Chương 107

Việc “lời và hiện thực đi đôi với nhau” là một phần trong tâm tính công chính của Ta. Từ những lời này, Ta chắc chắn sẽ để mọi người thấy toàn bộ tâm tính của Ta. Con người nghĩ rằng điều này không thể đạt được, nhưng với Ta thì nó dễ dàng, thoải mái và không tốn chút công sức nào. Ngay khi lời Ta phát ra từ miệng Ta, ngay lập tức có một sự việc mà mọi người có thể thấy được. Đây là tâm tính của Ta. Vì Ta đã phán những điều chắc chắn, những điều đó nhất định sẽ được hoàn thành. Nếu không Ta đã không phán. Trong quan niệm của con người, từ “cứu rỗi” được dành cho hết thảy mọi người, nhưng nó không trùng khớp với ý định của Ta. Trong quá khứ, Ta từng phán: “Ta luôn cứu rỗi những ai ngu ngốc và những ai là những kẻ tìm kiếm sốt sắng”. Ở đây, từ “cứu rỗi” nói về những người phục vụ cho Ta, và nó có nghĩa là Ta sẽ dành sự đối xử đặc biệt cho những kẻ phục vụ như vậy. Nói cách khác, Ta sẽ giảm hình phạt cho những kẻ đó. Tuy nhiên, những kẻ phục vụ mà lươn lẹo và giả dối thì sẽ nằm trong số các đối tượng bị hủy diệt, nghĩa là Ta sẽ bắt họ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. (Dù họ nằm trong số những đối tượng bị hủy diệt, nhưng họ rất khác những kẻ sẽ bị huỷ diệt: Họ sẽ nhận lãnh sự trừng phạt nghiêm khắc đời đời, và sự trừng phạt những kẻ đó sẽ nhận lãnh là sự trừng phạt của quỷ Sa-tan. Đây cũng là ý nghĩa thực sự của những gì Ta muốn nói khi Ta phán rằng những kẻ đó là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ.) Nhưng Ta không dùng những kiểu lời đó về các con trai đầu lòng của Ta; về họ, Ta phán rằng Ta sẽ phục hồi các con trai đầu lòng của Ta và họ sẽ một lần nữa trở về Si-ôn. Do đó, Ta đã luôn bảo rằng các con trai đầu lòng của Ta là người Ta đã chọn và tiền định. Các con trai đầu lòng của Ta ban đầu thuộc về Ta và họ đến từ Ta, nên họ phải trở về đây với Ta. So sánh các con trai và dân sự với các con trai đầu lòng – đây thực sự là sự khác biệt giữa trời và đất: Mặc dù các con trai và dân sự tốt hơn nhiều những kẻ phục vụ, nhưng họ chắc chắn không phải là những người thuộc về Ta. Cũng có thể nói rằng các con trai và dân sự là được chọn thêm từ trong nhân loại. Do đó Ta đã luôn tập trung năng lượng của mình vào các con trai đầu lòng, và sau đó Ta sẽ để các con trai đầu lòng làm cho các con trai và dân sự này được trọn vẹn. Đây là các bước công tác tương lai của Ta. Giờ nói cho các ngươi thì không ích gì, nên Ta hiếm khi nhắc tới điều này với các con trai và dân sự, nhưng chỉ với các các con trai đầu lòng thì Ta đã phán và nhắc về các vấn đề này lặp lại nhiều lần. Đây là cách Ta phán và làm việc. Không ai có thể thay đổi điều này – chỉ mình Ta mới có phán quyết cuối cùng về mọi việc.

Hằng ngày, Ta đang chiến đấu chống lại các quan niệm của các ngươi, và ngày qua ngày, Ta đang mổ xẻ từng người các người. Khi Ta vừa phán tới một điểm nào đó, các ngươi lại tái phạm và rồi các ngươi lại tách nhân tính ra khỏi thần tính của Ta. Lúc này, đã đến lúc con người bị vạch trần: Con người nghĩ rằng Ta vẫn sống trong xác thịt và Ta hoàn toàn không phải là chính Đức Chúa Trời, rằng Ta vẫn là con người và Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời không liên quan gì đến thân vị của Ta. Loại nhân loại này mới bại hoại làm sao! Ta đã phán rất nhiều lời trước đây, nhưng các ngươi từ lâu đã coi chúng như thể không tồn tại, và điều này khiến Ta đầy dẫy sự căm ghét các ngươi khắc sâu trong tận xương tủy! Thật sự điều này khiến Ta ghê tởm các ngươi! Ai dám tùy tiện xem thường Ta, Đấng là chính Đức Chúa Trời trọn vẹn, Đấng có cả nhân tính và thần tính trọn vẹn? Ai dám chống lại Ta trong suy nghĩ của mình? Sau khi tai họa thảm khốc bắt đầu giáng xuống, Ta sẽ trừng phạt chúng từng kẻ một, không để ai thoát, mà thay vào đó hành phạt nghiêm khắc hết thảy bọn chúng. Thần của Ta hành động trong thân vị. Điều này không có nghĩa là Ta không phải là chính Đức Chúa Trời; mà ngược lại, nó nghĩa là còn hơn thế nữa Ta là chính Đức Chúa Trời toàn năng. Con người không biết đến Ta – hết thảy bọn chúng chống lại Ta và không thấy được sự toàn năng của Ta từ những lời Ta, mà thay vào đó bọn chúng cố tìm điều gì đó trong những lời Ta mà chúng có thể dùng để chống lại Ta và bới móc Ta. Khi ngày Ta xuất hiện cùng các con trai đầu lòng của Ta ở Si-ôn, Ta sẽ bắt đầu xử lý những sinh vật khốn nạn này. Trong giai đoạn này, Ta chủ yếu đang thực hiện công tác này. Khi Ta đã phán tới một điểm nào đó, một lượng lớn những kẻ phục vụ đã rút lui, và các con trai đầu lòng đã chịu tất cả các kiểu gian khổ. Với sự tiến triển của hai bước công tác này, công tác của Ta sẽ kết thúc. Cùng lúc đó, Ta sẽ đưa các con trai đầu lòng của Ta trở về Si-ôn. Đây là các bước công tác của Ta.

Các con trai đầu lòng của Ta là một phần không thể thiếu được trong vương quốc của Ta, từ đó có thể thấy rằng thân vị của Ta trên thực tế chính là vương quốc – sự ra đời của vương quốc Ta bắt nguồn từ sự ra đời của các con trai đầu lòng của Ta. Nói cách khác, vương quốc của Ta đã tồn tại kể từ khi sáng thế, và có được các con trai đầu lòng của Ta (nghĩa là phục hồi các con trai đầu lòng của Ta) là khôi phục lại vương quốc của Ta. Từ điểm này, các ngươi có thể thấy rằng các con trai đầu lòng có tầm quan trọng đặc biệt. Chỉ khi các con trai đầu lòng của Ta tồn tại thì vương quốc mới ra đời, hiện thực của việc cai trị trong quyền năng mới xuất hiện, sự sống mới sẽ nảy sinh, và thời đại cũ có thể được chấm dứt hoàn toàn. Đây là xu hướng tất yếu. Vì các con trai đầu lòng ở vị trí này, họ tượng trưng cho sự hủy diệt của thế giới, sự hủy hoại Sa-tan, sự phơi bày các bản chất thật của những kẻ phục vụ, và thực tế là con rồng lớn sắc đỏ sẽ không còn hậu duệ nào và sẽ rơi xuống hồ lửa và diêm sinh – do đó, những kẻ nắm giữ quyền lực và hết thảy những kẻ là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ hết lần này đến lần khác tham gia vào việc gây cản trở, chống đối và hủy diệt. Trong khi đó, Ta tôn cao, làm chứng và tiết lộ các con trai đầu lòng của Ta hết lần này đến lần khác. Vì chỉ những ai đến từ Ta mới đủ điều kiện làm chứng cho Ta; chỉ họ mới đủ điều kiện sống thể hiện ra Ta, và chỉ họ mới có nền tảng để chiến đấu trong trận chiến và giành chiến thắng đẹp đẽ cho Ta. Những ai xa rời khỏi Ta thì chẳng là gì ngoài một nắm đất sét trong tay Ta – những tạo vật, từng kẻ một trong số bọn chúng. Những ai là các con trai và dân sự không gì hơn là những người tốt hơn được chọn trong số những sinh vật được tạo ra, nhưng họ không thuộc về Ta. Vì thế, có một sự khác biệt lớn giữa các con trai đầu lòng và các con trai. Các con trai không đủ tư cách để được so sánh với các con trai đầu lòng – họ bị chi phối và thống trị bởi các con trai đầu lòng. Giờ đây các ngươi nên hiểu cực kỳ rõ về điều này! Mọi lời Ta đã phán đều là thật, và không thể nào sai được. Hết thảy điều này là một phần trong sự bày tỏ của thân vị của Ta, và là lời phán của Ta.

Ta đã nói Ta không phán những lời sáo rỗng, và Ta không phạm phải sai lầm; điều này đủ để thể hiện sự oai nghi của Ta. Nhưng con người không thể phân biệt tốt xấu, và chỉ khi hình phạt của Ta giáng xuống họ thì họ mới trở nên bị thuyết phục hoàn toàn; nếu không họ vẫn dấy loạn và cứng đầu. Đây là lý do tại sao Ta dùng hình phạt để đánh trả lại hết thảy nhân loại. Trong quan niệm của con người, vì chỉ có chính Đức Chúa Trời duy nhất, tại sao lại có nhiều con trai đầu lòng đến từ Ta? Ta có thể nói như thế này: Trong các việc riêng của Ta, Ta phán về chúng theo bất cứ cách gì Ta muốn. Con người có khả năng làm gì Ta? Ta cũng có thể nói như thế này: Mặc dù các con trai đầu lòng và Ta không phải là cùng một hình tượng, nhưng chúng ta là cùng một Thần, nên hết thảy bọn họ có thể đồng lòng với Ta khi hợp tác cùng Ta. Lý do tại sao chúng ta không có cùng một hình tượng là để cho hết thảy mọi người có thể thấy mọi phần của thân vị của Ta đặc biệt rõ ràng. Đây là lý do tại sao Ta để các con trai đầu lòng của Ta nắm thẩm quyền cùng với Ta trên khắp mọi quốc gia và mọi dân tộc. Đây là lưu ý cuối cùng trong các sắc lệnh quản trị của Ta (“lưu ý cuối cùng” này mà Ta nói đến có nghĩa rằng giọng điệu Ta nhẹ nhàng và Ta đã bắt đầu phán với các con trai và dân sự). Hầu hết mọi người đều ngờ vực về khía cạnh này, nhưng họ không cần phải tự làm mình đầy dẫy quá nhiều hoài nghi. Ta sẽ phơi bày hết thảy mọi quan niệm của con người từng điều một, để khiến mọi người cảm thấy hổ thẹn không biết trốn đi đâu. Ta đi khắp vũ trụ và đến tận cùng của đất, và quan sát toàn bộ diện mạo của vũ trụ. Ta dò xét từng loại người – không ai có thể thoát khỏi tay Ta. Ta tham gia vào đủ mọi việc, và không có gì Ta không đích thân xử lý. Ai dám chối bỏ sự toàn năng của Ta? Ai dám không hoàn toàn bị thuyết phục về Ta? Ai dám không tuyệt đối phủ phục mình trước Ta? Hết thảy mọi từng trời sẽ thay đổi vì các con trai đầu lòng của Ta, và thậm chí còn hơn thế nữa, toàn bộ đất sẽ rung chuyển dữ dội vì Ta và các con trai đầu lòng của Ta. Hết thảy mọi người sẽ quỳ xuống trước thân vị của Ta, và vạn vật chắc chắn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tay Ta – không trật một li nào. Mọi người phải bị thuyết phục hoàn toàn và từng đối tượng một sẽ đến nhà Ta và phục vụ Ta. Đây là phần cuối cùng trong các sắc lệnh quản trị của Ta. Từ giờ trở đi, hết thảy mọi điều trong các sắc lệnh quản trị của Ta, nhắm vào những người khác nhau, sẽ bắt đầu có kết quả (vì các sắc lệnh quản trị của Ta đã được công khai hoàn toàn, và những sự sắp đặt phù hợp đã được sắp xếp cho mọi loại người và mọi thứ một. Hết thảy mọi người sẽ ở vị trí phù hợp của họ, và bản chất thật của mọi loại người sẽ được phơi bày vì các sắc lệnh quản trị của Ta). Như thế sẽ có sự xuất hiện của các sắc lệnh quản trị thực tế và thực sự.

Giờ đây, theo các bước trong công tác của Ta, Ta phán những gì Ta muốn phán, và mọi người phải nghiêm túc xem xét những lời ta. Trong suốt các thời đại, mọi thánh đồ đều đã phán về “Giê-ru-sa-lem mới”, và mọi người biết về điều này, nhưng không ai hiểu được ý nghĩa thật sự của cụm từ này. Vì công tác ngày hôm nay đã tiến triển tới giai đoạn này, Ta sẽ tiết lộ ý nghĩa thật sự của cụm từ này cho các ngươi, để mà các ngươi có thể hiểu được. Nhưng sẽ có sự giới hạn trong sự tiết lộ của Ta – dù Ta có giải thích như thế nào, và dù cho Ta phán rõ ràng ra sao, thì các ngươi vẫn không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được, vì không con người nào có thể đến gần hiện thực của cụm từ này. Trong quá khứ, Giê-ru-sa-lem ám chỉ nơi Ta ngự trên đất, nghĩa là, nơi mà Ta tản bộ và di chuyển. Nhưng từ “mới” làm thay đổi cụm từ này, và giờ nó không còn giống như trước đây nữa. Con người không thể nắm bắt được dù chỉ một chút. Một số người nghĩ rằng nó đề cập đến vương quốc của Ta; một số người nghĩ rằng nó là thân vị Ta; một số người nghĩ đó là trời và đất mới; và một số người nghĩ rằng đó là thế giới mới sẽ xuất hiện sau khi Ta xóa sổ thế giới này. Thậm chỉ nếu trí óc của một người cực kỳ phức tạp và có khả năng giàu trí tưởng tượng, họ vẫn không thể hiểu được bất cứ điều gì về việc này. Trong suốt các thời đại, con người đã không ngừng hi vọng được biết hoặc thấy ý nghĩa thật sự của cụm từ này, nhưng họ chưa thể hoàn thành mong ước của mình – họ đều đã bị thất vọng và đã chết, bỏ lại những ước vọng phía sau; vì thời của Ta chưa tới, Ta không thể dễ dàng nói cho bất cứ ai. Khi công tác của Ta đã được thực hiện tới giai đoạn này, Ta sẽ nói cho các ngươi mọi thứ. Giê-ru-sa-lem Mới bao gồm bốn thứ sau: cơn thạnh nộ của Ta, các sắc lệnh quản trị của Ta, vương quốc của Ta, và các ơn phước vô tận Ta ban cho các con trai đầu lòng của Ta. Lý do tại sao Ta dùng từ “mới” là vì bốn phần này đều được ẩn giấu. Bởi vì không ai biết cơn thạnh nộ của Ta, không ai biết các sắc lệnh quản trị của Ta, chưa ai từng thấy vương quốc của Ta, và chưa ai vui hưởng các ơn phước của Ta, từ “mới” ám chỉ đến những gì bị ẩn giấu. Không ai có thể hiểu hoàn toàn những gì Ta đã phán, vì Giê-ru-sa-lem Mới đã giáng trên đất nhưng chưa ai đích thân trải nghiệm hiện thực của Giê-ru-sa-lem Mới. Dù Ta có phán đầy đủ thế nào, con người cũng sẽ không thể hiểu được hoàn toàn. Thậm chí nếu ai đó hiểu được, trí hiểu này cũng chỉ là lời của họ, tâm trí của họ và các quan niệm của họ. Đây là xu hướng tất yếu; đây là cách duy nhất để tiến lên, và không ai có thể thoát khỏi điều này.

Trước: Chương 112

Tiếp theo: Chương 113

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này