Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện

Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, thì ngươi phải vâng phục Đức Chúa Trời, đưa lẽ thật vào thực hành, và hoàn thành mọi bổn phận của mình. Ngoài ra, ngươi phải hiểu những điều mà ngươi nên trải nghiệm. Nếu ngươi chỉ trải nghiệm việc bị xử lý, bị sửa dạy, và bị phán xét, nếu ngươi chỉ có thể tận hưởng Đức Chúa Trời nhưng ngươi vẫn không thể cảm nhận khi nào Đức Chúa Trời sẽ sửa dạy ngươi hay xử lý ngươi – thì điều này không thể chấp nhận được. Có lẽ trong trường hợp tinh luyện này, ngươi có thể giữ vững lập trường, nhưng điều này vẫn chưa đủ; ngươi phải vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bài học yêu Đức Chúa Trời là không ngừng và vô tận. Mọi người thấy việc tin vào Đức Chúa Trời là điều gì đó cực kỳ đơn giản, nhưng một khi họ có được một số kinh nghiệm thực tế, thì họ nhận ra rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời không đơn giản như mọi người tưởng. Khi Đức Chúa Trời hoạt động để tinh luyện con người, thì con người chịu khổ. Sự tinh luyện dành cho một người càng nhiều, thì tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ càng lớn, và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng được bộc lộ nơi họ. Trái lại, sự tinh luyện một người nhận được càng ít, thì tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ trở nên ngày càng ít, và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng ít được bộc lộ nơi họ. Sự tinh luyện và nỗi đau của một người càng lớn và sự dằn vặt họ trải qua càng nhiều, thì tình yêu Đức Chúa Trời của họ sẽ trở nên càng sâu đậm, đức tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ trở nên càng chân thật, và kiến thức về Đức Chúa Trời của họ sẽ càng sâu sắc. Trong những trải nghiệm của mình, ngươi sẽ thấy những người chịu khổ rất nhiều khi họ được tinh luyện, những người được xử lý và sửa dạy nhiều, và ngươi sẽ thấy chính những người đó lại có một tình yêu sâu sắc dành cho Đức Chúa Trời cùng một kiến thức sâu sắc và thấu suốt hơn về Đức Chúa Trời. Những người chưa trải nghiệm việc bị xử lý chỉ có một kiến thức hời hợt, và họ chỉ có thể nói rằng: “Đức Chúa Trời thật tốt lành, Ngài ban ân điển cho mọi người hầu cho họ có thể tận hưởng Ngài”. Nếu người ta đã trải nghiệm việc bị xử lý và sửa dạy, thì họ có thể nói ra kiến thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Vì vậy, công tác của Đức Chúa Trời trong con người càng kỳ diệu bao nhiêu, thì nó càng có giá trị và ý nghĩa bấy nhiêu. Công tác của Đức Chúa Trời càng không thể hiểu thấu đối với ngươi bao nhiêu và càng không tương hợp với các quan niệm của ngươi bao nhiêu, thì nó càng có thể chinh phục ngươi, thu phục ngươi, và làm cho ngươi hoàn thiện bấy nhiêu. Ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời thật lớn lao! Nếu Đức Chúa Trời không tinh luyện con người theo cách này, nếu Ngài không làm việc theo phương pháp này, thì công tác của Ngài sẽ không hiệu quả và không có ý nghĩa. Người ta đã nói trước đây rằng Đức Chúa Trời sẽ lựa chọn và thu phục nhóm người này, và làm cho họ hoàn thiện trong thời kỳ sau rốt; trong việc này có một ý nghĩa phi thường. Công tác mà Ngài thực hiện bên trong các ngươi càng lớn lao bao nhiêu, thì tình yêu của các ngươi dành cho Đức Chúa Trời càng sâu sắc và thuần khiết bấy nhiêu. Công tác của Đức Chúa Trời càng vĩ đại bao nhiêu, thì con người càng có thể nắm bắt được điều gì đó trong sự khôn ngoan của Ngài và hiểu biết của con người về Ngài càng sâu sắc bấy nhiêu. Trong thời kỳ sau rốt, kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời sẽ đi đến hồi kết. Nó có thể nào thực sự kết thúc dễ dàng như thế không? Một khi Ngài chinh phục nhân loại, công tác của Ngài sẽ kết thúc hay sao? Nó có thể nào đơn giản như vậy không? Mọi người thực sự tưởng rằng nó đơn giản như thế này, nhưng những gì Đức Chúa Trời làm không đơn giản như vậy. Cho dù là phần nào trong công tác của Đức Chúa Trời mà ngươi muốn đề cập, thì tất cả đều không thể dò lường đối với con người. Nếu ngươi có thể dò lường được nó, thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ không có ý nghĩa hay giá trị. Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời là không thể dò lường; nó hoàn toàn đi ngược lại các quan niệm của ngươi, và nó càng không thể hòa hợp với các quan niệm của ngươi bao nhiêu, thì điều đó càng cho thấy công tác của Đức Chúa Trời có ý nghĩa bấy nhiêu; nếu nó tương hợp với các quan niệm của ngươi, thì nó sẽ vô nghĩa. Ngày nay, ngươi cảm thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời quá kỳ diệu, và ngươi cảm thấy nó càng kỳ diệu bao nhiêu, thì ngươi càng cảm thấy Đức Chúa Trời là không thể dò lường bấy nhiêu, và ngươi thấy được những việc làm của Đức Chúa Trời vĩ đại ra sao. Nếu Ngài chỉ làm một số việc hời hợt, qua loa để chinh phục con người và sau đó không làm gì khác, thì con người sẽ không có khả năng thấy được ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời. Mặc dù bây giờ ngươi đang nhận được một chút tinh luyện, nhưng nó rất có lợi cho sự phát triển của ngươi trong cuộc sống; vì vậy, điều tối cần thiết đối với các ngươi là trải qua sự khó nhọc như thế. Ngày hôm nay, ngươi đang nhận được một chút tinh luyện, nhưng sau này ngươi sẽ thực sự có thể nhìn thấy những việc làm của Đức Chúa Trời, và cuối cùng ngươi sẽ nói: “Những việc làm của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu!” Đây sẽ là những lời trong lòng ngươi. Sau khi đã trải qua sự tinh luyện của Đức Chúa Trời trong một thời gian (sự thử luyện của những kẻ phục vụ và thời gian bị hành phạt), một số người cuối cùng đã nói: “Tin vào Đức Chúa Trời thực sự khó!” Việc họ đã sử dụng những từ “thực sự khó” cho thấy rằng những việc làm của Đức Chúa Trời là không thể dò lường, rằng công tác của Đức Chúa Trời có ý nghĩa và giá trị to lớn, và rằng công tác của Ngài rất xứng đáng được con người trân trọng. Nếu, sau khi Ta đã làm quá nhiều việc, ngươi vẫn không có chút kiến thức nào, thì có thể nào công tác của Ta lẽ vẫn còn giá trị? Nó sẽ khiến ngươi nói rằng: “Phục vụ Đức Chúa Trời thực sự khó, những việc làm của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu, và Đức Chúa Trời thực sự khôn ngoan! Đức Chúa Trời thật đáng mến!” Nếu sau khi trải qua một giai đoạn trải nghiệm, ngươi có thể nói những lời như thế, thì điều này chứng tỏ ngươi đã có được công tác của Đức Chúa Trời trong mình. Một ngày, khi ngươi đang truyền bá Phúc Âm ra nước ngoài và ai đó hỏi ngươi: “Đức tin của bạn vào Đức Chúa Trời thế nào?” thì ngươi sẽ có thể nói: “Những hành động của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu!” Họ sẽ cảm thấy rằng lời ngươi nói lên những trải nghiệm thực sự. Đây thực sự là làm chứng. Ngươi sẽ nói rằng công tác của Đức Chúa Trời đầy sự khôn ngoan, và công tác của Ngài trong ngươi đã thực sự thuyết phục ngươi và chinh phục tấm lòng của ngươi. Ngươi sẽ luôn yêu mến Ngài bởi vì Ngài xứng đáng hơn tình yêu của loài người! Nếu ngươi có thể nói về những điều này, thì ngươi có thể cảm động lòng người. Toàn bộ điều này là làm chứng. Nếu ngươi có thể mang chứng ngôn vang dội, khiến mọi người cảm động đến rơi lệ, thì điều đó cho thấy ngươi thực sự là một người yêu Đức Chúa Trời, vì ngươi có thể làm chứng cho việc yêu Đức Chúa Trời, và thông qua ngươi, những hành động của Đức Chúa Trời có thể được chứng thực. Nhờ chứng ngôn của ngươi, những người khác buộc phải tìm ra công tác của Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và trong bất kỳ môi trường nào họ trải nghiệm, họ sẽ đều có thể đứng vững. Đây là cách làm chứng đích thực, và đây chính xác là điều ngươi được yêu cầu bây giờ. Ngươi nên thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời là cực kỳ giá trị và xứng đáng được mọi người trân trọng, rằng Đức Chúa Trời thật vô cùng quý giá và vô cùng dư dật; Ngài không chỉ có thể phán, mà Ngài còn có thể phán xét con người, tinh luyện lòng họ, mang lại cho họ sự vui thích, thu phục họ, chinh phục họ, và hoàn thiện họ. Từ kinh nghiệm của mình, ngươi sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời rất đáng mến. Thế bây giờ ngươi yêu Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu? Ngươi có thể thực sự nói những điều này từ trong lòng mình không? Khi ngươi có thể bày tỏ những lời này từ sâu thẳm lòng mình, thì ngươi sẽ có thể làm chứng. Một khi trải nghiệm của ngươi đã đạt đến mức độ này, thì ngươi sẽ có khả năng làm chứng nhân cho Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ đủ tư cách. Nếu ngươi không đạt đến mức độ này trong trải nghiệm của mình, thì ngươi vẫn sẽ còn quá xa. Việc mọi người bộc lộ những yếu đuối trong quá trình tinh luyện là chuyện bình thường, nhưng sau khi tinh luyện, ngươi nên có thể nói rằng: “Đức Chúa Trời vô cùng khôn ngoan trong công tác của Ngài!” Nếu ngươi thực sự có thể đạt được sự hiểu biết thực tế về những lời này, thì đó sẽ trở thành điều ngươi trân quý, và trải nghiệm của ngươi sẽ có giá trị.

Giờ đây ngươi nên theo đuổi điều gì? Liệu ngươi có khả năng làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời hay không, liệu ngươi có thể trở thành một sự chứng nhận và một sự biểu hiện của Đức Chúa Trời hay không, và liệu ngươi có phù hợp để được Ngài sử dụng hay không – đây là những điều ngươi nên tìm kiếm. Đức Chúa Trời đã thực sự làm được bao nhiêu việc trong ngươi? Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu, ngươi đã chạm được bao nhiêu? Ngươi đã kinh qua và nếm trải bao nhiêu? Bất kể Đức Chúa Trời đã thử ngươi, xử lý, hay sửa dạy ngươi, thì những hành động và công tác của Ngài đã được thực hiện trên ngươi. Nhưng là một người tin vào Đức Chúa Trời và là một người sẵn sàng theo đuổi để được Ngài hoàn thiện, ngươi có thể làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời trên cơ sở trải nghiệm thực tế của mình không? Ngươi có thể sống trọn lời Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm thực tế của mình không? Ngươi có thể chu cấp cho những người khác thông qua kinh nghiệm thực tế của bản thân, dâng trọn đời mình để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, ngươi phải dựa vào kinh nghiệm, kiến thức của ngươi, và cái giá ngươi đã trả. Chỉ như vậy ngươi mới có thể đáp ứng ý muốn của Ngài. Ngươi có phải là người làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ngươi có khát vọng này không? Nếu ngươi có thể làm chứng cho danh của Ngài, và hơn thế nữa, cho công tác của Ngài, và nếu ngươi có thể sống trọn hình tượng mà Ngài yêu cầu đối với dân sự của Ngài, thì ngươi là một chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Làm thế nào để ngươi thực sự làm chứng cho Đức Chúa Trời? Ngươi làm điều đó bằng cách tìm kiếm và khao khát được sống trọn lời Đức Chúa Trời, và bằng cách làm chứng với lời nói của ngươi, cho mọi người biết công tác của Ngài và thấy những hành động của Ngài. Nếu ngươi thực sự tìm kiếm tất cả những điều này, thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu tất cả những gì ngươi tìm kiếm là được Đức Chúa Trời hoàn thiện và sau hết được ban phước, thì quan điểm về đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không thuần khiết. Ngươi nên theo đuổi cách để thấy những việc làm của Đức Chúa Trời trong đời thực, cách để làm thỏa lòng Ngài khi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho ngươi, và tìm kiếm cách ngươi nên làm chứng cho sự kỳ diệu và sự khôn ngoan của Ngài, và cách để làm chứng cho việc Ngài sửa dạy và xử lý ngươi như thế nào. Đây toàn bộ là những điều ngươi phải đang suy ngẫm lúc này. Nếu tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời chỉ để ngươi có thể chia sẻ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hoàn thiện ngươi, thì tình yêu đó vẫn chưa đủ và không thể đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ngươi cần có khả năng làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, đáp ứng những đòi hỏi của Ngài, và trải nghiệm công tác mà Ngài đã làm trên mọi người một cách thực tế. Cho dù là nỗi đau, nước mắt, hay nỗi buồn, ngươi phải trải nghiệm tất cả những điều này trong khi thực hành. Chúng là để hoàn thiện ngươi thành một người làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chính xác thì điều gì hiện giờ đang buộc ngươi chịu khổ và tìm kiếm sự hoàn thiện? Có phải sự đau khổ hiện tại của ngươi thực sự là vì yêu Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài không? Hay đó là vì những phước lành của xác thịt, vì triển vọng tương lai và số phận của ngươi? Mọi ý định, động lực, và mục tiêu mà ngươi theo đuổi phải được chỉnh đốn và không thể bị dẫn dắt bởi ý muốn riêng của ngươi. Nếu một người tìm kiếm sự hoàn thiện để nhận được những phước lành và để cai trị bằng quyền lực, trong khi một người khác theo đuổi sự hoàn thiện để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, để mang chứng ngôn thực tế về công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ chọn cách nào trong hai phương thức theo đuổi này? Nếu ngươi chọn cách đầu tiên, thì ngươi vẫn còn quá xa so với những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Ta đã từng phán rằng những hành động của Ta sẽ được biết đến một cách công khai khắp toàn bộ vũ trụ và rằng Ta sẽ cai trị với tư cách là Vua trong vũ trụ. Mặt khác, điều các ngươi đã được giao phó là đi làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, chứ không phải để trở thành vua chúa và xuất hiện với toàn thể vũ trụ. Hãy để những việc làm của Đức Chúa Trời lấp đầy vũ trụ và vòm trời. Hãy để mọi người nhìn thấy chúng và thừa nhận chúng. Những lời này được nói liên quan đến chính Đức Chúa Trời, và điều con người nên làm là làm chứng cho Đức Chúa Trời. Giờ thì ngươi biết về Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu? Ngươi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu? Mục đích Đức Chúa Trời khi hoàn thiện con người là gì? Một khi ngươi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi nên thể hiện sự quan tâm đến ý muốn của Ngài như thế nào? Nếu ngươi sẵn sàng để được hoàn thiện và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời thông qua những gì ngươi sống bày tỏ ra, nếu ngươi có động lực này, thì không gì là quá khó khăn. Điều mọi người cần lúc này là đức tin. Nếu ngươi có động lực này, thì ngươi sẽ dễ dàng buông bỏ mọi sự tiêu cực, thụ động, lười biếng và các quan niệm của xác thịt, các triết lý sống, tâm tính nổi loạn, cảm xúc, v.v.

Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy đi tất cả. Bất kể ông đã bị thử ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và tình yêu của họ dành cho Ngài. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những khát vọng của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện mọi người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng ra làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã hiển linh và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Không có đức tin, Ngài không thể làm điều này. Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi bất kỳ điều gì ngươi hy vọng đạt được. Nếu ngươi không có đức tin, thì ngươi không thể được hoàn thiện và ngươi sẽ không thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời, càng không thấy được sự toàn năng của Ngài. Khi ngươi có đức tin rằng ngươi sẽ thấy được những hành động của Ngài trong trải nghiệm thực tế của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hiển linh với ngươi, và Ngài sẽ khai sáng và hướng dẫn ngươi từ bên trong. Không có đức tin đó, Đức Chúa Trời sẽ không thể làm như vậy. Nếu ngươi đã mất hy vọng vào Đức Chúa Trời, làm sao ngươi có thể trải nghiệm công tác của Ngài? Vì thế, chỉ khi ngươi có đức tin và ngươi không nuôi những hoài nghi về Đức Chúa Trời, chỉ khi ngươi có đức tin thực sự vào Ngài bất kể Ngài làm gì, thì Ngài mới khai sáng và soi sáng cho ngươi qua những trải nghiệm của ngươi, và chỉ khi đó ngươi mới có thể thấy được những hành động của Ngài. Tất cả những điều này đều đạt được thông qua đức tin. Đức tin chỉ đến từ sự tinh luyện, và nếu thiếu sự tinh luyện, đức tin không thể phát triển được. Từ “đức tin” này ám chỉ điều gì? Đức tin là niềm tin chân thật và tấm lòng chân thành mà con người nên sở hữu khi họ không thể nhìn thấy hoặc chạm vào điều gì đó, khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với các quan niệm của con người, khi nó vượt tầm con người. Đây là đức tin mà Ta nói đến. Mọi người cần đến đức tin trong những lúc khó khăn và tinh luyện, và đức tin là điều mà theo sau là sự tinh luyện; sự tinh luyện và đức tin không thể tách rời nhau. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động ra sao, và bất kể môi trường của ngươi, ngươi đều có thể theo đuổi sự sống tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về công tác của Đức Chúa Trời, và có được sự hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời, cũng như ngươi đều có thể hành động theo lẽ thật. Làm như vậy là có đức tin thật sự, và làm như vậy cho thấy ngươi đã không mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể có đức tin thật sự vào Đức Chúa Trời nếu ngươi có thể kiên trì theo đuổi lẽ thật thông qua sự tinh luyện, nếu ngươi có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời và không nảy sinh những hoài nghi về Ngài, nếu bất luận Ngài làm gì, ngươi vẫn thực hành lẽ thật để làm thỏa lòng Ngài, và nếu ngươi có thể tìm kiếm sâu thẳm ý muốn của Ngài và quan tâm đến ý muốn của Ngài. Trước đây, khi Đức Chúa Trời phán rằng ngươi sẽ trị vì như một vị vua, ngươi đã yêu mến Ngài, và khi Ngài cởi mở bày tỏ chính Ngài với ngươi, ngươi đã theo đuổi Ngài. Nhưng lúc này Đức Chúa Trời đang ẩn dật, ngươi không thể nhìn thấy Ngài, và những rắc rối đã đến với ngươi – có phải lúc này ngươi đang mất hy vọng vào Đức Chúa Trời không? Vậy nên, bất kỳ lúc nào, ngươi cũng phải theo đuổi sự sống và tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây được gọi là đức tin chân thật, và đây là loại tình yêu thật nhất và đẹp nhất.

Trước đây, mọi người đều sẽ đến trước Đức Chúa Trời để thề nguyện, và họ sẽ nói rằng: “Ngay cả khi không ai khác yêu Đức Chúa Trời, con phải yêu Ngài”. Nhưng giờ đây, sự tinh luyện đến với ngươi, và vì điều này không phù hợp với các quan niệm của ngươi, nên ngươi mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Đây có phải là tình yêu chân thật không? Ngươi đã đọc nhiều lần về những việc làm của Gióp – ngươi đã quên chúng rồi chăng? Tình yêu đích thực chỉ có thể hình thành từ bên trong đức tin. Ngươi nảy sinh tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời thông qua những sự tinh luyện ngươi trải qua, và chính qua đức tin của mình mà ngươi có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong những trải nghiệm thực tế của ngươi, và cũng chính qua đức tin của mình mà ngươi từ bỏ xác thịt của bản thân và theo đuổi sự sống; đây là điều mọi người nên làm. Nếu ngươi làm điều này, thì ngươi sẽ có thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời, nhưng nếu ngươi thiếu đức tin, thì ngươi sẽ không thể thấy được những hành động của Đức Chúa Trời hay trải nghiệm được công tác của Ngài. Nếu ngươi muốn được Đức Chúa Trời sử dụng và hoàn thiện, thì ngươi phải sở hữu mọi thứ: ý chí chịu khổ, đức tin, sức chịu đựng, sự vâng lời, và khả năng trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, nắm bắt được ý muốn của Ngài, quan tâm đến nỗi buồn của Ngài, v.v. Hoàn thiện một người không phải là điều dễ dàng, và mỗi một sự tinh luyện mà ngươi trải qua đều đòi hỏi đức tin và tình yêu của ngươi. Nếu ngươi muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thì việc chỉ đơn thuần lao tới trên con đường là chưa đủ, cũng như chỉ đơn thuần dâng mình cho Đức Chúa Trời là chưa đủ. Ngươi phải sở hữu nhiều điều để có thể trở thành một người được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải quy phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực. Cho dù vóc giạc thực tế của ngươi là gì, trước tiên ngươi phải sở hữu cả ý chí chịu khổ và đức tin thực sự, cũng như ngươi phải có ý chí từ bỏ xác thịt. Ngươi nên sẵn sàng chịu đựng những khó khăn cá nhân và chịu những tổn thất trong lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng phải có khả năng cảm thấy ân hận về bản thân trong lòng: Trong quá khứ, ngươi đã không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và hiện giờ, ngươi có thể hối hận về bản thân. Ngươi không được thiếu bất cứ điều gì trong những điểm này – chính nhờ những điều này mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi không thể đáp ứng được những tiêu chí này, thì ngươi không thể được hoàn thiện.

Một người phục vụ Đức Chúa Trời không chỉ nên biết cách chịu khổ vì Ngài, hơn thế nữa, họ nên hiểu rằng mục đích của việc tin vào Đức Chúa Trời là để theo đuổi tình yêu dành cho Ngài. Đức Chúa Trời sử dụng ngươi không chỉ để tinh luyện ngươi hoặc để khiến ngươi chịu khổ, mà đúng hơn, Ngài sử dụng ngươi để ngươi có thể biết những hành động của Ngài, biết ý nghĩa thực sự của cuộc đời con người, và đặc biệt, để ngươi có thể biết rằng phục vụ Đức Chúa Trời không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không phải là để tận hưởng ân điển, mà thay vào đó là chịu khổ vì tình yêu của ngươi dành cho Ngài. Vì ngươi được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, ngươi cũng phải hưởng lấy hình phạt của Ngài; ngươi phải trải nghiệm tất cả những điều này. Ngươi có thể trải nghiệm sự khai sáng của Đức Chúa Trời trong ngươi, và ngươi cũng có thể trải nghiệm cách Ngài xử lý ngươi và phán xét ngươi. Bằng cách này, trải nghiệm của ngươi sẽ toàn diện. Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác phán xét và hình phạt của Ngài trên ngươi. Lời Đức Chúa Trời đã xử lý ngươi, nhưng không chỉ có vậy, nó còn khai sáng và soi sáng cho ngươi. Khi ngươi tiêu cực và yếu đuối, Đức Chúa Trời lo lắng cho ngươi. Hết thảy công tác này là để cho ngươi biết rằng mọi thứ về con người đều nằm trong những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi có thể nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời là chịu khổ, hoặc làm đủ thứ việc cho Ngài; ngươi có thể nghĩ rằng mục đích của việc tin vào Đức Chúa Trời là để cho xác thịt ngươi có thể được bình an, hoặc để cho mọi thứ trong cuộc đời ngươi diễn ra suôn sẻ, hoặc để cho ngươi có thể được thoải mái và thanh thản trong mọi việc. Tuy nhiên, không điều nào trong số này là mục đích mà mọi người nên gán cho niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vì những mục đích này, thì quan điểm của ngươi là không đúng, và đơn giản là ngươi không thể được hoàn thiện. Những hành động của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Ngài, lời Ngài, cùng sự kỳ diệu và không thể dò lường của Ngài là tất cả những điều mọi người nên hiểu. Sau khi đã có được sự hiểu biết này rồi, ngươi nên dùng nó để rũ bỏ khỏi lòng mình tất cả những yêu cầu, hy vọng, và quan niệm cá nhân. Chỉ bằng cách loại bỏ những điều này thì ngươi mới có thể đáp ứng được những điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi, và chỉ bằng cách làm điều này, ngươi mới có thể có được sự sống và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Mục đích tin vào Đức Chúa Trời là để làm thỏa lòng Ngài và để sống bày tỏ ra tâm tính mà Ngài đòi hỏi, hầu cho những hành động và sự vinh hiển của Ngài có thể được thể hiện qua nhóm người không xứng đáng này. Đây là quan điểm đúng đắn đối với việc tin vào Đức Chúa Trời, và đây cũng là mục tiêu ngươi nên tìm kiếm. Ngươi nên có quan điểm đúng đắn về việc tin vào Đức Chúa Trời và ngươi nên tìm cách đạt được lời Đức Chúa Trời. Ngươi cần phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và ngươi phải có thể sống bày tỏ ra lẽ thật, và đặc biệt, ngươi phải có thể thấy được những việc làm thực tế của Ngài, những việc làm tuyệt vời của Ngài trên khắp toàn thể vũ trụ, cũng như công tác thực tế Ngài làm trong xác thịt. Thông qua những trải nghiệm thực tế của mình, mọi người có thể thấy rõ cách Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài trên họ và ý muốn của Ngài đối với họ. Mục đích của hết thảy điều này là để loại bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại của mọi người. Sau khi đã rũ bỏ mọi sự ô uế và bất chính bên trong ngươi, gạt bỏ những ý định sai trái của ngươi, và đã phát triển đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời – chỉ với đức tin thật sự thì ngươi mới có thể thực sự yêu Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ có thể thành thật yêu Đức Chúa Trời trên nền tảng niềm tin của ngươi vào Ngài. Ngươi có thể nào có được tình yêu dành cho Đức Chúa Trời mà không cần tin vào Ngài không? Vì ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi không thể mù mờ về điều đó. Một số người trở nên tràn đầy sức sống ngay khi họ thấy rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ mang lại cho họ những phước lành, nhưng rồi lại mất hết năng lượng ngay khi họ thấy mình phải chịu đựng những sự tinh luyện. Đó có phải là tin vào Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, ngươi phải đạt được sự vâng phục hoàn toàn và tuyệt đối trước Đức Chúa Trời trong đức tin của mình. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng vẫn có những đòi hỏi với Ngài, có nhiều quan niệm tôn giáo ngươi không thể đặt xuống, những lợi ích cá nhân ngươi không thể từ bỏ, và ngươi vẫn tìm kiếm những phước lành của xác thịt và muốn Đức Chúa Trời cứu rỗi xác thịt của ngươi, cứu rỗi linh hồn ngươi – đây đều là những hành vi của người có quan điểm sai lầm. Mặc dù những người có niềm tin tôn giáo có đức tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ không tìm cách thay đổi tâm tính của mình và không theo đuổi kiến thức về Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, chỉ tìm kiếm những lợi ích của xác thịt. Nhiều người trong số các ngươi có đức tin thuộc phạm trù niềm tin tôn giáo; đây không phải là đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời. Để tin vào Đức Chúa Trời, con người phải sở hữu một tấm lòng sẵn sàng chịu khổ vì Ngài và ý chí từ bỏ chính mình. Trừ khi con người đáp ứng hai điều kiện này, nếu không đức tin của họ vào Đức Chúa Trời không có giá trị, và họ sẽ không thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính của mình. Chỉ những người thực sự theo đuổi lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về Đức Chúa Trời, và theo đuổi sự sống mới là những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời.

Khi những sự thử luyện đến với mình, ngươi sẽ áp dụng công tác của Đức Chúa Trời như thế nào để đối mặt với những sự thử luyện đó? Ngươi sẽ tiêu cực, hay ngươi sẽ hiểu được sự thử luyện và tinh luyện con người của Đức Chúa Trời từ một khía cạnh tích cực? Ngươi sẽ đạt được gì qua những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời? Tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời sẽ lớn lên chăng? Khi ngươi chịu sự tinh luyện, ngươi sẽ có thể áp dụng những sự thử luyện của Gióp và tham gia nghiêm túc vào công tác mà Đức Chúa Trời làm trong ngươi chăng? Ngươi có thể thấy được cách Đức Chúa Trời thử loài người thông qua những sự thử luyện của Gióp không? Những sự thử luyện của Gióp có thể mang lại cho ngươi loại cảm hứng nào? Ngươi sẽ sẵn sàng đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời giữa những sự tinh luyện của mình, hay ngươi sẽ muốn thỏa mãn xác thịt trong một môi trường thoải mái? Quan điểm của ngươi về đức tin nơi Đức Chúa Trời thực sự là gì? Nó có thực sự là vì Ngài, chứ không phải vì xác thịt? Ngươi có thực sự có một mục tiêu để theo đuổi trong khi tìm kiếm không? Ngươi có sẵn lòng trải qua những sự tinh luyện để ngươi có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện, hay ngươi thà bị Đức Chúa Trời hành phạt và rủa sả còn hơn? Quan điểm của ngươi về vấn đề làm chứng cho Đức Chúa Trời thực sự là gì? Mọi người nên làm gì trong những hoàn cảnh nhất định để mang chứng ngôn thực sự cho Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời thực tế đã mặc khải rất nhiều trong công tác thực tế của Ngài trong ngươi, vậy sao ngươi luôn có những ý nghĩ bỏ đi? Niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời có phải vì Đức Chúa Trời không? Đối với hầu hết các ngươi, niềm tin của các ngươi là một phần của sự tính toán mà các ngươi thực hiện vì bản thân mình, vì sự theo đuổi lợi ích cá nhân của bản thân các ngươi. Rất ít người tin vào Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời; chẳng phải đây là sự dấy loạn sao?

Mục đích công tác tinh luyện chủ yếu là để hoàn thiện đức tin của mọi người. Cuối cùng, điều đạt được là ngươi muốn bỏ đi nhưng đồng thời lại không thể; một số người vẫn có thể có đức tin ngay cả khi họ không còn một tia hy vọng nhỏ nhất nào; và mọi người không còn có hy vọng gì về những triển vọng tương lai của chính mình nữa. Chỉ lúc này, sự tinh luyện của Đức Chúa Trời mới được hoàn tất. Con người vẫn chưa đạt đến giai đoạn cận kề giữa sự sống và cái chết, và họ chưa nếm trải cái chết, vì vậy, quá trình tinh luyện vẫn chưa xong. Ngay cả những người ở trong giai đoạn của những kẻ phục vụ cũng chưa được tinh luyện đến mức tối đa. Gióp trải qua sự tinh luyện tột cùng, và ông đã không còn gì để dựa vào. Mọi người phải trải qua những sự tinh luyện đến mức họ không có hy vọng và không còn gì để dựa vào – chỉ đây mới là sự tinh luyện thực sự. Trong thời kỳ của những kẻ phục vụ, nếu lòng ngươi luôn tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và nếu bất luận Ngài đã làm gì và bất luận ý muốn của Ngài đối với ngươi là gì, ngươi vẫn luôn vâng phục những sự sắp đặt của Ngài, thì ở cuối con đường, ngươi sẽ hiểu mọi điều mà Đức Chúa Trời đã làm. Ngươi trải qua những sự thử luyện của Gióp, và đồng thời ngươi cũng trải qua những sự thử luyện của Phi-e-rơ. Khi Gióp bị thử, ông đã đứng ra làm chứng, và cuối cùng, Đức Giê-hô-va đã hiển linh với ông. Chỉ sau khi ông đứng ra làm chứng thì ông mới xứng đáng được thấy mặt Đức Chúa Trời. Vì sao lại nói: “Ta ẩn mình khỏi vùng đất ô trọc nhưng hiển hiện cho vương quốc thánh”? Điều đó có nghĩa là chỉ khi ngươi thánh khiết và đứng ra làm chứng thì ngươi mới có thể có phẩm cách để thấy mặt Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể đứng ra làm chứng cho Ngài, thì ngươi không có phẩm cách để thấy mặt Ngài. Nếu ngươi thoái lui hoặc phàn nàn về Đức Chúa Trời khi đối mặt với những sự tinh luyện, vì thế mà không thể đứng ra làm chứng cho Ngài và trở thành trò cười của Sa-tan, thì ngươi sẽ không có được sự hiển linh của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi giống như Gióp, người ở giữa những sự thử luyện đã nguyền rủa xác thịt của chính mình, không phàn nàn về Đức Chúa Trời, và đã có thể ghê tởm xác thịt của chính mình mà không phàn nàn hoặc phạm tội qua lời nói của mình, thì ngươi đang đứng ra làm chứng. Khi ngươi trải qua những sự tinh luyện đến một mức độ nhất định và vẫn có thể giống như Gióp, hoàn toàn vâng phục trước Đức Chúa Trời và không có những yêu cầu nào khác với Ngài hoặc những quan niệm của riêng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hiển linh với ngươi. Hiện giờ, Đức Chúa Trời không hiển linh với ngươi bởi vì ngươi có quá nhiều quan niệm, định kiến cá nhân, suy nghĩ ích kỷ, yêu cầu cá nhân và lợi ích xác thịt của riêng mình, và ngươi không xứng đáng được thấy mặt Ngài. Nếu ngươi được nhìn thấy Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ đánh giá Ngài thông qua các quan niệm của riêng ngươi và như vậy thì Ngài sẽ bị đóng đinh vào thập tự giá vì ngươi. Nếu nhiều điều xảy đến với ngươi không phù hợp với các quan niệm của ngươi, nhưng ngươi vẫn có thể đặt chúng sang một bên và có được hiểu biết về những hành động của Đức Chúa Trời từ những điều này, và nếu giữa những sự tinh luyện, ngươi bày tỏ tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của mình, thì đây là đứng ra làm chứng. Nếu gia đình của ngươi bình yên, ngươi được hưởng những tiện nghi của xác thịt, không ai ngược đãi ngươi, và anh chị em trong hội thánh vâng phục ngươi, thì ngươi có thể bày tỏ tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của mình được không? Tình huống này có thể tinh luyện ngươi được không? Chỉ qua sự tinh luyện mà tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời mới có thể được bày tỏ, và chỉ qua những điều xảy ra không phù hợp với các quan niệm của ngươi thì ngươi mới có thể được hoàn thiện. Nhờ nhiều điều trái nghịch và tiêu cực, cũng như nhờ sử dụng đủ loại biểu hiện của Sa-tan – những hành động, lời buộc tội, sự quấy nhiễu và sự lừa dối của nó – mà Đức Chúa Trời cho ngươi thấy rõ bộ mặt gớm ghiếc của Sa-tan, từ đó hoàn thiện khả năng nhận diện Sa-tan của ngươi, để ngươi có thể căm ghét Sa-tan và từ bỏ nó.

Nhiều kinh nghiệm của ngươi về sự thất bại, về sự yếu đuối, những giai đoạn tiêu cực, đều có thể nói là những sự thử luyện của Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì mọi thứ đều đến từ Đức Chúa Trời, và mọi sự vật, sự việc đều nằm trong tay Ngài. Cho dù ngươi thất bại hay cho dù ngươi yếu đuối và ngươi vấp ngã, tất cả đều dựa vào Đức Chúa Trời và nằm trong tầm tay của Ngài. Đối với Đức Chúa Trời, đây là một sự thử luyện dành cho ngươi, và nếu ngươi không thể nhận ra điều đó, thì nó sẽ trở thành sự thử thách. Có hai loại trạng thái mà mọi người nên nhận ra: Một loại đến từ Đức Thánh Linh, và nguồn gốc của loại còn lại có thể là Sa-tan. Một loại là trạng thái mà ở đó Đức Thánh Linh soi sáng cho ngươi và cho phép ngươi biết chính mình, ghê tởm, cảm thấy hối hận về bản thân và có thể có tình yêu chân thật dành cho Đức Chúa Trời, để dồn tâm huyết của ngươi vào việc làm thỏa lòng Ngài. Loại còn lại là một trạng thái mà ở đó ngươi biết chính mình, nhưng ngươi lại tiêu cực và yếu đuối. Có thể nói rằng trạng thái này là sự tinh luyện của Đức Chúa Trời, và cũng có thể nói rằng đó là sự thử thách của Sa-tan. Nếu ngươi nhận ra rằng đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho ngươi và nếu ngươi cảm thấy rằng ngươi giờ đây đang mắc nợ Ngài sâu nặng, và nếu từ giờ trở đi, ngươi cố gắng báo đáp Ngài và không còn rơi vào tình trạng suy đồi như vậy nữa, nếu ngươi nỗ lực ăn uống lời Ngài, và nếu ngươi luôn xem bản thân mình còn thiếu sót, và có một tấm lòng khao khát, thì đây là sự thử luyện của Đức Chúa Trời. Sau khi khổ đau đã qua và ngươi một lần nữa tiến về phía trước, Đức Chúa Trời vẫn sẽ dẫn dắt, soi sáng, khai sáng, và nuôi dưỡng ngươi. Nhưng nếu ngươi không nhận ra điều đó và ngươi tiêu cực, hoàn toàn để bản thân rơi vào sự tuyệt vọng, nếu ngươi nghĩ theo cách này, thì sự thử thách của Sa-tan đã đến với ngươi. Khi Gióp trải qua những sự thử luyện, Đức Chúa Trời và Sa-tan đang đánh cược với nhau, và Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan làm hại Gióp. Mặc dù chính là Đức Chúa Trời đang thử Gióp, nhưng sự thực Sa-tan đã đến với ông. Đối với Sa-tan, nó đang thử thách Gióp, nhưng Gióp đã đứng về phía Đức Chúa Trời. Nếu không phải vậy, Gióp hẳn đã rơi vào sự thử thách rồi. Ngay khi con người rơi vào sự thử thách, là họ rơi vào nguy hiểm. Việc trải qua sự tinh luyện có thể được cho là một sự thử luyện từ Đức Chúa Trời, nhưng nếu ngươi không ở trong một trạng thái tốt, thì có thể nói đó là thử thách từ Sa-tan. Nếu ngươi không rõ về khải tượng, thì Sa-tan sẽ cáo buộc ngươi và khiến ngươi mơ hồ về mặt khải tượng. Ngươi sẽ rơi vào sự thử thách trước khi ngươi biết điều đó.

Nếu ngươi không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể được hoàn thiện. Trong trải nghiệm của mình, ngươi cũng phải đi vào chi tiết. Ví dụ, những gì khiến ngươi nảy sinh các quan niệm và quá nhiều động cơ, và ngươi có những loại thực hành phù hợp nào để giải quyết những vấn đề này? Nếu ngươi có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, điều này có nghĩa là ngươi có vóc giạc. Nếu ngươi chỉ ra vẻ mạnh mẽ, thì đây không phải là vóc giạc thực sự và ngươi sẽ hoàn toàn không thể đứng vững được. Chỉ khi các ngươi có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và các ngươi có thể trải nghiệm cũng như suy ngẫm về nó mọi lúc mọi nơi, khi các ngươi có thể rời khỏi chủ chăn và sống độc lập dựa vào Đức Chúa Trời, và các ngươi có thể nhìn thấy những hành động thực tế của Đức Chúa Trời – chỉ khi đó ý muốn của Đức Chúa Trời mới đạt được. Ngay lúc này, hầu hết mọi người đều không biết cách trải nghiệm, và khi gặp phải một vấn đề, họ không biết cách giải quyết nó, họ không thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và họ không thể sống một đời sống thuộc linh. Ngươi phải đưa lời và công tác của Đức Chúa Trời vào trong đời sống thực tế của mình.

Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho ngươi một loại cảm giác nhất định, một cảm giác khiến ngươi mất đi sự vui thích bên trong và mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để rồi ngươi bị nhấn chìm trong sự tối tăm. Đây là một loại tinh luyện. Ngươi cứ làm điều gì, là luôn hỏng điều đó, hoặc ngươi đi vào ngõ cụt. Đây là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Đôi lúc, khi ngươi làm điều gì đó bất tuân và phản nghịch với Đức Chúa Trời, không ai khác có thể biết về điều đó – nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài sẽ không tha cho ngươi, và Ngài sẽ sửa dạy ngươi. Công tác của Đức Thánh Linh vô cùng tỉ mỉ. Ngài rất cẩn thận quan sát mọi lời nói và hành động của mọi người, nhất cử, nhất động của họ, và mọi suy nghĩ, tư tưởng của họ hầu cho mọi người có thể đạt được nhận thức bên trong về những điều này. Ngươi làm điều gì đó một lần và nó sai trật, ngươi làm lại điều đó và nó vẫn sai trật, và dần dần ngươi sẽ bắt đầu hiểu được công tác của Đức Thánh Linh. Qua nhiều lần bị sửa dạy, ngươi sẽ biết phải làm gì để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và điều gì không phù hợp với ý muốn của Ngài. Cuối cùng, ngươi sẽ có những phản hồi chính xác với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh từ bên trong. Đôi khi, ngươi sẽ dấy loạn và ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời quở trách từ bên trong. Tất cả điều này đều đến từ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không trân trọng Đức Chúa Trời, nếu ngươi xem nhẹ công tác của Ngài, thì Ngài sẽ không để tâm đến ngươi. Ngươi càng xem trọng lời Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ càng khai sáng cho ngươi. Ngay lúc này, một số người trong hội thánh có đức tin mù mờ và mơ hồ, và họ làm rất nhiều điều không phù hợp và hành động vô kỷ luật, và vì vậy, công tác của Đức Thánh Linh không thể được nhìn thấy rõ trong họ. Một số người bỏ lại sau lưng những bổn phận của mình để kiếm tiền, ra ngoài làm ăn mà không được sửa dạy; loại người đó thậm chí còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Họ không chỉ không có công tác của Đức Thánh Linh trong hiện tại, mà trong tương lai, họ sẽ khó để được hoàn thiện. Có nhiều người mà trong họ không thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh, và trong họ không thể thấy được sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Họ là những người không rõ về ý muốn của Đức Chúa Trời và là những người không biết công tác của Ngài. Những ai có thể đứng vững giữa những sự tinh luyện, những ai theo Đức Chúa Trời bất kể Ngài làm gì, và ít nhất là có thể không bỏ đi, hoặc đạt được 0,1% những gì Phi-e-rơ đã đạt được thì vẫn đang làm tốt, nhưng họ không có giá trị để Đức Chúa Trời sử dụng. Nhiều người nhanh chóng hiểu được mọi thứ, có tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời, và có thể vượt qua mức độ của Phi-e-rơ, và Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện trên họ. Sự sửa dạy và khai sáng đến với những người như thế, và nếu có điều gì trong họ không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì họ có thể gạt bỏ nó ngay lập tức. Những người như thế là vàng, bạc, đá quý – giá trị của họ là tột bậc! Nếu Đức Chúa Trời đã làm nhiều loại công tác mà ngươi vẫn giống như cát hay đá, thì ngươi là kẻ vô dụng!

Công tác của Đức Chúa Trời ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ thật kỳ diệu và không thể dò lường. Ngài sẽ hoàn thiện một nhóm người và loại bỏ một số người khác, bởi vì có đủ loại người trong hội thánh – có những người yêu lẽ thật, và có những người không; có những người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có những người không; có những người làm bổn phận của mình, và có những người không; có những người làm chứng cho Đức Chúa Trời, và có những người không – và một phần trong số họ là những kẻ chẳng tin và những kẻ tà ác, chúng chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Nếu ngươi không biết rõ công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ tiêu cực; đó là vì công tác của Đức Chúa Trời chỉ có thể được nhìn thấy ở một số ít người. Lúc này, ai thực sự yêu Đức Chúa Trời và ai không sẽ trở nên rõ ràng. Những ai thực sự yêu Đức Chúa Trời có công tác của Đức Thánh Linh, trong khi những ai không thực sự yêu Ngài sẽ bị vạch trần qua mỗi bước công tác của Ngài. Họ sẽ trở thành những người bị bỏ ra. Những người này sẽ bị vạch trần trong suốt quá trình của công tác chinh phục, và họ là những người không có giá trị để được hoàn thiện. Những người đã được hoàn thiện đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục, và có khả năng yêu Đức Chúa Trời giống như Phi-e-rơ. Những người đã được chinh phục không có tình yêu tự phát, mà chỉ có tình yêu thụ động, và họ bị buộc phải yêu Đức Chúa Trời. Tình yêu tự phát nảy sinh thông qua sự hiểu biết có được từ trải nghiệm thực tế. Tình yêu này xâm chiếm lòng người và khiến họ tự nguyện tận hiến cho Đức Chúa Trời; lời Đức Chúa Trời trở thành nền tảng của họ và họ có thể chịu khổ vì Đức Chúa Trời. Tất nhiên, đây là những thứ thuộc sở hữu của một người đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Nếu ngươi chỉ tìm cách để được chinh phục, thì ngươi không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời chỉ đạt được mục tiêu cứu rỗi của Ngài thông qua việc chinh phục con người, thì giai đoạn của những người phục vụ sẽ hoàn tất công việc. Tuy nhiên, chinh phục mọi người không phải là mục tiêu cuối cùng của Đức Chúa Trời, mà là hoàn thiện mọi người. Vì vậy, thay vì nói rằng giai đoạn này là công tác chinh phục, thì hãy nói rằng đó là công tác hoàn thiện và loại bỏ. Một số người chưa được chinh phục hoàn toàn, và trong quá trình chinh phục họ, một nhóm người sẽ được hoàn thiện. Hai phần của công tác này được thực hiện đồng thời. Mọi người đã không bỏ đi ngay cả trong suốt một giai đoạn công tác dài như vậy, và điều này cho thấy mục tiêu chinh phục đã đạt được – đây là thực tế của việc được chinh phục. Những sự tinh luyện không phải là để được chinh phục, mà là để được hoàn thiện. Không có những sự tinh luyện, mọi người không thể được hoàn thiện. Vì vậy, những sự tinh luyện thực sự có giá trị! Ngày nay, một nhóm người đang được hoàn thiện và được thu phục. Mười phước lành đã được đề cập trước đây hết thảy đều nhắm đến những người đã được hoàn thiện. Mọi thứ về việc thay đổi hình tượng của họ trên đất đều nhắm vào những người đã được hoàn thiện. Những người chưa được hoàn thiện không đủ tư cách để nhận lời hứa của Đức Chúa Trời.

Trước: Những người thật sự yêu mến Đức Chúa Trời là những người có thể tuyệt đối quy phục sự thiết thực của Ngài

Tiếp theo: Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger