95 Ý nghĩa thực sự của “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Verse 1

Trong Thời đại Vương quốc,

Đức Chúa Trời nhập thể và phán lời

để chinh phục tất cả những người tin Ngài.

Đây chính là “Lời xuất hiện trong xác thịt”;

Ngài đã đến trong thời kỳ sau rốt

để thực hiện công tác này,

nghĩa là Ngài đã đến để hoàn tất ý nghĩa thực sự

của Lời xuất hiện trong xác thịt.

Đức Chúa Trời chỉ phán lời

và hiếm khi có sự kiện gì đó xảy ra.

Đây chính là thực chất

của Lời xuất hiện trong xác thịt,

và khi mà Đức Chúa Trời nhập thể

phán ra những lời phán của Ngài,

đó là sự xuất hiện của Lời trong xác thịt,

và đó cũng chính là Lời đến trong xác thịt.


Verse 2

Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất

Lời xuất hiện trong xác thịt

trong thời kỳ, thời kỳ sau rốt.

Đó là chương cuối trong

kế hoạch quản lý của Ngài.

Và vì vậy, Ngài phải xuống trần thế để,

để bày tỏ tất cả những lời phán của Ngài

trong xác thịt, thứ mà Ngài đang khoác lên mình.


Pre-Chorus

Những gì được làm hôm nay, mai sau,

những người được cứu rỗi, hoặc sẽ bị diệt vong,

kể cả đích đến cuối cùng của con người,

những gì Đức Chúa Trời sẽ đạt được,

tất cả những điều này đều đã được

làm rõ thông qua lời Ngài,

vì thế ý nghĩa của Lời xuất hiện

trong xác thịt sẽ, sẽ thật sự được hoàn tất.


Chorus

“Ban đầu là sự xuất hiện của Ngôi lời,

sau đó Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời.

Ban đầu là sự xuất hiện của Ngôi lời,

sau đó Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời,

và Ngôi lời đã trở nên xác thịt”, ô!

Đây chính là điều mà Đức Chúa Trời

sẽ hoàn thành trong thời kỳ sau rốt.


Verse 3

Các sắc lệnh và hiến pháp đã được ban trước đây,

những ai sẽ bị hủy diệt

hay những ai sẽ bước vào sự nghỉ ngơi,

cách Ngài phân loại dân sự

và các con trai của Ngài,

nơi Ngài sẽ đặt những người

được tiền định và không tiền định,

điều sẽ xảy ra với Y-sơ-ra-ên và Ai Cập,

từng lời một trong những lời này

sẽ được thực hiện.


Chorus

“Ban đầu là sự xuất hiện của Ngôi lời,

sau đó Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời.

Ban đầu là sự xuất hiện của Ngôi lời,

sau đó Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời,

và Ngôi lời đã trở nên xác thịt”, ô!

Đây chính là điều mà Đức Chúa Trời

sẽ hoàn thành trong thời kỳ sau rốt.


Outro

Đức Chúa Trời đang

đẩy nhanh công tác của Ngài.

Ngài dùng lời để cho con người thấy

những việc phải được thực hiện

trong mỗi thời đại,

chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể

trong thời kỳ sau rốt.

Tất cả những lời này là để hoàn thành ý nghĩa,

để hoàn thành ý nghĩa thực sự

của Lời xuất hiện trong xác thịt,

Lời xuất hiện trong xác thịt.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Trước: 94 Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời hoàn thiện con người bằng lời

Tiếp theo: 96 Mọi người biết rõ hơn về Đức Chúa Trời qua công tác của lời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger