Chương 104

Tất cả con người, sự vật và sự việc bên ngoài Ta đều sẽ biến mất vào hư không, trong khi tất cả con người, sự vật và sự việc bên trong Ta sẽ có được mọi thứ từ Ta và bước vào sự vinh hiển với Ta, bước vào Núi Si-ôn của Ta, bước vào nơi Ta ngự, và cùng tồn tại đời đời với Ta. Từ thuở sơ khai, Ta đã tạo nên muôn vật và Ta sẽ hoàn tất công tác của Ta sau cùng. Ta cũng sẽ tồn tại và cai trị với tư cách là một vị Vua đời đời. Trong giai đoạn quá độ, Ta cũng dẫn dắt và điều khiển toàn vũ trụ. Không ai có thể lấy đi thẩm quyền của Ta, bởi Ta là chính Đức Chúa Trời duy nhất. Hownt hế nữa, Ta có quyền năng truyền thẩm quyền của Ta cho các con trai đầu lòng của Ta, hầu cho chúng có thể trị vì cạnh Ta. Những điều này sẽ tồn tại cho đến đời đời, và không bao giờ có thể thay đổi. Đây là sắc lệnh quản trị của Ta. (Bất kỳ chỗ nào Ta nói đến sắc lệnh quản trị của Ta thì Ta đều đang ám chỉ những gì xảy ra trong vương quốc của Ta, và những gì sẽ tồn tại cho đến đời đời và không bao giờ có thể thay đổi.) Mọi người đều phải một lòng một dạ tin chắc, và phải nhìn thấy quyền năng vĩ đại của Ta trong những người Ta yêu thương. Không ai có thể làm hổ danh Ta; bất kỳ ai làm thế phải cút khỏi đây! Không phải Ta nhẫn tâm, mà là ngươi bất chính. Nếu ngươi vi phạm hình phạt của Ta thì Ta sẽ xử lý ngươi và khiến ngươi bị diệt vong cho đến muôn đời. (Tất nhiên, hết thảy điều này nhắm vào những kẻ không phải các con trai đầu lòng của Ta.) Thứ rác rưởi như vậy không được chào đón ởn nhà của Ta, vì thế hãy nhanh chóng cút khỏi đây! Đừng nấn ná một phút hay thậm chí một giây nào! Ngươi phải làm những điều Ta phán, nếu không Ta sẽ hủy hoại ngươi chỉ bằng một lời. Tốt hơn ngươi đừng do dự nữa, và tốt hơn ngươi đừng cố lừa dối nữa. Khi ở trước Ta, ngươi dựng chuyện vô lý và nói dối trước mặt Ta. Hãy mau chóng cút đi! Thời gian Ta dành cho những điều như thế là có hạn. (Khi đến giờ phục vụ, những người nàysẽ phục vụ, và khi đến giờ đi thì họ sẽ đi. Ta làm mọi việc với sự khôn ngoan, không bao giờ có một phút, hay thậm chí một giây nào bị trật; không bao giờ trật dù chỉ một chút. Hết thảy mọi hành động của Ta đều công chính và hoàn toàn chính xác.) Tuy nhiên, khi nói đến các con trai đầu lòng của Ta, thì Ta vô cùng khoan dung và tình yêu Ta dành cho các ngươi là bất diệt, cho phép các ngươi mãi mãi vui hưởng các phước lành và sự sống đời đời với Ta. Trong khi đó, ngươi sẽ không bao giờ phải chịu đựng bất cứ trở ngại nào hay phải trải qua sự phán xét của Ta. (Điều này ám chỉ đến thời điểm ngươi bắt đầu hưởng phước.) Đây là phước lành vô tận và lời hứa Ta đã hứa với các con trai đầu lòng của Ta khi Ta sáng thế. Các ngươi nên thấy được sự công chính của Ta trong đó: Ta yêu những người mà Ta đã định trước, và Ta ghét những kẻ mà Ta đã từ bỏ và loại bỏ cho đến đời đời.

Với tư cách là các con trai đầu lòng của Ta, hết thảy các ngươi phải giữ bổn phận của bản thân và đứng vững trong lập trường của bản thân. Hãy là là những trái chín đầu mùa được cất lên trước Ta và chấp nhận để Ta đích thân kiểm tra hầu cho các ngươi có thể sống bày tỏ ra ảnh tượng vinh hiển của Ta và hầu cho ánh sáng vinh hiển của Ta có thể soi rọi khuôn mặt các ngươi, hầu cho những lời phán của Ta có thể được truyền từ miệng các ngươi, hầu cho các ngươi có thể cai trị vương quốc của Ta, và hầu cho các ngươi có thể thống trị dân sự của Ta. Ở đây Ta đề cập đến “những trái chín đầu mùa” cũng như cụm từ “được cất lên”. “Những trái chín đầu mùa” là gì? Theo quan niệm của con người, họ nghĩ chúng như là nhóm người đầu tiên được cất lên, hoặc những người đắc thắng hoặc những người là các con trai đầu lòng. Đây hết thảy đều là những ngụy lý và và sự diễn giải sai lầm về lời Ta. Những trái chín đầu mùa là những người đã nhận được sự mặc khải từ Ta và những người đã được Ta ban cho thẩm quyền. Những lời “chín đầu mùa” đề cập đến việc thuộc sở hữu của Ta, và việc được Ta định trước và lựa chọn. “Chín đầu mùa” không có nghĩa là “cái đầu tiên trong trình tự”. “Những trái chín đầu mùa” không phải là những thứ vật chất mà mắt người thấy được. Những cái được gọi là “những trái” ám chỉ đến những thứ tỏa ra hương thơm (đây là một ý nghĩa tượng trưng); nghĩa là, nó đề cập đến những người có thể sống bày tỏ ra Ta, thể hiện Ta và sống đời đời với Ta. Khi Ta phán về “những trái”, Ta đang ám chỉ hết thảy các con trai và dân sự của Ta, trong khi đó “những trái chín đầu” mùa ám chỉ những con trai đầu lòng sẽ trị vì bên cạnh Ta với tư cách những vị vua. Do đó, “chín đầu mùa” nên được giải thích là có thẩm quyền; đó là ý nghĩa đúng của nó. “Được cất lên” không có nghĩa là được nâng từ một vị trí thấp lên một vị trí cao như con người có thể tưởng tượng ra; đó là một quan niệm sai lệch. “Được cất lên” ám chỉ việc định trước rồi chọn lựa của Ta. Nó nhắm vào hết thảy những ai Ta đã định trước và đã chọn lựa. Hết thảy những ai được cất lên là những người đã có được địa vị của các con trai đầu lòng, hoặc con trai, hoặc những người là dân sự của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn không tương hợp với các quan niệm của con người. Những ai sẽ có phần trong nhà của Ta trong tương lai hết thảy đều là những người đã được cất lên trước Ta. Điều này tuyệt đối đúng, không thể bác bỏ. Đó là sự phản công chống lại Sa-tan. Bất kỳ ai đã được Ta định trước sẽ được cất lên trước Ta.

Con người giải nghĩa thế nào về “kèn thánh”? Các ngươi hiểu gì về điều này? Tại sao nó được cho là thánh khiết và nó đã được thổi lên? Điều này nên được giải thích từ các bước trong công tác của Ta và được hiểu từ phương pháp làm việc của Ta. Thời điểm mà sự phán xét của Ta được tuyên bố công khai là khi tâm tính của Ta được tỏ lộ cho tất cả các quốc gia và các dân tộc. Đó là thời điểm khi kèn thánh vang lên. Nghĩa là, Ta thường phán rằng tâm tính của Ta là thánh khiết và không thể xúc phạm, đó là lý do tại sao “thánh” được dùng để mô tả “cây kèn”. Từ điều này, rõ ràng rằng “cây kèn” ám chỉ tâm tính của Ta và đại diện cho Ta là gì và có gì. Cũng có thể nói rằng sự phán xét của Ta đang được diễn ra hàng ngày, cơn thạnh nộ của Ta đang được xả ra hàng ngày, và hàng ngày lời rủa sả của Ta trút xuống từng thứ một không phù hợp với tâm tính của Ta. Như thế có thể nói rằng thời điểm sự phán xét của Ta bắt đầu là thời điểm kèn thánh được thổi lên, và nó tiếp tục vang lên hàng ngày, không dừng lại lúc nào và không dừng lại ngay cả một phút hay một giây nào. Từ giờ trở đi, kèn thánh sẽ vang lên càng ngày càng to hơn song song với sự xảy đến dần dần của các đại thảm họa. Nói cách khác, cùng với sự tỏ lộ về sự phán xét công chính của Ta, tâm tính của Ta sẽ ngày càng được công khai, và Ta là gì và có gì sẽ ngày càng được bổ sung cho các con trai đầu lòng của Ta. Đây là cách Ta sẽ làm việc trong tương lai: Một mặt duy trì và cứu rỗi những người Ta yêu thương, trong khi mặt khác dùng lời của Ta để vạch trần tất cả những kẻ Ta khinh miệt. Hãy nhớ lấy! Đây là phương pháp trong công tác của Ta, các bước trong công tác của Ta, những điều hoàn toàn đúng. Ta đã lên kế hoạch cho điều này từ khi sáng thế và nó không thể bị thay đổi bởi bất kỳ ai.

Vẫn còn nhiều đoạn trong những lời của Ta mà con người khó hiểu được, vì vậy Ta đã cải thiện nhiều hơn về cách phán truyền và những phương pháp Ta tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm. Nghĩa là, cách phán truyền của Ta đang thay đổi và cải thiện hàng ngày, với những hình thức và phương pháp mới mỗi ngày. Đây là những bước công tác của Ta và chúng không thể bị thay đổi bởi bất kỳ ai. Con người chỉ có thể nói và làm theo những gì Ta phán. Đây tuyệt đối là sự thật. Ta đã thực hiện những sự sắp đặt phù hợp trong cả con người lẫn xác thịt của Ta. Trong mọi hành động và việc làm của nhân tính Ta có một khía cạnh của sự khôn ngoan trong thần tính Ta. (Bởi nhân loại hoàn toàn không có bất kỳ sự khôn ngoan nào, nên việc phán rằng các con trai đầu lòng có sự khôn ngoan của Ta ám chỉ đến sự việc làhọ có tâm tính thần thánh của Ta trong họ.) Khi các con trai đầu lòng làm những chuyện ngu ngốc, chính là vì các ngươi vẫn còn những yếu tố con người bên trong mình. Do đó các ngươi phải loại bỏ sự ngu ngốc của con người như vậy, và làm những gì Ta yêu và từ bỏ những gì Ta ghét. Bất kỳ ai đến từ Ta phải trở về trong Ta và bất kỳ ai được sinh ra từ Ta phải trở về trong sự vinh hiển của Ta. Những người Ta ghét phải bị từ bỏ và loại bỏ khỏi Ta từng kẻ một. Đây là các bước trong công tác của Ta, nó là sự quản lý của Ta, và nó là kế hoạch trong 6.000 năm tạo dựng của Ta. Những người Ta từ bỏ hết thảy nên quy phục và ngoan ngoãn rời khỏi Ta. Những người Ta yêu, bởi vì các phước lành Ta đã ban cho họ, hết thảy nên ca tụng Ta hầu cho danh Ta có thể còn vinh hiển hơn nữa, và hầu cho ánh sáng vinh hiển có thể làm rạng ngời thêm nét mặt vinh hiển của Ta, hầu cho họ có thể đầy dẫy sự khôn ngoan của Ta trong vinh hiển của Ta, và càng vinh danh Ta hơn nữa trong sự sáng vinh hiển của Ta!

Trước: Chương 103

Tiếp theo: Chương 105

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger