với vòng tay yêu thương của Ta, không còn bị bắt nạt và đàn áp nữa. Ta không bất chính; điều này cho thấy sự công chính của Ta, và nó thật sự là “yêu thương những ai Ta yêu thương và ghét bỏ những ai Ta ghét bỏ”. Nếu các ngươi nói Ta bất chính, vậy thì các ngươi nên nhanh lên và ra khỏi. Đừng vô liêm sỉ và ăn bám trong nhà Ta. Ngươi nên nhanh quay về nhà ngươi để Ta không còn phải thấy ngươi nữa. Vực sâu không đáy là đích đến của các ngươi, và đó là nơi các ngươi sẽ yên nghỉ. Nếu các ngươi ở nhà Ta, sẽ không có chỗ cho các ngươi, bởi vì các ngươi là những súc vật thồ; các ngươi là những công cụ mà Ta sử dụng. Khi Ta không còn bất kỳ công dụng gì cho các ngươi nữa, Ta sẽ ném các ngươi vào lửa để thiêu rụi các ngươi. Đây là sắc lệnh quản trị của Ta; Ta phải thực hiện nó theo cách này, và chỉ điều này mới cho thấy cách mà Ta hoạt động và tỏ lộ sự công chính, oai nghi của Ta. Quan trọng hơn, chỉ theo cách này mà các con trai đầu lòng của Ta mới được phép nắm quyền với Ta.

Trước: Chương 102

Tiếp theo: Chương 104

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger