300 Con người đang sống trong một vùng đất thật nhơ bẩn

Verse 1

Con người ngày càng xa cách,

chống đối Đức Chúa Trời,

vì họ được sinh ra trong một vùng đất nhơ bẩn,

và bị tiêm nhiễm nghiêm trọng bởi xã hội,

bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến,

họ được đào tạo ở “những trường cao học”;

lòng họ đã bị thâm nhập, lương tâm bị tấn công

bởi suy nghĩ lạc hậu, cũng như đạo đức bại hoại,

những triết lý thấp hèn, sự tồn tại vô giá trị,

tập quán, lối sống đồi bại,

quan điểm đê hèn về cuộc sống.


Chorus

Những ai sống trong bóng tối

không thực hành lẽ thật ngay cả khi nghe thấy,

không tìm kiếm Đức Chúa Trời

dù thấy Ngài xuất hiện.

Làm sao nhân loại suy đồi và băng hoại như thế

được cứu rỗi và sống trong sự sáng đây,

sống trong sự sáng đây?


Verse 2

Tâm tính của con người

từng ngày trở nên xấu xa hơn.

Không có một người nào sẵn lòng từ bỏ,

từ bỏ bất cứ gì vì Đức Chúa Trời,

hay vâng lời Ngài và tìm kiếm

sự xuất hiện của Ngài.

Mà thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan,

con người chọn theo đuổi những thú vui.

Họ chìm đắm trong sự bại hoại của xác thịt,

của xác thịt trong vùng đất nhơ nhuốc.


Chorus

Những ai sống trong bóng tối

không thực hành lẽ thật ngay cả khi nghe thấy,

không tìm kiếm Đức Chúa Trời

dù thấy Ngài xuất hiện.

Làm sao nhân loại suy đồi và băng hoại như thế

được cứu rỗi và sống trong sự sáng đây,

sống trong sự sáng đây?


Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời

Trước: 299 Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa

Tiếp theo: 301 Mọi người không biết gương mặt thật của Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger