683 Một người không thể biết Đức Chúa Trời bằng cách vui hưởng ân điển của Ngài

Intro

Con người có thể chịu khổ vì Đức Chúa Trời

họ đi đến tới hôm nay nhờ tình yêu của Ngài,

nhờ sự cứu rỗi và phán xét của Ngài

và công tác hành phạt thực hiện trong con người.

Verse 1

Giả sử các ngươi không có sự phán xét của Ngài

chẳng có thử luyện và hình phạt từ Ngài

nếu Ngài không khiến các ngươi chịu đớn đau,

thì các ngươi sẽ không thể thực sự yêu mến Ngài.

Ngài càng thực hiện công việc lớn trong ngươi

và con người càng phải chịu khổ thật nhiều,

thì càng thấy rõ công tác của Ngài ý nghĩa ra sao,

và lòng người càng có thể kính yêu Ngài hơn.

Chorus

Tình yêu của loài người với Ngài được dựng trên:

sự tinh luyện và sự phán xét của Ngài.

Nếu ngươi chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời,

có cuộc sống an yên hoặc những phước lành của thế gian,

thì niềm tin của ngươi vào Ngài không phải là thành công,

và ngươi đã không có được Đức Chúa Trời.

Verse 2

Loài người nay thấy với ân điển, tình yêu, lòng thương xót của Ngài,

họ không bao giờ thực sự biết chính mình,

họ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được

hoặc hiểu về bản chất của nhân loại.

Chỉ thông qua sự tinh luyện và phán xét của Ngài,

và chỉ trong quá trình tinh luyện thì con người

mới có thể hiểu được thiếu sót của họ

và biết rằng họ chẳng có gì hết.

Chorus

Tình yêu của loài người với Ngài được dựng trên:

sự tinh luyện và sự phán xét của Ngài.

Nếu ngươi chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời,

có cuộc sống an yên hoặc những phước lành của thế gian,

thì niềm tin của ngươi vào Ngài không phải là thành công,

và ngươi đã không có được Đức Chúa Trời.

Bridge

Ngài đã thực hiện một giai đoạn của công tác ân điển,

và đã ban phước lành vật chất cho con người.

Nhưng con người không thể được làm hoàn thiện

chỉ với ân điển, tình yêu, lòng thương xót.

Verse 3

Loài người trải nghiệm phần nào tình yêu của Ngài trong đời,

họ thấy tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Nhưng khi họ đã trải nghiệm điều đó một thời gian,

họ thấy điều đó không thể làm con người hoàn thiện.

Ân điển không thể phơi bày và giải quyết sự bại hoại.

Và làm hoàn thiện tình yêu và đức tin của họ.

Ân điển của Ngài là công tác của một giai đoạn;

con người không thể dựa vào ân điển để biết Đức Chúa Trời.

Chorus

Tình yêu của loài người với Ngài được dựng trên:

sự tinh luyện và sự phán xét của Ngài.

Nếu ngươi chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời,

có cuộc sống an yên hoặc những phước lành của thế gian,

thì niềm tin của ngươi vào Ngài không phải là thành công,

và ngươi đã không có được Đức Chúa Trời.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 682 Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo nhiều cách

Tiếp theo: 684 Tất cả những ai thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời đều có thể đạt được những phúc lành của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger