199 Sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể

Verse 1

Giai đoạn công tác Jêsus đã thực hiện

chỉ hiện thực hóa được bản chất của

“Lời ở cùng Đức Chúa Trời”,

rằng lẽ thật của Đức Chúa Trời ở cùng Ngài,

Thần của Đức Chúa Trời ở cùng xác thịt,

không thể tách rời khỏi xác thịt.

Xác thịt của Đức Chúa Trời đã ở cùng Thần,

điều này càng chứng minh rằng

Jêsus là Đức Chúa Trời đầu tiên trong xác thịt.


Pre-chorus 1

Công tác của thời kỳ sau rốt hiện thực hóa

ý nghĩa bên trong của “Lời trở nên xác thịt”,

và cũng làm sâu sắc hơn ý nghĩa của

“Lời ở cùng Đức Chúa Trời,

Lời là Đức Chúa Trời”,

cho phép ngươi vững tin vào câu,

vào câu “Ban đầu có Lời.”


Chorus

Đây là công tác của sự nhập thể lần thứ hai,

và đây là lần cuối cùng Ngài trở nên xác thịt.

Công tác này làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể,

thực hiện triệt để và tỏ bày

toàn bộ công tác của

Đức Chúa Trời trong xác thịt,

và kết thúc kỷ nguyên

Đức Chúa Trời ở trong xác thịt.


Verse 2

Vào thời điểm sáng thế,

Đức Chúa Trời đã sở hữu lời,

và lời của Ngài ở cùng Ngài.

Lời của Ngài không thể tách rời Ngài.

Thời đại cuối cùng càng làm rõ hơn

thẩm quyền và quyền năng của lời Ngài,

cho phép con người nhìn thấy toàn bộ đường lối

và nghe thấy toàn bộ lời Ngài.

Đó là công tác của thời đại cuối cùng.


Pre-chorus 2

Ngươi phải hiểu thấu đáo những điều này.

Vấn đề không phải là biết về xác thịt,

mà là ngươi hiểu như thế nào,

hiểu như thế nào về Lời và xác thịt.

Đây là lời chứng mà ngươi phải mang,

và là điều ai ai cũng phải biết được.


Chorus

Đây là công tác của sự nhập thể lần thứ hai,

và đây là lần cuối cùng Ngài trở nên xác thịt.

Công tác này làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể,

thực hiện triệt để và tỏ bày

toàn bộ công tác của

Đức Chúa Trời trong xác thịt,

và kết thúc kỷ nguyên

Đức Chúa Trời ở trong xác thịt.


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Sự thực hành (4)

Trước: 198 Ý nghĩa của hai lần nhập thể của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 200 Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt kết thúc sự quản lý của Ngài

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger