Chương 108

Bên trong Ta, mọi thứ đều được yên nghỉ, mọi thứ đều được tự do. Những người ở bên ngoài Ta đều không thể tự do và vui vẻ vì thần của Ta không ở trên những con người này. Những người này được gọi là người chết vô hồn. Còn Ta gọi những người bên trong Ta là người sống có linh hồn. Họ thuộc về Ta, chắc chắn sẽ trở lại ngai vàng của Ta. Dù là kẻ phục dịch hay là những kẻ thuộc về ma quỷ đều là những người chết vô hồn, đều phải bị hủy diệt vào hư vô. Đây là lẽ mầu nhiệm trong kế hoạch quản lý của Ta, là điều con người không thấu hiểu được trong kế hoạch quản lý của Ta, nhưng Ta lại công khai với tất cả mọi người. Những người không thuộc về Ta thì chống lại Ta; những người thuộc về Ta thì phù hợp với Ta. Điều này hoàn toàn không phải bàn cãi, và đây là nguyên tắc phán xét Sa-tan của Ta. Mọi người cần phải biết điều này để có thể nhìn thấy sự công chính, chính trực của Ta – tất cả những người đến từ Sa-tan đều bị phán xét, thiêu đốt và trở thành tro bụi. Đây cũng là cơn thịnh nộ của Ta, càng nhìn rõ tâm tính của Ta. Từ đó trở đi, tâm tính của Ta sẽ công khai trước muôn người, dần dần tiết lộ cho tất cả dân chúng và tất cả các quốc gia, các tôn giáo, giáo phái và mọi tầng lớp. Không che giấu bất cứ điều gì, tất cả đều được tiết lộ. Bởi vì con người coi tâm tính của Ta, nguyên tắc làm việc của Ta là sâu kín nhất nên Ta buộc phải làm như vậy (để các con trai đầu lòng không xúc phạm các sắc lệnh quản trị, và cũng sử dụng tâm tính được tiết lộ của Ta để phán xét tất cả dân chúng và tất cả các quốc gia). Đây là kế hoạch quản lý của Ta, là các bước trong công việc của Ta. Không ai có thể dễ dàng thay đổi. Ta đã sống thể hiện ra tâm tính thần tánh trọn vẹn của Ta của Ta trong nhân tính của Ta, vì vậy Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào xúc phạm nhân tính của Ta. (Tất cả mọi thứ Ta đã sống thể hiện ra đều là tâm tính của thần tánh, vì vậy trước đây Ta đã nói rằng, Ta chính là Đức Chúa Trời đã vượt qua nhân tính bình thường.) Ta nhất định sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai xúc phạm Ta, để kẻ đó bị diệt vong mãi mãi! Hãy nhớ rằng! Điều này là chắc chắn, cũng có nghĩa là, đây là một điều không thể thiếu trong các sắc lệnh quản trị của Ta. Mọi người cần phải nhìn rõ: Ta, con người này, chính là Đức Chúa Trời, hơn nữa là chính Đức Chúa Trời. Điều này cần được rõ ràng! Ta không nói bừa. Tất cả mọi việc, Ta đều nói rõ, chỉ rõ, cho đến khi các ngươi hoàn toàn thấu hiểu.

Tình hình rất căng thẳng, không chỉ trong nhà của Ta, thậm chí bên ngoài nhà của Ta, Ta yêu cầu các ngươi phải làm chứng danh của Ta, sống thể hiện ra Ta, làm chứng cho Ta về mọi mặt. Bởi vì bây giờ là thời điểm kết thúc, mọi thứ đã sẵn sàng, mọi thứ vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, không bao giờ thay đổi. Thứ cần bỏ ắt phải bỏ, thứ cần giữ ắt phải giữ. Đừng cố giữ hay cố đẩy. Đừng phá vỡ sự quản lý của Ta hay phá hủy kế hoạch của Ta. Đối với con người, Ta mãi mãi yêu thương và thương xót con người, nhưng đối với Ta, tâm tính của Ta phân chia theo giao đoạn làm việc của Ta, bởi vì Ta chính là Đức Chúa Trời đang sống, Ta là Đức Chúa Trời duy nhất! Ta không bao giờ thay đổi và cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Không ai có thể nhìn thấu điều này. Chỉ khi Ta nói cho các ngươi, nói rõ với các ngươi thì các ngươi mới biết được, hiểu được. Đối với các con trai của Ta, Ta yêu thương, thương xót, công chính và sửa dạy, nhưng không hề phán xét (có nghĩa là không hủy diệt những người con trai đầu lòng). Với những kẻ không phải con trai Ta, Ta thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào sự thay đổi của thời đại: yêu thương, thương xót, công chính, oai nghi, phán xét, phẫn nộ, nguyền rủa, thiêu đốt, cuối cùng hủy hoại xác thịt. Đối tượng bị hủy diệt sẽ bị diệt vong cùng với linh hồn của chúng. Nhưng đối với những kẻ phục dịch, chỉ giữ lại linh hồn (cụ thể thực hiện như thế nào, sẽ nói với các ngươi sau, để các ngươi hiểu rõ) nhưng mãi mãi không có tự do, mãi mãi không được giải thoát, vì chúng ở dưới dân sự của Ta, chịu sự chi phối của dân sự của Ta. Vì vậy, trước đây Ta căm ghét những kẻ phục dịch như vậy bởi vì những kẻ đó đều là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ, và những kẻ không phải phục vụ đó cũng là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ. Hay nói cách khác, những kẻ không phải con trai đầu lòng ngày hôm nay đều là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ. Khi Ta nói rằng những kẻ trầm luân luôn ca ngợi Ta là để chúng mãi mãi phục dịch Ta. Điều này là chắc chắn. Những kẻ đó sẽ mãi mãi là nô lệ, là trâu, là ngựa. Ta có thể tàn sát bất cứ lúc nào, Ta có thể chi phối theo ý muốn, bởi vì những kẻ đó là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ, không có tâm tính của Ta. Vì chúng là hậu duệ của con rồng lớn sắc đỏ nên có tâm tính của con rồng lớn sắc đỏ, cũng có nghĩa là có tâm tính của súc vật. Điều này hoàn toàn chính xác và không bao giờ thay đổi! Bởi vì tất cả đã được Ta sắp đặt trước, không ai có thể thay đổi được (có nghĩa là Ta không cho phép bất kỳ ai làm trái quy tắc này), nếu không Ta sẽ tiêu diệt các ngươi!

Các ngươi cần nhìn thấy lẽ mầu nhiệm mà Ta đã tiết lộ về kế hoạch quản lý, công việc của Ta đã thực hiện tới bước nào, để xem những gì đã làm trong tay Ta, xem sự phán xét của Ta và cơn thịnh nộ của Ta dành cho ai. Đây là sự công chính của Ta. Ta sắp xếp công việc của Ta, kế hoạch quản lý của Ta dựa trên lẽ mầu nhiệm mà Ta đã tiết lộ. Không ai có thể thay đổi được, phải thực hiện từng bước theo kế hoạch của Ta. Lẽ mầu nhiệm là con đường thực hiện công việc của Ta, là dấu hiệu cho các bước trong kế hoạch quản lý của Ta. Không ai được thêm hoặc bớt bất kỳ điều gì vào lẽ mầu nhiệm của Ta, bởi vì lẽ mầu nhiệm sai thì con đường cũng sai. Tại sao bây giờ Ta mới tiết lộ lẽ mầu nhiệm của Ta cho các ngươi? Lý do là gì? Có ai trong số các ngươi có thể nói rõ? Hơn nữa nói lẽ mầu nhiệm chính là con đường, vậy con đường này là gì? Con đường này là quá trình các ngươi từ xác thịt bước vào cơ thể, đây là một khâu quan trọng. Sau khi tiết lộ những lẽ mầu nhiệm của Ta, quan niệm của con người dần dần bị loại bỏ, tư duy của con người dần bị mờ nhạt. Đây là quá trình bước vào cõi tâm linh. Vì vậy, Ta nói công việc của Ta đều có các bước, không hề mơ hồ, đó mới là thực tế, mới là cách làm việc của Ta. Không ai có thể thay đổi, không ai có thể làm được, bởi vì Ta là Đức Chúa Trời duy nhất! Công việc của Ta do chính Ta thực hiện. Cả thế giới vũ trụ đều do một mình Ta kiểm soát, do một mình Ta sắp xếp. Ai dám không nghe Ta? (“Một mình Ta” có nghĩa là chính Đức Chúa Trời, bởi vì Ta, con người này, chính là Đức Chúa Trời, nên đừng giữ khư khư quan niệm của riêng các ngươi.) Ai dám chống lại Ta? Ắt sẽ chịu hình phạt nặng của Ta! Các ngươi đã nhìn thấy kết cục của con rồng lớn sắc đỏ rồi chứ! Đó là kết cục của nó, nhưng cũng là điều hiển nhiên. Phải đích thân Ta thực hiện mới có thể làm nhục nó, khiến nó không bao giờ ngóc đầu lên được, bị diệt vong mãi mãi. Bây giờ Ta bắt đầu tiết lộ lẽ mầu nhiệm. (Hãy nhớ rằng! Hầu hết những lẽ mầu nhiệm được tiết lộ đều là những điều các ngươi thường nói bằng miệng, nhưng không ai hiểu được.) Ta từng nói, tất cả những việc con người coi là chưa hoàn thành thì trong mắt Ta đã kết thúc và những việc Ta bắt đầu làm thì con người coi là đã hoàn thành. Đây chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? Đây không phải là mâu thuẫn, bởi vì con người có quan niệm, có tư duy, nên con người nhận định như vậy. Những việc trong kế hoạch của Ta được hoàn thành qua những lời nói của Ta (nói làm là làm, nói hoàn thành là hoàn thành), nhưng trong những việc Ta đã nói, Ta thấy chưa hoàn thành bởi vì những việc Ta làm bị giới hạn về thời gian nên Ta coi là chưa hoàn thành. Nhưng trong mắt thường của con người (bởi vì quan niệm về thời gian khác nhau) đã hoàn thành. Bây giờ hầu hết mọi người đều nghi ngờ Ta vì những lẽ mầu nhiệm được Ta tiết lộ. Bởi vì sự hiện diện của thực tế, bởi vì ý định ban đầu của Ta không phù hợp với quan niệm của con người, nên họ chống đối Ta, phủ nhận Ta. Đó là Sa-tan đã mắc phải quỷ kế của chính mình. (Chúng muốn nhận được phước lành nhưng không ngờ Đức Chúa Trời lại không phù hợp với quan niệm của chúng, vì vậy chúng đã rút lui.) Đây là hiệu ứng trong công việc của Ta. Tất cả mọi người đều ca ngợi Ta, cổ vũ Ta, tôn vinh Ta. Mọi thứ đều nằm trong tay Ta, mọi thứ đều nằm trong sự phán xét của Ta. Khi tất cả các dân chúng đổ về ngọn núi của Ta, khi các con trai đầu lòng khải hoàn trở về, đó là điểm cuối cùng trong kế hoạch quản lý của Ta. Đó cũng là thời điểm hoàn thành kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta. Tất cả đều do Ta tự sắp xếp. Ta đã nói điều này rất nhiều lần. Bởi vì các ngươi vẫn sống trong các quan niệm nên Ta nhấn mạnh một lần nữa để các ngươi không phạm sai lầm ở đây và quấy rối kế hoạch của Ta. Con người không thể giúp đỡ Ta, không thể tham gia vào việc quản lý của Ta, vì hiện tại các ngươi vẫn là người thuộc về thịt và huyết (tuy thuộc về Ta nhưng sống trong xác thịt). Vì vậy, Ta nói, những người thuộc về thịt và huyết không thể kế thừa gia tài của Ta. Đây cũng là lý do chính để các ngươi bước vào cõi tâm linh.

Trên thế giới, động đất là khởi đầu của thảm họa. Đầu tiên, làm cho thế giới, hay là làm cho trái đất thay đổi. Tiếp đến là bệnh dịch và nạn đói. Đây là kế hoạch của Ta, là những bước đi của Ta. Ta sẽ huy động mọi thứ để phục vụ Ta, để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ta. Như vậy, toàn bộ thế giới vũ trụ sẽ tự hủy diệt, ngay cả khi không có sự can thiệp của Ta. Lần đầu tiên khi Ta trở nên xác thịt và bị đóng đinh vào thập tự giá, trái đất rung chuyển mạnh mẽ; cuối cùng cũng là như vậy. Khi Ta từ xác thịt bước vào cõi tâm linh, động đất bắt đầu xảy ra từ đây. Vì vậy Ta nói, những người con trai đầu lòng sẽ không phải chịu nỗi khổ của thảm họa. Những kẻ không phải con trai đầu lòng sẽ bị giữ lại trong thảm họa và chịu đựng. Vì thế, đối với con người, ai cũng sẵn sàng làm con trai đầu lòng. Trong linh cảm của con người, không phải là để tận hưởng phước lành mà là để thoát khỏi đau khổ của thảm họa. Đây là âm mưu của con rồng lớn sắc đỏ. Nhưng Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, Ta phải khiến nó chịu đựng sự trừng phạt nặng nề của Ta và sau đó vẫn phải đứng lên phục dịch cho Ta (có nghĩa là làm con trai, dân sự của Ta), để nó mãi mãi trúng kế của chính mình, mãi mãi chấp nhận sự phán xét của Ta, mãi mãi chấp nhận sự thiêu đốt của Ta. Đây là ý nghĩa thực sự về việc những kẻ phục dịch ca ngợi Ta (có nghĩa là trên người chúng bộc lộ sức mạnh vĩ đại của Ta). Ta sẽ không cho phép con rồng lớn sắc đỏ lẻn vào vương quốc của Ta, Ta sẽ không cho phép con rồng lớn sắc đỏ có tư cách ca ngợi Ta! (Bởi vì nó không xứng đáng, không bao giờ xứng đáng!) Ta sẽ khiến nó phục dịch Ta mãi mãi! Khiến nó phủ phục trước mặt Ta. (Bị diệt vong còn tốt hơn so với trầm luân. Diệt vong chỉ là một hình phạt nặng nề tạm thời, còn trầm luân thì mãi mãi phải chịu những hình phạt nặng nề, vì vậy Ta sử dụng “phủ phục”. Bởi vì những kẻ đó lẻn vào nhà của Ta, tận hưởng rất nhiều ân điển của Ta, có chút nhận thức về Ta, vì vậy Ta sử dụng hình phạt nặng nề. Với những người bên ngoài nhà của Ta, hay những người không biết sẽ không phải chịu tội.) Trong các quan niệm của con người, họ cho rằng diệt vong còn tồi tệ hơn trầm luân nhưng hoàn toàn ngược lại, những kẻ trầm luân sẽ chịu hình phạt nặng mãi mãi, còn những kẻ diệt vong sẽ mãi mãi trở về hư vô.

Trước: Chương 107

Tiếp theo: Chương 109

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 12

Khi tia chớp phương Đông lóe sáng – cũng chính là lúc Ta bắt đầu cất tiếng phán dạy – vào lúc mà ánh chớp lóe lên, cả vũ trụ được chiếu...

Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt

Hãy tự xét mình để xem liệu các ngươi có thực hành sự công chính trong mọi việc mình làm không, và liệu tất cả hành động của các ngươi có...

Chương 21

Con người gục ngã giữa ánh sáng của Ta, và đứng vững bởi sự cứu rỗi của Ta. Khi Ta mang sự cứu rỗi đến cho toàn vũ trụ, con người cố tìm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger