585 Gánh nặng càng nhiều, ngươi càng dễ được Đức Chúa Trời hoàn thiện

Verse 1

Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời,

thì gánh nặng ngươi mang càng lớn, từ đó kinh nghiệm càng nhiều.

Khi ngươi lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời,

Đức Chúa Trời sẽ đặt lên ngươi một gánh nặng,

và rồi Ngài sẽ khai sáng ngươi về nhiệm vụ,

nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi.

Khi Đức Chúa Trời trao cho ngươi gánh nặng này,

ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Ngài.

Verse 2

Nếu ngươi có gánh nặng liên quan đến

tình trạng sự sống của anh chị em mình,

thì đây là một gánh nặng mà Ngài đã giao phó cho ngươi,

và ngươi sẽ luôn mang theo gánh nặng này

trong những lời cầu nguyện hằng ngày của mình.

Điều Đức Chúa Trời làm đã được chuyển tải sang ngươi,

và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm;

đây là ý nghĩa của việc đảm nhận gánh nặng của Ngài,

đảm nhận gánh nặng của Đức Chúa Trời như của chính mình.

Verse 3

Khi ngươi ăn uống lời Ngài trong lúc đang mang gánh nặng,

ngươi có thể nắm được thực chất của chúng,

tìm con đường của mình,

và lưu tâm đến ý muốn của Ngài,

lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngươi nên ước ao trong những lời cầu nguyện của mình

rằng Ngài sẽ trao cho ngươi thêm nhiều gánh nặng hơn,

và giao phó cho ngươi những nhiệm vụ lớn hơn để

phía trước ngươi không chỉ có một con đường thực hành,

ngươi ăn uống lời Ngài hiệu quả hơn,

để ngươi tăng khả năng nắm bắt được thực chất của lời Ngài,

càng có nhiều khả năng được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh.

Ăn uống lời Đức Chúa Trời, thực hành cầu nguyện,

chấp nhận gánh nặng của Ngài và nhiệm vụ Ngài giao phó –

tất cả là để phía trước ngươi có một con đường.

Ngươi mang càng nhiều gánh nặng từ Đức Chúa Trời

thì ngươi càng dễ được Ngài hoàn thiện.

Chuyển thể từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Trước: 584 Dâng hết mình cho công tác của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 586 Nếu đánh mất cơ hội, ngươi sẽ hối hận đời đời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger